Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
Najava

   

NAJAVA STRUČNOG SKUPA O IZRADI STRATEGIJE PROSTORNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE I SUSTAVU PROSTORNIH PLANOVA NOVE GENERACIJE 
 

28.10.2014. - Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja i Hrvatski zavod za prostorni razvoj prezentirat će stručnoj javnosti tijek izrade i koncept Strategije prostornog razvoja Republike Hrvatske kao i sustav prostornih planova tzv „nove generacije“.

Stručni skup će se održati u četvrtak 13. studenog 2014. s početkom u 10:00 sati u muzeju Mimara. Dolazak je potrebno potvrditi najkasnije do 07. studenog 2014. na adresu elektroničke pošte: zavod@mgipu.hr. Više...


Pozivnica (pdf)


Najava

   

NACIONALNA KONFERENCIJA O PROGRAMU URBACT III
 

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja u suradnji s programom URBACT III  organizira nacionalnu konferenciju u ponedjeljak 24.11.2014. u Zagrebu (Muzej Mimara),  na kojoj će osim stručnih osoba Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja sudjelovati i URBACTovi stručnjaci. Na konferenciji će se predstaviti program i nove prilike koje se nude gradovima u nadolazećem financijskom razdoblju Europske unije 2014-2020.

Glavne ciljne skupine i korisnici Programa su jedinice lokalne samouprave, udruge građana te sektorski stručnjaci koji sudjeluju u izradi lokalnih politika.  Više...


Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

 

PRIJEDLOG PLANA NORMATIVNIH AKTIVNOSTI ZA 2015. GODINU 


24.10.2014. - Prijedlog plana normativnih aktivnosti Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja za 2015. godinu nalazi se na javnoj raspravi u periodu od 24. listopada do 08. studenoga 2014. godine.

Pozivamo zainteresiranu javnost da svoje primjedbe, prijedloge i mišljenja na Prijedlog plana dostavi na adresu elektroničke pošte procjena@mgipu.hr najkasnije do 08. studenoga 2014. godine.  Više...


Prijedlog plana normativnih aktivnosti za 2015. godinu (pdf)


Natječaji - Hrvatski zavod za prostorni razvoj

 

POZIV NA TESTIRANJE I INTERVJU 


24.10.2014. - Objavljen Poziv na testiranje i intervju kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja za prijam zaposlenika u Hrvatski zavod za prostorni razvoj. Više...


Uputa

 

SADRŽAJ GLAVNOG PROJEKTA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA ENERGETSKE OBNOVE OBITELJSKIH KUĆA 

 

20.10.2014. - Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja izradilo je uputu o sadržaju glavnog projekta za provođenje Programa energetske obnove obiteljskih kuća za razdoblje od 2014. do 2020. godine s detaljnim planom za razdoblje od 2014. do 2016. godine.

Vlada Republike Hrvatske usvojila je dana 27. ožujka 2014. godine Program energetske obnove obiteljskih kuća za razdoblje od 2014. do 2020. godine s detaljnim planom za razdoblje od 2014. do 2016. godine (u daljnjem tekstu: Program). Navedenim Programom propisano je da se kao obavezna dokumentacija za ostvarivanje prava na subvencioniranje provedbe mjera energetske učinkovitosti, uključivo i ugradnje sustava obnovljivih izvora energije, prilaže projekt minimalno na razini glavnog projekta, koji sadrži i snimak postojećeg stanja. Više...


Propisi


Na temelju članka 152. stavka 1. Zakona o gradnji ('Narodne novine', broj 153/13) ministrica graditeljstva i prostornoga uređenja donosi
 

PRAVILNIK
O ODRŽAVANJU GRAĐEVINA


Pravilnik o održavanju građevina objavljen je u 'Narodnim novinama', broj 122. od 17. listopada 2014. godine i stupa na snagu osmoga dana od dana objave u 'Narodnim novinama'.  


Propisi


Na temelju članka 3. Zakona o građevinskoj inspekciji ('Narodne novine', broj 153/13) ministrica graditeljstva i prostornoga uređenja, donosi slijedeće naputke:


NAPUTAK O NOVČANIM KAZNAMA KOJE IZRIČU GRAĐEVINSKI INSPEKTORI U PROVEDBI ZAKONA O GRAĐEVINSKOJ INSPEKCIJI
NAPUTAK O NOVČANIM KAZNAMA KOJE IZRIČU KOMUNALNI REDARI U PROVEDBI ZAKONA O GRAĐEVINSKOJ INSPEKCIJI


Ovi naputci su objavljeni u 'Narodnim novinama', broj 122. od 17. listopada 2014. godine i stupaju na snagu prvog dana od dana objave u 'Narodnim novinama', a prestaju važiti danom objave podatka Državnog zavoda za statistiku o prosječnoj godišnjoj bruto plaći ostvarenoj u Republici Hrvatskoj u 2014. godini.


