Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
Prenosimo

   

ZAVRŠENA OBNOVA 300-ak KUĆA

01.10.2014. (Hina) - Ministrica graditeljstva i prostornoga uređenja Anka Mrak Taritaš danas je u Gunji izrazila zadovoljstvo dinamikom obnove toga područja županjske Posavine stradalog u svibanjskoj poplavi, označivši područje županjske Posavine u ovom trenutku najvećim gradilištem u Europi.

Ministrica je rekla kako se s jučerašnjim danom u pojedinim fazama obnove na području županjske Posavine nalazi 1530 objekata, od kojih se dvije trećine odnosi na objekte za čiju su obnovi vlasnici odlučili uzeti novac od države i sami ih obnavljaju. Anka Mrak Taritaš navela je i kako je do sada na stradalom području obnovljeno oko 300-tinjak obiteljskih kuća od kojih je polovica na području Gunje. Više...


Najava

   

NACIONALNA KONFERENCIJA O PROGRAMU URBACT III
 

23.09.2014. - Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja u suradnji s programom URBACT III  organizira nacionalnu konferenciju u ponedjeljak 24.11.2014. u Zagrebu (Muzej Mimara),  na kojoj će osim stručnih osoba Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja sudjelovati i URBACTovi stručnjaci. Na konferenciji će se predstaviti program i nove prilike koje se nude gradovima u nadolazećem financijskom razdoblju Europske unije 2014-2020.

Glavne ciljne skupine i korisnici Programa su jedinice lokalne samouprave, udruge građana te sektorski stručnjaci koji sudjeluju u izradi lokalnih politika.  Više...

 
Propisi


Na temelju članka 60. Zakona o gradnji ('Narodne novine', broj 153/2013) ministrica graditeljstva i prostornoga uređenja donosi
 

PRAVILNIK
O NAČINU PROVEDBE STRUČNOG NADZORA GRAĐENJA, OBRASCU, UVJETIMA I NAČINU VOĐENJA GRAĐEVINSKOG DNEVNIKA TE O SADRŽAJU ZAVRŠNOG IZVJEŠĆA NADZORNOG INŽENJERA


Pravilnik o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera objavljen je u 'Narodnim novinama', broj 111. od 19. rujna 2014. godine i stupa na snagu osmoga dana od dana objave u 'Narodnim novinama'.  


Informacija

   

RADIONICE O PRIMJENI UREDBE I PRAVILNIKA O PROCJENI VRIJEDNOSTI NEKRATNINA


19.09.2014. - Tijekom rujna i listopada ove godine zamjenik ministrice graditeljstva i prostornog uređenja mr.sc. Željko Uhlir održavat će otvorene i besplatne radionice o primjeni Uredbe o procjeni vrijednosti nekretnina (NN 74/14) i Pravilnika o metodama procjene vrijednosti nekretnina (79/14) za sudske vještake i procjenitelje. 

Prva radionica održat će se u petak 26.9.2014. s početkom u 17 sati a nakon toga u petak 10.10.2014. s početkom u 14 sati. Po potrebi, radionice će biti organizirane i u dodatnim terminima, o čemu ćemo obavijest dati preko naše mrežne stranice. Više... 


Procjena vrijednosti nekretnina


Natječaji


Na temelju članka 5. stavak 4. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike (“Narodne novine”, broj: 104/13) i odobrenja Ministarstva uprave KLASA: 112-01/14-01/595, URBROJ: 515-04-01-02/4-14-2 od 09. rujna 2014. godine, ministrica graditeljstva i prostornoga uređenja, objavljuje
 

J A V N I   N A T J E Č A J
 za prijam namještenika u državnu službu na neodređeno vrijeme

 

GLAVNO TAJNIŠTVO MINISTARSTVA
Sektor za ljudske potencijale, opće i tehničke poslove
Služba za opće i tehničke poslove
 Odjel za opće poslove i pisarnicu
 - namještenik III vrste - fotokopirant - redni broj radnog mjesta: 28

Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave u „Narodnim novinama“ na adresu: Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Glavno tajništvo Ministarstva, Sektor za ljudske potencijale, opće i tehničke poslove, Služba za upravljanje i usavršavanje ljudskih potencijala, sa naznakom "Za javni natječaj - Klasa: 25", 10 000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 20. Više... 


