Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
Informacija

 

POČINJE ENERGETSKA OBNOVA OPĆE BOLNICE VARAŽDIN
 

16. kolovoza 2017. (Hina) - Početak radova na energetskoj obnovi zgrada Kirurgije, Interne, Neurologije, Ljekarne, Praonice, Logopedije i Kuhinje obilježen je danas u krugu bolnice. Do kraja 2018. godine bit će energetski obnovljeno sedam objekata Opće bolnice Varaždin, a investicija od 83,5 milijuna kuna otplaćivat će se u sljedećih 14 godina uštedom na energentima, rečeno je na svečanosti u povodu početka radova.

'Ova bolnica četvrti je projekt u Hrvatskoj po zahtjevnosti i financijskim sredstvima, a treći među bolnicama', kazao je državni tajnik u Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja Željko Uhlir dodavši da se ovakvim projektima štedi energija, smanjuje ispuštanje CO2 te potiče gospodarstvo odnosno graditeljstvo. Više...


Stambeno zbrinjavanje - informacija

 

SUBVENCIONIRANJE STAMBENIH KREDITA   
 

Subvencioniranje stambenih kredita je mjera pomoći Vlade Republike Hrvatske kojom se hrvatskim državljanima želi olakšati stambeno zbrinjavanje kroz otplatu dijela stambenog kredita. Uvjeti subvencioniranja uređeni su Zakonom o subvencioniranju stambenih kredita ("Narodne novine" broj 65/17) i Naputkom o načinu rada Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) u provedbi Zakona o subvencioniranju stambenih kredita ("Narodne novine" broj 76/17). 
 

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) će putem javnog poziva odabrati najpovoljnije banke te popis istih objaviti na internetskim stranicama. Više...


Propisi - informacija

 

PRIJEDLOG UREDBE O IZMJENI ZAKONA O DRUŠTVENO POTICANOJ STANOGRADNJI 
 

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja izradilo je Prijedlog Uredbe o izmjeni Zakona o društveno poticanoj stanogradnji koji se nalazi na javnom savjetovanju od 8. do 22. kolovoza 2017. godine.

Ovom Uredbom proširuje se krug osoba kojima, radi rješavanja stambenih potreba, Republika Hrvatska može za izgradnju stanova osigurati i građevinsko zemljište i druga sredstva. Uz vojne osobe, policijske službenike te druge državne službenike i namještenike predlaže se da to pravo ostvaruju osobe iz javnih službi (djelatnici u zdravstvu, kulturi, znanosti i obrazovanju). Više...

Zainteresirana i stručna javnost svoje prijedloge, primjedbe i mišljenja na Prijedlog Uredbe može uz prethodnu registraciju dostaviti putem portala e-savjetovanje najkasnije do 22. kolovoza 2017. godine.


Propisi - informacija

 

PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O ENERGETSKOM PREGLEDU ZGRADE I ENERGETSKOM CERTIFICIRANJU
 

7. kolovoza 2017. - Ministar graditeljstva i prostornoga uređenja Predrag Štromar donio je na temelju članka 47. Zakona o gradnji (Narodne novine broj 153/13, 20/17) Pravilnik o izmjeni Pravilnika o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju.

Pravilnik je objavljen u Narodnim novinama br. 77/17 i stupa na snagu prvoga dana od dana objave točnije 5. kolovoza 2017. Više...


ESI fondovi - energetska obnova

 

MINISTAR ŠTROMAR U KNINU POTPISAO UGOVORE
O ENERGETSKOJ OBNOVI ZGRADA 


 

Knin, 4. kolovoza 2017. - Nakon sjednice Vlade ministar graditeljstva i prostornoga uređenja Predrag Štromar potpisao je s gradonačelnikom Grada Knina dr.sc. Markom Jelićem Ugovor o dodjeli sredstava iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu u svrhu sufinanciranja izrade Izmjena i dopuna (III.) Prostornog plana uređenja Grada Knina. Vrijednost ugovora iznosi 75 tisuća kuna. 

