Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
 
Propisi - informacija 

 

KRAJNJI ROK ZA LEGALIZACIJU BESPRAVNE GRADNJE BLIŽI SE KRAJU, ZAINTERESIRANI POŽURITE!   
 

Gradnja bez dozvole trajno devastira prostor i predstavlja gubitak za cijelu zajednicu! Legalna gradnja povećava sigurnost i vrijednost vaše nekretnine te omogućava kvalitetno prostorno planiranje naselja a samo legalnom gradnjom možete aplicirati za bespovratna sredstva iz EU fondova. 

Ukoliko imate zgradu koju ste sagradili bez valjanih dozvola, do 30. lipnja 2018. godine možete predati zahtjev za njeno ozakonjenje. Uvjeti ozakonjenja ostaju isti odnosno zgrade izgrađene nakon 21. lipnja 2011. ne mogu se ozakoniti temeljem Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama niti uz novi zahtjev.  Više...

  
Međunarodna suradnja 

 

ODRŽANA 5. SJEDNICA ZAJEDNIČKE HRVATSKO-ALBANSKE
KOMISIJE ZA GOSPODARSKU SURADNJU     
 
 

U Zagrebu je 15. svibnja 2018. održana 5. sjednica Zajedničke hrvatsko-albanske komisije za gospodarsku suradnju. Zajedničkim povjerenstvom predsjedali su Zvonimir Novak, pomoćnik ministra gospodarstva, poduzetništva i obrta Republike Hrvatske te zamjenica ministra financija i gospodarstva Republike Albanije Albana Shkurta. Ispred MGIPU sjednici je prisustvovala načelnica Sektora za programe i projekte Europske unije Ines Androić Brajčić koja je kao područja zajedničke gospodarske suradnje posebno istaknula prostorno planiranje i urbani razvoj te energetsku obnovu zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije. Više...


EU - najava

 

ESPON seminar Sofia, Bugarska  
 

U organizaciji ESPON EGTC-a i Bugarske delegacije, 30. i 31. svibnja 2018., u Bugarskoj (Sofia) se održava ESPON seminar pod nazivom „Teritorijalna kohezija poslije 2020: Integrirani teritorijalni razvoj za bolje politike“. Cilj seminara je razmatranje i diskusija o teritorijalnim dokazima prikupljenim u okviru dosadašnjih ESPON istraživanja,  te pronalaženje novih smjerova za kreiranje aktualnih teritorijalnih politika. Glavna tema je teritorijalna kohezija u planskom periodu iza 2020. Seminar je namijenjen širokom krugu: zakonodavcima, dionicima, znanstvenicima i stručnjacima sa raznih polja djelatnosti.   

  

 
Informacija

 

U VARAŽDINU POČELI RADOVI NA
DOGRADNJI I SANACIJI SUSTAVA ODVODNJE   

 

22. svibnja 2018. (HINA) - Radovi na dogradnji i sanaciji postojećeg sustava odvodnje u sklopu projekta Aglomeracije Varaždin, ukupno vrijednog više od 855 milijuna kuna, počeli su u ponedjeljak u varaždinskom prigradskom naselju Črnec Biškupečki. U proteklih nešto više od mjesec dana otvorena su tri gradilišta, a gradilište u Črncu Biškupečkom je posljednje, četvrto gradilište Aglomeracije Varaždin koja obuhvaća područje grada Varaždina i deset susjednih općina.

Na otvorenju gradilišta u predgrađu Varaždina bili su i potpredsjednik Vlade i ministar graditeljstva i prostornoga uređenja Predrag Štromar te ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić. Više...

  


Prostorno planiranje

 

SUGLASNOSTI ZA OBAVLJANJE STRUČNIH POSLOVA
PROSTORNOG UREĐENJA 

 

22. svibnja 2018. - Objavljeni su ažurni popisi pravnih osoba koje imaju suglasnost Ministarstva za obavljanje stručnih poslova prostornoga uređenja. Suglasnosti se izdaju na neodređeno vrijeme ali pravna osoba koja je ishodila suglasnost dužna je jednom godišnje u mjesecu u kojem je izdana suglasnost dostaviti Ministarstvu dokumentaciju kojom dokazuje da nisu prestali postojati uvjeti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja. Koji su uvjeti za dobivanje suglasnosti, opis stručnih poslova i popise pravnih osoba pročitajte ovdje

 
Propisi - informacija

 

DONESEN NOVI PRAVILNIK O TEHNIČKOM PREGLEDU GRAĐEVINE  
 

21. svibnja 2018. - Na temelju članka 139. stavka 4. Zakona o gradnji (»Narodne novine«, broj 153/13 i 20/17), ministar graditeljstva i prostornoga uređenja Predrag Štromar, donio je Pravilnik o tehničkom pregledu građevine. Pravilnikom se propisuje način obavljanja tehničkog pregleda za građevine izgrađene na temelju građevinske dozvole, odnosno glavnog projekta, u postupku izdavanja uporabne dozvole. Ne odnosi se na izdavanje uporabne dozvole za određene građevine iz članaka 182. do 191. Zakona o gradnji.

