Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
Informacija 


VLADA PRIHVATILA IZMJENE ZAKONA O DRUŠTVENO
POTICANOJ STANOGRADNJI (POS)

 

29.01.2015. - Vlada RH je na današnjoj sjednici prihvatila izmjene Zakona o društveno poticajnoj stanogradnji (POS) te ga uputila u Saborsku proceduru uz prijedlog donošenja po hitnom postupku. Izmjene zakona odnose se na smanjenje kamata na kredite i uvođenje državnog najma stanova. Pri tome se predlaže smanjivanje kamata za one koji su u sustavu POS-a ili će tek kupiti stan po tom sustavu. Danas se, naime, kredit otplaćuje na dva načina: jedan dio ide komercijalnoj banci, a iza toga se plaća dio u kojem je država aktivirala svoja sredstva. Za taj drugi dio za poček se plaća dva posto kamate i sada se predlaže smanjenje na 1 posto, a kamate gdje država angažira svoja sredstva s 5 na 3 posto.

Druga izmjena zakona je vezana uz najam odnosno uvođenje mogućnosti državnog najma stanova. Vlada time želi pokrenuti građevinski sektor i omogućiti onima koji žele kupiti nekretninu, da je kupe pod kontroliranim i povoljnim uvjetima, a onima koji to ne žele ostaviti mogućnost najma.


Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o društveno poticanoj stanogradnji


Priopćenje za javnost


MINISTRICA ANKA MRAK-TARITAŠ OBIŠLA GRADILIŠTA
POS-ovih STANOVA U ZAGREBU 

 

28.01.2015. - Ministrica Anka Mrak-Taritaš obišla je danas gradilišta stanova POS-a u Klari i Zapruđu. Uz ministricu gradilišta u obilasku su bili i njen zamjenik Željko Uhlir te direktor Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama Slavko Čukelj. Budući da Grad Zagreb ne sudjeluje u Programu, zemljište je i na jednoj i na drugoj lokaciji osigurala Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama.
 

Zgrada u Klari dobro je prometno povezana brzim prometnicama i javnim gradskim prijevozom. U neposrednoj se blizini nalaze zgrade javne namjene: vrtić, osnovna škola, knjižnica, ambulanta te dječja igrališta i parkovi. Svaki stan ima pripadajuće garažno parkirno mjesto. Stanovi se griju dizalicom topline, najsuvremenijim sustavom za grijanje i hlađenje sa niskom potrošnjom energije koji koristi obnovljivi izvor, uzima toplinu iz vanjskog zraka te se stvara termodinamički ciklus uslijed isparavanja, kompresije, kondenzacije i ekspanzije. Zgrada ispunjava preduvjet za ishođenje energetskog certifikata A energetskog razreda, te bi trebala biti dovršena i spremna za useljenje u rujnu 2015. Više...
 

O POS-u


Prostorno uređenje


MINISTARSTVO OSIGURALO SREDSTVA ZA
SUFINANCIRANJE IZRADE PROSTORNIH PLANOVA

 

30.01.2015. - Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja osiguralo je sredstva u proračunu za 2015. godinu koja će se koristiti kao pomoć općinama, gradovima i županijama za izradu prostornih planova uređenja.  Predstavničko tijelo jedinice lokalne odnosno regionalne samouprave može zahtjev za dodjelu sredstava uputiti na adresu Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, Ulica Republike Austrije 20, Zagreb. Zahtjev se podnosi zajedno sa svom potrebnom dokumentacijom na propisanom Obrascu za prijavu kako je opisano u Odluci o postupku sufinanciranja izrade prostornih planova za 2015. godinu. 

Odluku o dodjeli sredstava donosi stručno Povjerenstvo koje imenuje ministrica a prilikom raspodjele sredstava uzimat će se u obzir nekoliko kriterija a to su između ostaloga: indeks razvijenosti, strateška važnost u odnosu na velike razvojne , infrastrukturne i prirodne sustave, očekivana dinamika izgradnje i regionalne funkcije, broj stanovnika, razvojne mogućnosti, mogućnost financiranja iz vlastitih sredstava ili projekata iz EU fondova te stupanj izrađenosti plana. Više...
 

