Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

0800 232 333  Info telefon za upite za poplavom obuhvaćena područja
u Vukovarsko–srijemskoj županiji

Priopćenje


POČINJE GRAĐEVINSKA OBNOVA U POPLAVI STRADALIH KUĆA
 

24. srpnja 2014. - Danas i sutra započinje građevinska obnova kuća i to onim smjerom kojim se voda povlačila nakon poplava. Prvi će na redu biti objekti u Đurićima i Strošincima. Međutim, Ministarstvo graditeljstva, građevinska inspekcija i Službe za koordinaciju paralelno odrađuju poslove na području svih poplavljenih naselja. Tako da se istovremeno na jednom području procjenjuje šteta, na drugom prikuplja potrebna dokumentacija, na trećem potpisuju izjave, a na cijelom području se uklanjanju ruševne zgrade…

Na područjima gdje je procjena štete i prikupljanje potrebne dokumentacije obavljeno, u tijeku je potpisivanje izjava nakon kojih slijedi ili isplata novca ili početak građevinskih radova. Dinamika isplate novčanih sredstava je slijedeća : korisnik obnove daje izjavu da želi nadoknadu štete kroz isplatu novčanih sredstava. Njegova se izjava ovjerava kod javnog bilježnika i šalje u ministarstvo koje daje nalog FINI za isplatu novčanih sredstava. Napominjemo da, nakon uplate Ministarstvo obavještava svakog korisnika , i nema potrebe da građani sami provjeravaju. Više...

Ministrica Anka Mrak Taritaš u emisiji Hrvatskog radija 'Ujutro prvi' govorila o početku građevinske obnove kuća na područjima koja su stradala u poplavi
 

Program obnove i sanacije
LETAK Osnovne informacije o pripremi poplavljenih kuća za obnovu
Informacije o pregledu zgrada na poplavljenom području
Karte poplavljenih područja u Vukovarsko-srijemskoj županiji
Odluke Vlade RH o saniranju posljedica poplave
Pomoć područjima zahvaćenim poplavom
Ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada na poplavljenom području


Natječaj

   

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA 

 

Na temelju članka 61. stavak 6. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“ broj: 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13 i 38/13), Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, objavljuje

 
O G L A S
za prijam u državnu službu na određeno vrijeme

 
UPRAVA ZA PROSTORNO UREĐENJE
 Sektor za pravne poslove
1. Služba za zakonodavstvo
 Odjel za procjenu učinaka propisa i međunarodno -pravne poslove
 - viši upravni savjetnik  - 1 izvršitelj - radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice, redni broj radnog mjesta: 127

Tekst oglasa (pdf)
Obrazac prijave (doc)

 
Više...


Priopćenje

   
MINISTRICA ANKA MRAK TARITAŠ PREDSTAVILA NOVA ZAKONSKA RJEŠENJA O DJELATNOSTI PROJEKTIRANJA, GRADNJE I STRUČNOG NADZORA

 

16.07.2014. - Ministrica graditeljstva i prostornoga uređenja Anka Mrak Taritaš predstavila je nova zakonska rješenja kojima će se urediti poslovi i djelatnosti prostornog uređenja i gradnje. Pomoćnica ministrice Borka Bobovec održala je javno izlaganje materijala vezano za izradu nacrta Zakona.

Ministarstvo poziva svu zainteresiranu i stručnu javnost da se aktivno uključi u izradu zakonskog rješenja već u ovoj ranoj fazi njegovog nastanka jer nam je svima cilj da zakonsko rješenje na kvalitetan način riješi pitanja koja utječu na uspješno poslovanje velikog broja fizičkih i pravnih osoba koje se bave poslovima prostornog uređenja i gradnje. Više...

Prezentacija (pdf)

Savjetovanje o Tezama o sadržaju Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje i Nacrtu prijedloga iskaza o procjeni učinaka propisa (od 16.06. do 21.07.2014.)