Pravilnik je objavljen u Narodnim novinama broj 46/18. od 18. svibnja 2018. godine i stupa na snagu osmoga dana od dana objave.  

  


Subvencioniranje stambenih kredita

 

POMAŽEMO MLADIMA DA RIJEŠE STAMBENO PITANJE I SVOJU BUDUĆNOST GRADE U HRVATSKOJ 
 

21. svibnja 2018. - Zahvaljujemo svima koji su se aktivno uključili u javno savjetovanje o prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o subvencioniranju stambenih kredita. Ministarstvo će sve primjedbe, prijedloge i mišljenja prikupljene tijekom savjetovanja  razmotriti prilikom izrade nacrta prijedloga zakona koji će biti upućen Vladi Republike Hrvatske na donošenje u narednim tjednima. Više...

  


Prostorno planiranje - informacija

 

SASTANCI I RADIONICE EU PROJEKTA SUPREME  
 

21. svibnja 2018. - U sklopu EU projekta SUPREME, a u organizaciji Hrvatskog zavoda za prostorni razvoj, u Dubrovniku su od 14. do 17. svibnja 2018. godine održani sastanci partnera u Projektu te radionice s hrvatskim dionicima.

SUPREME je projekt podrške državama članicama pri provedbi prostornog planiranja morskog područja (MSP-a) u istočnom Sredozemlju u kojemu sudjeluju partneri iz četiri države članice EU, a Hrvatski zavod za prostorni razvoj jedan je od partnera uz potporu Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja. Više...

  

   
Stambeno zbrinjavanje - informacija

 

POS IDE DALJE, GRADIMO STANOVE ZA 30 OBITELJI NA KRKU      
 

18. svibnja 2018. - U petak 18. svibnja 2018. godine ministar graditeljstva i prostornoga uređenja Predrag Štromar položio je kamen temeljac za gradnju višestambene građevine u sklopu programa POS-a u gradu Krku s ukupno 30 stanova. Uz ministra Štromara svečanosti su nazočili gradonačelnik Grada Krka, Darijo Vasilić,  direktor Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama, Slavko Čukelj, i direktor GP Krk, Josip Purić.

Riječ je o zgradi koja će imati 30 stanova, ukupne neto korisne površine oko 2020 m2. Planirana investicijska vrijednost iznosi oko 16,6 milijuna kuna, od čega poticajna sredstva Republike Hrvatske iznose oko 3 milijuna kuna.  Više...


Energetski učinkovite zgrade 

 

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE DONIJELO REVIDIRANU DIREKTIVU       
 

18. svibnja 2018. - Vijeće Europske unije je 14. svibnja 2018. godine donijelo revidiranu direktivu o energetskim svojstvima zgrada te tako dovršilo završnu fazu zakonodavnog postupka. Direktivom se poboljšava energetska učinkovitost zgrada i potiče njihova obnova. Jedan od dugoročnih ciljeva direktive dekarbonizacija je postojećeg, vrlo neučinkovitog fonda zgrada u Europi. Njome se promiče troškovno učinkovita obnova, uvodi pokazatelj pripremljenosti za pametne tehnologije za zgrade, pojednostavnjuju pregledi sustava grijanja i klimatizacije te promiče elektromobilnost uspostavom okvira za parkirna mjesta za električna vozila. Više...

 
EU fondovi - prenosimo 

 

FINA predstavila Projekt ePIC -
Electronic Public Identification Croatia     
 
 

17. svibnja 2018. - Financijska agencija, u ulozi nositelja projekta "ePIC - Electronic Public Identification Croatia", dana 16. svibnja 2018. godine u Kući Europe, organizirala je prvo javno predstavljanje projekta. Projekt se financira u okviru Programa CEF (Connecting Europe Facility – Instrument za povezivanje Europe).

Cilj projekta je omogućavanje pristupa i korištenja hrvatskih javnih e-usluga konzorcijskih partnera od strane državljana EU/EEA korištenjem vlastitih nacionalnih vjerodajnica izdanih sukladno eIDAS Uredbi. Provedba projekta započela je 2. svibnja 2018. godine a jedan od projektnih partnera je i Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja. Više...

