Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
 
Prostorno uređenje - informacija 

 

MINISTAR KUŠČEVIĆ SA SURADNICIMA
SUDJELOVAO NA 2. GODIŠNJEM SASTANKU
RAVNATELJA ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE  

 

Zagreb, 7. prosinca 2016. - Ministar graditeljstva i prostornoga uređenja Lovro Kuščević, državna tajnica Dunja Magaš i pomoćnik ministra Igor Čižmek sudjelovali su na drugom godišnjem sastanku ravnatelja zavoda za prostorno uređenje županija i Grada Zagreba koji se 6. prosinca 2016. održao u Hrvatskom zavodu za prostorni razvoj u Zagrebu. 

Ministar Kuščević je u uvodnom obraćanju ravnateljima naglasio prioritet razvoja Informacijskog sustava prostornog uređenja (ISPU) u kojem se očekuje značajan doprinos svih zavoda, kao i nedavnu uspostavu Zajedničkog informacijskog sustava katastra i gruntovnice (ZIS) na cijelom teritoriju Republike Hrvatske. Više...

 
EU programi i fondovi  

 

ODRŽANA DRUGA INFORMATIVNA RADIONICA
ZA POTENCIJALNE PRIJAVITELJE

 

Zagreb, 7. prosinca 2016. - U Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja održana je 2. po redu informativna radionica za predstavnike jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave i javnih ustanova koje obavljaju odgojno-obrazovnu djelatnost, kao potencijalne prijavitelje u sklopu poziva za dostavu projektnih prijedloga 'Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja'.

Kao što se i očekivalo, interes za predmetne radionice je iznimno velik pa je tako na današnjoj radionici sudjelovalo 25 potencijalnih prijavitelja. Više...


EU programi i fondovi - najava 

 

U KRAPINI SE ODRŽAVA RADIONICA
ZA UPRAVITELJE ZGRADA O ENERGETSKOJ OBNOVI VIŠESTAMBENIH ZGRADA PO NOVIM EU PRAVILIMA

 

U četvrtak, 8. prosinca 2016. u maloj dvorani Pučkog otvorenog učilišta Krapina, Šetalište hrvatskog narodnog preporoda 13 u Krapini s početkom u 16 sati održava se radionica za upravitelje zgrada o energetskoj obnovi višestambenih zgrada po novim EU pravilima. Radionicu zajednički organiziraju Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.
 

Radionice se održavaju po cijeloj Hrvatskoj s ciljem upoznavanja upravitelja zgrada s novim pravilima po kojima će se provoditi energetska obnova višestambenih zgrada. Stručni timovi Ministarstva i Fonda upoznaju upravitelje s procedurom prijave projekata i cijelim tijekom postupka te odgovaraju na eventualna pitanja. Više...


URBACT III - informacija 

 

OTVOREN NOVI POZIV PROGRAMA URBACT III - POZIV ZA DOBRE PRAKSE
 

Zagreb, 7. prosinca 2016. - U sklopu Programa URBACT III objavljen je Poziv za dobre prakse koji je otvoren do 31. ožujka 2017. godine.

Cilj ovog poziva je pronalaženje projektnih partnera koji su uspješno provodili prakse koje se bave kompleksnim izazovima u urbanom okruženju uz primjenu integriranog i participativnog pristupa u rješavanju problema. Odabranim gradovima biti će dodijeljena titula URBACT Good Practice City (URBACT grad dobre prakse).

Više informacija o uvjetima poziva i načinu prijave možete pročitati OVDJE dok općenite informacije o programu URBACT III i dosadašnjim aktivnostima možete pročitati OVDJE


Graditeljstvo - informacija 

 

NAŠA DJECA SU TEMELJ GRADITELJSTVA  
 

Zagreb, 6. prosinca 2016. - U Obrtničkoj i industrijskoj graditeljskoj školi u Zagrebu od 5. do 9. prosinca 2016. godine može se vidjeti kako djeca strukovne izobrazbe izvode praktičnu nastavu. Naime,  Europski tjedan vještina stečenih u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju održava se s ciljem ukazivanja na važnost strukovnog obrazovanja i osposobljavanja. 

