Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
Stanovanje - POS 

 

PRODUŽEN ROK ZA PRIJAVE NA JAVNI POZIV APN-a
ZA KUPNJU STANOVA POS-a NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA 

 

Zagreb, 20. siječnja 2017. - Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) produžila je rok za prijave na Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za kupnju stanova iz POS-a na području Grada Zagreba radi utvrđivanja Liste reda prvenstva. Rok za podnošenje prijava produžen je sa 20. siječnja 2017. na 28. veljače 2017. godine (Odluka).

Zahtjev se zajedno sa priloženom traženom dokumentacijom predaje isključivo poštom, u zatvorenoj omotnici. Propisane uvjete za podnošenje zahtjeva, popis potrebne dokumentacije i ostale vezane informacije možete pronaći na mrežnim stranicama Agencije.

 

Uspješna provedba POS-a u 2016. godini 


Zapošljavanje u državnoj službi

 

POZIVAJU SE KANDIDATI KOJI SU UDOVOLJILI FORMALNIM UVJETIMA JAVNOG NATJEČAJA DA SE ODAZOVU NA TESTIRANJE
 

Zagreb, 20. siječnja 2017. - Pozivaju se kandidati koji su ispunili formalne uvjete Javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme za stručnog savjetnika ili stručnog suradnika u Upravi za prostorno uređenje, pravne poslove i programe Europske unije  da se odazovu na testiranje.

Testiranje kandidata će se održati 30.01.2017., 31.01.2017., 01.02.2017. i 02.02.2017. u Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, Zagreb, Republike Austrije 14. prema rasporedu iz POZIVA

 
Informacija

 

AGENCIJA OBJAVILA
GODIŠNJI PROGRAM RADA - FINANCIJSKI PLAN ZA 2017. GODINU   

 

Zagreb, 20. siječnja 2017. - Agencija za ozakonjene nezakonito izgrađenih zgrada na mrežnim je stranicama objavila 'Godišnji program rada – financijski plan za 2017. godinu'.

Agencija je osnovana 2013. godine sa svrhom obavljanja praćenja i ubrzanja procesa ozakonjenja zgrada te postizanja ravnomjeme opterećenosti nadležnih upravnih tijela. U protekle nepune tri godine riješila je oko 80.000 zahtjeva, što je 50% ukupno predviđanog zaduženja. Procjenjuje se kako će Agencija raditi na rješavanju zahtjeva za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada još najviše tri godine uz istovremeni prelazak na druge zadaće. Više...


Informacija

 

VLADA UTVRDILA PRIJEDLOGE URBANISTIČKIH PLANOVA UREĐENJA 'VRŠNA ZONA' I 'SKIJAŠKI KOMPLEKS'  
 

Zagreb, 19. siječnja 2017. - Na današnjoj sjednici Vlada Republike Hrvatske utvrdila je Prijedlog Urbanističkog plana uređenja državnog značaja 'Vršna zona', Medvednica i Prijedlog Urbanističkog plana uređenja državnog značaja 'Skijaški kompleks', Medvednica, za javnu raspravu. Ovo su prvi urbanistički planovi uređenja državnog značaja do sada izrađeni i prvi za koje Vlada utvrđuje prijedlog plana te upućuje u javnu raspravu. Nositelj izrade planova je Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, a koordinator je  Hrvatski zavod za prostorni razvoj. Sve troškove izrade i donošenja spomenutih prostornih  planova snosi Grad Zagreb. Više...


Informacija

 

MINISTARSTVO SMANJILO TROŠKOVE POSTUPKA ZA OCJENU SUKLADNOSTI GRAĐEVNIH PROIZVODA  
 

Zagreb, 19. siječnja 2017. - Odlukom ministra graditeljstva i prostornoga uređenja Lovre Kuščevića od 09. siječnja 2017. smanjeni su troškovi donošenja rješenja u postupcima o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda.

Troškovi postupka donošenja rješenja o ispunjavanju zahtjeva za prijavljena, odobrena i imenovana tijela smanjuju se s dosadašnjih 2000 kuna na 1000 kuna. Istom Odlukom smanjuje se iznos troškova za donošenje izmjena i/ili dopuna rješenja s dosadašnjih 1000 kuna na 800 kuna. Odluka ministra stupa na snagu danom donošenja. Više...