Komunalno gospodarstvo

   
ODOBRENA SREDSTAVA ZA FINANCIRANJE PROJEKATA KOMUNALNOG GOSPODARSTVA I KOMUNALNOG STANDARDA

 

U cilju poticanja razvoja komunalnog gospodarstva i komunalnog standarda na području jedinica lokalne samouprave Ministarstvo je donijelo Odluku o raspoređivanju i korištenju sredstava kapitalnih pomoći gradovima i općinama za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i komunalnog standarda za 2014. godinu. Više...

 
Odobrena sredstava za financiranje projekata (pdf) 


Javni natječaj

 

 AGENCIJA ZA OZAKONJENJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA OBJAVILA REZULTATE NATJEČAJA
 

14.07.2014. - Agencija za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada objavila je rezultate Javnog natječaja za prijam zaposlenika, te Odluku o djelomičnoj obustavi postupka prijma zaposlenika u Agenciju za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada  Više...

Rezultati javnog natječaja klasa 33 (pdf)
Rezultati javnog natječaja klasa 34 (pdf)
Djelomična obustava natječaja klasa 33 (pdf)


Prenosimo

 

  UREDBA UNOSI RED U PROCJENU NEKRETNINA
 

08.07.2014. (Hina) - Primjena uredbe o procjeni vrijednosti nekretnina bitno će smanjiti oscilacije u procjenama, a vlasnicima, bili oni građani, poduzetnici, tvrtke ili država, povećati pravnu sigurnost, izjavio je za Hinu zamjenik ministrice graditeljstva i prostornog uređenja Željko Uhlir. 

Novom uredbom uređuju se tri područja procjene vrijednosti nekretnina. Prvo je pitanje tko može biti procjenitelj, drugo kojim metodama se služi i treće, koje podatke uzima da bi procijenio nekretninu. Više...


Prenosimo

 

 MODERNIZIRANI JANAFOV TERMINAL PUŠTEN U RAD
 

07.07.2014. (Hina) - Janafov obnovljeni i modernizirani Terminal Žitnjak za naftne derivate, u koji je uloženo 372 milijuna kuna, pušten je danas u rad.

Radovi u sklopu rekonstrukcije i dogradnje Terminala Žitnjak obuhvatili su rekonstrukciju vagonskog pretakališta i postojećih spremnika, izgradnju novog auto punilišta i pet novih spremnika pojedinačnog kapaciteta 20 tisuća prostornih metara.

Ministrica graditeljstva i prostornog uređenja Anka Mrak Taritaš istaknula je da je terminal na Žitnjaku, koji je u drugoj vodozaštitnoj zoni, izgrađen u skladu s najvišim ekološkim standardima. Dodala je da je gradnja novih spremnika pokazatelj da se u Hrvatskoj ipak u primjerenom roku mogu realizirati velike investicije. Više...


Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

 

SAVJETOVANJE O PROGRAMU ESPON
 

02.07.2014. - Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja poziva javnost da se uključi u rad programa ESPON, te predloži projektne teme koje smatra potrebnim istražiti. ESPON je europska mreža za praćenje prostornog razvoja (European Spatial Planning Observation Network), čiji je cilj osigurati usporedive podatke, dokaze, analize i scenarije o teritorijalnoj dinamici, utvrditi teritorijalni kapital i potencijale za razvoj regija i većih teritorija. U ovoj mreži sudjeluje 28 država članica EU i 4 partnerske države (Island, Lihtenštajn, Norveška i Švicarska). Više...

Popunjene upitnike moguće je dostaviti e-mailom na adresu espon@mgipu.hr ili poštom na adresu Ministarstva do dana 01.08.2014.
 

Upitnik za prijedlog projektnih tema (doc)


Propisi


Na temelju članka 196. stavka 6. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine«, broj 153/2013), ministrica graditeljstva i prostornoga uređenja donosi

PRAVILNIK
O METODAMA PROCJENE VRIJEDNOSTI NEKRETNINA


Pravilnik o metodama procjene vrijednosti nekretnina objavljen je u "Narodnim novinama" broj 79. od 30. lipnja 2014. godine i stupa na snagu prvog dana od dana objave u "Narodnim novinama".