Europska komisija, u suradnji s Europskim centrom za razvoj strukovnog obrazovanja i Europskom zakladom za stručnu izobrazbu, od 5. do 9. prosinca organizira Europski tjedan vještina stečenih u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju. Kroz čitav niz događanja diljem Europe promovirat će se strukovno obrazovanje kao prvi izbor u obrazovanju. Više...

 
Program ESPON 


ESPON Seminar “Where are European cities heading? Evidence for better policy-making” 
 

Bratislava, 7. - 8. prosinca 2016. godine -  U Bratislavi će se u okviru Programa ESPON održati seminar pod nazivom “Where are European cities heading? Evidence for better policy-making”  čiji je cilj promovirati korištenje postojećih i novih ESPON teritorijalnih dokaza u svrhu olakšavanja dijaloga među dionicima. Više informacija o seminaru dostupno je OVDJE

Podsjetimo, ESPON (European Spatial Planning Observation Network) je Europska mreža za praćenje prostornog razvoja koju čini 28 država članica EU i 4 partnerske države (Island, Lihtenštajn, Norveška i Švicarska). Nacionalna kontakt točka za ESPON program teritorijalne suradnje je Hrvatski zavod za prostorni razvoj. Više infromacija o Programu ESPON i dosadašnjim aktivnostima možete pronaći OVDJE


Inspekcija - informacija 

 

UKLANJA SE BESPRAVNA GRADNJA U SELU PLITVICE  
 

Plitvička jezera, 6. prosinca 2016. - Građevinska inspekcija započela je s uklanjanjem bespravne gradnje u Selu Plitvice na k.č.br. 1580/3 k.o. Plitvička jezera.

Riječ je o nadstrešnici, prizemnici tlocrtnih dimenzija 6,8 x 6,7 m. Predviđa se da će uklanjanje trajati 2 dana. Troškove rušenja i zbrinjavanja građevinskog otpada snosit će vlasnik odnosno investitor navedene građevine.

  
Zapošljavanje u državnoj službi 

 

POZIVAJU SE KANDIDATI KOJI SU UDOVOLJILI FORMALNIM UVJETIMA NATJEČAJA DA SE ODAZOVU NA RAZGOVOR  
 

Pozivaju se kandidati koji su ispunili formalne uvjete Javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme da se odazovu na razgovor (intervju) ovisno o rasporedu iz poziva za određeno radno mjesto za koje su se prijavili.

Informacije o javnom natječaju i dosad objavljene pozive na testiranja možete vidjeti OVDJE

 
Zapošljavanje u državnoj službi

 

POZIV NA RAZGOVOR KANDIDATIMA KOJI SU UDOVOLJILI FORMALNIM UVJETIMA JAVNOG NATJEČAJA 
 

Zagreb, 5. prosinca 2016. - Pozivaju se kandidati koji su ispunili formalne uvjete iz Javnog natječaja za imenovanje glavnog/e tajnika/ice Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja da se odazovu na razgovor (intervju) radi utvrđivanja njihovih stručnih znanja, sposobnosti i vještina te dosadašnjih rezultata u radu, za imenovanje rukovodećeg  državnog službenika.

Razgovor (intevju) će se održati u ponedjeljak, 12. prosinca 2016. godine u Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, Zagreb, Republike Austrije 20 prema rasporedu iz poziva. Više...


Graditeljstvo

 

OBJAVLJEN POPIS OSOBA OVLAŠTENIH ZA KONTROLU PROJEKTA 
 

Zagreb, 5. prosinca 2016. -  Objavljen je ažuriran popis osoba ovlaštenih od strane Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja za kontrolu projekata glede mehaničke otpornosti i stabilnosti nosivih konstrukcija.

Sukladno članku 94. stavak 1. Zakona o gradnji („Narodne novine“, broj 153/13), kontrola glavnog projekta, tipskog projekta i projekta uklanjanja građevine, ovisno o značajkama građevine, odnosno predgotovljenog dijela građevine, mora se provesti s obzirom na mehaničku otpornost i stabilnost. Više informacija o ovoj temi i uvjetima za dobivanje ovlaštenja pročitajte OVDJE

  
Radni sastanak - informacija 

 

NASTAVAK DOBRE SURADNJE S HRVATSKOM KOMOROM ARHITEKATA

 

Zagreb, 2. prosinca 2016. - Ministar graditeljstva i prostornoga uređenja Lovro Kuščević i državna tajnica Dunja Magaš održali su sastanak s predsjednicom Hrvatske komore arhitekata Željkom Jurković, njezinim zamjenikom Ivanom Ljubićem i glavnom tajnicom Hrvatske komore arhitekata Jasnom Tucak.
 