   
Informacija

 

PROSTORNO PLANIRANJE      
 

17. svibnja 2018. - Prostor je, uz ljude koji u njemu žive, najveće bogatstvo s kojim raspolažemo. Cilj koji dijelimo je obogatiti prostor naše zemlje s kvalitetnim arhitektonskim ostvarenjima, te smanjiti devastaciju prostora, kako bismo prirodne ljepote koje naša zemlja ima ostavili i budućim naraštajima. Prostornim uređenjem osiguravaju se uvjeti za korištenje, zaštitu i upravljanje prostorom Republike Hrvatske kao osobito vrijednim i ograničenim nacionalnim dobrom čime se ostvaruju pretpostavke za društveni i gospodarski razvoj, zaštitu okoliša i prirode, vrsnoću gradnje i racionalno korištenje prirodnih i kulturnih dobara. Više... 

4. svibnja 2018. - Potpisani prvi ugovori o sufinanciranju izrade prostornih planova lokalne razine

Strategija prostornog razvoja Republike Hrvatske - temeljni državni dokument za usmjeravanje razvoja u prostoru


ESI fondovi - informacija 

 

EDUCIRAMO PRIJAVITELJE KAKO USPJEŠNO
REALIZIRATI PROJEKTE ENERGETSKE OBNOVE

 

17. svibnja 2018. - Održana je prva u nizu provedbenih radionica koje u suradnji s kolegama iz Fonda za zaštitu okoliša i Hrvatske banke za obnovu i razvoj organizira Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja za uspješne prijavitelje u sklopu Poziva 'Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora'. Nakon dodjele Odluka o financiranju uspješni prijavitelji će, prema informacijama kojima raspolažemo u ovome trenutku, do kraja svibnja potpisati i prve Ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj za svoje projekte energetske obnove,  kada otpočinje razdoblje provedbe projekta, koje u okviru ovoga Poziva traje najduže 24 mjeseca. Više...

   
Informacija 

 

ENERGETSKA OBNOVA OBITELJSKIH KUĆA
 

Zbog velikog interesa stručne ali i šire javnosti, Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja ovim putem informira sve zainteresirane o statusu pripreme i objave Poziva za dostavu projektnih prijedloga za energetsku obnovu obiteljskih kuća.

Ministarstvo planira navedeni Poziv objaviti promptno po ispunjavanju osnovnog preduvjeta za pripremu Poziva, a koji je vezan za izmjene Uredbe (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. godine. Uredba ne predviđa mogućnost da korisnik sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), iz kojeg su osigurana sredstva za energetsku obnovu obiteljskih kuća, bude fizička osoba. Više...

 
Propisi - informacija

 

VLADA PRIHVATILA KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O NIPP-u


10. svibnja 2018. - Vlada Republike Hrvatske je na 95. sjednici prihvatila Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (EU) te ga uputila u saborsku proceduru na drugo čitanje.
 
Konačnim prijedlogom zakona važeći Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka usklađuje se s Direktivom u dijelu definicija tema prostornih podataka i ograničenja pristupa istim, te će ista biti u potpunosti prenesena u hrvatsko zakonodavstvo. Više...

 
Subvencioniranje stambenih kredita  

 

MINISTAR ŠTROMAR PUTEM FACEBOOK STRANICE
ODGOVARAO NA PITANJA GRAĐANA


Potpredsjednik Vlade i ministar graditeljstva i prostornoga uređenja je u srijedu 9. svibnja 2018., u javljanju uživo putem svoje Facebook stranice, odgovarao na pitanja građana, a tema je bila subvencioniranje stambenih kredita za mlade.

Građane je primjerice zanimalo mogu li dobiti subvencije i samci ili pak samo parovi, a bilo je tu i zanimljivih pitanja poput ''trebam li se udati da dobijem subvenciju''.  Razgovor s ministrom u cijelosti pogledajte OVDJEViše...

 
Informacija

 

PRVI BROJ NEWSLETTERA MINISTARSTVA
Tema broja: SUBVENCIONIRANJE STAMBENIH KREDITA ZA MLADE  

 

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja objavilo je prvi broj Newslettera kojim želimo približiti naše aktivnosti tijekom protekloga mjeseca svima zainteresiranima, od medija koji i inače prate naš rad, preko strukovnih udruga do upravnih odjela jedinica lokalne samouprave čiji je svakodnevni angažman vezan uz aktivnosti našeg ministarstva, te ostaloj zainteresiranoj javnosti.


Ukoliko želite primati Newsletter Ministarstva molimo da se javite na adresu e-pošte: newsletter@mgipu.hr kako bismo Vas dodali na listu primatelja.