Također, upriličeno je i svečano potpisivanje ugovora o energetskoj obnovi triju osnovnih škola, dva dječja vrtića i jedne srednje škole na području Šibensko-kninske županije. Ukupna bespovratna sredstva za ovih šest ugovora iznose gotovo osam milijuna kuna, dok je ukupna vrijednost investicija veća od 22 milijuna kuna. Vise...


Stambeno zbrinjavanje - informacija

 

POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA SKLAPANJE UGOVORA O DAVANJU STAMBENIH KREDITA   
 

7. kolovoza 2017. - Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) u provedbi Zakona o subvencioniranju stambenih kredita  objavila je 5. kolovoza 2017. godine POZIV za prikupljanje ponuda za sklapanje ugovora o davanju subvencioniranih kredita.

Pozivaju se sve kreditne institucije koje mogu obavljati poslove davanja kredita na tržištu da dostave ponudu za sklapanje ugovora s Republikom Hrvatskom, kojom ponudom se obvezuju davati subvencionirane kredite i s tim u vezi obavljati poslove pod uvjetima i na način određen Zakonom o subvencioniranju stambenih kredita ili pod uvjetima koji su za korisnika kredita ili Republiku Hrvatsku povoljniji od uvjeta propisanih Zakonom. Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici, poštom ili osobno na urudžbeni zapisnik, najkasnije do 14. kolovoza 2017. godine, do 9:00 sati.

Više informacija o subvencioniranju stambenih kredita dostupno je na internetskim stranicama Ministarstva i APN-a.


Prenosimo - Lider (4.8.2017., Vanja Figenwald)

 

Intervju sa potpredsjednikom Vlade Republike Hrvatske i ministrom graditeljstva i prostornoga uređenja Predragom Štromarom o resoru graditeljstva, izdavanju dozvola, projektu spajanja katastra i gruntovnice, porezu na nekretnine, političkim temama i drugom. Intervju u cijelosti možete pročitati OVDJE

  
Jednostavna nabava

 

POZIVAJU SE GOSPODARSKI SUBJEKTI NA DOSTAVU PONUDA 
 

Pozivaju se zainteresirani gospodarski subjeti da dostave ponude na Poziv na dostavu ponude za nabavu usluge izrade metodologije za masovnu procjenu vrijednosti nekretnina. Rok za dostavu ponuda produžen je do 10. kolovoza 2017. godine do 11:00 sati. 
 

Svu potrebnu dokumentaciju za dostavu ponude moguće je uz prethodnu registraciju, preuzeti OVDJE  

 
Informacija 

 

JAVNI POZIV NA UVID U SPIS PREDMETA
OBJAVLJEN NA OGLASNOJ PLOČI MINISTARSTVA  

 

2. kolovoza 2017. - Pozivaju se stranke u postupku na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine 1. skupine - oborinska odvodnja u sklopu brodogradilišta Viktor Lenac u Općini Kostrena. Uvid u spis predmeta može se izvršiti 16. kolovoza 2017. godine u vremenu od 9:00 do 11:00 sati, na lokaciji Ministarstva u Zagrebu, Republike Austrije 14.  

Javne pozive Ministarstva kao i izdane lokacijske odnosno građevinske dozvole objavljene na oglasnoj ploči možete pogledati OVDJE

 
Zapošljavanje u državnoj službi 

 

PRIJAVITE SE NA JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJAM U DRŽAVNU SLUŽBU NA NEODREĐENO VRIJEME
 

2. kolovoza 2017. - Ministarstvo je objavilo Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme. Traži se građevinski inspektor u Upravi za inspekcijske poslove u Područnoj jedinici u Gospiću.  
 

Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se na propisanom OBRASCU neposredno ili poštom u roku od 8 dana od dana objave u „Narodnim novinama“ na adresu: Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Glavno tajništvo Ministarstva, sa naznakom "Za natječaj - Klasa: 12", 10 000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 20. Više...