Priopćenje


PODACI O OBNOVI POPLAVLJENIH KUĆA U ŽUPANJSKOJ POSAVINI S DANOM 23. RUJNA 2014.
 

23.09.2014. - Na dan 23. rujna 2014. donesene su ukupno 1323 odluke o obnovi poplavljenih kuća u županjskoj Posavini.

Vlasnici sami obnavljaju 814 kuća. Od tog broja, u prvom stupnju oštećenja je 359 kuće za obnovu kojih se vlasnicima ukupno isplaćuje 40 tisuća kuna u dva obroka, a 457 kuća je drugog stupnja oštećenja za koji se isplaćuje 70 tisuća kuna, isto tako u dva obroka. Država je u te svrhe do sada isplatila 28 milijuna kuna. Vlasnici/korisnici 412 kuća prepustili su obnovu Državi. Od tog se broja više od polovice odnosi ne područje općine Gunja, njih ukupno 255. Ostali postupci obnove u različitim su fazama pripreme. Obnova se može vršiti na poplavljenim kućama I, II i III stupnja oštećenja. Više...


Informacija

   

ODRŽANA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA
„GRADOVI I REGIJE – GENERATORI RAZVOJA“

 

Od 17. do 20. rujna 2014. na Zagrebačkom velesajmu održan je međunarodni sajam investicija, industrije i usluga „Gradovi i regije  - generatori razvoja“.

Zamjenik ministrice graditeljstva i prostornoga uređenja gosp Željko Uhlir na panelu o energetskoj učinkovitosti održao je pozdravnu riječ i prezentirao programe energetske obnove zgrada koje je izradilo Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja.
 
U sklopu drugog dana konferencije, čija je tema bila razvoj gradova i regija, gostovala je pomoćnica ministrice graditeljstva i prostornoga uređenja gđa Ines Androić Brajčić. Pomoćnica ministrice je istaknula važnost promicanje integriranog održivog razvoja gradova i poboljšanje učinkovite provedbe EU kohezijske politike na lokalnoj i regionalnoj razini kroz EU program URBACT III, za čiju provedbu je nadležno Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja te najavila izlaganje URBACT stručnjaka g. Bele Kezya. Više... 


Informacija

   

STUDIJA PRIMJENJIVOSTI ALTERNATIVNIH SUSTAVA


19.09.2014. - Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja objavilo je Studiju primjenjivosti alternativnih sustava. Prema važećem Zakonu o gradnji (NN 153/13) projektant je dužan prije izrade glavnog projekta zgrade kojim se ispunjavaju zahtjevi energetske učinkovitosti izraditi Elaborat alternativnih sustava opskrbe energijom i predati ga investitoru. Elaborat se izrađuje na temelju podataka iz Studije primjenjivosti alternativnih sustava, a podaci iz elaborata služe za izradu glavnog projekta.

Člankom 108. stavkom 4. Zakona o gradnji (NN 153/13) propisano je da se zahtjevu za izdavanje građevinske dozvole za zgradu koja mora ispuniti zahtjeve energetske učinkovitosti prilaže Elaborat alternativnih sustava opskrbe energijom, a člankom 203. Zakona o gradnji da članak 108. stavak 4. tog zakona stupa na snagu 1. siječnja 2015. godine. Više... 
 

Studija primjenjivosti alternativnih sustava


Informacija

   

MINISTRICA ANKA MRAK-TARITAŠ NA POPLAVOM UGROŽENOM PODRUČJU


15.09.2014. - Ministrica graditeljstva i prostornog uređenja Anka Mrak-Taritaš je u ponedjeljak, 15. rujna 2014. godine, nazočila sjednici županijskog Stožera za zaštitu i spašavanje, a nakon toga, u pratnji sisačko-moslavačkih dožupana Zdenka Vahovca i Ivana Nekvapila, obišla Letovanić i osobno se uvjerila u stanje na terenu, te upoznala s radovima koje stanovnici i sve službe, kojima vrlo učinkovito pomažu hrvatski vojnici, obavljaju kako bi se što učinkovitije nosili s prijetećom vodenom opasnošću.  Više... 