Propisi


Na temelju članka 128. stavka 1. i članka 153. stavka 2. Zakona o gradnji (»Narodne novine«, broj 153/2013) ministrica graditeljstva i prostornoga uređenja donosi

PRAVILNIK
O JEDNOSTAVNIM I DRUGIM GRAĐEVINAMA I RADOVIMA


Pravilnik o o jednostavnim i drugim građevinama i radovima objavljen je u "Narodnim novinama" broj 79. od 30. lipnja 2014. godine i stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".


Propisi


Na temelju članka 8. i članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 150/2011), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 24. lipnja 2014. godine donijela
 

ODLUKU
O DONOŠENJU PROGRAMA ENERGETSKE OBNOVE VIŠESTAMBENIH ZGRADA ZA RAZDOBLJE OD 2014. DO 2020. GODINE S DETALJNIM PLANOM ZA RAZDOBLJE OD 2014. DO 2016. GODINE


Odluka o donošenju Programa energetske obnove višestambenih zgrada za razdoblje od 2014. do 2020. godine s detaljnim planom za razdoblje od 2014. do 2016. godine objavljena jen u 'Narodnim novinama' broj 78 od 27. lipnja 2014. godine i stupa na snagu osmoga dana od dana objave u 'Narodnim novinama'.


Propisi


Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, predsjednik Republike Hrvatske donosi Odluku o proglašenju Zakona o saniranju posljedica katastrofe na podučju Vukovarsko-srijemske županije, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 18. lipnja 2014. godine.
 

ZAKON
O SANIRANJU POSLJEDICA KATASTROFE NA PODRUČJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE

 

Ovim se Zakonom uređuje način i postupak donošenja programa, mjera i aktivnosti radi saniranja posljedica katastrofe proglašene na području Vukovarsko-srijemske županije koje je pogođeno poplavom, određuju se nadležna tijela i rokovi za postupanje te druga pitanja s tim u vezi, a s ciljem zaštite života i zdravlja ljudi, zaštite životinja, zaštite imovine, prava vlasništva, zaštite okoliša, prirodnih i gospodarskih dobara, kulturne baštine, kulturne infrastrukture, drugih prava i sloboda te stvaranja uvjeta za uspostavu normalnoga života i obavljanja gospodarskih, obrazovnih i kulturnih djelatnosti.

Zakon o saniranju posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije objavljen je u 'Narodnim novinama' broj 77 od 26. lipnja 2014. godine, stupa na snagu prvoga dana od dana objave u 'Narodnim novinama', a prestaje važiti istekom godine dana od dana njegova stupanja na snagu.


ApolitikA

 

INFORMATIVNO-EDUKATIVNI MODUL
'PROSTOR I ARHITEKTURA'

 

23.06.2014. - Hrvatska gospodarska komora u suradnji s Radnom skupinom za praćenje implementacije ciljeva iz dokumenta ApolitikA, organizira niz informativno – edukativnih modula  na kojima će se raspravljati o svim relevantnim temama obuhvaćenim dokumentom. Moduli se održavaju u prostorijama Hrvatske gospodarske komore u Zagrebu, Draškovićeva 45. Treći modul pod nazivom Prostor i arhitektura održat će se 01. srpnja 2014. godine.

Sudjelovanje na informativno – edukativnim modulima je bez kotizacije, a svaki pojedini modul boduje se u programu stručnog usavršavanja. Ispunjen prijavni obrazac moguće je dostaviti e-poštom najkasnije do ponedjeljka 30. lipnja 2014. u Hrvatsku gospodarsku komoru na e-mail: graditeljstvo@hgk.hr (tel: 01/4606 707; faks: 01/4606 734). Više...


Propisi


Na temelju članka 196. stavka 6. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine«, broj 153/2013), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 11. lipnja 2014. godine donijela
 

UREDBU
O PROCJENI VRIJEDNOSTI NEKRETNINA


Uredba o procjeni vrijednosti nekretnina objavljena je u 'Narodnim novinama' broj 74. od 18. lipnja 2014. godine i stupa na snagu osmog dana od dana objave u 'Narodnim novinama'.


