Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Uputa

 

SADRŽAJ GLAVNOG PROJEKTA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA ENERGETSKE OBNOVE OBITELJSKIH KUĆA 

 

20.10.2014. - Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja izradilo je uputu o sadržaju glavnog projekta za provođenje Programa energetske obnove obiteljskih kuća za razdoblje od 2014. do 2020. godine s detaljnim planom za razdoblje od 2014. do 2016. godine.

Vlada Republike Hrvatske usvojila je dana 27. ožujka 2014. godine Program energetske obnove obiteljskih kuća za razdoblje od 2014. do 2020. godine s detaljnim planom za razdoblje od 2014. do 2016. godine (u daljnjem tekstu: Program). Navedenim Programom propisano je da se kao obavezna dokumentacija za ostvarivanje prava na subvencioniranje provedbe mjera energetske učinkovitosti, uključivo i ugradnje sustava obnovljivih izvora energije, prilaže projekt minimalno na razini glavnog projekta, koji sadrži i snimak postojećeg stanja. Više...


Propisi


Na temelju članka 152. stavka 1. Zakona o gradnji ('Narodne novine', broj 153/13) ministrica graditeljstva i prostornoga uređenja donosi
 

PRAVILNIK
O ODRŽAVANJU GRAĐEVINA


Pravilnik o održavanju građevina objavljen je u 'Narodnim novinama', broj 122. od 17. listopada 2014. godine i stupa na snagu osmoga dana od dana objave u 'Narodnim novinama'.  


Propisi


Na temelju članka 3. Zakona o građevinskoj inspekciji ('Narodne novine', broj 153/13) ministrica graditeljstva i prostornoga uređenja, donosi slijedeće naputke:


NAPUTAK O NOVČANIM KAZNAMA KOJE IZRIČU GRAĐEVINSKI INSPEKTORI U PROVEDBI ZAKONA O GRAĐEVINSKOJ INSPEKCIJI
NAPUTAK O NOVČANIM KAZNAMA KOJE IZRIČU KOMUNALNI REDARI U PROVEDBI ZAKONA O GRAĐEVINSKOJ INSPEKCIJI


Ovi naputci su objavljeni u 'Narodnim novinama', broj 122. od 17. listopada 2014. godine i stupaju na snagu prvog dana od dana objave u 'Narodnim novinama', a prestaju važiti danom objave podatka Državnog zavoda za statistiku o prosječnoj godišnjoj bruto plaći ostvarenoj u Republici Hrvatskoj u 2014. godini.


 
Priopćenje

   

PRIOPĆENJE S KONFERENCIJE ZA MEDIJE O TIJEKU POSTUPKA OBNOVE POPLAVLJENIH PODRUČJA ŽUPANJSKE POSAVINE
 

14.10.2014. - Govoreći o dosadašnjim rezultatima obnove poplavljenih kuća i zgrada javne namjene na području županjske Posavine ministrica Anka Mrak-Taritaš izrazila je zadovoljstvo obavljenim poslom. Od 2689 poplavljenih kuća za njih 1686 donesene su odluke o obnovi, od čega se 967 odluka odnosi na isplatu novčanih sredstava a 624 na obnovu u organizaciji Države. Vlasnicima koji kuće obnavljaju sami isplaćeno je 38.211.250 kuna. U potpunosti je završena obnova na 334 kuće a 86 kuća je spremno za pregled koji prethodi obilježavanju kraju obnova. U gradnji je trenutno 127 novih kuća a pripremljena je sva potrebna dokumentacija za gradnju 24 nove kuće u Gunji pa će i ona uskoro započeti. Više...


Tijek obnove kuća (pdf)


Najava

   

NACIONALNA KONFERENCIJA O PROGRAMU URBACT III
 

23.09.2014. - Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja u suradnji s programom URBACT III  organizira nacionalnu konferenciju u ponedjeljak 24.11.2014. u Zagrebu (Muzej Mimara),  na kojoj će osim stručnih osoba Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja sudjelovati i URBACTovi stručnjaci. Na konferenciji će se predstaviti program i nove prilike koje se nude gradovima u nadolazećem financijskom razdoblju Europske unije 2014-2020.