  
Propisi - informacija

 

PROPISI MINISTARSTVA NA JAVNOM SAVJETOVANJU
 

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja izradilo je 'Nacrt Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima', 'Nacrt Pravilnika o načinu izračuna građevinske (bruto) površine' i 'Nacrt Pravilnika o zahvatima u prostoru koji se ne smatraju građenjem' za koje se do 20. kolovoza 2017. provodi javno savjetovanje putem portala e-savjetovanje.

Zainteresirana i stručna javnost svoje prijedloge, primjedbe i mišljenja može, uz prethodnu registraciju, dostaviti putem portala e-savjetovanje.


Graditeljstvo 

 

POPIS OVLAŠTENIH OSOBA ZA KONTROLU PROJEKATA GLEDE MEHANIČKE OTPORNOSTI I STABILNOSTI NOSIVIH KONSTRUKCIJA 
 

1. kolovoza 2017. - Na mrežnim stranicama Ministarstva objavljen je ažuran Popis ovlaštenih osoba za kontrolu projekata glede mehaničke otpornosti i stabilnosti nosivih konstrukcija.  Sukladno članku 94. stavak 1. Zakona o gradnji ('Narodne novine', broj 153/13, 20/17), kontrola glavnog projekta, tipskog projekta i projekta uklanjanja građevine, ovisno o značajkama građevine, odnosno predgotovljenog dijela građevine mora se provesti s obzirom na mehaničku otpornost i stabilnost.

Prema članku 61. stavak 2. Zakona o gradnji, ovlaštenje za obavljanje kontrole projekata daje i ukida Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja. Više...

 
Propisi - informacija 

 

PREDAJTE ZAHTJEV ZA LEGALIZACIJU OBJEKATA  - NOVI ROK 30. LIPNJA 2018.   
 

Izmjenama i dopunama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Narodne novine broj 65/17)  ponovno se otvara rok za podnošenje zahtjeva za legalizaciju – do 30. lipnja 2018. godine.

Uvjeti ozakonjenja ostaju isti odnosno može se legalizirati samo ona zgrada koja je nastala tj. koja je vidljiva na digitalnoj ortofoto karti Državne geodetske uprave izrađenoj na temelju snimanja iz zraka započetog 21. lipnja 2011. ili na drugoj državnoj digitalnoj ortofoto karti,  ili katastarskom planu ili drugoj službenoj kartografskoj podlozi nastaloj do 21. lipnja 2011. Više...

    
Graditeljstvo - informacija 

 

ODLUČILI STE GRADITI ILI REKONSTRUIRATI? 
PROČITAJTE VODIČ ZA GRADNJU

 

Ukoliko posjedujete zemljište ili postojeću zgradu, najprije provjerite da li je i kakva je gradnja odnosno rekonstrukcija dopuštena. Prvi korak koji je potrebno napraviti jest provjeriti namjenu parcele u prostornom planu vaše općine odnosno grada. Prostorni plan nakon provedene javne rasprave usvaja predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave, odnosno općinsko vijeće ili gradska skupština. Obratite se nadležnom uredu za graditeljstvo i prostorno uređenje za vaše mjesto radi dobivanja više informacija o tome što se na određenom prostoru smije, a što ne smije graditi odnosno koje su vam dozvole za to potrebne. Više...

  
EU fondovi - NAJAVA

 

NAJAVA POZIVA 'ENERGETSKA OBNOVA I KORIŠTENJE OIE U ZGRADAMA JAVNOG SEKTORA'   
 

25. srpnja 2017. - Ministarstvo najavljuje da će tijekom IV. kvartala 2017. godine biti objavljen Poziv na dostavu projektnih prijedloga 'Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora', kojim će se podupirati provedba mjera energetske obnove i korištenje obnovljivih izvora energije, posebno integriranim pristupom, u zgradama javnog sektora.

Za dodjelu u okviru ovog Poziva raspoloživo je 380 milijuna kuna u Državnom proračunu RH osigurano iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Više...