Razgovaralo se o aktualnim izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju, Zakona o gradnji te drugim zakonskim i podzakonskim aktima iz domene graditeljstva i prostornoga uređenja koje je bitno uskladiti s EU direktivama, ali pratiti i korigirati njihove negativne učinke novim rješenjima. Više...

 
EU programi i fondovi

 

ŠTEDITE ENERGIJU, OSIGURAJTE BOLJE UVJETE ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE I SMANJITE TROŠKOVE!   
 

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja objavilo je 22.11.2016. Poziv na dostavu projektnih prijedloga 'Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja' koji će biti otvoren za prijave do 20.02.2017.  U okviru  Poziva dodjeljivati će se bespovratna sredstva iz Europskog fonda za regionalni razvoj ukupne vrijednosti 152.000.000 kuna. Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti za financiranje prihvatljivih troškova pojedinačnog projektnog prijedloga je 80.000,00 kuna a najviši 10.000.000,00 kuna.

 

Kako do bespovratnih sredstava, što se financira i tko se sve može prijaviti pročitajte u informativnom letku koji smo za vas pripremili. 


Zapošljavanje u državnoj službi 

 

OBJAVLJEN JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJAM U DRŽAVNU SLUŽBU

 

Zagreb, 2. prosinca 2016. - Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja objavilo je natječaj za prijam 1 stručnog suradnika i 1 stručnog savjetnika u Upravi za prostorno uređenje, pravne poslove i programe Europske unije. Prijave na natječaj ponose se  u roku od 8 dana na adresu: Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Glavno tajništvo Ministarstva, sa naznakom "Za natječaj - Klasa: 12", 10 000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 20.  


Tekst natječaja s propisanim uvjetima za prijavu, opise radnih mjesta, podatke o plaći te obrazac prijave možete pronaći OVDJE

 
EU programi i fondovi 

 

PETA INFORMATIVNA RADIONICA U SKLOPU POZIVA ZA ENERGETSKU OBNOVU VIŠESTAMBENIH ZGRADA IZNIMNO DOBRO POSJEĆENA 
 

Zagreb, 1. prosinca 2016. - U Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja održana je peta po redu informativna radionica u okviru Poziva 'Energetska obnova višestambenih zgrada' potencijalni prijavitelji, upravitelji zgrada i ovlašteni predstavnici stanara, još su jednom pozvani da što prije pripreme projekte i krenu u proces prijave.

Istaknuto je i da će svi kvalitetni projekti dobiti priliku za sufinanciranje, čak i ukoliko prijave budu prelazile 152 milijuna, koliko je planirano ovim Pozivom. Naime, u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. za energetsku obnovu višestambenih zgrada dostupno nam je ukupno 70 milijuna eura, odnosno 525 milijuna kuna - cilj nam je da ih uložimo u projekte koji će ostvariti konkretne uštede. Više...

  
Prostorno planiranje

 

INFORMACIJA O PROVEDBI POSTUPKA ODREĐIVANJA SADRŽAJA STRATEŠKE STUDIJE O UTJECAJU PROSTORNOG PLANA PARKA PRIRODE PAPUK NA OKOLIŠ 
 

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja provodi postupak određivanja sadržaja strateške studije o utjecaju Prostornog plana Parka prirode Papuk na okoliš.