Glavne ciljne skupine i korisnici Programa su jedinice lokalne samouprave, udruge građana te sektorski stručnjaci koji sudjeluju u izradi lokalnih politika.  Više...


Prenosimo

   

OBILAZAK GRADILIŠTA NOVOG PUTNIČKOG TERMINALA
MEĐUNARODNE ZRAČNE LUKE ZAGREB

 

06.10.2014. (MZLZ) - Anka Mrak Taritaš, ministrica graditeljstva i prostornog uređenja Republike Hrvatske i Siniša Hajdaš Dončić, ministar pomorstva, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske posjetili su danas gradilište novog putničkog terminala Međunarodne zračne luke Zagreb te izrazili zadovoljstvo napretkom radova.

Ministrica Mrak Taritaš je komentirala: 
„Željela bih najprije naglasiti kako me, danas, kad nema više toliko gradilišta kao nekad, posebno veseli obići neko novo gradilište. Ovaj posjet Međunarodnoj zračnoj luci Zagreb mi predstavlja posebno zadovoljstvo zbog činjenice da je Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja sudjelovalo, i još uvijek  sudjeluje, u cijelom projektu.  Riječ je o vrlo zahtjevnom poslu izdavanja lokacijske i građevinskih dozvola na koji smo iznimno ponosni. Uzimajući u obzir kratke rokove u kojima je sve odrađeno i obim posla o kojem se ovdje radi, smatram da imamo odlično 'prolazno vrijeme'. Više...


ApolitikA

   

POZIV NA SUDJELOVANJE NA INFORMATIVNO-EDUKATIVNOM
MODULU 'STANOVANJE' 


06.10.2014. - Hrvatska gospodarska komora u suradnji s Radnom skupinom za praćenje implementacije ciljeva iz dokumenta ApolitikA, organizira niz informativno – edukativnih modula na kojima će se raspravljati o svim relevantnim temama obuhvaćenim dokumentom.

Moduli se održavaju u prostorijama Hrvatske gospodarske komore u Zagrebu, Draškovićeva 45. Peti modul pod nazivom Stanovanje održat će se 15. listopada 2014. godine. Više...


Prijavni obrazac
Program MODUL 5


Prenosimo

   

ZAVRŠENA OBNOVA 300-tinjak KUĆA

01.10.2014. (Hina) - Ministrica graditeljstva i prostornoga uređenja Anka Mrak Taritaš danas je u Gunji izrazila zadovoljstvo dinamikom obnove toga područja županjske Posavine stradalog u svibanjskoj poplavi, označivši područje županjske Posavine u ovom trenutku najvećim gradilištem u Europi.

Ministrica je rekla kako se s jučerašnjim danom u pojedinim fazama obnove na području županjske Posavine nalazi 1530 objekata, od kojih se dvije trećine odnosi na objekte za čiju su obnovi vlasnici odlučili uzeti novac od države i sami ih obnavljaju. Anka Mrak Taritaš navela je i kako je do sada na stradalom području obnovljeno oko 300-tinjak obiteljskih kuća od kojih je polovica na području Gunje. Više...

 
Propisi


Na temelju članka 60. Zakona o gradnji ('Narodne novine', broj 153/2013) ministrica graditeljstva i prostornoga uređenja donosi
 

PRAVILNIK
O NAČINU PROVEDBE STRUČNOG NADZORA GRAĐENJA, OBRASCU, UVJETIMA I NAČINU VOĐENJA GRAĐEVINSKOG DNEVNIKA TE O SADRŽAJU ZAVRŠNOG IZVJEŠĆA NADZORNOG INŽENJERA


Pravilnik o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera objavljen je u 'Narodnim novinama', broj 111. od 19. rujna 2014. godine i stupa na snagu osmoga dana od dana objave u 'Narodnim novinama'.  