Informacija

   

ODRŽAN STRUČNI SKUP PROVEDBA NOVE ZAKONSKE REGULATIVE IZ PODRUČJA GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA


15.09.2014. - Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja organiziralo je u Tuheljskim toplicama trodnevni stručni skup o novoj zakonskoj regulativi kojom se uređuje područje prostornog uređenja i građenja. Skup je bio namijenjen djelatnicima upravnih odjela za prostorno uređenje i gradnju u županijama i gradovima koji svakodnevno rade na poslovima izdavanja upravnih i neupravnih akata iz ovog područja. Na skupu se okupilo 280 sudionika.

Ministarstvo se zahvaljuje svim upravnim tijelima županija i gradova koji su omogućili svojim djelatnicima prisustvovanje ovom stručnom skupu jer se kvalitetnom edukacijom i razmjenom iskustava najbolje može postići jednaka primjena zakona i efikasnost u postupanju. Više... 


Program savjetovanja (pdf) 

0800 232 333  Info telefon za upite za poplavom obuhvaćena područja
u Vukovarsko–srijemskoj županiji

 


MRAK-TARITAŠ U POSJETU ŽUPANJSKOJ POSAVINI: ZNAMO I MOŽEMO OBAVITI OBNOVU 

 


09.09.2014 (Hina) - Ministrica graditeljstva i prostornog uređenja Anka Mrak-Taritaš obišla je danas gradilišta u selima županjske Posavine, gdje je poplava uništila gospodarske zgrade i obiteljske kuće koje obnavljaju građevinske tvrtke na temelju ugovora s državom, te je poručila kako Vlada i njezino ministarstvo znaju i mogu obaviti obnovu. "U velikom smo poslu, riječ je o velikom gradilištu na kojem je ovaj čas u različitim fazama radova više od tisuću objekata", rekla je tijekom posjeta Rajevu Selu ministrica Mrak-Taritaš, dodajući kako u tako velikom poslu "ima stvari koje nisu kako treba". Više...

 

Program obnove i sanacije
Informacije o pregledu zgrada na poplavljenom području
Karte poplavljenih područja u Vukovarsko-srijemskoj županiji
Odluke Vlade RH o saniranju posljedica poplave
Pomoć područjima zahvaćenim poplavom
Ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada na poplavljenom području


Prenosimo

   
POTPISAN UGOVOR ZA ENERGETSKU OBNOVU
PRVE JAVNE ZGRADE - KOCKICE

 

26.08.2014. (Hina) - Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) i zagrebačka tvrtka Reflex potpisali su danas "Ugovor o energetskom učinku" za energetsku obnovu prve javne zgrade - Kockice na zagrebačkom Prisavlju. Ugovor su potpisali ministar pomorstva, prometa i infrastrukture Siniša Hajdaš Dončić, ravnatelj APN-a Slavko Čukelj i direktor Reflexa Marin Valičić.

U idućih 12 mjeseci bit će izrađen projekt te temeljem njega provedena realizacija energetske obnove Kockice, a s ciljem učinkovite potrošnje energije, odnosno, postizanja ušteda na utrošku energenata. Nakon obnove, koja neće promijeniti vizualni identitet zgrade, očekuje se i do 50 posto smanjenje troškova za energente. Više...


Pružanje energetske usluge u svrhu poboljšanja energetskih svojstava zgrade MPPI (pdf)


Energetska učinkovitost

   
POZIV NA NADMETANJE


22.08.2014. - Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama je dana 19. kolovoza 2014. objavila Poziv na nadmetanje za pružanje energetske usluge u svrhu poboljšanja energetskih svojstava skupa zgrada Kliničkog bolničkog centra Split - lokalitet Križine. 

Rok za podnošenje ponuda je 20. listopada 2014. Više...