Newsletter MGIPU 

Novosti (Newsletter) o energetskoj obnovi zgrada iz ESI fondova


ESI fondovi - informacija

 

MINISTARSTVO PREDSTAVLJA PROJEKTE
ENERGETSKE OBNOVE ZGRADA NA DANU EUROPE
 

9. svibnja 2018. - Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja sudjeluje na svečanom obilježavanju Dana Europe koji se u organizaciji Predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj, u suradnji s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova EU, održava danas na Europskom trgu u Zagrebu. Građanima su putem info štanda Ministarstva dostupni promotivni i info materijali a predstavnici Ministarstva odgovaraju na pitanja vezana uz projekte energetske obnove zgrada koji se financiraju fondovima EU. Više...


Prenosimo - HRT

 

MINISTAR ŠTROMAR GOSTOVAO U
EMISIJI HRVATSKOGA RADIA 'A SADA VLADA'
 

9. svibnja 2018. - Ministar Predrag Štromar jutros je gostovao u emisiji Hrvatskoga radia 'A sada Vlada', urednika i voditelja Tihomira Vinkovića. Govorio je o subvencioniranju stambenih kredita, legalizaciji bespravno sagrađenih zgrada, rušenju bespravne gradnje, energetskoj obnovi zgrada i oporavku građevinskog sektora. 

Audio snimka emisije

 
ESI fondovi - informacija 

 

ZA ENERGETSKU OBNOVU NK DINAMO IZ BABINCA
VIŠE OD 350 TISUĆA BESPOVRATNIH KUNA   

 

9. svibnja 2018. - U okviru Poziva 'Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora' potpisana je i Odluka o financiranju energetske obnove NK Dinamo iz Babinca, čiji je prijavitelj bila Općina Cestica. Ukupna vrijednost projekta iznosi više od 835 tisuća kuna, iz Europskog fonda za regionalni razvoj bit će bespovratnim sredstvima sufinancirano više od 350 tisuća kuna. Ministar Štromar je pohvalio načelnika Korotaja i Općinu zbog dobre dinamike povlačenja novca iz fondova i ministarstva. Najavio je i nove natječaje u projektima energetske učinkovitosti te pozvao lokalne građevinare da se jave na natječaje za izvođače radova jer će, kako je rekao, posla biti puno. Više...

 
ESI fondovi  

 

ENERGETSKA OBNOVA VIŠESTAMBENIH ZGRADA  
 

9. svibnja 2018. - U sklopu poziva  'Energetska obnova višestambenih zgrada' dosad su potpisana 579 ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Na poziv Ministarstva koji je bio otvoren u razdoblju od 17. listopada 2016. godine do 31. siječnja 2017. godine, zaprimljeno je 649 prijava od kojih kriterije zadovoljava njih 596. Iznos ukupne investicije je preko milijardu kuna, a više od 560 milijuna kuna čine bespovratna sredstva Europskog fonda za regionalni razvoj.  

Pregled dosad potpisanih ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava sa kratkim opisom projekata može se preuzeti OVDJE

  

 
Prostorno planiranje - informacija

 

SPLIT: ZA IZRADU 11 PROSTORNIH PLANOVA 
VIŠE OD 408 TISUĆA KUNA  

 

4. svibnja 2018. - Ministar graditeljstva i prostornoga uređenja Predrag Štromar i predstavnici jedinica lokalne samouprave, gradonačelnici i načelnici u Splitsko-dalmatinskoj županiji, potpisali su danas u Splitu Ugovore o sufinanciranju izrade prostornih planova lokalne razine. Riječ je o 11 Ugovora ukupne vrijednosti 408.630,00 kuna.

U Državnom proračunu za 2018. godinu, za ovu je namjenu osigurano 3,1 milijun kuna. U prvom obračunskom razdoblju planira se sufinancirati 81 prostorni plan i utrošiti 2.695.640,00 kuna. Za drugo obračunsko razdoblje ostat će tako 404.360,00 kuna. Više...


Informacija

 

DRŽAVNI TAJNIK MEŠTRIĆ I POMOĆNICA NAHOD NA DANIMA ARHITEKATA 2.0 U ROVINJU  
 

4. svibnja 2018. - Pomoćnica ministra Maja-Marija Nahod otvorila je 3. svibnja 2018. godine stručni skup Dani arhitekata 2.0 koji se, u organizacijii Hrvatske komore arhitekata, do 5. svibnja 2018. godine održavaju u hotelu Lone u Rovinju.

U svom izlaganju Nahod je istaknula kako je prostor, uz ljude koji u njemu žive, najveće bogatstvo s kojim raspolaže naša zemlja. "Bogata graditeljska baština dokaz su naše opstojnosti i prisutnosti na ovim prostorima. Tu su našu graditeljsku baštinu kroz povijest osmišljavali daroviti i sposobni pojedinci u zajednici,  koja je znala stvoriti vlastiti graditeljski izraz, često uvažavajući i primjenjujući dobra iskustva graditeljske prakse i stilove drugih naroda s kojima smo dolazili u doticaj." kazala je Nahod. Više...


