Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
Informacija - najava

 

POTPREDSJEDNIK VLADE BRANKO GRČIĆ I MINISTRICA ANKA MRAK-TARITAŠ NA RADIONICI O PROJEKTIMA ENERGETSKE OBNOVE ZGRADA ODGOJNO  OBRAZOVNIH USTANOVA
 
U srijedu, 29. srpnja 2015. s početkom u 11 sati u zgradi Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, Republike Austrije 14, potpredsjednik Vlade i ministar regionalnog razvoja i fondova Europske unije Branko Grčić, ministrica graditeljstva i prostornog uređenja Anka Mrak-Taritaš te načelnica sektora za energetsku učinkovitost u Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Vesna Bukarica predstavit će radionicu namijenjenu predstavnicima odgojno-obrazovnih ustanova koja bi im trebala pomoći da se uspješno prijave za sredstva Europskog fonda za regionalni razvoj te Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za projekte energetske učinkovitosti.

Zainteresirani mediji moći će snimiti početak radionice i izjave nakon toga. Više...


Programi energetske učinkovitosti odgojno obrazovnih ustanova

  
Informacija

 

MINISTRICA NAJAVILA POČETAK
PROJEKTA NAJMA POS-ovih STANOVA 

 

27.07.2015. - Ministrica graditeljstva i prostornog uređenja Anka Mrak-Taritaš danas je obišla novoizgrađenu višestambenu zgradu izrađenu u sklopu projekta poticane stanogradnje u Vukovarskoj ulici u Osijeku i tom je prigodom najavila početak provođenja projekta davanja stanova u najam te podijelila ključeve vlasnicima stanova koji su se odlučili za kupnju. Ministrici se u obilasku stanova pridružio gradonačelnik Osijeka Ivica Vrkić i direktor APN-a Slavko Čukelj.
 

Najava projekta stanova za najam dogodila se u Osijeku jer je upravo u Osijeku izgrađena prva zgrada POS-a u kojoj su od početka bili predviđeni stanovi i za najam. Od 38 izgrađenih stanova, 30 tih je rezervirano za najam. APN je objavio javni poziv koji je otvoren do 15. rujna 2015.  Više...


OSIJEK – informativna kalkulacija najma stana
Opći podaci o projektu najma stanova


Propisi - informacija

 

OBAVIJEST U VEZI S IZDAVANJEM I ROKOM VAŽENJA SUGLASNOSTI ZA ZAPOČINJANJE OBAVLJANJA DJELATNOSTI GRAĐENJA
 

27.07.2015. - 25. srpnja 2015. godine stupio je na snagu Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje („Narodne novine“ broj 78/15). Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestao je važiti Zakon o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine«, br. 152/08., 124/09., 49/11. i 25/13.). Postupci davanja i oduzimanja suglasnosti za započinjanje obavljanja djelatnosti građenja, započeti do stupanja na snagu Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (Narodne novine, br. 78/2015), po odredbama Zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine, br. 152/2008, 124/2009, 49/2011 i 25/2013) i propisa donesenih na temelju tog Zakona, obustavljaju se po službenoj dužnosti. 
 

Suglasnosti za započinjanje obavljanja djelatnosti građenja izdane prema odredbama Zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine, br. 152/2008, 124/2009, 49/2011 i 25/2013) i propisa donesenih na temelju tog Zakona ostaju važiti do isteka roka na koji su izdane.  Više...
 

Registar izdanih suglasnosti 


Informacija 

 

U PROSTORNIJAMA TEHNIČKE ŠKOLE ČAKOVEC POTPISAN UGOVOR VRIJEDAN 2,5 MILIJUNA KUNA ZA ADAPTACIJU I SANACIJU ZGRADE
 

25.07.2015. - Ukupno oko 900 učenika Tehničke škole Čakovec od nove će školske godine doći u saniranu i adaptiranu školu. Naime župan Međimurske županije Matija Posavec, ravnatelj Tehničke škole Čakovec Dražen Blažeka i Jurica Tokić, tehnički direktor OKI MONT d.o.o. u ime izvođača radova, potpisali su ugovor za radove vrijedne nešto više od 2,5 milijuna kuna kojima će se najvećoj međimurskoj srednjoj školi osigurati uštede energije te povećanje toplinske zaštite zgrade.
 