 
Europski strukturni i investicijski fondovi 

 

ODRŽANA 5. INFORMATIVNA RADIONICA
ZA POTENCIJALNE PRIJAVITELJE   
 

 

Zagreb, 19. siječnja 2017. - U Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja odražala se 5. po redu info radionica za potencijalne prijavitelje u sklopu poziva za dostavu projektnih prijedloga 'Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja'. Radionica je, kao i sve dosad održane, bila iznimno dobro posječena. Stručnjaci Ministarstva i Fonda na radionici su potencijalne prijavitelje informirali o detaljima poziva i  provedbi projekata s naglaskom na provođenje postupaka javne nabave. Više...

 
Informacija

 

PREDSTAVNICI MINISTARSTVA NA SASTANKU
S PREDSTAVNICIMA UNESCO-A I TIJELIMA HRVATSKE JAVNE VLASTI O STANJU I MOGUĆIM POBOLJŠANJIMA UPRAVLJANJA U NACIONALNOM PARKU PLITVIČKA JEZERA  

 

Od 17. do 19 siječnja 2017. godine u Hrvatskoj borave predstavnici UNESCO-a, predstavnica Tajništva Sussana Kari i Pierre Galland iz IUCN-a (Međunarodnog saveza za očuvanje prirode) kako bi se sastali s predstavnicima hrvatskih institucija nadležnih za pitanja upravljanja i zaštite Nacionalnog parka Plitvička jezera. Tijekom boravka UNESCO komisije bit će razmatrano trenutno stanje, a razgovarat će se o mogućim i poželjnim načinima daljnjeg razvoja i upravljanja ovog hrvatskog zaštićenog područja.

Sastanku na Plitvičkim jezerima, u srijedu 18. siječnja u ime Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja nazočila je državna tajnica Katica Prpić, pomoćnik ministra za prostorno uređenje, pravne poslove i programe Europske unije Igor Čižmek, Načelnik Sektora područnih ureda i jedinica građevinske inspekcije Domomir Pavelić te Jasna Kavurčić glavna građevinska inspektorica. Hrvatski zavod za prostorni razvoj na sastanku je zastupala ravnateljica Irena Matković. Više...

 
Europski strukturni i investicijski fondovi 

 

PRODUŽEN ROK ZA PODNOŠENJE PROJEKTNIH PRIJEDLOGA
ZA POZIV 'ENERGETSKA OBNOVA VIŠESTAMBENIH ZGRADA'
DO 31. SIJEČNJA 2017.  

 

Budući da je interes za Poziv 'Energetska obnova višestambenih zgrada' iznimno velik, Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja kao Posredničko tijelo razine 1 produžilo je rok za podnošenje projektnih prijedloga za GRUPU 1 sa 16. siječnja 2017. u 23:59h na 31. siječnja 2017. godine u 23:59h.

Prema podacima Fonda do sada je na pregled zaprimljeno 577 projektnih prijedloga, od kojih je detaljno pregledano njih 300-injak te je upraviteljima dana uputa što trebaju korigirati ili nadopuniti u projektima. Njih 150 je već kompletirano te je za njih Fond izdao Izjavu o spremnosti projektnog prijedloga.Više...


Zapošljavanje

 

AGENCIJA OBJAVILA JAVNI NATJEČAJ
ZA PRIJAM ZAPOSLENIKA NA ODREĐENO VRIJEME 

 

18. siječnja 2017. - Agencija za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada objavila je Javni natječaj za prijam zaposlenika na određeno vrijeme.  Traže se viši upravni savjetnik, dva upravna savjetnika i samostalni upravni referent u Sektoru za obradu zahtjeva i donošenje rješenja.

Prijave s naznakom: »Za javni natječaj – klasa: 11« podnose se isključivo poštom na adresu: Agencija za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada, Zagreb, Selska 136. najkasnije do 26. siječnja 2017. godineViše...

  
EU programi

 

PROGRAM URBACT POZIVA STRUČNJAKE
DA SE UKLJUČE U URBACT PROJEKTE 

 

Program europske međuregionalne suradnje URBACT III, koji je namijenjen svim europskim gradovima koji žele izraditi i uspješno provoditi svoje strategije održivog urbanog razvoja i odgovarajuće akcijske planove, poziva stručnjake da se registriraju u bazu stručnjaka URBACT-a. Poziv stručnjacima je trajno otvoren do kraja Programa a sve potrebne informacije mogu se pronaći ovdje

Naime, svaka odobrena mreža gradova u sklopu Programa ima ujedno i osigurana financijska sredstva za uključivanje stručnjaka po izboru uz uvjet da je on registriran u bazi URBACT stručnjaka.