ESI fondovi - energetska obnova zgrada javnog sektora

 

OD 4. RUJNA 2018. PONOVNO KREĆU PRIJAVE ZA ENERGETSKU OBNOVU ZGRADA JAVNOG SEKTORA 


 

Obavještavamo potencijalne prijavitelje u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga 'Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora' (Ref. oznaka KK.04.2.1.04) da će se Poziv ponovno otvoriti za prijave s danom 4. rujna 2018. godine zbog završetka postupka odabira velikog broja zaprimljenih projektnih prijedloga. Indikativni raspoloživi iznos bespovratnih sredstava koji je u ovom trenutku predviđen za Poziv iznosi 300 milijuna kuna.  Više...

 
Informacija 

 

IEC BAZA ZA ENERGETSKE CERTIFIKATE DOBAR JE PRIMJER DIGITALIZACIJE DRŽAVNE UPRAVE
 

2. svibnja 2018. - Pomoćnica ministra Maja-Marija Nahod sa suradnicima je sudjelovala na 18-toj po redu WinDay konferenciji koja se od 24. do 27. travnja 2018. održala na otoku Sveti Nikola kod Poreča. Na konferenciji je prezentirala digitalne transformacije procesa u Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja uvođenjem modernih alata koji će pomoći povećanju produktivnosti. Tako je, 24. travnja 2018.,  u sklopu prikaza „analiza slučaja“ prezentiran Informacijski sustav energetskih certifikata IEC (https://eenergetskicertifikat.mgipu.hr). Više...

 
Prostorno planiranje

 

ZAPOČINJE IZRADA DRŽAVNOG PLANA PROSTORNOG RAZVOJA

 

Vlada Republike Hrvatske je na 93. sjednici održanoj 26. travnja 2018. godine donijela Odluku o izradi Državnog plana prostornog razvoja čiji će nositelj izrade biti Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja a stručni izrađivač Hrvatski zavod za prostorni razvoj. Državni plan se izrađuje i donosi za područje Republike Hrvatske. 

Odluka je objavljena u Narodnim novinama broj 39/18. i stupa na snagu osmoga dana od dana objave odnosno 5. svibnja 2018. godineViše...


ESI fondovi - informacija 

 

INES ANDROIĆ BRAJČIĆ NA TJEDNU EU FONDOVA PREDSTAVILA MOGUĆNOSTI ENERGETSKE OBNOVE ZGRADA IZ ESI FONDOVA

 

30. travnja 2018. - Tijekom ovogodišnjeg Tjedna EU fondova kroz četiri dana trajanja u Zagrebu, Šibeniku i Mariji Bistrici široj javnosti i potencijalnim korisnicima predstavljene su mogućnosti korištenja Europskih strukturnih i investicijskih fondova,  kao i dobrobiti koju oni nose Hrvatskoj.

U okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020. mogućnosti energetske obnove zgrada iz ESI fondova predstavila je u ime Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja Ines Androić Brajčić, načelnica Sektora za programe i projekte Europske unije. Više...

    
ESI fondovi - informacija

 

POMOĆNIK MINISTRA VUKIĆ NA KONFERENCIJI
O ENERGETSKOJ OBNOVI JAVNIH USTANOVA KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST ODGOJA I OBRAZOVANJA

 

27. travnja 2018. - U Osijeku je danas održana Konferencija pod nazivom 'Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja' na kojoj su predstavljeni projekti energetske obnove 19 škola koje Osječko-baranjska županija kreće provoditi u sklopu poziva Ministarstva objavljenog krajem 2016. godine.

Pomoćnik ministra Zdravko Vukić istaknuo kako je od 2015. godine do danas Ministarstvo raspisalo ukupno pet Poziva temeljem kojih su ugovorena sredstva za gotovo 900 projekata energetske obnove što će u konačnici rezultirati sa gotovo milijardu kuna bespovratnih sredstava isplaćenih iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Više...

 
Informacija


OTVORENI SAJMOVI BIAM I ZAVARIVANJE
24-27.04.2018. 

 

25. travnja 2018. - Potpredsjednik Vlade i ministar graditeljstva i prostornoga uređenja otvorio je na Zagrebačkom velesajmu bienalne poslovne sajmove BIAM i ZAVARIVANJE.

U uvodnom izlaganju ministar je kazao kako su ovakvi sajmovi uvijek dobra prigoda za razmjenu iskustava, ali i za sklapanje novih poslovnih suradnja te dodao: "Hrvatska danas, više nego ikad prije, teži novim tehnologijama, novim znanjima i još jačem gospodarskom razvoju." Više...