Svečanosti potpisivanja ugovora prisustvovala je i ministrica graditeljstva i prostornog uređenja RH Anka Mrak Taritaš koja je tog dana boravila u službenom posjetu Međimurskoj županiji te u Tehničkoj školi pohvalila međimurski rad i dala rješenja za još uspješnije investicije.  Više...


Energetska obnova vrtića, škola, uč. domova... PROJEKT 4c1.2


Informacija - prostorno planiranje

 

VLADA PRIHVATILA NACRT PRIJEDLOGA ODLUKE O DONOŠENJU
PROSTORNOG PLANA PARKA PRIRODE BIOKOVO

 

23.07.2015. - Vlada Republike Hrvatske na današnjoj je sjednici prihvatila Nacrt Prijedloga Odluke o donošenju Prostornog plana Parka prirode Biokovo kojom se predlaže donošenje dokumenta prostornog uređenja državne razine - Prostornog plana Parka prirode Biokovo.
 

Plan donosi Hrvatski sabor. Nositelj izrade Plana je Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, koordinator izrade je Hrvatski zavod za prostorni razvoj, a stručni izrađivač je Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Splitsko-dalmatinske županije.  Više...


Nacrt prijedloga Odluke o donošenju Prostornog plana Parka prirode Biokovo


Informacija

 

MINISTRICA NA OBILJEŽAVANJU POČETKA PROVEDBE PROJEKTA 'VLAKOM KREACIJE DO BAZENA IMAGINACIJE'
 

23.07.2015. - Ministrica graditeljstva i prostornoga uređenja Anka Mrak-Taritaš danas je sudjelovala na obilježavanju početka provedbe projekta „Vlakom kreacije do bazena imaginacije“ u općini Veliki Grđevac. Projekt će se provoditi na lokaciji starog bazena, iza zgrade Općine a obuhvaća rekonstrukciju, dogradnju i prenamjenu postojeće sportsko rekreacijske građevine i bazena te izgradnju novih bazena i igrališta. Projekt je ukupno vrijedan 19 milijuna kuna od čega su 15,5 milijuna kuna bespovratna sredstva Europske unije.
 
Ministrica je svojim prisustvom željela potaknuti i druge manje gradove i općine da ovakvim i sličnim projektima oživljavaju svoj kraj i učine ga privlačnim za život, podižući kvalitetu stanovanju te potičući otvaranje novih radnih mjesta jer niti jedna općina ni grad nisu premali za ambiciozne projekte. Više...


Informacija 

 

MINISTRICA ANKA MRAK TARITAŠ OBIŠLA
JUGOZAPADNI DIO ZAGREBAČKE ŽUPANIJE ZBOG 'E-DOZVOLE' I POSTUPKA OZAKONJENJA
 

22.07.2015. - Ministrica graditeljstva i prostornoga uređenja Anka Mrak-Taritaš danas je nastavila s obilaskom ispostava Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Zagrebačke županije. U obilasku ispostava ministricu su pratili zamjenik župana Zagrebačke županije Rudolf Vujević i pročelnik Upravnog odjela županije Ante Mandarić.
 

Obilaskom svih županijskih ispostava i direktnim kontaktom s predstavnicima županijske i lokalne vlasti te djelatnicima upravnih tijela ministrica želi dobiti jasnu sliku o primjeni sustava „e-dozvole“ te tijeku postupka ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada na području Zagrebačke županije. Više...


Informacija - legalizacija

 

OBJAVLJENO IZVJEŠEĆE AZONIZ-a O STANJU RJEŠENOSTI IZUZETIH ZAHTJEVA ZA OZAKONJENJE
 

21.07.2015. - Agencija za ozakonjene nezakonito izgrađenih zgrada danas je objavila Izvješće o radu koje će se ažurirati jednom mjesečno.  Izvješće daje uvid u pregled stanja riješenosti izuzetih zahtjeva za ozakonjenje.

Agencija za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada započela je s radom u veljači 2014. godine a osnovana je u svrhu obavljanja praćenja i ubrzanja procesa ozakonjenja zgrada te postizanja ravnomjerne opterećenosti upravnih tijela koji rješavaju zaprimljene zahtjeve. Osim što rješava zahtjeve za ozakonjenje, Agencija prati i stanje rješavanja zahtjeva za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada u županijama i gradovima, vrši naplatu naknada za ozakonjenje te evidentira ozakonjenje zgrade u Informacijskom sustavu prostornog uređenja.  Više...