Komunalno gospodarstvo

   
ODOBRENA SREDSTAVA ZA FINANCIRANJE PROJEKATA KOMUNALNOG GOSPODARSTVA I KOMUNALNOG STANDARDA

 

U cilju poticanja razvoja komunalnog gospodarstva i komunalnog standarda na području jedinica lokalne samouprave Ministarstvo je donijelo Odluku o raspoređivanju i korištenju sredstava kapitalnih pomoći gradovima i općinama za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i komunalnog standarda za 2014. godinu. Više...

 
Odobrena sredstava za financiranje projekata (pdf) 


Prenosimo

 

 UREDBA UNOSI RED U PROCJENU NEKRETNINA
 

08.07.2014. (Hina) - Primjena uredbe o procjeni vrijednosti nekretnina bitno će smanjiti oscilacije u procjenama, a vlasnicima, bili oni građani, poduzetnici, tvrtke ili država, povećati pravnu sigurnost, izjavio je za Hinu zamjenik ministrice graditeljstva i prostornog uređenja Željko Uhlir. 

Novom uredbom uređuju se tri područja procjene vrijednosti nekretnina. Prvo je pitanje tko može biti procjenitelj, drugo kojim metodama se služi i treće, koje podatke uzima da bi procijenio nekretninu. Više...


Informacija

 

MINISTRICA ANKA MRAK TARITAŠ
SUDJELUJE U RADU 16. SJEDNICE CEMAT-a

 

17.06.2014. - Ministrica Anka Mrak Taritaš sudjeluje u radu 16. sjednice CEMAT-a, konferencije Vijeća Europe koja se pod Grčkim predsjedanjem održava 17. lipnja 2014. u Napflionu u Grčkoj. Konferencija okuplja ministre nadležne za prostorno/ regionalno planiranje i predstavnike 47 zemalja članica Vijeća Europe.
 
Na Ministarskoj konferenciji usvojiti će se deklaracija Teritorijalna demokracija: Uloga sudjelovanja javnosti u procesu održivog teritorijalnog razvoja europskog kontinenta. Više...


Propisi

 

DUGOROČNA STRATEGIJA ZA POTICANJE ULAGANJA U OBNOVU NACIONALNOG FONDA ZGRADA REPUBLIKE HRVATSKE
 

12.06.2014.  - Vlada Republike Hrvatske, na svojoj 167. sjednici od 11. lipnja 2014. godine, donijela je Odluku o donošenju Dugoročne strategije za poticanje ulaganja u obnovu nacionalnog fonda zgrada Republike Hrvatske, koju je izradilo Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja.

Dugoročna strategija za poticanje ulaganja u obnovu nacionalnog fonda zgrada Republike Hrvatske donosi se  sukladno članku 4. Direktive 2012/27/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o energetskoj učinkovitosti, izmjeni direktiva 2009/125/EZ i 2010/30/EU i stavljanju izvan snage direktiva 2004/8/EZ i 2006/32/EZ.

 

  
Priopćenje

 

MINISTRICA ANKA MRAK TARITAŠ NA ZASJEDANJU
EKONOMSKOG I DRUŠTVENOG VIJEĆA UN-A (ECOSOC)

 

02.06.2014. - Ministrica graditeljstva i prostornoga uređenja Anka Mrak Taritaš i gradonačelnik Grada Dubrovnika Andro Vlahušić sudjelovali su u srijedu 28. svibnja na zasjedanju Ekonomskog i društvenog vijeća UN-a (ECOSOC). Konferenciju su u utorak, 27. svibnja otvorili Ban Ki Moon, glavni tajnik OUN i bivši gradonačelnik New Yorka Michael Bloomberg, a na njoj su sudjelovali i gradonačelnici Istanbula, Pariza i brojnih drugih gradova. Ministrica je održala govor na temu integracijskog segmenta o održivoj urbanizaciji. Više...


Informacija

 

INFORMACIJA O VOJNIM ZRAČNIM SNIMKAMA - 1968.
 