  
Graditeljstvo - informacija

 

OBJAVLJEN POPIS KANDIDATA ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA
IZ STRUKOVNOG PODRUČJA GRAĐEVINARSTVA  

 

27. srpnja 2017. - Obavljen je popis kandidata za polaganje stručnog ispita iz strukovnog područja građevinarstva koji će se održati u rujnu 2017. godine. 

Stručni ispit za obavljanje poslova prostornog uređenja i graditeljstva moraju položiti osobe koje u svojstvu odgovorne osobe obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva a polaže se usmeno pred ispitnim povjerenstvom Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja koje se osniva za svako strukovno područje predviđeno ispitnim programom. Više informacija o polaganju ispita, izvorima za polaganje i ispitnim rokovima možete pročitati OVDJE


Propisi - informacija

 

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU 
 

26. srpnja 2017. - Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja izradilo je 'Prijedlog Uredbe o izmjeni Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje' koji se nalazi na javnom savjetovanju do 9. kolovoza 2017. godine.
 

Zainteresirana i stručna javnost svoje prijedloge, primjedbe i mišljenja na Prijedlog Uredbe može uz prethodnu registraciju dostaviti putem portala e-savjetovanje.


Legalizacija - informacija 

 

PREGLED STANJA RJEŠENOSTI PREUZETIH ZAHTJEVA ZA OZAKONJENJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA    
 

26. srpnja 2017. - Agencija za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada na internetskoj je stranici objavila pregled stanja riješenosti preuzetih zahtjeva za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada sa stanjem na dan 25. srpnja 2017. godine prema kojem je za 135 864 zahtjeva doneseno rješenje, nacrt o visini naknade i/ili je izdan zaključak što predstavlja 99,82% od ukupno preuzetih zahtjeva. 

Agencija pomaže županijama i gradovima koji ne uspijevaju rješavati predmete za ozakonjenje u zadanim rokovima.

  
Stanovanje

 

PUT DO STANA KROZ PROGRAM POS-a  
 

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja je osmislilo nekoliko modela programa poticane stanogradnje koje, radi rješavanja stambenog pitanja, a ovisno o samim potrebama te sukladno materijalnom statusu, dobi i brojnosti članova obitelji, mogu iskoristiti svi građani Republike Hrvatske.

Realizaciju Programa poticane stanogradnje (POS) provodi Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (www.apn.hr). Više informacija o temi stanovanja i programima iz djelokruga rada Ministarstva pročitajte ovdje  

    
ESI fondovi - energetska obnova

 

POTPISANI UGOVORI O DODJELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA
ZA ENERGETSKU OBNOVU ŠKOLA U VARAŽDINSKOJ ŽUPANIJI   

 

Veliki Bukovec, 21. srpnja 2017. - Na svečanosti održanoj u Osnovnoj školi Veliki Bukovec, ministar graditeljstva i prostornoga uređenja Predrag Štromar i v.d. direktora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost dr. sc. Ljubomir Majdandžić danas su sa korisnicima potpisali Ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava u sklopu Poziva „Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja“.

Riječ je o projektima energetske obnove: OŠ Veliki Bukovec u Velikom Bukovcu, OŠ Franje Serta u Bednji i Srednje škole Novi Marof u Novom Marofu. Ukupna vrijednost investicija je 9.294.871,90 kuna, od čega bespovratna sredstava iznose 4.951.962,21 kuna, a sredstva korisnika 4.342.909,69 kuna.. Više...

  
Propisi - informacija

 

DONESEN PRAVILNIK O SUSTAVU IZOBRAZBE I CERTIFICIRANJA GRAĐEVINSKIH RADNIKA KOJI UGRAĐUJU DIJELOVE ZGRADE KOJI UTJEČU NA ENERGETSKU UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU
 

14. srpnja 2017. - Ministar graditeljstva i prostornoga uređenja Predrag Štromar donio je na temelju članka 33. Zakona o energetskoj učinkovitosti (Narodne novine broj 127/14) Pravilnik o sustavu izobrazbe i certificiranja građevinskih radnika koji ugrađuju dijelove zgrade koji utječu na energetsku učinkovitost u zgradarstvu.