  
Propisi - informacija

 

PROCJENA VRIJEDNOSTI NEKRETNINA
 

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja obavještava kako će u narednom razdoblju pristupiti izradi izmjena Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina (Narodne novine, broj 78/2015). Preporuku za izmjenu Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina (Narodne novine, broj 78/2015) i vezanih podzakonskih propisa, odnosno Pravilnika o metodama procjene vrijednosti nekretnina (Narodne novine, broj 105/2015.) i Pravilnika o informacijskom sustavu tržišta nekretnina (Narodne novine, broj 114/2015. i 122/2015.) dalo je Visoko procjeniteljsko povjerenstvo koje je tijekom 2016. godine održalo sedam sjednica te prikupilo informacije od strane procjeniteljskih povjerenstava iz cijele Republike Hrvatske i strukovnih udruga.

Ovim putem pozivamo zainteresiranu i stručnu javnost da svoje argumentirane primjedbe na važeći Zakon o procjeni vrijednosti nekrenina dostavi putem e-pošte: procjene.nekretnina@mgipu.hr


Međunarodna suradnja

 

SASTANAK MINISTRA LOVRE KUŠČEVIĆA I
MINISTRA INFRASTRUKTURNOG RAZVOJA UAE DR. ABDULLAHA BELHAIFIJA ALNUAIMIJA   

 

U sklopu 30. međunarodne konferencije „Business & Economics Society“ koja se od 8. do 11. siječnja 2017. godine održala u Abu Dhabiju ministar graditeljstva i prostornoga uređenja Lovro Kuščević zajedno s glavnom tajnicom Ministarstva Nikolinom Nežić sudjelovao je u radu konferencije i posjetu Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Na konferenciji su održali prezentaciju o poslovanju u Hrvatskoj s naglaskom na postupak gradnje u našoj zemlji.

Tijekom trodnevnog posjeta ministar Kuščević odradio je niz radnih sastanaka. Između ostalog, susreo se u Dubaiju  s resornim ministrom infrastrukturnog razvoja UAE Dr. Abdullahom Belhaifijem AlNuaimijem i suradnicima s kojima je razgovarao o jačanju zajedničke suradnje između UAE i Republike Hrvatske, a posebno o programu razvoja infrastrukturnih objekata, poticanoj stanogradnji i prostornom planiranju. Više...

 
Energetska obnova

 

ENERGETSKA OBNOVA OBITELJSKIH KUĆA  
 

Zagreb, 13. siječnja 2017. - U 2016. godini program sufinanciranja obiteljskih kuća dodatno je prilagođen zbog korištenja sredstava europskih fondova u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija. Naime, kao što Program Vlade iz 2014. i predviđa, sredstva se od 2016. počinju povlačiti iz Europskih fondova, zbog čega je nužna dodatna prilagodba uvjeta sufinanciranja. Hrvatskoj je za obnovu stambenog sektora do 2020. g. dostupno 100 milijuna eura, od čega je cca 30 milijuna namijenjeno obnovi obiteljskih kuća.

U ovom trenutku nisu još poznati svi elementi prilagođenog programa, no čim isti budu dostupni, objavit ćemo ih na našim stranicama, stoga savjetujemo da nas i dalje pratite. Više..

 
Zapošljavanje u državnoj službi 

 

POZIVAJU SE KANDIDATI KOJI SU UDOVOLJILI FORMALNIM UVJETIMA NATJEČAJA DA SE ODAZOVU NA TESTIRANJE  
 

Pozivaju se kandidati koji su ispunili formalne uvjete Javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme da se odazovu na testiranje ovisno o rasporedu iz poziva za određeno radno mjesto za koje su se prijavili.

Informacije o javnom natječaju i dosad objavljene pozive na testiranja možete vidjeti OVDJE

 
Legalizacija - informacija 

 

PREGLED STANJA RJEŠENOSTI PREUZETIH ZAHTJEVA ZA OZAKONJENJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA    
 

Zagreb, 12. siječnja 2017. - Agencija za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada je objavila pregled stanja riješenosti preuzetih zahtjeva za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada sa stanjem na dan 15.12.2016. godine prema kojem je za 135 763 zahtjeva doneseno rješenje, nacrt o visini naknade i/ili je izdan zaključak što predstavlja 99,7% od ukupno preuzetih zahtjeva. 

Agencija pomaže županijama i gradovima koji ne uspijevaju rješavati predmete za ozakonjenje u zadanim rokovima. Legalizirati se mogu nove građevine i rekonstrukcije postojećih ako su vidljive na digitalnoj ortofoto karti Državne geodetske uprave izrađenoj na temelju aerofotogrametrijskog snimanja Republike Hrvatske od 21. lipnja 2011.