Poziva se zainteresirana javnost da dostavi mišljenja i prijedloge na sadržaj strateške studije u pisanom obliku do 27. prosinca 2016. godine na adresu: Hrvatski zavod za prostorni razvoj, Ulica Republike Austrije 20, Zagreb ili na adresu e-pošte: papuk.sadrzaj.studije@mgipu.hr. Više…


Informacija 

 

MINISTAR KUŠČEVIĆ SUDJELOVAO NA OKRUGLOM STOLU
HRVATSKE GOSPODARSKE KOMORE   

 

Zagreb, 30. studenoga 2016. - Ministar graditeljstva i prostornoga uređenja Lovro Kuščević sudjelovao je na okruglom stolu 'A tko će raditi?! – Kako doći do nedostajućih radnika u graditeljstvu i turizmu?', u organizaciji Hrvatske gospodarske komore. Uz ministra Kuščevića na okruglom stolu sudjelovali su i ministar turizma Gari Cappelli, ministar rada i mirovinskog sustava Tomislav Ćorić te predstavnici gospodarstva, sindikata, Hrvatske banke za obnovu i razvitak i domaćina- Hrvatske gospodarske komore.
 

Ministar Kuščević je napomenuo kako se problemi nedostatka radne snage mogu kvalitetno zajednički riješiti, ali je istaknuo i da se na HZZ mora uvesti više reda, uz ostalo i da se poslovi ne odbijaju jer se nekome ne radi za određenu visinu plaće. Više...

 
EU programi i fondovi

 

ZBOG VELIKOG INTERESA PRIJAVITELJA NASTAVLJAJU SE RADIONICE O ENERGETSKOJ OBNOVI VIŠESTAMBENIH ZGRADA  

 

Zagreb, 30. studenoga 2016. - Iako je do zatvaranja prvog u nizu Poziva na dostavu projektnih prijedloga za energetsku obnovu višestambenih zgrada ostalo još mjesec i pol dana, interes potencijalnih prijavitelja za informativne radionice se ne smanjuje. Stoga je Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost organiziralo još šest radionica, od kojih će se tri održati u prostorijama Ministarstva, a tri na terenu, u dalmatinskim gradovima Drnišu, Metkoviću i Vrgorcu prema rasporedu s linka

Ministarstvo i Fond provode radionice po cijeloj Hrvatskoj, a dosad ih je održano petnaestak, i to u  Labinu, Zagrebu, Zadru, Osijeku, Splitu, Požegi, Rijeci, Dubrovniku, Varaždinu, Slavonskom Brodu, Bjelovaru, Gospiću, Sisku i Puli. Više...

 
Stanovanje - međunarodna suradnja

 

U ČILEU ODRŽANI STRUČNI SEMINARI O KULTURI GRAĐENJA SA POSEBNIM AKCENTIMA NA ARHITEKTONSKE POLITIKE  

 

Čile, 12.-17. studenoga 2016. - Na poziv čileanskog Nacionalnog vijeća za kulturu i umjetnosti (National Council of Culture and the Arts) u Čileu su organizirani seminari, kako bi širili znanja o kulturi građenja, sa posebnim akcentom na arhitektonske politike. Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja pozvano je na seminare kako bi prenijelo svoja iskustva u stvaranju arhitektonskih politika, obzirom da Republika Čile još nema takav dokument. Ispred Ministarstva svoja je izlaganja na tri seminara održala dr.sc. Borka Bobovec, dipl.ing.arh. Više...

 
EU programi i fondovi

 

ŠTEDITE ENERGIJU, ŽIVITE UGODNIJE I MANJE PLAĆAJTE!   
 

Zagreb, 29. studenoga 2016. - Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja objavilo je 17.10.2016. Poziv na dostavu projektnih prijedloga 'Energetska obnova višestambenih zgrada' koji će biti otvoren za prijave do 16.01.2017.  U okviru  Poziva dodjeljivati će se sredstva iz Europskog fonda za regionalni razvoj ukupne vrijednosti 152.000.000 kuna, a projekti obnove će biti sufinancirani sa 60%, neovisno o lokaciji, uz ograničenje maksimalnog iznosa bespovratnih sredstava na 13 milijuna kuna po projektu. Energetski pregledi i izrada energetskih certifikata te izrada projektne dokumentacije će biti sufinancirani s 85%.

Kako do bespovratnih sredstava, što se financira i tko se može prijaviti pročitajte u informativnom letku koji smo za vas pripremili. 


Prenosimo: 27.11.2016. Jutarnji list, Korana Sutlić 

 

INTERVJU S MINISTROM GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA LOVROM KUŠČEVIĆEM     
 

Intervju s ministrom graditeljstva i prostornoga uređenja Lovrom Kuščevićem o izmjenama postojećih i donošenju novih zakona, o zajedničkom informacijskom sustavu, projektima ministarstva te očuvanju prostora. Više...