Pravilnik je objavljen u Narodnim novinama br. 67/17 i stupa na snagu osmoga dana od dana objave točnije 20. srpnja 2017. Više...


Informacija

 

NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O OBAVLJANJU GEODETSKE DJELATNOSTI I UREDBA O UNUTARNJEM USTROJSTVU MINISTARSTVA USVOJENI NA DANAŠNJOJ SJEDNICI VLADE
 

13. srpnja 2017. - Vlada Republike Hrvatske je na 47. sjednici, održanoj danas u Banskim dvorima, usvojila Nacrt prijedloga zakona o obavljanju geodetske djelatnosti i Uredbu o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja.
 
Predloženim Zakonom o obavljanju geodetske djelatnosti uređuje se obavljanje geodetske djelatnosti i stručnih geodetskih poslova te udruživanje u Hrvatsku komoru ovlaštenih inženjera geodezije odnosno temeljni ustroj, djelokrug, javne ovlasti i članstvo u Hrvatskoj komori ovlaštenih inženjera geodezije. Više...

 
Informacija 

 

ODRŽAN EDUKACIJSKI SEMINAR O
PROCJENI VRIJEDNOSTI NEKRETNINA   

 

12. srpnja 2017. -  U prostorijama APIS-a u Zagrebu, Paljetkova ulica 18, danas je u organizaciji Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja i tvrtke APIS održan edukacijski seminar za službenike JLP(R)S o primjeni i nadzoru nad provedbom Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina (Narodne novine broj 78/15).  Na seminaru je predstavljena i nova dorada aplikacije eNekretnine s izradom automatske razmjene ugovora iz Porezne uprave što je omogućeno od 11. srpnja 2017. godine.

Polaznicima seminara, ispred Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, obratio se državni tajnik Željko Uhlir i kroz prezentaciju predstavio temeljne postavke propisa o procjenama vrijednosti nekretnina. Više...


POS najam

 

JAVNI POZIV APN-a ZA PRIKUPLJANJE ZAHTJEVA ZA DAVANJE U NAJAM STANOVA NA LOKACIJI SESVETE/SOPNICA   
 

12. srpnja 2017. - Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama raspisala je Javni poziv u svrhu formiranja nove Liste reda prvenstva za najam stanova iz Programa POS-a na lokaciji Sesvete/Sopnica. Predmet Javnog poziva čini 75 stanova u vlasništvu APN-a  koji se daju u najam, s mogućnošću kupnje.
 
Cijena najma iznosi 20,00 kn/m2 a uvjeti prijave propisani su u Javnom pozivu objavljenom na internetskoj stranici APN-a. Više...

 
ESI fondovi - energetska obnova višestambenih zgrada 

 

POTPISANA PRVA 32 UGOVORA O DODJELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA U SKLOPU POZIVA 'ENERGETSKA OBNOVA VIŠESTAMBENIH ZGRADA'   
 

11. srpnja 2017. - U Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja održana je konferencija za medije ministra graditeljstva i prostornoga uređenja Predraga Štomara i v.d. direktora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost prof. dr. sc. Ljubomira Majdandžića u povodu potpisivanja prvih ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u sklopu poziva 'Energetska obnova višestambenih zgrada'. Riječ je o 32 ugovora kojima će se bespovratno dodijeliti preko 66 milijuna kuna iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
 
Ministar Štromar, prezentirajući rezultate Poziva, naglasio je kako je iznos ukupne investicije preko milijardu kuna, a više od 560 milijuna kuna čine bespovratna sredstva Europskog fonda za regionalni razvoj. Više...