Priopćenje

   

PRIOPĆENJE S KONFERENCIJE ZA MEDIJE O TIJEKU POSTUPKA OBNOVE POPLAVLJENIH PODRUČJA ŽUPANJSKE POSAVINE
 

14.10.2014. - Govoreći o dosadašnjim rezultatima obnove poplavljenih kuća i zgrada javne namjene na području županjske Posavine ministrica Anka Mrak-Taritaš izrazila je zadovoljstvo obavljenim poslom. Od 2689 poplavljenih kuća za njih 1686 donesene su odluke o obnovi, od čega se 967 odluka odnosi na isplatu novčanih sredstava a 624 na obnovu u organizaciji Države. Vlasnicima koji kuće obnavljaju sami isplaćeno je 38.211.250 kuna. U potpunosti je završena obnova na 334 kuće a 86 kuća je spremno za pregled koji prethodi obilježavanju kraju obnova. U gradnji je trenutno 127 novih kuća a pripremljena je sva potrebna dokumentacija za gradnju 24 nove kuće u Gunji pa će i ona uskoro započeti. Više...


Tijek obnove kuća (pdf)


Prenosimo

   

OBILAZAK GRADILIŠTA NOVOG PUTNIČKOG TERMINALA
MEĐUNARODNE ZRAČNE LUKE ZAGREB

 

06.10.2014. (MZLZ) - Anka Mrak Taritaš, ministrica graditeljstva i prostornog uređenja Republike Hrvatske i Siniša Hajdaš Dončić, ministar pomorstva, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske posjetili su danas gradilište novog putničkog terminala Međunarodne zračne luke Zagreb te izrazili zadovoljstvo napretkom radova.

Ministrica Mrak Taritaš je komentirala: 
„Željela bih najprije naglasiti kako me, danas, kad nema više toliko gradilišta kao nekad, posebno veseli obići neko novo gradilište. Ovaj posjet Međunarodnoj zračnoj luci Zagreb mi predstavlja posebno zadovoljstvo zbog činjenice da je Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja sudjelovalo, i još uvijek  sudjeluje, u cijelom projektu.  Riječ je o vrlo zahtjevnom poslu izdavanja lokacijske i građevinskih dozvola na koji smo iznimno ponosni. Uzimajući u obzir kratke rokove u kojima je sve odrađeno i obim posla o kojem se ovdje radi, smatram da imamo odlično 'prolazno vrijeme'. Više...


Prenosimo

   

ZAVRŠENA OBNOVA 300-tinjak KUĆA

01.10.2014. (Hina) - Ministrica graditeljstva i prostornoga uređenja Anka Mrak Taritaš danas je u Gunji izrazila zadovoljstvo dinamikom obnove toga područja županjske Posavine stradalog u svibanjskoj poplavi, označivši područje županjske Posavine u ovom trenutku najvećim gradilištem u Europi.

Ministrica je rekla kako se s jučerašnjim danom u pojedinim fazama obnove na području županjske Posavine nalazi 1530 objekata, od kojih se dvije trećine odnosi na objekte za čiju su obnovi vlasnici odlučili uzeti novac od države i sami ih obnavljaju. Anka Mrak Taritaš navela je i kako je do sada na stradalom području obnovljeno oko 300-tinjak obiteljskih kuća od kojih je polovica na području Gunje. Više...

 
Informacija

   

ODRŽANA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA
„GRADOVI I REGIJE – GENERATORI RAZVOJA“

 

Od 17. do 20. rujna 2014. na Zagrebačkom velesajmu održan je međunarodni sajam investicija, industrije i usluga „Gradovi i regije  - generatori razvoja“.

Zamjenik ministrice graditeljstva i prostornoga uređenja gosp Željko Uhlir na panelu o energetskoj učinkovitosti održao je pozdravnu riječ i prezentirao programe energetske obnove zgrada koje je izradilo Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja.
 
U sklopu drugog dana konferencije, čija je tema bila razvoj gradova i regija, gostovala je pomoćnica ministrice graditeljstva i prostornoga uređenja gđa Ines Androić Brajčić. Pomoćnica ministrice je istaknula važnost promicanje integriranog održivog razvoja gradova i poboljšanje učinkovite provedbe EU kohezijske politike na lokalnoj i regionalnoj razini kroz EU program URBACT III, za čiju provedbu je nadležno Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja te najavila izlaganje URBACT stručnjaka g. Bele Kezya. Više... 