 
EU programi i fondovi 

 

ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA JAVNIH USTANOVA KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST ODGOJA I OBRAZOVANJA
 

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja objavilo je 22. studenoga 2016. godine Poziv na dostavu projektnih prijedloga 'Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja' koji će biti otvoren 90 dana. U okviru ovog Poziva dodijeljivat će se sredstva iz Europskog fonda za regionalni razvoj ukupne vrijednosti 152.000.000,00 kuna. Minimalni iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektnom prijedlogu za provedbu mjera energetske učinkovitosti iznosi 80.000,00 kuna, a maksimalni 10.000.000,00 kuna. VIŠE...
 

POZIV i potrebnu dokumentaciju možete pronaći OVDJE


EU programi i fondovi

 

POMOĆNIK MINISTRA DANIEL ŽAMBOKI SUDJELOVAO
NA JAVNOJ TRIBINI 'Kako do EU sredstava za energetsku obnovu višestambenih zgrada'     

 

24. studenoga 2016. - Na Zagrebačkom Velesajmu održana je javna tribina 'Kako do EU sredstava za energetsku obnovu višestambenih zgrada?' koja je izazvala izniman interes predstavnika suvlasnika s područja Novog Zagreba.

'Energetskom obnovom zgrada mogu se osigurati značajne uštede. No potpore neće trajati vječno i zato je poželjno prijave predati čim prije. Natječaj koji je u tijeku otvoren je još svega dva mjeseca, ali već sad možemo najaviti sljedeći natječaj čije je pokretanje planirano za  svibanj iduće godine' – poručio je Daniel Žamboki, pomoćnik ministra graditeljstva i prostornoga uređenja. Više...

 
Informacija

 

MINISTAR KUŠČEVIĆ NA 5. MEĐUNARODNOM
SAJMU INVESTICIJSKIH PROJEKATA REXPO     

 

25. studenoga 2016. - Ministar Lovro Kuščević je kao izaslanik premijera Andreja Plenkovića posjetio izložbeni prostor 5. međunarodnog sajma intevesticijskih projekata Rexpo. U svom pozdravnom govoru istaknuo je da privatni sektor mora bit nositelj investicija. 'Na državi i Vladi je da stvori sigurno okruženje odnosno sigurnosne uvjete za investicije. Investitori se ovdje trebaju ugodno osjećati', rekao je Kuščević. Kaže da je Vlada okrenuta investitorima i da se oni mogu osloniti na nju, ali ocjenjuje kako treba još dosta raditi na stvaranju pozitivnog okruženja za investicije.

5. međunarodni sajam investicijskih projekata Rexpo održava se 24. i 25. studenoga 2016. godine u Hypo event centru u Zagrebu te na 2.500 četvornih metara izložbenog, konferencijskog i prostora za sastanke okuplja domaće i strane ulagače te predstavlja najbolje investicijske projekte u regiji. Više...


Stanovanje

 

NACRT ZAKONA O SUFINANCIRANJU STAMBENIH KREDITA 
U PROSINCU IDE U ZAKONSKU PROCEDURU     

 

23. studenoga 2016. (HINA) - Ministar graditeljstva i prostornoga uređenja Lovro Kuščević najavio je kako će nacrt zakona, kojim će se sufinancirati stambeni krediti, u zakonsku proceduru u prosincu, a siguran je da će za to biti novca u proračunu i da će početkom iduće godine objaviti natječaj.
 

Kuščević je rekao kako vjeruje da će krediti ići po novom zakonu već u prvih šest mjeseci 2017. 'Plan je sufinancirati najmanje četiri godine 50 posto rate kredita', istaknuo je te dodao da će - ako u razdoblju sufinanciranja kredita obitelj dobije novo dijete - rok produžiti za jednu do dvije godine, ovisno o financijskim sredstvima u proračunu. Više...