Općenito o pozivima Ministarstva za energetsku obnovu višestambenih zgrada i odgojno-obrazovnih javnih ustanova

Pregled potpisanih ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava može se preuzeti OVDJE

  
Informacija

 

MINISTAR ŠTROMAR PRISUSTVOVAO OTVARANJU RECIKLAŽNOG DVORIŠTA U VARAŽDINU    


10. srpnja 2017. (Hina) - Potpredsjednik Vlade i ministar graditeljstva i prostornoga uređenja Predrag Štromar, ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić i varaždinski gradonačelnik Ivan Čehok otvorili su u ponedjeljak u Varaždinu reciklažno dvorište na Motičnjaku vrijednosti 4,5 milijuna kuna.
 

Potpredsjednik Vlade rekao je da Varaždin ide prema tome da postane zeleni grad, a još će veći pomak na tom putu biti kada Regionalni centar za gospodarenje otpadom Piškornica u Koprivničko-križevačkoj županiji potpuno profunkcionira. Više...

 
Međunarodna suradnja 

 

ZAJEDNIČKA SJEDNICA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE   


7. srpnja 2017. (Vlada RH) - Danas je u Sarajevu održana Zajednička sjednica Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine pod predsjedavanjem predsjednika Vlade Republike Hrvatske Andreja Plenkovića i predsjedatelja Vijeća ministara BiH Denisa Zvizdića.

Na sjednici se raspravljalo o suradnji na planu euroatlantskih integracija i u regionalnim inicijativama, kao i o pitanjima iz područja financija, gospodarske suradnje, zaštite okoliša, energetike, poljoprivrede, turizma, prometnog povezivanja, obrane, sigurnosti i pravosuđa. Razgovaralo se i o suradnji u obrazovanju i znanosti, kulturi i sportu te u zdravstvu, socijalnoj zaštiti i zapošljavanju. Više...


Informacija 

 

OBAVIJEST KORISNICIMA SUSTAVA eDOZVOLA    


7. srpnja 2017. - Novi sustav eDozvola ima promijenjenu arhitekturu i niz poboljšanja ključnih za buduće uspješno korištenje sustava. Prije konačne isporuke na produkciju, potrebno je testirati uspješnost migracije na što većem uzorku predmeta. Migrirano je 210.000 predmeta s pripadajućih 900.000 akata i svim vezanim podacima predmeta. Mogućnosti za automatizaciju kontrole migracije su provedene – provjera statusa predmeta i broja predmeta u obje baze, statistika prema nadležnim uredima, kontrola skripti za migraciju. Više...


ESI fondovi

 

MINISTAR PREDRAG ŠTROMAR POTPISAO
NOVIH 114 ODLUKA O FINANCIRANJU   


 

6. srpnja 2017.  - Ministar graditeljstva i prostornoga uređenja, Predrag Štromar, nakon prošlotjednih 60, donio je novih 114 Odluka o financiranju u sklopu Poziva 'Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja'.

Temeljem navedenih 174 Odluka koliko ih je do sada potpisano, korisnicima će za energetsku obnovu zgrada odgojno-obrazovnih javnih ustanova biti dodijeljeno preko 280 milijuna kuna bespovratnih sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Više...

   
ESI fondovi - Energetska obnova višestambenih zgrada

 

ODRŽANE REGIONALNE RADIONICE O PROVEDBI UGOVORA ZA ENERGETSKU OBNOVU VIŠESTAMBENIH ZGRADA  
 

5. srpnja 2017.  - U sklopu provedbe PDP-a 'Energetska obnova višestambenih zgrada' Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kao Posredničko tijelo razine 2 održao je četiri regionalne radionice (Zagreb 27.06., Rijeka 28.06., Osijek 30.06., Split 04.07.) na temu 'Provedba Ugovora sufinanciranih bespovratnim EU sredstvima za period 2014.-2020.'.

Predstavnici Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja (Posredničko tijelo razine 1) su sudjelovali na radionicama te održali kratke prezentacije u kojima su se osvrnuli na dosadašnje rezultate i buduće korake u provedbi energetske obnove višestambenih zgrada. Više...

