Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
 
Prenosimo


MINISTRICA MRAK-TARITAŠ:
DUBROVNIK REKORDER PO BROJU RIJEŠENIH PREDMETA LEGALIZACIJE

 

04.03.2015. (Hina) - Danas je Grad Dubrovnik od svih naših ureda najbolji, rekla je ministrica i istaknula da će, ovim tempom, sve svoje predmete riješiti do kraja godine iako je plan Ministarstva bio da se do kraja godine riješi 60 do 70 posto predmeta.

"Mi u realnom vremenu možemo vidjeti stanje, koliko je pravomoćnih rješenja. Bila je dugo borba za prvo mjesto između Vukovara i Dubrovnika, to je bilo svojevrsno natjecanje'', rekla je Mrak Taritaš te dodala kako je takva kompetitivnost dobra za građane.

Pročelnica dubrovačkog Upravnog odjela za izdavanje i provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje Silva Vlašić istaknula je kako je Grad Dubrovnik primio oko pet i pol tisuća zahtjeva za legalizaciju, te kako je riješeno već njih 68 posto. Više... 

 
Propisi


DONESEN NOVI TEHNIČKI PROPIS
 

05.03.2015. -  Ministrica graditeljstva i prostornoga uređenja Anka Mrak-Taritaš donijela je Tehnički propis o izmjeni Tehničkog propisa kojim se utvrđuju tehničke specifikacije za građevne proizvode u usklađenom području.

Tehnički propis je objavljen u 'Narodnim novinama' br. 24/2015 od 04.03.2015. i stupa na snagu 8 dana od dana objave.

 

Tehnički propis o izmjeni Tehničkog propisa kojim se utvrđuju tehničke specifikacije za građevne proizvode u usklađenom području


Savjetovanje s zainteresiranom javnošću


OTVORENA JAVNA RASPRAVA O NACRTIMA PRIJEDLOGA ZAKONA
 

04.03.2015. -  Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja izradilo je Nacrt prijedloga Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje, Nacrt prijedloga Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju te Prijedlog iskaza o procjeni učinaka propisa, koji se nalaze na javnoj raspravi do 18. ožujka 2015. godine. 

Prijedlozi, primjedbe i mišljenja mogu se dostaviti i neposredno putem elektroničke pošte na adresu: pup.zpdpug@mgipu.hr zaključno do 18. ožujka 2015. godine. Više...
 

Nacrt prijedloga Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje 
Nacrt prijedloga Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju
Prijedlog iskaza o procjeni učinaka propisa za Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje 
Teze o sadržaju Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje


 
Prostorno uređenje


JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU PROSTORNOG PLANA
PARKA PRIRODE BIOKOVO

 

Javna rasprava o Prijedlogu Prostornog plana Parka prirode Biokovo provest će se u razdoblju od 02. do 31. ožujka 2015. godine. Prostorni plan Parka prirode Biokovo određuje organizaciju i razgraničenje po namjeni, razmještaj funkcija od važnosti za upravljanje područjem, sustav javne i druge infrastrukture, mjere korištenja, uređenja i zaštite, mjere za unapređenje i zaštitu prirode, krajobraznih vrijednosti i okoliša, kulturnih dobara.

Pozivaju se svi zainteresirani da sudjeluju u javnoj raspravi te da svoja mišljenja, primjedbe i prijedloge daju najkasnije do zaključenja javne rasprave odnosno do 31. ožujka 2015. godine. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Prostornog plana Parka prirode Biokovo mogu se upisivati u Knjigu primjedbi na mjestu održavanja javnog uvida za vrijeme njegova trajanja, dati u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja ili pisanim putem uputiti nositelju izrade – Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja putem JU Zavoda za prostorno uređenje Splitsko-dalmatinske županije, Domovinskog rata 2., 21 000 Split. Više...


Prijedlog Prostornog plana Parka prirode Biokovo


Natječaji


JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJAM
U DRŽAVNU SLUŽBU NA NEODREĐENO VRIJEME

 

04.03.2015. -  Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja objavilo je javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Upravi za prostorno uređenje, pravne poslove i programe Europske unije.