          
Graditeljstvo i prostorno uređenje

 

U 2016. POKRENUTI MNOGI POJEKTI, NASTAVAK U 2017.     

 

Zagreb, siječanj 2017. (HINA) - Iz Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, rezimirajući 2016. ističu kako iza sebe imaju uspješnu godinu u kojoj su pokrenuti mnogi projekti i izmjene zakona koji će se, kako najavljuju, nastaviti i u 2017. godini.
 

Ministar Lovro Kuščević ističe da su intenzivirali program energetske obnove u zgradarstvu. U 2016. podijeljena su sva financijska sredstva za pilot-projekte za energetsku obnovu zgrada odgojno-obrazovnih ustanova. Ukupno je na temelju pilot-projekata doneseno 105 odluka kojima se pokreću projekti povećanja energetske učinkovitosti na zgradama vrtića, škola, đačkih domova, veleučilišta itd. Više...

   
Europski strukturni i investicijski fondovi

 

ŠTEDITE ENERGIJU, OSIGURAJTE BOLJE UVJETE ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE I SMANJITE TROŠKOVE!   
 

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja je objavilo Poziv na dostavu projektnih prijedloga 'Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja' koji će biti otvoren za prijave do 20.02.2017.  U okviru  Poziva dodjeljivati će se bespovratna sredstva iz Europskog fonda za regionalni razvoj ukupne vrijednosti 152.000.000 kuna. Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti za financiranje prihvatljivih troškova pojedinačnog projektnog prijedloga je 80.000,00 kuna a najviši 10.000.000,00 kuna.

 

Kako do bespovratnih sredstava, što se financira i tko se sve može prijaviti pročitajte u informativnom letku koji smo za vas pripremili. 

 
EU programi

 

OTVOREN NOVI POZIV PROGRAMA URBACT III 
 

U sklopu Programa URBACT III zaprimaju se prijave na Poziv za dobre prakse koji je otvoren do 31. ožujka 2017. godine. Cilj je poziva pronalaženje projektnih partnera koji su uspješno provodili prakse koje se bave kompleksnim izazovima u urbanom okruženju uz primjenu integriranog i participativnog pristupa u rješavanju problema. Odabranim gradovima biti će dodijeljena titula 'URBACT Good Practice City'.

Podsjetimo, URBACT III je program europske međuregionalne suradnje koji je namijenjen svim europskim gradovima koji žele izraditi i uspješno provoditi svoje strategije održivog urbanog razvoja i odgovarajuće akcijske planove.  Više informacija o uvjetima poziva i načinu prijave možete pročitati ovdje.


Informacija

 

VLADA PRIHVATILA GODIŠNJE IZVJEŠĆE O
POSLOVANJU I ZAVRŠNI RAČUN APN-a ZA 2015. GODINU  

 

Zagreb, 5. siječnja 2017. -  Vlada Republike Hrvatske je na 15. sjednici donijela Zaključak kojim se prima na znanje Godišnje izvješće o poslovanju i završni račun Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama za 2015. godinu. Godišnje izvješće donijelo je Upravno vijeće Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama na sjednici održanoj 7. lipnja 2016. godine.  Izvješće u cijelosti možete pročitati OVDJE
 

Vlada je na današnjoj sjednici donijela i Akcijski plan za administrativno rasterećenje gospodarstva na temelju kojeg se do kraja ove godine planiraju poduzeti 104 mjere.  U području energetske učinkovitosti u gradnji planirane su mjere kojima bi se uštedilo 9,3 milijuna kuna, dok sada poduzetnici plaćaju 23,3 milijuna. Više...


Medijski istupi ministra

 

MINISTAR KUŠČEVIĆ GOSTOVAO 
U EMISIJI HRVATSKOG RADIJA 'A SADA VLADA'

 

Zagreb, 4. siječnja 2017. (HINA) -  Ministar graditeljstva i prostornoga uređenja Lovro Kuščević gostovao je u emisiji Hrvatskog radija 'A sada Vlada'.
 

Govorio je o Prijedlogu Zakona o subvencioniranju stambenih kredita, spajanju katastra i zemljišnih knjiga, planovima za projekte poboljšanja energetske učinkovitosti zgrada, donošenju plana gospodarenja otpadom te novim projektima Ministarstva. Više...