  
Europski strukturni i investicijski fondovi

 

MINISTAR ŠTROMAR NA 2. SJEDNICI SAVJETA ZA SLAVONIJU, BARANJU I SRIJEM
 

4. srpnja 2017. -  Ministar graditeljstva i prostornoga uređenja Predag Štromar sudjelovao je jučer na 2. sjednici Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem, koja se održala u Požegi. Premijer Andrej Plenković je otvarajući sjednicu istaknuo kako je cilj da se kroz savjet "brendira" sve što Vlada radi u cilju razvoja Slavonije. 

Podsjetimo, aktivnosti Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja predstavljene su na 1. sjednici Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem koja je 11. travnja 2017. godine održana u Osijeku. Više...

  
Energetska učinkovitost

 

BESPLATNO PREUZMITE RAČUNALNI PROGRAM
ZA ODREĐIVANJE ENERGETSKOG SVOJSTVA ZGRADE  

 

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, osobama ovlaštenim za energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi, daje na besplatno korištenje računalni program za određivanje energetskog svojstva zgrade, izrađen od strane Sveučilišta u Zagrebu, Fakulteta organizacije i informatike.
 

Računalni program omogućava proračun energetskog svojstva zgrade do primarne energije uključujući module definiranja karakteristika zgrade, toplinskih dobitaka i gubitaka, termotehničkih sustava grijanja, hlađenja i potrošne tople vode, rasvjete i pregled energetskog certifikata. Više...

 
Energetska obnova

 

INFORMACIJA O STATUSU PRIPREME POZIVA ZA ENERGETSKU OBNOVU OBITELJSKIH KUĆA 
 

30. lipnja 2017. - Zbog velikog interesa stručne i šire javnosti, Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja informira sve zainteresirane o statusu pripreme i objave Poziva za dostavu projektnih prijedloga za energetsku obnovu obiteljskih kuća.

Očekuje se da bi cijeli proces donošenja paketa regulative trebao biti okončan do kraja 2017. te da bi nova pravila stupila na snagu od siječnja 2018. godine, na taj način otvarajući prostor za objavu Poziva za energetsku obnovu obiteljskih kuća. Više...


ESI fondovi - Energetska obnova višestambenih zgrada

 

MINISTAR ŠTROMAR POTPISAO 229 ODLUKA O FINANCIRANJU ZA ENERGETSKU OBNOVU VIŠESTAMBENIH ZGRADA
 

27. lipnja 2017.  - Ministar graditeljstva i prostornoga uređenja, Predrag Štromar, donio je 229 Odluka o financiranju za projekte energetske obnove u sklopu Poziva „Energetska obnova višestambenih zgrada“.

Temeljem navedenih Odluka, korisnicima će za energetsku obnovu njihovih višestambenih zgrada biti dodijeljeno gotovo 200 milijuna kuna bespovratnih sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sveukupno, do sada je u sklopu Poziva „Energetska obnova višestambenih zgrada“ doneseno 579 Odluka o financiranju u iznosu od preko 540 milijuna kuna bespovratnih sredstava iz EFRR. Više...

  
Informacija

 

OBAVLJENA PRIMOPREDAJA DUŽNOSTI  
 

Danas, u utorak 13. lipnja 2017., u 10.00 sati u Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja obavljena je primopredaja između novog ministra Predraga Štromara i bivšeg ministra Lovre Kuščevića. Ministru Štromaru uručeno je izvješće o radu Ministarstva u proteklom mandatu. Nakon polusatnog razgovora ministar Štromar i bivši ministar Kuščević dali su izjave za medije.

Bivši ministar Kuščević izjavio je da je sa svojim nasljednikom razgovarao o projektima koji su se u njegovom mandatu provodili u Ministarstvu. Izrazio je zadovoljstvo učinjenim i nadu da će se dobri projekti nastaviti. Više...