Informacija

   

STUDIJA PRIMJENJIVOSTI ALTERNATIVNIH SUSTAVA


19.09.2014. - Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja objavilo je Studiju primjenjivosti alternativnih sustava. Prema važećem Zakonu o gradnji (NN 153/13) projektant je dužan prije izrade glavnog projekta zgrade kojim se ispunjavaju zahtjevi energetske učinkovitosti izraditi Elaborat alternativnih sustava opskrbe energijom i predati ga investitoru. Elaborat se izrađuje na temelju podataka iz Studije primjenjivosti alternativnih sustava, a podaci iz elaborata služe za izradu glavnog projekta.

Člankom 108. stavkom 4. Zakona o gradnji (NN 153/13) propisano je da se zahtjevu za izdavanje građevinske dozvole za zgradu koja mora ispuniti zahtjeve energetske učinkovitosti prilaže Elaborat alternativnih sustava opskrbe energijom, a člankom 203. Zakona o gradnji da članak 108. stavak 4. tog zakona stupa na snagu 1. siječnja 2015. godine. Više... 
 

Studija primjenjivosti alternativnih sustava


Informacija

   

ODRŽAN STRUČNI SKUP PROVEDBA NOVE ZAKONSKE REGULATIVE IZ PODRUČJA GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA


15.09.2014. - Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja organiziralo je u Tuheljskim toplicama trodnevni stručni skup o novoj zakonskoj regulativi kojom se uređuje područje prostornog uređenja i građenja. Skup je bio namijenjen djelatnicima upravnih odjela za prostorno uređenje i gradnju u županijama i gradovima koji svakodnevno rade na poslovima izdavanja upravnih i neupravnih akata iz ovog područja. Na skupu se okupilo 280 sudionika.

Ministarstvo se zahvaljuje svim upravnim tijelima županija i gradova koji su omogućili svojim djelatnicima prisustvovanje ovom stručnom skupu jer se kvalitetnom edukacijom i razmjenom iskustava najbolje može postići jednaka primjena zakona i efikasnost u postupanju. Više... 


Program savjetovanja (pdf) 


Propisi

 

DUGOROČNA STRATEGIJA ZA POTICANJE ULAGANJA U OBNOVU NACIONALNOG FONDA ZGRADA REPUBLIKE HRVATSKE
 

12.06.2014.  - Vlada Republike Hrvatske, na svojoj 167. sjednici od 11. lipnja 2014. godine, donijela je Odluku o donošenju Dugoročne strategije za poticanje ulaganja u obnovu nacionalnog fonda zgrada Republike Hrvatske, koju je izradilo Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja.

Dugoročna strategija za poticanje ulaganja u obnovu nacionalnog fonda zgrada Republike Hrvatske donosi se  sukladno članku 4. Direktive 2012/27/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o energetskoj učinkovitosti, izmjeni direktiva 2009/125/EZ i 2010/30/EU i stavljanju izvan snage direktiva 2004/8/EZ i 2006/32/EZ.

 

  
Informacija

 

INFORMACIJA O VOJNIM ZRAČNIM SNIMKAMA - 1968.
 

Na inicijativu ministrice graditeljstva i prostornog uređenja Anke Mrak Taritaš zatražene su i dobivene iz Beograda vojne snimke iz zraka hrvatskih područja nastale prije 15. veljače 1968. 
 
Državna geodetska uprava dobivene snimke tehnički obrađuje i njima popunjava svoju evidenciju. U priloženoj tablici se nalazi ažurirani popis katastarskih općina za koje DGU raspolaže materijalima (kartografski i snimci iz zraka). Samo u pojedinim slučajevima, mali rubni dijelovi katastarskih općina nisu u cijelosti prekriveni materijalima. Na osnovu ovih materijala se izdaju Uvjerenja o vremenu evidentiranja građevine prikazane na snimku iz zraka izrađenom temeljem snimanja obavljenog prije 15. veljače 1968. godine, sukladno članku 144. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 16/07, 124/10). Više...


Popis katastarskih općina za koje Državna geodetska uprava trenutno raspolaže aerofotogrametrijskim materijalom izrađenim temeljem snimanja obavljenim prije 15.02.1968. godine

 
Energetska učinkovitost

 

INFO RADIONICE O
PROGRAMU OBNOVE ZGRADA JAVNOG SEKTORA 

 

05.03.2014. - Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 31. listopada 2013. godine usvojila Program energetske obnove zgrada javnog sektora za razdoblje 2014.-2015. godine kojim je predviđeno da se u 2014. i 2015. obnovi oko 200 zgrada javne namjene, čime bi se potaknule investicije procijenjene vrijednosti od oko 400 milijuna kuna. Za provedbu Programa za razdoblje 2014.-2015. godine zadužena je Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama.

Pozivamo sve zainteresirane za sudjelovanje u projektu da se prijave na radionice koje se organiziraju svakog petka u prostorijama APN. Više...