Emisiju u cijelosti možete pogledati OVDJE


Energetska obnova zgrada javnog sektora

 

KREĆE ENERGETSKA OBNOVA BAZENA POLJUD U SPLITU  
 

Zagreb, 3. siječnja 2017. - Nakon dviju bolnica, one već obnovljene na Križinama te one na Firulama koja se obnavlja, u Splitu kreće energetska obnova i sportskog objekta Bazeni Poljud, vrijednog 86 milijuna kuna. Ugovor za energetsku obnovu potpisali su 29. prosinca 2016. zamjenik direktora APN-a Krešimir Žunić, gradonačelnik Grada Splita Ivo Baldasar, ravnatelj Javne ustanove 'Sportski objekti Split' Serđan Guštin, i Gracijano Rudan u ime izvođača radova tvrtke 'Esco energy' iz Žminja.
 

Energetskom obnovom omogućit će se opskrba toplinskom energijom bazena, dok će nova kotlovnica imati mogućnost korištenja fosilnih, plinovitih goriva i električnu energiju. Više...

      
Informacija

 

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE DONIJELA
GODIŠNJI PLAN NORMATIVNIH AKTIVNOSTI ZA 2017. GODINU   
 

 

Zagreb, 29. prosinca 2016. - Vlada Republike Hrvatske je na prijedlog Ureda za zakonodavstvo na 14. sjednici donijela Godišnji plan normativnih aktivnosti za 2017. godinu sa popisom zakona koji se u 2017. godini planiraju uputiti u proceduru donošenja. 
 
U okviru Godišnjeg plana u idućoj godini planirano je donošenje ukupno 253 zakona a popis zakona koji se planiraju donijeti iz djelokruga rada Ministarstva graditeljstva  i prostornoga uređenja možete vidjeti OVDJE. Više... 

 
Informacija 

 

MINISTAR KUŠČEVIĆ I DRŽAVNA TAJNICA MAGAŠ NAZOČILI PRIMOPREDAJI DUŽNOSTI U DRŽAVNOJ GEODETSKOJ UPRAVI   
 

Zagreb, 28. prosinca 2016. - Ministar Kuščević i državna tajnica Dunja Magaš nazočili su primopredaji dužnosti ravnatelja u Državnoj geodetskoj upravi

Dosadašnji ravnatelj Državne geodetske uprave Danko Markovinović, postavljen na dužnost ravnatelja u veljači 2012. i u ožujku 2016. predao je dužnost novoimenovanom ravnatelju Damiru Šanteku kojeg je Vlada RH na dužnost ravnatelja DGU imenovala na sjednici 21. prosinca 2016.godine. Primopredaja je izvršena u nazočnosti ministra graditeljstva i prostornoga uređenja Lovre Kuščevića i državne tajnice Dunje Magaš. Više...

           
Informacija

 

OBAVIJEST O JAVNOM POZIVU GRADA ZAGREBA ZA SUFINANCIRANJE OBNOVE PROČELJA VIŠESTAMBENIH ZGRADA 
 

Zagreb, 22. prosinca 2016. - Gradonačelnik Grada Zagreba Milan Bandić ovaj je tjedan uputio dopis svim suvlasnicima čijim zgradama upravlja Zagrebački holding d.o.o. (GSKG) u kojem ih obavještava da je dana 10.12.2016. godine Grad Zagreb raspisao Javni poziv za iskazivanje interesa za sufinanciranje obnove pročelja višestambenih zgrada u trajanju od 90 dana. Zbog učestalih upita građana ovim putem napominjemo kako je za sva pitanja oko navedenog Javnog poziva potrebno kontaktirati službe Grada Zagreba putem telefona 0800 1773 ili na adresi e-pošte: obnova-procelja@zagreb.hr   

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja raspisalo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga 'Energetska obnova višestambenih zgrada' koji je otvoren od 17.10.2016. do 16.01.2017. godine. Više informacija o Pozivu Ministarstva pogledajte OVDJE

 
Graditeljstvo - informacija

 

MINISTARSTVU GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA DODIJELJENO PRIZNANJE HRVATSKOG SAVJETA ZA ZELENU GRADNJU  
 

Zagreb, 21. prosinca 2016. - Hrvatski savjet za zelenu gradnju organizirao je dodjelu priznanja za posebno istaknute dionike nekretninskog sektora u Hrvatskoj s ciljem daljnjeg poticanja izvrsnosti u promociji i implementaciji zelenih principa u graditeljstvu.