Odluka o postupku sufinanciranja izrade prostornih planova za 2015. godinu
Obrazac za prijavu zahtjeva (xls)
Popis županija, gradova i općina koji su dobili financijska sredstva za izradu prostornih planova u 2014. godini


Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću


MINISTARSTVO OTVORILO JAVNU RASPRAVU O NACRTU
PRAVILNIKA O SUSTAVNOM GOSPODARENJU ENERGIJOM
U JAVNOM SEKTORU 

 

22.01.2015. - Javna rasprava o Nacrtu Pravilnika o sustavnom gospodarenju energijom u javnom sektoru započinje danas i trajat će do 05. veljače 2015. godine. Ovim se Pravilnikom propisuje obveza upravljanja potrošnjom energije i vode, analiza potrošnje, način izvještavanja o potrošnji energije i vode te metodologija sustavnog gospodarenja energijom u javnom sektoru.
 

Ovim putem poziva se zainteresirana i stručna javnost da svoje primjedbe, prijedloge i mišljenja na predloženi tekst Nacrta Pravilnika dostavi na adresu e-pošte: pravilnik.sge@mgipu.hr  najkasnije do 5. veljače 2015. godine. Više...
 

Nacrt Pravilnika o sustavnom gospodarenju energijom u javnom sektoru


Priopćenje za javnost


MINISTRICA ANKA MRAK TARITAŠ PREDSTAVILA REZULTATE DOSADAŠNJEG TIJEKA OBNOVE POPLAVLJENIH KUĆA 
 

19.01.2015. - Danas, 19. siječnja 2015. ministrica graditeljstva i prostornog uređenja Anka Mrak-Taritaš održala je konferenciju za medije u osnovnoj školi Ivana Meštrovića u  Drenovcima, jednoj od tri općine županjske Posavine koje su pretrpjele katastrofalnu poplavu u svibnju 2014. Ministrica je tom prigodom govorila o rezultatima, planovima i rokovima u vezi obnovi poplavljenih kuća na području županjske Posavine.

Ministrica je iznijela podatak da su u postupak obnove do sada ušle 1964 kuće. Obnova je završena na njih 1126 a za ostalih 838 kuća obnova je u tijeku. Od 1126 završenih kuća, njih 870 obnovili su vlasnici sami uz financijsku pomoć Države a radove na obnovi 256 kuća organizirala je Država. Od 838 kuća koje su u obnovi njih 629 obnavlja Država a 209 vlasnici uz financijsku pomoć Države.  Više...


Podaci o obnovi, uključujući i podatke o obnovi po naseljima


Natječaji


OBJAVLJEN OGLAS ZA PRIJAM U DRŽAVNU SLUŽBU
NA ODREĐENO VRIJEME 

 

22.01.2015. - Ministarstvo traži višeg upravnog savjetnika - 1 izvršitelja na određeno vrijeme do povratka duže vrijeme odsutne službenice, redni broj radnog mjesta: 128 u Upravi za prostorno uređenje i pravne poslove. Uvjeti za prijavu te popis potrebne dokumentacije nalaze se u tekstu Oglasa.   

Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave odnosno do 30. siječnja 2015. na adresu: Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Glavno tajništvo Ministarstva, Sektor za ljudske potencijale, opće i tehničke poslove, Služba za ljudske potencijale i opće poslove, Odjel za upravljanje, razvoj i usavršavanje ljudskih potencijala sa naznakom "Za oglas - Klasa: 2", 10 000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 20. Zakašnjele i nepotpune prijave na oglas  neće se razmatrati. Više...
 

Tekst oglasa
Obrazac za prijavu


Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

   

NACRT PRIJEDLOGA PRAVILNIKA O UVJETIMA I MJERILIMA ZA UTVRĐIVANJE SUSTAVA KVALITETE USLUGA I RADOVA ZA CERTIFICIRANJE INSTALATERA OIE – manjih kotlova i peći na biomasu
 

15.01.2015. - Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja otvara javnu raspravu o Nacrtu Pravilnika o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje sustava kvalitete usluga i radova za certificiranje instalatera OIE- manjih kotlova i peći na biomasu. Pozivamo zainteresiranu javnost da svoje primjedbe, prijedloge, mišljenja na predloženi tekst Nacrta prijedloga Pravilnika dostavi na adresu elektroničke pošte   pravilnik.certificiranje.instalatera@mgipu.hr,  najkasnije do 31. siječnja 2015. godine.