 
EU programi i fondovi

 

U MINISTARSTVU ODRŽANA ČETVRTA INFORMATIVNA RADIONICA
ZA POTENCIJALNE PRIJAVITELJE U SKLOPU POZIVA 'ENERGETSKA OBNOVA VIŠESTAMBENIH ZGRADA' 

 

Zagreb, 24. studenoga 2016. - U Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja održana je četvrta po redu informativna radionica u sklopu poziva 'Energetska obnova višestambenih zgrada' na kojoj je naglašeno kako su se dosad projekti energetske obnove sufinancirali isključivo nacionalnim sredstvima, dok se od ovog Poziva obnova sufinancira iz EU fondova te su stoga izmijenjeni i uvjeti Poziva.

Suvlasnici višestambenih zgrada retroaktivno mogu sufinancirati energetske preglede i izradu glavnog projekta s 85% bespovratnih sredstava, dok se sa 60% financiraju radovi i nadzor. Sama procedura prijave je nešto kompleksnija od one na koju su upravitelji navikli do sad. Više...


EU programi i fondovi 

 

ZA ENERGETSKU OBNOVU ODGOJNO-OBRAZOVNIH USTANOVA OSIGURANO 152 MILIJUNA KUNA   
 

Zagreb, 22. studenoga 2016. - Ministar graditeljstva i prostornoga uređenja Lovro Kuščević zajedno s ministricom regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Gabrijelom Žalac, v.d. direktorom Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Ljubomirom Majdandžićem te svojim pomoćnikom za graditeljstvo i energetsku učinkovitost u zgradarstvu Danijelom Žambokijem održao je danas konferenciju za novinare na kojoj je objavio otvaranje Poziva na dostavu projektnih prijedloga 'Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja'.

'Ovo je svojevrsni nastavak vrlo uspješnog pilot projekta kojim je ugovoreno više od 100 projekata, vrijednosti više od 60 milijuna kuna', izjavio je ministar Lovro Kuščević na otvaranju javnog poziva. 'Bila bi velika šteta kada takav projekt ne bismo nastavili i dalje', dodao je ministar. Više...

   
Stanovanje - POS

 

DOM ZA 30 MLADIH OBITELJI U GOSPIĆU    
 

Gospić, 21. studenoga 2016. - Ministar graditeljstva i prostornoga uređenja Lovro Kuščević podijelio je danas na svečanosti u Gospiću ključeve stanova u višestambenoj zgradi koja je sagrađena po modelu POS-a. Svečanosti su prisustvovali direktor Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama Goran Bradić, župan Ličko-senjske županije Milan Kolić i gradonačelnik Grada Gospića Petar Krmpotić te saborski zastupnik dr. Darko Milinović.
 

Ovim projektom osiguran je dom za 30 mladih obitelji i pružena im je prilika za njihov ostanak u Gospiću. 'Država mora provoditi stambenu politiku, a jedan od alata je poticanje stanogradnje. Posebno me raduju projekti u manjim gradovima i mjestima u kojima je manjak stanova na tržištu. Osim toga, želja mi je da i manje sredine imaju jednake mogućnosti kao i veće kako bismo omogućili ostanak ljudi u tim manjim sredinama', izjavio je ministar prigodom uručivanja ključeva. Više...

 
EU programi i fondovi 

 

ENERGETSKA OBNOVA VIŠESTAMBENIH ZGRADA
 

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja objavilo je 17.10.2016. Poziv na dostavu projektnih prijedloga 'Energetska obnova višestambenih zgrada' koji će biti otvoren za prijave 90 dana. Svrha Poziva je provedba mjera energetske obnove i korištenje obnovljivih izvora energije u višestambenim zgradama koje će rezultirati smanjenjem potrošnje energije za grijanje/hlađenje kroz integrirani pristup. U okviru ovog Poziva dodijeljivati će se sredstva iz Europskog fonda za regionalni razvoj ukupne vrijednosti 152.000.000 kuna, a projekti obnove će biti sufinancirani sa 60%, neovisno o lokaciji, uz ograničenje maksimalnog iznosa bespovratnih sredstava na 13 milijuna kuna po projektu. Energetski pregledi i izrada energetskih certifikata te izrada projektne dokumentacije će biti sufinancirani s 85%. VIŠE...