Informacija 

 

MINISTRICA ANKA MRAK TARITAŠ OBIŠLA
ZAGREBAČKU ŽUPANIJU ZBOG 'E-DOZVOLE' I POSTUPKA OZAKONJENJA

 

21.07.2015. - Ministrica graditeljstva i prostornoga uređenja Anka Mrak-Taritaš danas je obišla ispostave Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Zagrebačke županije u Svetom Ivanu Zelini, Vrbovcu, Dugom Selu i Ivanić Gradu. 

Sustav e-dozvole omogućava da se sve dozvole za gradnju i uporabu građevina izdaju elektroničkim putem. Sustav se primjenjuje na području cijele Države. Primjena je započela sredinom 2014. Županijska i gradska upravna tijela u sustav su se uključivala postupno tj. u trenutku kada su bili spremni. Više...


Informacija 

 

MINISTRICA ANKA MRAK TARITAŠ OBIŠLA
PETRINJU -  GRAD S NAJVIŠE PROJEKATA POVEĆANJA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI OBITELJSKIH KUĆA

 

20.07.2015. - Ministrica graditeljstva i prostornoga uređenja Anka Mrak-Taritaš obišla je danas grad Petrinju i razgovarala s gradonačelnikom Grada Darinkom Dumbovićem i njegovim suradnicima o projektima povećanja energetske učinkovitosti u zgradarstvu. Ovoga puta naglasak je bio na energetskoj obnovi stambenih objekata i zgrada odgojno obrazovnih ustanova.  

Na Javni poziv Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća, koji je bio otvoren do 10. srpnja 2015.,  stiglo je 10.599 zahtjeva. Do sada ih je odobreno 2.018 od čega se najveći broj, 106 zahtjeva odnosi na područje grada Petrinje. Ukupna vrijednost odobrenih zahtjeva za obiteljske kuće na području grada Petrinje iznosi  8.803.327,11 od čega sredstva Fonda iznose 7.042.661,69. Planirano je provođenje programa do 2020. Oni vlasnici kuća koji se nisu uspjeli prijaviti na ovaj poziv moći će sudjelovati na sljedećem. Fond u pravilu za obnovu obiteljskih kuća objavljuje najmanje jedan javni poziv godišnje. Više... 


Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

 

OTVORENO SAVJETOVANJE O NACRTU UREDBE O INFORMACIJSKOM SUSTAVU PROSTORNOG UREĐENJA
 

20.07.2015. - Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja otvara javno savjetovanje o Nacrtu Uredbe o Informacijskom sustavu prostornog uređenja - ISPU. Javno savjetovanje otvoreno je u razdoblju od 20.07.2015. do 19.08.2015. godine.

Uredbom se propisuje struktura, sadržaj, način rada, oblik i elektronički standard Informacijskog sustava prostornog uređenja, ovlasti i obveze u vođenju i upravljanju tim sustavom, te javnopravna tijela koja su prostorne i druge podatke dužna učiniti dostupnima putem Informacijskog sustava prostornog uređenja i način na koji su to dužna učiniti. Više... 

Zainteresirana i stručna javnost svoja mišljenja, prijedloge i primjedbe na Nacrt Uredbe mogu dostaviti pisanim putem na adresu Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, Ulica Republike Austrije 20, 10 000 Zagreb ili putem e-pošte na adresu: uredba.ISPU@mgipu.hr najkasnije do zadnjeg dana savjetovanja odnosno do 19.08.2015. godine.

Nacrt Uredbe  


Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

 

OTVORENO SAVJETOVANJE O NACRTU PRAVILNIKA O DRŽAVNOM PLANU PROSTORNOG RAZVOJA
 

20.07.2015. - Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja otvara javno savjetovanje o Nacrtu Pravilnika o državnom planu prostornog razvoja. Javno savjetovanje otvoreno je u razdoblju od 20.07.2015. do 19.08.2015. godine.

Ovim se Pravilnikom propisuje, odnosno određuje način propisivanja uvjeta provedbe zahvata u prostoru, sadržaj namjena pojedinih zona i koridora koji se planiraju Državnim planom prostornog razvoja i namjena građevina koje se u njima mogu graditi, prostorni standardi za određivanje određenih zemljišta tim planom, te pobliži sadržaj, mjerila kartografskih prikaza, standard elaborata, elektronički standard i sadržaj obrazloženja tog plana. Više...