Informacija

 

MINISTRICA ANKA MRAK TARITAŠ
SUDJELUJE U RADU 16. SJEDNICE CEMAT-a

 

17.06.2014. - Ministrica Anka Mrak Taritaš sudjeluje u radu 16. sjednice CEMAT-a, konferencije Vijeća Europe koja se pod Grčkim predsjedanjem održava 17. lipnja 2014. u Napflionu u Grčkoj. Konferencija okuplja ministre nadležne za prostorno/ regionalno planiranje i predstavnike 47 zemalja članica Vijeća Europe.
 
Na Ministarskoj konferenciji usvojiti će se deklaracija Teritorijalna demokracija: Uloga sudjelovanja javnosti u procesu održivog teritorijalnog razvoja europskog kontinenta. Više...


Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

 

SAVJETOVANJE O TEZAMA O SADRŽAJU ZAKONA O POSLOVIMA I DJELATNOSTIMA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE I NACRTU PRIJEDLOGA ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA

 

16.06.2014. - Sukladno članku 19. Zakona o procjeni učinka propisa („Narodne novine“, broj 90/11), danas je započelo savjetovanje o Tezama o sadržaju Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje i Nacrtu prijedloga iskaza o procjeni učinaka propisa, a koje traje do 21. srpnja 2014. godine.

Prijedlozi, primjedbe i mišljenja mogu se dostaviti i neposredno putem elektroničke pošte na adresu: pup.zpdpug@mgipu.hr zaključno do 21. srpnja 2014. godine. Više...


Intervju

 

Ministrica graditeljstva Anka Mrak Taritaš 
Geodetski projekt ne smije biti skuplji od 8000 kuna, i to na rate!
(Petra Maretić Žonja, 14. lipnja 2014.)

 


Propisi

 

DUGOROČNA STRATEGIJA ZA POTICANJE ULAGANJA U OBNOVU NACIONALNOG FONDA ZGRADA REPUBLIKE HRVATSKE
 

12.06.2014.  - Vlada Republike Hrvatske, na svojoj 167. sjednici od 11. lipnja 2014. godine, donijela je Odluku o donošenju Dugoročne strategije za poticanje ulaganja u obnovu nacionalnog fonda zgrada Republike Hrvatske, koju je izradilo Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja.

Dugoročna strategija za poticanje ulaganja u obnovu nacionalnog fonda zgrada Republike Hrvatske donosi se  sukladno članku 4. Direktive 2012/27/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o energetskoj učinkovitosti, izmjeni direktiva 2009/125/EZ i 2010/30/EU i stavljanju izvan snage direktiva 2004/8/EZ i 2006/32/EZ.

 

  
Propisi


Na temelju članka 62. stavka 2. Zakona o gradnji (»Narodne novine«, broj 153/2013) ministrica graditeljstva i prostornoga uređenja donosi
 

PRAVILNIK
O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA I MJERILIMA ZA DAVANJE OVLAŠTENJA ZA KONTROLU PROJEKATA


Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i mjerilima za davanje ovlaštenja za kontrolu projekata objavljen je u "Narodnim novinama" broj 69. od 06. lipnja 2014. godine i stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".


Priopćenje

 

MINISTRICA ANKA MRAK TARITAŠ NA ZASJEDANJU
EKONOMSKOG I DRUŠTVENOG VIJEĆA UN-A (ECOSOC)

 

02.06.2014. - Ministrica graditeljstva i prostornoga uređenja Anka Mrak Taritaš i gradonačelnik Grada Dubrovnika Andro Vlahušić sudjelovali su u srijedu 28. svibnja na zasjedanju Ekonomskog i društvenog vijeća UN-a (ECOSOC). Konferenciju su u utorak, 27. svibnja otvorili Ban Ki Moon, glavni tajnik OUN i bivši gradonačelnik New Yorka Michael Bloomberg, a na njoj su sudjelovali i gradonačelnici Istanbula, Pariza i brojnih drugih gradova. Ministrica je održala govor na temu integracijskog segmenta o održivoj urbanizaciji.