Natječaj je objavljen u „Narodnim novinama“ od 4. ožujka 2015. godine. Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se neposredno ili poštom u roku od 8 dana od dana objave u „Narodnim novinama“, tj. do 12. ožujka 2015. na adresu: Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Glavno tajništvo Ministarstva, sa naznakom "Za natječaj - Klasa: 3", 10 000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 20.  Više...


Priopćenje


STANJE OBNOVE POPLAVLJENIH KUĆA NA DAN 27. VELJAČE 2015.
 

02.03.2015. - S 27. veljače 2015. na području županjske Posavine izvršena je primopredaja 1318 kuće i 23 zgrade javne namjene.

Na području županjske Posavine do sada je obnovljeno i predano vlasnicima ukupno 1306 kuća a završena je i izgradnja 12 novih kuća koje su također predane vlasnicima. U početku postupka obnove vlasnici su se izjašnjavali za samostalnu obnovu uz financijsku pomoć Države, kasnije je taj trend promijenjen te velika većina vlasnika organizaciju provođenja radova na obnovi prepušta Državi. Vlasnicima kuća 0, I i II stupnja oštećenja isplaćeno je preko 57 milijuna kuna. Obiteljske kuće III stupnja oštećenja obnavlja Država a poplavljene kuće IV stupnja oštećenja uklanjaju se i umjesto njih, u slučajevima predviđenim Programom obnove,  grade se nove kuće.  Više...


Propisi


DONESEN PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O STRUČNOM ISPITU TE UPOTPUNJAVANJU I USAVRŠAVANJU ZNANJA OSOBA KOJE OBAVLJAJU POSLOVE PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA
 

02.03.2015. -  Ministrica graditeljstva i prostornoga uređenja Anka Mrak-Taritaš donijela je Pravilnik o dopunama Pravilnika o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva.

Pravilnik je objavljen u 'Narodnim novinama' br. 23/2015 od 27.02.2015. i stupa na snagu 8 dana od dana objave.
 

Pravilnik o dopunama Pravilnika o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva


Natječaji


OGLAS ZA PRIJAM
U DRŽAVNU SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME

 

02.03.2015. -  Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja objavilo je oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme za radno mjesto voditelja odjela. Oglas je objavljen na web stranici Ministarstva uprave dana 02. ožujka 2015. godine.

Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave na web stranici Ministarstva uprave, tj do 10. ožujka 2015. godine na adresu: Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Glavno tajništvo Ministarstva, Sektor za ljudske potencijale, opće i tehničke poslove, Služba za ljudske potencijale i opće poslove, Odjel za upravljanje, razvoj i usavršavanje ljudskih potencijala sa naznakom "Za oglas - Klasa: 4", 10 000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 20. Više...


Informacija


NORMA HRN ISO 9836 OBJAVLJENA NA HRVATSKOME JEZIKU
 

03.03.2015. - Hrvatska jezična verzija norme HRN ISO 9836:2011 prijevod je engleske verzije međunarodne norme ISO 9836:2011, Performance standards in building -- Definition and calculation of area and space indicators (ISO 9836:2011).
 
Zakon o gradnji (Narodne novine, broj 153/13) i propisi doneseni za provedbu toga Zakona upućuju na primjenu te norme za izračun površina u zgradama.

Više o normi pročitajte na stranicama Hrvatskog zavoda za norme  Više...


 
Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

 
NACRT TEHNIČKOG PROPISA O RACIONALNOJ UPORABI ENERGIJE I TOPLINSKOJ ZAŠTITI U ZGRADAMA NA JAVNOJ RASPRAVI

 

25.02.2015. -  Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja izradilo je Nacrt Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama koji se nalazi na javnoj raspravi do 25. ožujka 2015. godine.