ESI fondovi - informacija


TJEDAN EU FONDOVA
24-27.04.2018. 

 

24. travnja 2018. - U Zagrebu je danas svečano otvoren 'Tjedan EU fondova' čime je službeno započelo već tradicionalno događanje u organizaciji Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Svečanom otvaranju prisustvovao je potpredsjednik Vlade i ministar graditeljstva i prostornoga uređenja Predrag Štromar.

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja 26. travnja 2018. predstavlja mogućnosti energetske obnove zgrada iz ESI fondova, a 27. travnja programe međuregionalne suradnje. Više...

      
Energetska obnova zgrada javnog sektora

 

MINISTAR ŠTROMAR: ČESTITAM ŽUPANU BAJSU,
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA JEDNA JE OD
NAJAKTIVNIJIH I NAJUSPJEŠNIJIH ŽUPANIJA PO PITANJU ENERGETSKE OBNOVE ZGRADA

 

23. travnja 2018. - Potpredsjednik Vlade i ministar graditeljstva i prostornoga uređenja Predrag Štromar boravio je u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji gdje je zajedno sa županom Damirom Bajsom, direktorom FZOEU Dubravkom Ponošem i suradnicima obišao OŠ Čazma koja je prva u županiji dobila odluku o financiranju u sklopu poziva 'Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora. 

Projekt obnove OŠ Čazma vrijedan je 8,2 milijuna kuna od čega 3,64 milijuna kuna čine bespovratna sredstva Europskog fonda za regionalni razvoj. Pred školom je kompletna energetska obnova. Više...


Informacija

 

DVIJE MISIJE SVJETSKE BANKE U POSJETU MINISTARSTVU    
 

18. travnja 2018. - Nakon što je u četvrtak 12. travnja 2018. Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja posjetila prva misija Svjetske banke predvođena g. Todorom Milchevskim s ciljem dubinske analize tema obuhvaćenih Doing Business izvješćem i njegove reforme, dana 17. travnja 2018. državni tajnik Danijel Meštrić primio je posjet druge misije Svjetske banke, koju su činile voditeljica misije gđa Joanna Nasr i članica gđa Nicole Anouk Leger. Više...

  


Stambeno zbrinjavanje

 

PUT DO STANA KROZ PROGRAM POS-a  
 

Program poticane stanogradnje (POS) provodi se kroz nekoliko modela koje, radi rješavanja stambenog pitanja, a ovisno o samim potrebama te sukladno materijalnom statusu, dobi i brojnosti članova obitelji, mogu iskoristiti svi građani Republike Hrvatske. Prednost na kupnju stana imaju osobe koje prvi put stječu nekretninu i nemaju odgovarajuće riješeno stambeno pitanje. U izgradnji su 237 stana i to u Fažani (12), Metkoviću (55), Punatu (22) i Šibeniku (148) a u pripremi je gradnja POS-ovih stanova i na lokacijama: Biograd na Moru, Bol, Cres, Krk, Kraljevica, Lovran, Poreč, Split, Vis i Vrsar.

Općenito o programu POS-a

     
Komunalno gospodarstvo i ujednačavanje komunalnog standarda

 

NA POZIV MINISTARSTVA PRISTIGLA 553 PROJEKTNA PRIJEDLOGA OD STRANE 385 JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE 
 

10. travnja 2018. - U cilju poticanja razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanja komunalnog standarda na području jedinica lokalne samouprave, Ministarstvo je 26. veljače 2018. godine raspisalo Javni poziv za sufinanciranje projekata gradova i općina za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda u 2018. godini. Na poziv su do 28. ožujka 2018. godine, do kada je poziv bio otvoren, pristigla 551 projektna prijedloga od strane 385 jedinica lokalne samouprave te je u tijeku postupak administrativne provjere nakon kojeg slijedi postupak vrednovanja i donošenje odluka o sufinanciranju odabranih projekata. Za ovu je namjenu u državnom proračunu osigurano 40,1 milijuna kuna. Više...

  

   
ESI fondovi - energetska obnova vrtića, škola...

 

ZA ENERGETSKU OBNOVU ZGRADA ODGOJNO-OBRAZOVNIH USTANOVA VIŠE OD 342 MILIJUNA BESPOVRATNIH KUNA
 

10. travnja 2018. - U sklopu poziva  'Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja' potpisana su 216 ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava iz EFRR-a. Podsjetimo, poziv Ministarstva bio je otvoren za prijave u razdoblju od 22. studenog 2016. godine do 20. veljače 2017. godine. Navedenim projektima će se iz Europskog fonda za regionalni razvoj dodijeliti više od 342 milijuna kuna bespovratnih sredstava.