U kategoriji zelene gradnje u regulatornim tijelima ambasadorom je proglašeno i priznanje dodijeljeno Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja na čelu s ministrom Lovrom Kuščevićem, njegovim timom, ali i članovima prethodnih struktura ministarstva koji su prepoznali važnost primjene principa zelene gradnje u okviru hrvatske legislative, posebice u stvaranju nove verzije nacionalne strategije za energetsku obnovu u zgradarstvu i glavnim partnerstvom u europskom projektu BUILD UPONViše...

  
EU projekti 

 

EU PROJEKT SUPrEME 
PODRŠKA PROSTORNOM PLANIRANJU MORA
U ISTOČNOM MEDITERANU
 
 

20. prosinca 2016. - Slijedom objave javnog poziva za izradu EU projekta s temom prostornog planiranja mora (MSP), uz podršku Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja te ministra Lovre Kuščevića, Hrvatski zavod za prostorni razvoj prijavio je u travnju 2016. godine projektni prijedlog Podrška prostornom planiranju mora u istočnom Mediteranu (SUpporting maritime spatial Planning in the Eastern MEditerranean – SUPrEME). Projekti prijedlog u listopadu 2016. odobrila je Europska Komisija a ugovor je potpisan 7. prosinca 2016. godine. Projekt će se realizirati kroz 2017. i 2018. godinu. Više...

 
Prenosimo: 18.12.2016. HINA, Marina Bujan

 

MINISTAR KUŠČEVIĆ: SPAJANJEM ZEMLJIŠNIH KNJIGA I KATASTRA MAPE IZ DOBA FRANJE JOSIPA KONAČNO ODLAZE U MUZEJE

 

Ministar graditeljstva i prostornoga uređenja Lovro Kuščević u intervjuu za Hinu kaže kako je zadovoljan proračunom Ministarstva za 2017. te najavljuje velike projekte za iduću godinu, među kojima je i intenzivan rad na spajanju zemljišnih knjiga i katastra te na uspostavi Informacijskog sustava prostornog uređenja (ISPU), usavršavanje sadašnjih i izrada novih modula: e-dozvola, e-inspekcija, e-nekretnina, e-arhiva. 

Intervju u cijelosti možete pročitati OVDJE.

   
Propisi - informacija 

 

DONESEN ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA
ZAKONA O DRŽAVNOJ IZMJERI I KATASTRU NEKRETNINA

 

Zagreb, 16. prosinca 2016. - Zastupnici Hrvatskog sabora izglasali su Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina. U ime Vlade Republike Hrvatske, kao predlagatelja, ministar graditeljstva i prostornoga uređenja Lovro Kuščević sudjelovao je u radu Hrvatskog sabora, zastupnicima predstavio izmjene i dopune te ukazao na važnost donošenja ovog propisa.

Izmjenama se predviđa izgradnja jedinstvene baze podataka o fizičkoj infrastrukturi mrežnih operatera i tekućim ili planiranim građevinskim radovima na državnoj razini.  Više...

      
EU projekti - informacija

 

PROVEDBA PROJEKTA BUILD UPON U REPUBLICI HRVATSKOJ  
 

BUILD UPON je najveći svjetski projekt suradnje u području energetske obnove zgrada koji povezuje više od 1.000 organizacija, iz 13 zemalja, na 80 događanja u 2016-17. Vrijednost BUILD UPON projekta iznosi 2,35 milijuna eura i financira se sredstvima Europske unije iz programa Horizon 2020. 

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja glavni je partner u provedbi ovog projekta u Republici Hrvatskoj. Više informacija o projektu te aktivnostima provedenim u Republici Hrvatskoj možete pročitati OVDJE.

     
Informacija

 

ZAVRŠENA PRVA FAZA SPAJANJA KATASTRA I ZEMLJIŠNIH KNJIGA    
 

Završena je prva faza velike reforme spajanja katastra i zemljišnih knjiga - na teritoriju Hrvatske uspostavljen je Zajednički informacijski sustav zemljišnih knjiga i katastra (ZIS).

Tijekom 2016. u taj su sustav uključene zemljišne knjige i katastri Dalmacije i Istre te Karlovačke, Primorsko-goranske i Vukovarsko-srijemske županije i Grada Zagreba. Najveći dalmatinski područni ured za katastar za Splitsko-dalmatinsku županiju u zajednički je sustav ušao u svibnju, a Grad Zagreb kao najveći i najkompleksniji sustav u nj je ušao krajem 2016. Uključivanjem Grada Zagreba završen je dugogodišnji proces stvaranja zajedničkog informacijskog sustava. Više...