Ovim se Tehničkim propisom između ostaloga propisuju: tehnički zahtjevi u pogledu racionalne uporabe energije i toplinske zaštite građevinskog dijela zgrade, tehničkih sustava grijanja, ventilacije, hlađenja, klimatizacije, pripreme potrošne tople vode i rasvjete koje treba ispuniti prilikom projektiranja i građenja novih zgrada, te tijekom uporabe postojećih zgrada koje se griju na unutarnju temperaturu višu od 12°C, ostali tehnički zahtjevi za racionalnu uporabu energije i atoplinsku zaštitu u zgradama, sadržaj projekta zgrade u odnosu na racionalnu uporabu energije za grijanje i hlađenje te toplinsku zaštitu, sadržaj Iskaznice energetskih svojstava zgrade i drugo.
 

Ovim putem poziva se stručna i zainteresirana javnost da se aktivno uključi u javnu raspravu. Svoje primjedbe, prijedloge i mišljenja možete dostaviti najkasnije do 25.03.2015. godine na adresu: Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Ulica Republike Austrije 20, 10 000 Zagreb.

Zahvaljujemo unaprijed na svim primjedbama i prijedlozima!

Nacrt Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama
Prilozi


Natječaji


JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJAM
U DRŽAVNU SLUŽBU NA NEODREĐENO VRIJEME

 

25.02.2015. -  Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja objavilo je javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme za radna mjesta stručnog referenta i stručnog savjetnika. Natječaj je objavljen u „Narodnim novinama“ broj: 22 od 25. veljače 2015. godine. Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se neposredno ili poštom u roku od 8 dana od dana objave u „Narodnim novinama“, tj. do 05. ožujka 2015. na adresu: Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Glavno tajništvo Ministarstva, sa naznakom "Za natječaj - Klasa: KLASA: 112-07/14-/02/28, URBROJ: 531-03-1-1-1-15-146", 10 000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 20. Više...


Informacija


ENERGETSKA OBNOVA VIŠESTAMBENIH ZGRADA 
Želite živjeti bolje i plaćati manje?
 

19.02.2015. -  Obnovom po načelima energetske učinkovitosti mogu se ostvariti uštede na režijama od 30% do 60% te osigurati kvalitetniji uvjeti stanovanja. Energetski učinkovite zgrade pružaju veći standard stanovanja, a njihova je cijena na tržištu nekretnina veća od onih koje nemaju ta svojstva. Provedba energetskog pregleda prvi je korak u energetskoj obnovi zgrade i povećanju energetske učinkovitosti.

U tijeku su prijave na javni natječaj i javne pozive za dodjelu bespovratnih sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost pa tako uz manja ulaganja vlastitih sredstava možete obnoviti svoj dom i poboljšati kvalitetu življenja. Uvjeti sufinanciranja i cjeloviti popis dokumentacije potrebne za prijavu nalaze se u tekstovima javnih poziva i natječaja objavljenima na internetskim stranicama Fonda
 
Više informacija o Programu energetske obnove višestambenih zgrada pročitajte ovdje


Informacija


DONESEN PRAVILNIK O SUSTAVNOM GOSPODARENJU
ENERGIJOM U JAVNOM SEKTORU

 

19.02.2015. -  Ministrica graditeljstva i prostornoga uređenja Anka Mrak-Taritaš donijela je Pravilnik o sustavnom gospodarenju energijom u javnom sektoru kojim se u javnom sektoru propisuje obveza upravljanja potrošnjom energije i vode, analiza potrošnje, način izvještavanja o potrošnji energije i vode te metodologija sustavnog gospodarenja energijom.
 
Cilj sustavnog gospodarenja energijom je:

  • utvrditi potrošnju energenata i vode,
  • utvrditi mjesto, način i količinu potrošnje u zgradama ili dijelovima zgrada javnog sektora te javnoj rasvjeti
  • smanjiti potrošnju energije i vode te financijskih izdataka za energiju i vodu
  • smanjiti štetni utjecaji na okoliš kroz primjenu mjera energetske učinkovitosti
Pravilnik je objavljen u Narodnim novinama br. 18/2015 od 18.02.2015. i stupa na snagu 8 dana od dana objave.