Zainteresirana i stručna javnost svoja mišljenja, prijedloge i primjedbe na Nacrt Pravilnika mogu dostaviti pisanim putem na adresu Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, Ulica Republike Austrije 20, 10 000 Zagreb ili putem e-pošte na adresu: pravilnik.drzavni.plan@mgipu.hr najkasnije do zadnjeg dana savjetovanja odnosno do 19.08.2015. godine. 

Nacrt Pravilnika 


 
Informacija - propisi

   

DONESENI ZAKONI IZ DJELOKRUGA RADA MINISTARSTVA 
 

Hrvatski sabor 03.07.2015. je prihvatio prijedloge zakona koje je izradilo Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja. Riječ je o Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje, Zakonu o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju te Zakonu o procjeni vrijednosti nekretnina.  

Zakoni su objavljeni u Narodnim novinama broj 78/2015 od 17.07.2015. i stupaju na snagu 8 dana od dana objave odnosno 25.07.2015. godine. Više informacija...
 

Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje
Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju
Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina
O usvojenim zakonima


Informacija - prostorno uređenje

 

SLIKA IZGRAĐENOSTI HRVATSKE DO 1968. 
 

17.07.2015. - Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja objavilo je u ISPU Informacijskom sustavu prostornog uređenja snimke Hrvatske nastale prije 1968. Snimke otkrivaju izgled, veličinu, gustoću i tip naselja, rasprostranjenost cestovne mreže i ostale infrastrukturu te brojne druge zanimljive urbanističke podatke o Hrvatskoj iz tog vremena.

Te su snimke posebno korisne i postupcima izdavanja akata za gradnju i uporabu građevina, u postupcima ozakonjenja nezakonito izgrađenih građevina kao i u drugih postupcima prostornog uređenja i gradnje. Naime, građevine izgrađene do 15. veljače 1968. izjednačene su sa zakonito izgrađenim građevinama te ih stoga nije potrebne ozakoniti tj. legalizirati. Potrebno je imati dokaz da je građevina izgrađena prije navedenog datuma i taj dokaz mora biti potvrđen od nadležnog tijela. Više... 


Informacijski sustav prostornog uređenja (ISPU)

 
Informacija - legalizacija

 

MINISTRICA ANKA MRAK-TARITAŠ OBIŠLA
OZAKONJENE ZGRADE OBITELJSKOG POLJOPRIVREDNOG GOSPODARSTVA U GRUBIŠNOM POLJU

 

15.07.2015. - Ministrica graditeljstva i prostornog uređenja Anka Mrak-Taritaš danas je obišla Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo Held u općini Grubišno polje.

OPG Held se bavi stočarstvom i voćarstvom. Ozakonjene su dvije gospodarske zgrade poljoprivredne namjene te rekonstrukcija i dogradnja stambene zgrade. Dvije zgrade poljoprivredne namjene, ukupne površine oko 1000 m2, služe za smještaj stoke, stočne hrane i mehanizacije. Nakon ozakonjenja zgrada u ožujku 2015. OPG se prijavilo za mjere potpore za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj. Više... 


Informacija 

 

MINISTRICA ANKA MRAK-TARITAŠ U POSJETU KOPRIVNICI I KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKOJ ŽUPANIJI RADI SUSTAVA 'E-DOZVOLE'
 

13.07.2015. (Hina) - Ministrica graditeljstva i prostornog uređenja Anka Mrak Taritaš u ponedjeljak je u Koprivničko-križevačkoj županiji te gradovima Koprivnici, Đurđevcu i Križevcima sa županom Darkom Korenom i gradonačelnicima održala sastanak o tijeku postupaka legalizacije te e-dozvola, pri čemu je istaknuto da je Koprivnica po brzini njihova izdavanja najbolja u državi.
 

Među županijama, koprivničko-križevačka bilježi slabiji postotak legalizacije objekata, s tek 23 posto riješenih predmeta. I dok uredi u Koprivnici i Križevcima bilježe rezultate oko državnog prosjeka, đurđevački ured je među najlošijima po legalizaciji, istaknuto je. Više... 