Na inicijativu ministrice graditeljstva i prostornog uređenja Anke Mrak Taritaš zatražene su i dobivene iz Beograda vojne snimke iz zraka hrvatskih područja nastale prije 15. veljače 1968. 
 
Državna geodetska uprava dobivene snimke tehnički obrađuje i njima popunjava svoju evidenciju. U priloženoj tablici se nalazi ažurirani popis katastarskih općina za koje DGU raspolaže materijalima (kartografski i snimci iz zraka). Samo u pojedinim slučajevima, mali rubni dijelovi katastarskih općina nisu u cijelosti prekriveni materijalima. Na osnovu ovih materijala se izdaju Uvjerenja o vremenu evidentiranja građevine prikazane na snimku iz zraka izrađenom temeljem snimanja obavljenog prije 15. veljače 1968. godine, sukladno članku 144. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 16/07, 124/10). Više...


Popis katastarskih općina za koje Državna geodetska uprava trenutno raspolaže aerofotogrametrijskim materijalom izrađenim temeljem snimanja obavljenim prije 15.02.1968. godine


Prostorno uređenje

 

SUFINANCIRANJE IZRADE PROSTORNIH PLANOVA
 

20.05.2014. - Ministrica graditeljsva i prostornoga uređenja donijela je Odluku o postupku sufinanciranja izrade prostornih planova jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave dodjelom sredstava iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu.  Više...

 
Informacija


POZIV GOSPODARSTVENICIMA NA DOSTAVU PODATAKA

13.03.2014. - Objavljen je poziv za dostavu podataka u vezi Izmjene i dopune Dodatka A Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima, heksabromociklododekan (HBCD).

U svibnju 2013. godine na 6. konferenciji stranaka u Ženevi usvojene su Izmjene i dopune teksta Dodatka A Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima koje će za Republiku Hrvatsku stupiti na snagu 26. studenoga 2014. godine.

Navedeni dodatak A u Izmjenama i dopunama Stockholmske konvencije odnosi se na uvrštavanje nove kemikalije heksabromociklododekan (HBCD) koja je polibromirani usporivač plamena te se koristi pri proizvodnji i uporabi u ekspandiranim polistirenima i ekstrudiranim polistirenima u građevinarstvu /zgradarstvu. Više...


Informacije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima


Energetska učinkovitost

 

INFO RADIONICE O
PROGRAMU OBNOVE ZGRADA JAVNOG SEKTORA 

 

05.03.2014. - Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 31. listopada 2013. godine usvojila Program energetske obnove zgrada javnog sektora za razdoblje 2014.-2015. godine kojim je predviđeno da se u 2014. i 2015. obnovi oko 200 zgrada javne namjene, čime bi se potaknule investicije procijenjene vrijednosti od oko 400 milijuna kuna. Za provedbu Programa za razdoblje 2014.-2015. godine zadužena je Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama.

Pozivamo sve zainteresirane za sudjelovanje u projektu da se prijave na radionice koje se organiziraju svakog petka u prostorijama APN. Više...


Informacija

 

ODRŽANA RADIONICA
'PROGRAM OBNOVE ZGRADA JAVNOG SEKTORA U PERIODU 2014.-2015.'

 

14.02.2014. - Danas je u prostorijama Hrvatske gospodarske komore u Zagrebu održana tematska radionica „Program obnove zgrada javnog sektora u periodu 2014.-2015.“ Zamjenik ministrice graditeljstva i prostornoga uređenja Željko Uhlir istaknuo je da je intencija Programa prvenstveno ostvarivanje ušteda energije te osiguranje dodatnog posla građevinskim firmama. Naglasio je da je obveza Republike Hrvatske obnoviti svake godine 3 posto ukupne površine zgrada u vlasništvu i uporabi središnjih vlasti, što bi trebalo pokrenuti investicije u vrijednosti 400 milijuna kuna. Zamjenik ministrice najavio je da je u pripremi i Program energetske obnove obiteljskih kuća na što će se nadovezati i Program energetske obnove višestambenih zgrada, a cjelinu će zaokružiti Program energetske obnove gospodarskih zgrada. Više...
 

Poziv i program radionice