Pregled potpisanih ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava sa kratkim opisom projekata može se preuzeti OVDJE

 
Sanacija klizišta

 

NA POZIV MINISTARSTVA PRISTIGLA 139 PROJEKTNA PRIJEDLOGA OD STRANE 97 JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE  
 

9. travnja 2018. - Radi sanacije i sprječavanja štetnih posljedica klizišta, Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja raspisalo je 26. veljače 2018. godine Javni poziv za sufinanciranje projekata sanacije klizišta u 2018. godini. Prihvatljivi podnositelji zahtjeva bile su jedinice lokalne samouprave odnosno općine i gradovi a sufinancirati će se izrada projektne dokumentacije ili izvođenje radova na sanaciji klizišta.
Na poziv su do 28. ožujka 2018. godine, do kada je poziv bio otvoren, pristigla 139 projektna prijedloga od strane 97 jedinica lokalne samouprave te je u tijeku postupak administrativne provjere nakon kojeg slijedi postupak vrednovanja i donošenje odluka o sufinanciranju odabranih projekata. Više...

 
Stambeno zbrinavanje 

 

IZGRADITE KUĆU PO PROGRAMU POS-a
 

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) provodi programe kojima se potiče gradnja i rekonstrukcija obiteljskih kuća u vlasništvu fizičkih osoba ili kupovina materijala za izgradnju. Riječ je o Programu poticanja gradnje i rekonstrukcije (dogradnje i nadogradnje) kuća - Program “B” i Programu kreditiranja materijala za izgradnju stambenog prostora fizičkih osoba - Program „C“.

Pravo na kreditiranje imaju svi građani, državljani Republike Hrvatske koji nemaju vlastiti stambeni prostor, vlasnici neodgovarajućeg stambenog prostora koji žele riješiti svoj stambeni status novom izgradnjom ili proširenjem postojećeg stambenog prostora u obiteljskoj kući u vlasništvu.

  

        
Graditeljstvo - informacija 

 

ODLUČILI STE GRADITI ILI REKONSTRUIRATI? 
PROČITAJTE VODIČ ZA GRADNJU

 

Ukoliko posjedujete zemljište ili postojeću zgradu, najprije provjerite da li je i kakva je gradnja odnosno rekonstrukcija dopuštena. Prvi korak koji je potrebno napraviti jest provjeriti namjenu parcele u prostornom planu vaše općine odnosno grada. Prostorni plan nakon provedene javne rasprave usvaja predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave, odnosno općinsko vijeće ili gradska skupština. Obratite se nadležnom uredu za graditeljstvo i prostorno uređenje za vaše mjesto radi dobivanja više informacija o tome što se na određenom prostoru smije, a što ne smije graditi odnosno koje su vam dozvole za to potrebne. Više...

Gradite legalno - spavajte mirno !

             
Energetska učinkovitost

 

SATNE PROSJEČNE VRIJEDNOSTI METEOROLOŠKIH PODATAKA
ZA REFERENTNE LOKACIJE U RH
 

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja daje na korištenje set podataka za potrebe provedbe satne simulacije korisne energije za grijanje i hlađenje, te proračuna isporučene energije u skladu s Metodologijom o provođenju energetskih pregleda zgrada 2017, za sve lokacije u RH. Podaci su izrađeni od strane Tehničkog Fakulteta u Rijeci a namijenjeni su projektantima projekata zgrada u odnosu na racionalnu uporabu energije te toplinsku zaštitu i osobama ovlaštenim za energetsko certificiranjeViše...

       
Zakon o najmu stanova 

 

MINISTAR ŠTROMAR 'U MREŽI PRVOG' 
O IZMJENAMA ZAKONA O NAJMU

 

2. ožujka 2018. (Hrvatski radio) - Ministar Predrag Štomar gostovao je jutros u emisiji Hrvatskog radia 'U mreži prvog' urednice Sandre Erak. Tema je bila Zakon o najmu stanova koji je jučer izazvao polemičnu raspravu u sabornici ali i žestoku reakciju nezadovoljnih zaštićenih najmoprimaca i vlasnika stanova u javnosti. Dok se prvi boje da će postati beskućnici, vlasnici stanova drže da se stalno odgađa povrat njihove imovine. Može li se naći kompromisno rješenje između prava na dom i prava na vlasništvo? Uz ministra Štromara u emisiji su gostovali predstavnik Hrvatskog saveza udruga stanara Marko Fak i predstavnik Udruge 'Vlasništvo i posjed' Josip Hrastić. Emisiju u cijelosti možete poslušati ovdje