 

Sustav E-dozvola 


Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću - propisi

 

OTVORENO SAVJETOVANJE O ISKAZU O PROCJENI UČINAKA
PROPISA ZA PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA
ZAKONA O NAJMU STANOVA 

 

13.07.2015. - Sukladno članku 19. Zakona o procjeni učinka propisa („Narodne novine“, broj 90/11), dana 13. srpnja 2015. godine započelo je savjetovanje o Iskazu o procjeni učinaka propisa za prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o najmu stanova, a koje traje do 13. kolovoza 2015. godine.
 

Slijedom toga, molimo sve zainteresirane da svoje prijedloge, primjedbe i mišljenja na Iskaz o procjeni učinaka propisa za prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o najmu stanova dostave, radi objedinjavanja, organizaciji, tijelu ili ustanovi s popisa koja ih predstavlja. Prijedlozi, primjedbe i mišljenja mogu se dostaviti i neposredno putem elektroničke pošte na adresu: iskaz.najam@mgipu.hr zaključno do 13. kolovoza 2015. godine.

 
Teze o sadržaju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o najmu stanova
Iskaz o procjeni učinaka propisa za prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o najmu stanova


Informacija - stanovanje

 

OBJAVLJEN JAVNI POZIV ZA DAVANJE U NAJAM STANOVA 
 

11.07.2015. - Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama je objavila Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za davanje u najam stanova na lokacijama Osijek, Zagreb-Klara, Zagreb-Zapruđe i Split-Kila.


Pravo na podnošenje zahtjeva za najam imaju:

  • državljani Republike Hrvatske koji, kao i članovi njihova zajedničkog domaćinstva, nemaju u vlasništvu odgovarajuću nekretninu namijenjenu stanovanju, na području gdje se nalazi nekretnina koja se daje u najam,
  • osobe kojima iznos predviđene najamnine predstavlja maksimalno 30% ukupnog mjesečnog prihoda svih članova obiteljskog domaćinstva.

Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje

Sve  potrebne dokumente možete preuzeti na ovome linku

Za dodatne informacije nazovite besplatni telefon 0800-2596 ili posjetite mrežne stranice Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama www.apn.hr


Sanacija poplavljenih područja

 

OBNOVA KUĆA U ŽUPANJSKOJ POSAVINI U GLAVNINI
ZAVRŠAVA DO 15. KOLOVOZA

 
09.07.2015. (Hina) - Obnova obiteljskih kuća, oštećenih u poplavi koja je lani u svibnju pogodila dio županjske Posavine, u glavnini će završiti do 15. kolovoza, a svatko onaj tko ima pravo na obnovu, obnovu će i dobiti, poručila je u četvrtak ministrica prostornog uređenja i graditeljstva Anka Mrak-Taritaš.
 

"Sve što je bilo imovinsko-pravno čisto i u redu ušlo je u obnovu, pa zaista očekujem da negdje oko 2.100 kuća s 15. kolovozom bude gotovo na način da ljudi mogu u njima živjeti. Ostat će nam za obnovu još oko stotinjak kuća, jer neke odluke o obnovi donosimo tek sada zbog sudskih sporova", izjavila je Mrak Taritaš nakon obilaska nekoliko gradilišta u Račinovcima i Gunji.  Više... 


Stanje obnove poplavljenih kuća na dan 03. srpnja 2015.
Sanacija poplavljenih područja


EU Fondovi

 

OTVOREN JAVNI POZIV:
Pilot projekt 'Izrada projektne dokumentacije za energetsku obnovu zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja 4c1.1'

 
09.07.2015. - Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja otvorilo je danas Javni poziv „Pilot projekt: Izrada projektne dokumentacije za energetsku obnovu zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja“. 

Poziv se odnosi na podnošenje prijava za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za projekte energetske obnove i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora u kojima se obavljaju javne djelatnosti odgoja i obrazovanja.

Za ovaj Poziv osigurano je 4.500.000,00 kn bespovratnih sredstava te iznos bespovratnih sredstava (potpora) po pojedinačnom projektu, od ukupno prihvatljivih troškova, iznosi 100%, i to iz dva izvora -  iz Europskog fonda za regionalni razvoj (iznos bespovratnih sredstava od 85% od prihvatljivih troškova) i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (iznos bespovratnih sredstava od 15% od prihvatljivih troškova). Više... 
 