Pravilnik o sustavnom gospodarenju energijom u javnom sektoru

 
Intervju


Ministrica graditeljstva Anka Mrak-Taritaš:
Država gradi POS jer nije mogla natjerati banke da pojeftine prazne stanove

(Jasmina Trstenjak, 12. veljače 2015.)

Razgovor s ministricom o novom zakonu o POS-u i najmu stanova, sustavu e-dozvola, projektu legalizacije, građevinskom sektoru, energetskoj obnovi i Strategiji prostornog razvoja Hrvatske do 2030. godine. Više...


Informacija


MINISTRICA ANKA MRAK-TARITAŠ SUDJELOVALA
NA STRUČNOM SKUPU O ZELENOJ GRADNJI

 

13. veljače 2015. u Zagrebu je u organizaciji Hrvatskog savjeta za zelenu gradnju, uz pokroviteljstvo Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, održan stručni skup o zelenoj gradnji.


Hrvatski građevinari u budućnosti se neće moći oslanjati na velike državne infrastrukturne projekte u mjeri u kojoj su mogli do sada već priliku trebaju tražiti i u projektima čija je glavna sastavnica zelena gradnja, ocijenila je ministrica Anka Mrak Taritaš. 
 

Hrvatska u budućnosti neće biti veliko gradilište kakvo je bila u kampanji izgradnje autocesta i podizanja desetaka tisuća novih stanova, rekla je ona na konferenciji za novinare uoči stručnog skupa o zelenoj gradnji, u organizaciji Hrvatskog savjeta za zelenu gradnju. Nove tržišne niše za građevinare prema njezinu su mišljenju urbane transformacije i sanacije te energetska učinkovitost zgrada, a svi su ti zahvati povezani s načelima zelene gradnje. Više...


Komunalno gospodarstvo


JAVNI POZIV ZA RASPOREĐIVANJE I KORIŠTENJE SREDSTAVA KAPITALNE POMOĆI GRADOVIMA I OPĆINAMA ZA POTICANJE RAZVOJA KOMUNALNOG GOSPODARSTVA ZA 2015. GODINU
 

13.02.2015. - U cilju poticanja razvoja komunalnog gospodarstva i komunalnog standarda na području jedinica lokalne samouprave Ministarstvo je donijelo Odluku o raspoređivanju i korištenju sredstava kapitalnih pomoći gradovima i općinama za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i komunalnog standarda za 2015. godinu. 

Rok za predaju zahtjeva temeljem Odluke o raspoređivanju i korištenju sredstava kapitalnih pomoći gradovima i općinama za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i komunalnog standarda za 2015. godinu je 13. ožujka 2015. godine. Ispunjeni obrazac zahtjeva potrebno je poslati na e-mail adresu kapitalne.pomoci@mgipu.hrViše...


Odluka o raspoređivanju i korištenju sredstava kapitalnih pomoći gradovima i općinama za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva za 2015. godinu
Obrazac za prijavu (xls) (pdf)


Prostorno uređenje


MINISTARSTVO OSIGURALO SREDSTVA ZA
SUFINANCIRANJE IZRADE PROSTORNIH PLANOVA

 

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja osiguralo je sredstva u proračunu za 2015. godinu koja će se koristiti kao pomoć općinama, gradovima i županijama za izradu prostornih planova uređenja.  Predstavničko tijelo jedinice lokalne odnosno regionalne samouprave može zahtjev za dodjelu sredstava uputiti na adresu Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, Ulica Republike Austrije 20, Zagreb. Zahtjev se podnosi zajedno sa svom potrebnom dokumentacijom na propisanom Obrascu za prijavu kako je opisano u Odluci o postupku sufinanciranja izrade prostornih planova za 2015. godinu. 

Odluku o dodjeli sredstava donosi stručno Povjerenstvo koje imenuje ministrica a prilikom raspodjele sredstava uzimat će se u obzir nekoliko kriterija a to su između ostaloga: indeks razvijenosti, strateška važnost u odnosu na velike razvojne , infrastrukturne i prirodne sustave, očekivana dinamika izgradnje i regionalne funkcije, broj stanovnika, razvojne mogućnosti, mogućnost financiranja iz vlastitih sredstava ili projekata iz EU fondova te stupanj izrađenosti plana. Više...
 