Ovom prilikom ministrica je istaknula da Republika Hrvatska ima dugu tradiciju prostornog uređenja, planiranja i zaštite prostora te s tim u vezi odgovarajući zakonski okvir i institucionalno ustrojstvo na nacionalnoj i lokalnoj razini. Sustav prostornoga uređenja uspješno uređuje uvjete korištenja, zaštite i upravljanja prostorom Republike Hrvatske, te time ostvaruje pretpostavke za društveni i gospodarski razvoj, zaštitu prostora i okoliša te racionalno korištenje prirodnih i kulturnih dobara. Više...


Informacija

 

INFORMACIJA O VOJNIM ZRAČNIM SNIMKAMA - 1968.
 

Na inicijativu ministrice graditeljstva i prostornog uređenja Anke Mrak Taritaš zatražene su i dobivene iz Beograda vojne snimke iz zraka hrvatskih područja nastale prije 15. veljače 1968. 
 
Državna geodetska uprava dobivene snimke tehnički obrađuje i njima popunjava svoju evidenciju. U priloženoj tablici se nalazi ažurirani popis katastarskih općina za koje DGU raspolaže materijalima (kartografski i snimci iz zraka). Samo u pojedinim slučajevima, mali rubni dijelovi katastarskih općina nisu u cijelosti prekriveni materijalima. Na osnovu ovih materijala se izdaju Uvjerenja o vremenu evidentiranja građevine prikazane na snimku iz zraka izrađenom temeljem snimanja obavljenog prije 15. veljače 1968. godine, sukladno članku 144. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 16/07, 124/10). Više...


Popis katastarskih općina za koje Državna geodetska uprava trenutno raspolaže aerofotogrametrijskim materijalom izrađenim temeljem snimanja obavljenim prije 15.02.1968. godine


Prostorno uređenje

 

SUFINANCIRANJE IZRADE PROSTORNIH PLANOVA
 

20.05.2014. - Ministrica graditeljsva i prostornoga uređenja donijela je Odluku o postupku sufinanciranja izrade prostornih planova jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave dodjelom sredstava iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu.  Više...

 
Informacija

 

MINISTRI MRAK-TARITAŠ I ZMAJLOVIĆ PREDSTAVILI PROGRAM ENERGETSKE OBNOVE OBITELJSKIH KUĆA 
 

27.03.2014. - Vlada Republike Hrvatske donijela je na današnjoj sjednici Program energetske obnove obiteljskih kuća za razdoblje od 2014. do 2020. godine s detaljnim planom za razdoblje od 2014. do 2016. godine kojeg je izradilo Ministarstvo graditeljstva i prostoroga uredenja.

„U Hrvatskoj imamo otprilike 150 milijuna kvadratnih metara stambenog prostora. Nešto više od 60 posto tog stambenog prostora je napravljen do 1987. godine“, kazala je danas ministrica graditeljstva i prostornoga uređenja Anka Mrak-Taritaš na predstavljanju Programa energetske obnove obiteljskih kuća za razdoblje od 2014. do 2020. godine.

Objasnila je da su propisi koji su tretirali određene uvjete vezane uz energetsku učinkovitost, zaštitu, energetski, toplinski omotač zgrade, obiteljskih i svih drugih, nastali 1987. godine, a do tada to nije bila obaveza. „Tako da je glavnina naših obiteljskih kuća, a i drugih zgrada koje su građene do te godine, građene s vrlo skromnim materijalima odnosno skromni način“, rekla je ministrica. Više...
 

Program energetske obnove obiteljskih kuća (pdf)
Prezentacija Programa (pdf)
Audio snimka konferencije za medije


Informacija


POZIV GOSPODARSTVENICIMA NA DOSTAVU PODATAKA

13.03.2014. - Objavljen je poziv za dostavu podataka u vezi Izmjene i dopune Dodatka A Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima, heksabromociklododekan (HBCD).

U svibnju 2013. godine na 6. konferenciji stranaka u Ženevi usvojene su Izmjene i dopune teksta Dodatka A Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima koje će za Republiku Hrvatsku stupiti na snagu 26. studenoga 2014. godine.