Javni poziv 


Propisi - energetska učinkovitost

 

DONESENI NOVI PRAVILNICI VEZANI UZ ENERGETSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA

 
09.07.2015. - Ministrica graditeljstva i prostornoga uređenja Anka Mrak-Taritaš je na temelju čl. 47. Zakona o gradnji (»Narodne novine«, broj 153/2013) donijela dva nova pravilnika vezana uz energetsko certificiranje zgrada.

Riječ je o Pravilniku o kontroli energetskog certifikata zgrade i izvješća redovitom pregledu sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi kojim se  uspostavlja sustav neovisne kontrole energetskog certifikata zgrada i izvješća o redovitom pregledu sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi te Pravilniku o osobama ovlaštenim za energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi kojim se uspostavlja cjeloviti sustav ovlašćivanja osoba za provođenje energetskog certificiranja, energetskog pregleda zgrade i redovitog pregleda sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi. Više... 

Pravilnici su objavljeni u Narodnim novinama broj 73/2015 i stupaju na snagu s današnjim danom.


Pravilnik o kontroli energetskog certifikata zgrade i izvješća redovitom pregledu sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi
Pravilnik o osobama ovlaštenim za energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi


Informacija - legalizacija

 

VLADA RH PRIHVATILA GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU AGENCIJE ZA OZAKONJENJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA ZA 2014. GODINU 

 
08.07.2015. - Vlada Republike Hrvatske je na današnjoj sjednici prihvatila Godišnje izvješće o radu Agencije za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada za 2014. godinu.
 

U izvješću se ističe kako je do 30.06.2013.godine zaprimljeno 826.948 zahtjeva za legalizaciju a do 31.12.2014. godine izdano je ukupno  215.643 rješenja o izvedenom stanju, što čini 28,9 posto od ukupnog broja zaprimljenih zahtjeva. Nadalje, do kraja 2014. godine uplaćeno je 570.088.492,72 kuna, od toga iznosa 30% je prihod proračuna jedinica lokalne samouprave na čijem se području nalazi nezakonito izgrađena zgrada, što iznosi 171.026.548,15 kuna. Više... 
 

Godišnje izvješće o radu Agencije za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada za 2014. godinu
O Agenciji za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada

 
Energetska učinkovitost - EU natječaj

 

JAVNI POZIV ZA PROJEKTE ENERGETSKE OBNOVE I UVOĐENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE ZA ŠKOLE, VRTIĆE, VISOKOŠKOLSKE I DRUGE ODGOJNO OBRAZOVNE USTANOVE 

 

19.06.2015. - Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja objavljuje Pilot projekt „Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja“ Referentna oznaka: 4c1.2.

Poziv na dostavu projektnih prijedloga iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020." namijenjen je javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja. 50.000.000,00 kn bespovratnih sredstva osigurano je iz Europskog fonda za regionalni razvoj i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost a dodjeljivat će se  do 31. prosinca 2020. godine, odnosno do iskorištenja sredstava.

Najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti ne može prijeći 5.000.000,00 kuna po projektnom prijedlogu.

Sve informacije i natječajnu dokumentaciju možete pronaći na www.strukturnifondovi.hr ili na poveznici:


Natječajna dokumentacija
Informativne radionice za prijavitelje/korisnike

   
Legalizacija


MINISTARSTVO UPOZORAVA NA HITNOST NADOPUNE ZAHTJEVA ZA OZAKONJENJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA 
 

Vlasnici nezakonito izgrađenih zgrada (građevina) koji su podnijeli nepotpun zahtjev za izdavanjem rješenja o izvedenom stanju upozoravaju se da u najkraćem mogućem roku dopune svoje zahtjeve jer će u suprotnom morati biti odbijeni. Dostava kompletne dokumentacije je nužna jer je bez nje nemoguće provesti postupak. Svim upravnim odjelima koji rješavaju postupke ozakonjenja poslana je uputa 27. lipnja 2013. u kojoj se predlaže da se podnositeljima zahtjeva dade primjereni rok za dostavu kompletne dokumentacije, koji ne bi trebao biti kraći od 60 dana a koji se iz opravdanih razloga može i produžiti.
 

S obzirom da se krajnji rok rješavanja zahtjeva približio Ministarstvo upozorava sve podnositelje zahtjeva, koji to još nisu učinili, da što hitnije svoje zahtjeve dopune jer je prošlo skoro dvije godine od podnošenja zahtjeva a što je više nego dovoljan rok za dostavu potrebne dokumentacije.  Više...