13.06.2017. (HINA) - Štromar: Spojiti katastar i zemljišne knjige

 
Informacija

 

HRVATSKA DOBILA NOVU VLADU - MINISTAR GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA PREDRAG ŠTROMAR
 

9. lipnja 2017. - Nakon što je Hrvatski sabor apsolutnom većinom glasova od 78 zastupnika potvrdio nove ministre, predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković čestitao je ministrici znanosti i obrazovanja Blaženki Divjak, potpredsjedniku Vlade i ministru Predragu Štromaru te petorici starih i novih ministara na većinskoj potpori koju su dobili u Hrvatskom saboru.

Potpredsjednik Vlade i novi ministar graditeljstva i prostornoga uređenja Predrag Štromar prisegnuo je da će svoju dužnost obnašati savjesno i časno, poštovati Ustav i zakone i zauzimati se za svekoliki razvoj Hrvatske. Ministar Štromar rođen je 13. siječnja 1969. godine u Varaždinu. Po struci je diplomirani ekonomista; obavljao je razne rukovodeće poslove u tvrtkama Prehrana i INA a od 2009. do 2017. bio je župan Varaždinske županije. Životopis ministra Štromara u cijelosti možete pročitati OVDJE

     
Prostorno planiranje - informacija 

 

MINISTARSTVO SUFINANCIRA IZRADU PROSTORNIH PLANOVA JEDINICA LOKALNE ILI PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE     

 

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja osiguralo je 3 milijuna kuna u proračunu za 2017. godinu koja će se koristiti kao pomoć općinama, gradovima i županijama za izradu prostornih planova uređenja. 

Ispunjeni obrazac prijave s propisanim prilozima potrebno je poslati na adresu: Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Ulica Republike Austrije 20, 10 000 Zagreb. Pristigle zahtjeve razmotrit će Povjerenstvo za provedbu postupka sufinanciranja izrade prostornih planova te predložiti ministru donošenje odluka o dodjeli sredstava.  Prijave se zaprimaju do utroška predviđenih sredstava. Više... 

 
Gradite legalno, spavajte mirno!

 


Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja pokrenulo je edukativnu kampanju 'Gradite legalno, spavajte mirno' s ciljem educiranja najšire javnosti o vrijednosti prostora i potrebi njegove zaštite. Više...

       
Europski strukturni i investicijski fondovi 

 

PRIJAVA NEPRAVILNOSTI U PROVEDBI UGOVORA O DODJELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA

 

Svako kršenje prava Unije ili nacionalnog prava u vezi s njegovom primjenom koje proizlazi iz djelovanja ili propusta gospodarskog subjekta uključenog u provedbu ESI fondova koje šteti, ili bi moglo naštetiti proračunu Unije, tako da optereti proračun Unije neopravdanim izdatkom – smatra se nepravilnošću.

Imajući u vidu navedeno, Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, kao Posredničko tijelo razine 1 u sustavu upravljanja i korištenja ESI fondova, ovim putem objavljuje prezentaciju u kojoj donosi pregled najčešćih nepravilnosti te objašnjenje procedura kod utvrđivanja istih kao i moguće posljedice, a sve u svrhu sprječavanja  novih nepravilnosti i financijskih korekcija. Više informacija o prijavi nepravilnosti možete pročitati OVDJE

           
Komunalno gospodarstvo - informacija

 

MINISTARSTVO FINANCIRA 336 PROJEKTA NAMIJENJENIH POTICANJU RAZVOJA KOMUNALNOG GOSPODARSTVA I KOMUNALNOG STANDARDA
 

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja financirat će ukupno 336 projekta namijenjenih poticanju razvoja komunalnog gospodarstva i komunalnog standarda za koje je u Državnom proračunu osigurano 40 milijuna kuna.

Na javni poziv Ministarstva za dodjelom kapitalnih pomoći gradovima i općinama koji je objavljen 27. siječnja 2017. godine pristiglo je 779 zahtjeva gradova i općina. Više...