1. ožujka 2018. (Hina) - Ministar Štromar primio predstavnike obje strane - i zaštićenih najmoprimaca i vlasnika stanova

28. veljače 2018. - Obrazloženje Ministarstva vezano uz medijske istupe i predstavke zaštićenih najmoprimaca i vlasnika stanova

     
Graditeljstvo - informacija

 

UTVRĐIVANJE USKLAĐENOSTI (NOSTRIFIKACIJA) PROJEKATA  
 

Utvrđivanje usklađenosti (nostrifikacija) projekata propisana je Zakonom o gradnji (Narodne novine, broj 153/13, 20/17) i Pravilnikom o nostrifikaciji projekata (Narodne novine, broj 98/99, 29/03, 20/17). Glavni projekt i izvedbeni projekt izrađen prema stranim propisima smatra se projektom izrađenim prema Zakonu o gradnji (Narodne novine broj 153/13, 20/17) ako je provedeno utvrđivanje njegove usklađenosti s hrvatskim propisima i pravilima struke (nostrifikacija). Više...

                                                                      
Energetska učinkovitost

 

BESPLATNO PREUZMITE NOVU VERZIJU RAČUNALNOG PROGRAMA
ZA ODREĐIVANJE ENERGETSKOG SVOJSTVA ZGRADE  

 

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, osobama ovlaštenim za energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi, daje na besplatno korištenje računalni program za određivanje energetskog svojstva zgrade, izrađen od strane Sveučilišta u Zagrebu, Fakulteta organizacije i informatike. Danas je objavljena nova verzija programa. Više...

                                               
Europski strukturni i investicijski fondovi 

 

PRIJAVA NEPRAVILNOSTI U PROVEDBI UGOVORA O DODJELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA

 

Svako kršenje prava Unije ili nacionalnog prava u vezi s njegovom primjenom koje proizlazi iz djelovanja ili propusta gospodarskog subjekta uključenog u provedbu ESI fondova koje šteti, ili bi moglo naštetiti proračunu Unije, tako da optereti proračun Unije neopravdanim izdatkom – smatra se nepravilnošću.

Imajući u vidu navedeno, Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, kao Posredničko tijelo razine 1 u sustavu upravljanja i korištenja ESI fondova, ovim putem objavljuje prezentaciju u kojoj donosi pregled najčešćih nepravilnosti te objašnjenje procedura kod utvrđivanja istih kao i moguće posljedice, a sve u svrhu sprječavanja  novih nepravilnosti i financijskih korekcija. Više informacija o prijavi nepravilnosti možete pročitati OVDJE

 
Otvoreni javni poziv

 

USAVRŠAVANJE CERTIFICIRANIH GRAĐEVINSKIH RADNIKA 
 

Pozivaju se Veleučilišta, strukovne škole, strukovne organizacije i druge pravne osobe na podnošenje zahtjeva za davanje suglasnosti za provođenje Programa izobrazbe koji uključuje teorijski i praktični dio izobrazbe, provjeru znanja, izdavanje certifikata i provođenje redovitog stručnog usavršavanja certificiranih građevinskih radnika koji ugrađuju dijelove zgrade koji utječu na energetsku učinkovitost u zgradarstvu. Više...

Za sva dodatna pitanja možete se obratiti na tel. broj: 01/3782-185; svakim radnim danom od 9 -16h. 

 
Graditeljstvo - informacija 

 

STRANE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE U REPUBLICI HRVATSKOJ 
 

Strana pravna osoba sa sjedištem u drugoj državi ugovornici Europskog gospodarskog prostora (EGP-a) koja obavlja djelatnost prostornoga uređenja, projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja, građenja, upravljanja projektom gradnje ili ispitivanja i prethodnih istraživanja; može u Republici Hrvatskoj privremeno ili povremeno obavljati one poslove koje je prema propisima države u kojoj ima sjedište ovlaštena obavljati, nakon što o tome obavijesti ovo Ministarstvo izjavom u pisanom obliku. Više...

 
Graditeljstvo - informacija 

 

VODITELJI MANJE SLOŽENIH POSLOVA


15. svibnja 2018. - Poslove voditelja manje složenih radova u svojstvu odgovorne osobe mogu obavljati ovlašteni voditelji građenja/radova upisani u imenik ovlaštenih voditelja građenja/radova te osobe koje su završile srednju školu po programu za tehničara odgovarajuće struke i imaju najmanje deset godina radnog iskustva u struci te položen stručni ispit. Glavni posao voditelja kao odgovorne osobe na gradilištu, pa tako i voditelja manje složenih radova je brinuti o usklađenosti i odstupanjima građenja od uvjeta i načina građenja.... Više...