Informacija - POS

   

ZAVRŠENA GRADNJA STANOVA POS-a U LOVRANU
 

17.06.2015. - Ministrica graditeljstva i prostornog uređenja Anka Mrak-Taritaš danas je obilježila završetak gradnje dviju zgrada sa 16 stanova u Lovranu, izgrađenih u Programu poticane stanogradnje. Svečanom obilježavanju završetka gradnje uz ministricu Anku Mrak-Taritaš su prisustvovali načelnik općine Lovran Alan Sanković i direktor Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama Slavko Čukelj. 
 

Izgrađene su dvije višestambene dvojne građevine s ukupno 16 stanova, netko korisne površine 1.183,68 m2. Radovi su započeli 11. ožujka 2014. a izvodila ih je tvrtka Novotehna d.d. iz Rijeke, projekt je izradila tvrtka INO-ARH d.o.o. iz Opatije a stručni je nadzor obavljala tvrtka Jurcon projekt d.o.o. iz Zagreba. Ukupna vrijednost investicije iznosi 9,5 milijuna kuna od toga su poticajna sredstva Države 1,8 milijuna kuna. Cijena stana po m2 iznosi 1.049,77 eura. Više...


Intervju

   

RAZGOVOR S MINISTRICOM ANKOM MRAK TARITAŠ OBJAVLJEN U SLOBODNOJ DALAMACIJI DANA 06.06.2015.
 

09.06.2015. - Intervju s ministricom o Strategiji prostornog razvitka, legalizaciji, rušenju bespravne gradnje, procjeni vrijednosti nekretina te projektu E-dozvole. 

"...Anka Mrak Taritaš: Dosta smo gradili, vratimo se na selo! Ne trebamo zauzimati nove površine za gradnju, gradovi se moraju vratiti sami sebi. Zašto bi, uostalom, bila prednost živjeti u velikom gradu? Hrvata je sve manje, pa je opravdano pitanje za koga uopće širiti područja gradnje... Strategija prostornog razvitka Hrvatske do 2030.godine je zaista kruna ovoga mandata. Nadam se da će u saborskoj proceduri biti na jesen i da će je ovaj saziv Sabora donijeti. Sve preduvjete smo napravili, a strateška procjena utjecaja na okoliš je u tijeku." Više...


Informacija - prostorno planiranje

   

MINISTARSTVO FINANCIRA PROJEKTE ZA POTICANJE RAZVOJA KOMUNALNOG GOSPODARSTVA I KOMUNALNOG STANDARDA 
 

03.06.2015. - Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja objavilo je danas popis odobrenih zahtjeva za financiranje projekata namijenjenih poticanju razvoja komunalnog gospodarstva i komunalnog standarda za 2015. godinu. Odluka o raspoređivanju i korištenju sredstava kapitalnih pomoći gradovima i općinama donijeta je u veljači 2015. a gradovi i općine svoje su projekte mogli predlagati do 13. ožujka 2015. godine. 

Pod poticanjem razvoja komunalnog gospodarstva i komunalnog standarda smatraju se sve aktivnosti koje će potaknuti ili pridonijeti boljem obavljanju određenih komunalnih djelatnosti i pružanju odnosno isporuci komunalnih usluga (u kvalitativnom i kvantitativnom smislu), a koje će pridonijeti većoj kvaliteti življenja stanovnika.  Više...
 

Odobreni zahtjevi za financiranje projekata

         
Prenosimo


FOND OBJAVIO JAVNI POZIV ZA OVLAŠTENE CERTIFIKATORE
ZA POSLOVE ENERGETSKOG CERTIFICIRANJA ZGRADA

 

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je na svojim internetskim stranicama www.fzoeu.hr javni poziv ovlaštenim osobama koje žele provoditi energetske preglede i energetsko certificiranje obiteljskih kuća i koje će biti uključene u dodatne aktivnosti provedbe Programa energetske obnove obiteljskih kuća za razdoblje 2014.-2020. godine. Poziv je upućen ovlaštenim pravnim i fizičkim osobama (certifikatorima) za energetsko certificiranje zgrada s jednostavnim i složenim tehničkim sustavom.  

Sve dodatne informacije vezane uz javni poziv mogu se dobiti na telefon 0800 200 170, putem e-pošte: certifikatori@fzoeu.hr ili u sjedištu Fonda, Radnička cesta 80, Zagreb.