Odluka o postupku sufinanciranja izrade prostornih planova za 2015. godinu
Obrazac za prijavu zahtjeva (xls)
Popis županija, gradova i općina koji su dobili financijska sredstva za izradu prostornih planova u 2014. godini


Prenosimo


DGU STAVILA U SLUŽBENU PRIMJENU APLIKACIJU ZA KONVERZIJU SADRŽAJA GEODETSKOG PROJEKTA IZ DXF formata u GML format
 

Državna geodetska uprava je u službenu upotrebu stavila web aplikaciju koja pojednostavljuje i omogućuje konverziju grafičkog dijela geodetskog projekta odnosno geodetske podloge za zahvat u prostoru iz DXF formata u GML format. GML format ujedno je i zahtjevani format za unos podataka u informacijski sustav e-dozvola Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja.

Aplikacija je namijenjena svim osobama ovlaštenim za obavljanje stručnih poslova sukladno Zakonu o obavljanju geodetske djelatnosti (Narodne novine broj 152/08, 61/11 i 56/13), a koji podatke o naručenim i izrađenim geodetskim projektima upisuju u Upisnik obavljanja geodetske djelatnosti.

Web Aplikacija je dostupna na adresi http://dxf2gml.dgu.hr   


Informacija 


VLADA PRIHVATILA IZMJENE ZAKONA O DRUŠTVENO
POTICANOJ STANOGRADNJI (POS)

 

29.01.2015. - Vlada RH je na današnjoj sjednici prihvatila izmjene Zakona o društveno poticajnoj stanogradnji (POS) te ga uputila u Saborsku proceduru uz prijedlog donošenja po hitnom postupku. Izmjene zakona odnose se na smanjenje kamata na kredite i uvođenje državnog najma stanova. Pri tome se predlaže smanjivanje kamata na sve stanove u izgradnji i prodaji, a za koje nisu sklopljeni ugovori o kupoprodaji stana prije stupaja na snagu izmjena i dopuna Zakona. Danas se, naime, kredit otplaćuje na dva načina: jedan dio ide komercijalnoj banci, a iza toga se plaća dio u kojem je država aktivirala svoja sredstva. Za taj drugi dio za poček se plaća dva posto kamate i sada se predlaže smanjenje na 1 posto, a kamate gdje država angažira svoja sredstva s 5 na 3 posto.

Druga izmjena zakona je vezana uz najam odnosno uvođenje mogućnosti državnog najma stanova. Vlada time želi pokrenuti građevinski sektor i omogućiti onima koji žele kupiti nekretninu, da je kupe pod kontroliranim i povoljnim uvjetima, a onima koji to ne žele ostaviti mogućnost najma.


Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o društveno poticanoj stanogradnji

 
Prenosimo


MINISTARSTVO GOSPODARSTVA USPOSTAVILO
CENTAR UNUTARNJEG TRŽIŠTA EU

 

03.02.2015. - Unutarnje tržište EU (uključujući Norvešku, Island i Lihtenštajn) svojim građanima i poduzetnicima nudi različite mogućnosti, kao primjerice studiranje, zapošljavanje ili širenje poduzetničke djelatnosti u drugu državu članicu i sl. Prije svega potrebno je pravovremeno se informirati i kontaktirati određena nadležna tijela.  
 

Ministarstvo gospodarstva je, kako bi olakšalo snalaženje građanima i poduzetnicima, u studenom 2014. godine uspostavilo Centar unutarnjeg tržišta EU. Centar, putem internetskog portala, objedinjava postojeće kontaktne točke, alate i nadležna tijela te na taj način omogućava jedinstven pristup informacijama na unutarnjem tržištu EU. Na jednom mjestu možete dobiti sve relevantne informacije za ostvarenje svojih prava i mogućnosti! Više...
 

www.cut.hr