Pravilnik se donosi na temelju članka 33. Zakona o energetskoj učinkovitosti („Narodne novine, broj 127/14), kojim se u hrvatsko zakonodavstvo prenosi Direktiva 2012/27/EU od 25. listopada 2012. o energetskoj učinkovitosti, izmjeni direktiva 2009/125/EZ i 2010/30/EU i stavljanju izvan snage direktiva 2004/8/EZ i 2006/32/EZ i Direktiva 2009/28/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o poticanju uporabe energije iz obnovljivih izvora te o izmjeni i kasnijem stavljanju izvan snage direktiva 2001/77/EZ i 2003/30/EZ u dijelu koji se odnosi na program certificiranja instalatera manjih kotlova i peći na biomasu.
 

Nacrt prijedloga Pravilnika o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje sustava kvalitete usluga i radova za certificiranje instalatera OIE- manjih kotlova i peći na biomasu

 


Priopćenje za javnost

   

MINISTRICA ANKA MRAK-TARITAŠ PREDSTAVILA ENERGETSKU OBNOVU BOLNICE NA KRIŽINAMA U SPLITU
 

Danas, 13. siječnja 2015. u Upravnoj zgradi KBC-a Split ministrica graditeljstva i prostornoga uređenja Anka Mrak-Taritaš predstavila je projekt energetske obnove zgrade bolnice na Križinama. Radi se o do sada najsloženijem projektu energetske obnove u sklopu Programa energetske obnove zgrada javnog sektora 2014-2015.
 

Provođenjem energetske obnove smanjit će se potrošnja energenata za 56% a vode za 74%. Obnovljena bolnica biti će na razini novogradnje, s novom uljno-plinskom kotlovnicom. Cijeli postupak ne izaziva dodatno proračunsko zaduživanje i za naručitelja tj. KBC Split potpuno je besplatan, a bolnica će cijelo vrijeme obnove nesmetano obavljati svoju funkciju. Više...


Informacija

 

DOSAD RIJEŠENO 40 POSTO ZAHTJEVA ZA LEGALIZACIJU 
 

13.01.2015. (Hina) - Ministrica graditeljstva i prostornog uređenja Anka Mrak-Taritaš rekla je kako je dosad riješeno oko 40 posto zahtjeva za ozakonjenje nelegalnih objekata te je najavila da bi posao legalizacije trebao biti završen 2016. godine.
 

 "Ovaj čas na razini Hrvatske imamo stvarno riješenih predmeta legalizacije oko 40 posto", rekla je ministrica Mrak-Taritaš. Dodala je da će se do kraja ove godine riješiti oko 60 do 70 posto zahtjeva za ozakonjenje nelegalnih objekata.
 

Po podatcima objavljenim u listopadu prošle godine, ukupno je podneseno 826.848 zahtjeva za ozakonjenje nelegalnih objekata. Više...

 
Priopćenje

   

HRVATSKA MEĐU 11 DRŽAVA ČLANICA EUROPSKE UNIJE S DEFINIRANIM STANDARDOM „ZGRADE PRIBLIŽNO NULTE ENERGIJE“
 

02.12.2014. - Hrvatska je jedna od 11 zemalja članica Europske unije koja je ispunila obvezu definiranja standarda zgrade koja je gotovo nula energetska. Ta je činjenica utvrđena u Bruxellesu na sastanku dionika na projektu CA EPBD (Usmjerena akcija za implementaciju Direktive o energetskim svojstvima zgrada - Concerted Action Energy Performance of Buildings Directive). Više...


Plan za povećanje broja zgrada gotovo nulte energije do 2020. godine


Prenosimo

   

PREDSTAVLJEN KONCEPT STRATEGIJE PROSTORNOG RAZVOJA HRVATSKE 
 

13.11.2014. (Hina) - Koncept strategije prostornog razvoja Hrvatske predstavljen je u četvrtak na stručnom skupu "Sustav prostornog uređenja, od strategije do prostornog plana nove generacije" kao uvod u javnu raspravu koja će uslijediti početkom iduće godine, dok se donošenje nove strategije očekuje u ljeto 2015.

"Strategija će odgovoriti na pitanja kuda Hrvatska ide na putu do 2030., kako vidi svoj razvoj, razvoj gospodarstva, nove prometne pravce te će biti podloga za državni prostorni plan", kazala je ministrica graditeljstva i prostornog uređenja Anka Mrak - Taritaš. "U Hrvatskoj postoji duga tradicija prostornog planiranja i izrade prostornih planova i ova nova strategija je samo nastavak svega onoga što smo radili u proteklih 50-ak godina", kazala je. Više...


Izrada Strategije prostornog razvoja Republike Hrvatske