Navedeni dodatak A u Izmjenama i dopunama Stockholmske konvencije odnosi se na uvrštavanje nove kemikalije heksabromociklododekan (HBCD) koja je polibromirani usporivač plamena te se koristi pri proizvodnji i uporabi u ekspandiranim polistirenima i ekstrudiranim polistirenima u građevinarstvu /zgradarstvu. Više...


Informacije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima


Energetska učinkovitost

 

INFO RADIONICE O
PROGRAMU OBNOVE ZGRADA JAVNOG SEKTORA 

 

05.03.2014. - Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 31. listopada 2013. godine usvojila Program energetske obnove zgrada javnog sektora za razdoblje 2014.-2015. godine kojim je predviđeno da se u 2014. i 2015. obnovi oko 200 zgrada javne namjene, čime bi se potaknule investicije procijenjene vrijednosti od oko 400 milijuna kuna. Za provedbu Programa za razdoblje 2014.-2015. godine zadužena je Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama.

Pozivamo sve zainteresirane za sudjelovanje u projektu da se prijave na radionice koje se organiziraju svakog petka u prostorijama APN. Više...


Informacija

 

ODRŽANA RADIONICA
'PROGRAM OBNOVE ZGRADA JAVNOG SEKTORA U PERIODU 2014.-2015.'

 

14.02.2014. - Danas je u prostorijama Hrvatske gospodarske komore u Zagrebu održana tematska radionica „Program obnove zgrada javnog sektora u periodu 2014.-2015.“ Zamjenik ministrice graditeljstva i prostornoga uređenja Željko Uhlir istaknuo je da je intencija Programa prvenstveno ostvarivanje ušteda energije te osiguranje dodatnog posla građevinskim firmama. Naglasio je da je obveza Republike Hrvatske obnoviti svake godine 3 posto ukupne površine zgrada u vlasništvu i uporabi središnjih vlasti, što bi trebalo pokrenuti investicije u vrijednosti 400 milijuna kuna. Zamjenik ministrice najavio je da je u pripremi i Program energetske obnove obiteljskih kuća na što će se nadovezati i Program energetske obnove višestambenih zgrada, a cjelinu će zaokružiti Program energetske obnove gospodarskih zgrada. Više...
 

Poziv i program radionice

  
Informacija

 

MINISTRICA ANKA MRAK TARITAŠ ODRŽALA KONFERENCIJU ZA NOVINARE O ENERGETSKOM CERTIFICIRANJU ZGRADA


28.01.2014. - Danas je u Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja održana konferencija za novinare o novinama koje je Zakon o gradnji unio u područje energetskog certificiranja zgrada. Preporuka je da se izradi energetski certifikat za cijelu zgradu jer je to financijski isplativije, a njegova se izrada može financirati iz pričuve. Certifikat vrijedi 10 godina i velika je vjerojatnost da će zatrebati mnogim vlasnicima stanova. On je, osim prilikom prodaje i oglašavanja potreban i kao podloga kod prijave na natječaje za subvenciju izrade fasada, uvođenja novog sustava grijanja i hlađenja itd. Više...
 

Informativni letak o energetskom certificiranju (pdf)

 
Informacija

 

OBVEZA PRIBAVLJANJA ENERGETSKOG CERTIFIKATA PRIJE
OGLAŠAVANJA PRODAJE ZGRADE - OČITOVANJE MINISTARSTVA
GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA

 

23.12.2013. - Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja na traženje Hrvatske gospodarske komore dalo je očitovanje vezano za članke 24. i 171. Zakona o gradnji koji stupa na snagu 1.1.2014. godine. Citiranim člancima Zakona uređuju se pitanja energetskog certificiranja zgrada i navođenje energetskog svojstva zgrade u slučaju oglašavanja u komercijalnim medijima. Tekst očitovanje može se pročitati ovdje


DIREKTIVA 2010/31/EU EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 19. svibnja 2010. o energetskoj učinkovitosti zgrada