POZIV i potrebnu dokumentaciju možete pronaći OVDJE

Pročitajte odgovore na NAJČEŠĆA PITANJA

Prijavite se na INFORMATIVNE RADIONICE Ministarstva 


Priopćenje za javnost  

 

MINISTAR KUŠČEVIĆ NA DANAŠNJOJ SJEDNICI VLADE
IZVIJESTIO O DOSAD UČINJENOM I O BUDUĆIM PROJEKTIMA U GRADU VUKOVARU I VUKOVARSKO-SRIJEMSKOJ ŽUPANIJI   

 

Vukovar, 17. studenoga 2016. - Danas je u Vukovaru održana 4. sjednica Vlade Republike Hrvatske na kojoj se kao prva točka dnevnog reda našlo Izvješće o dosad učinjenom i o budućim projektima u Gradu Vukovaru i Vukovarsko-srijemskoj županiji.

Ministar graditeljstva i prostornoga uređenja Lovro Kuščević prezentirao je rad Ministarstva u njegovom mandatu, istaknuvši da je unutar Programa energetske obnove zgrada javnog sektora tijekom 2016. godine na području Vukovarsko-srijemske županije ugovoreno 17 projekata obnove ukupne vrijednosti investicije oko 19 milijuna kuna, od čega su nacionalna sredstva gotovo 11 milijuna kuna. Više...

Na zatvorenom dijelu sjednice, Vlada Republike Hrvatske je razriješila zamjenika ministra prof.dr.sc. Sandru Nižetića te imenovala Dunju Magaš državnom tajnicom u Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja.

  
Priopćenje za javnost 

 

MINISTAR KUŠČEVIĆ U RADNOM POSJETU GRADU SPLITU

  

Split, 15. studenoga 2016. - U povodu 25. godišnjice obrane grada, u Splitu su danas boravili predsjednik Vlade RH Andrej Plenković, ministar graditeljstva i prostornoga uređenja Lovro Kuščević i ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Gabrijela Žalac koji su, među ostalim, nazočili otkrivanju spomen-obilježja "Spomen i želja" na Kašjunima svim poginulim, umrlim i nestalim hrvatskim braniteljima i civilima poginulim u Domovinskom ratu. Posjet Splitu nastavljen je u zgradi Splitsko-dalmatinske županije, gdje je ministar Kuščević potpisao Ugovore o dodjeli kapitalnih pomoći gradovima i općinama za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i komunalnog standarda za 2016. Više...


Prenosimo: 16.11.2016. Slobodna Dalmacija, Sandra Barčot 

    
Energetska obnova zgrada javnog sektora

 

MINISTAR KUŠČEVIĆ: ENERGETSKA OBNOVA
DONIJET ĆE UŠTEDE, POBOLJŠATI UVJETE SMJEŠTAJA I RADA, ALI I VIZUALNI IZGLED GRADA KARLOVCA

 

Karlovac, 11. studenoga 2016. - Ministar graditeljstva i prostornoga uređenja Lovro Kuščević i ministar zdravstva prof.dr.sc. Milan Kujundžić obišli su danas Opću bolnicu Karlovac povodom svečanog završetka radova na energetskoj obnovi bolnice.
 

Tom prigodom ministar graditeljstva i prostornoga uređenja Lovro Kuščević je izrazio zadovoljstvo što su radovi energetske obnove na Općoj bolnici Karlovac završeni prije početka zime i sezone grijanja jer, kako kaže, „zahvaljujući ovom projektu ostvarit će se financijska ušteda od oko 4 milijuna kuna godišnje“. „Osim uštede poboljšat će se uvjeti smještaja za pacijente i rada medicinskog osoblja, a Grad Karlovac dobio je poboljšan vizualni izgled zgrade i cijelog naselja“, dodao je ministar Kuščević. Više...

   
Stanovanje

 

PUT DO STANA KROZ PROGRAM POS-a  
 

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja je osmislilo nekoliko modela programa poticane stanogradnje koje, radi rješavanja stambenog pitanja, a ovisno o samim potrebama te sukladno materijalnom statusu, dobi i brojnosti članova obitelji, mogu iskoristiti svi građani Republike Hrvatske.

Realizaciju Programa poticane stanogradnje (POS) provodi Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (www.apn.hr). Više informacija o temi stanovanja i programima iz djelokruga rada Ministarstva pročitajte ovdje