Informacija

   

RADIONICE O PRIMJENI UREDBE I PRAVILNIKA O PROCJENI VRIJEDNOSTI NEKRATNINA


19.09.2014. - Tijekom rujna i listopada ove godine zamjenik ministrice graditeljstva i prostornog uređenja mr.sc. Željko Uhlir održavat će otvorene i besplatne radionice o primjeni Uredbe o procjeni vrijednosti nekretnina (NN 74/14) i Pravilnika o metodama procjene vrijednosti nekretnina (79/14) za sudske vještake i procjenitelje. 

Prva radionica održat će se u petak 26.9.2014. s početkom u 17 sati a nakon toga u petak 10.10.2014. s početkom u 14 sati. Po potrebi, radionice će biti organizirane i u dodatnim terminima, o čemu ćemo obavijest dati preko naše mrežne stranice. Više... 


Procjena vrijednosti nekretnina


Priopćenje


PODACI O OBNOVI POPLAVLJENIH KUĆA U ŽUPANJSKOJ POSAVINI S DANOM 23. RUJNA 2014.
 

23.09.2014. - Na dan 23. rujna 2014. donesene su ukupno 1323 odluke o obnovi poplavljenih kuća u županjskoj Posavini.

Vlasnici sami obnavljaju 814 kuća. Od tog broja, u prvom stupnju oštećenja je 359 kuće za obnovu kojih se vlasnicima ukupno isplaćuje 40 tisuća kuna u dva obroka, a 457 kuća je drugog stupnja oštećenja za koji se isplaćuje 70 tisuća kuna, isto tako u dva obroka. Država je u te svrhe do sada isplatila 28 milijuna kuna. Vlasnici/korisnici 412 kuća prepustili su obnovu Državi. Od tog se broja više od polovice odnosi ne područje općine Gunja, njih ukupno 255. Ostali postupci obnove u različitim su fazama pripreme. Obnova se može vršiti na poplavljenim kućama I, II i III stupnja oštećenja. Više...


Informacija

   

ODRŽANA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA
„GRADOVI I REGIJE – GENERATORI RAZVOJA“

 

Od 17. do 20. rujna 2014. na Zagrebačkom velesajmu održan je međunarodni sajam investicija, industrije i usluga „Gradovi i regije  - generatori razvoja“.

Zamjenik ministrice graditeljstva i prostornoga uređenja gosp Željko Uhlir na panelu o energetskoj učinkovitosti održao je pozdravnu riječ i prezentirao programe energetske obnove zgrada koje je izradilo Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja.
 
U sklopu drugog dana konferencije, čija je tema bila razvoj gradova i regija, gostovala je pomoćnica ministrice graditeljstva i prostornoga uređenja gđa Ines Androić Brajčić. Pomoćnica ministrice je istaknula važnost promicanje integriranog održivog razvoja gradova i poboljšanje učinkovite provedbe EU kohezijske politike na lokalnoj i regionalnoj razini kroz EU program URBACT III, za čiju provedbu je nadležno Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja te najavila izlaganje URBACT stručnjaka g. Bele Kezya. Više... 


Informacija

   

STUDIJA PRIMJENJIVOSTI ALTERNATIVNIH SUSTAVA


19.09.2014. - Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja objavilo je Studiju primjenjivosti alternativnih sustava. Prema važećem Zakonu o gradnji (NN 153/13) projektant je dužan prije izrade glavnog projekta zgrade kojim se ispunjavaju zahtjevi energetske učinkovitosti izraditi Elaborat alternativnih sustava opskrbe energijom i predati ga investitoru. Elaborat se izrađuje na temelju podataka iz Studije primjenjivosti alternativnih sustava, a podaci iz elaborata služe za izradu glavnog projekta.

Člankom 108. stavkom 4. Zakona o gradnji (NN 153/13) propisano je da se zahtjevu za izdavanje građevinske dozvole za zgradu koja mora ispuniti zahtjeve energetske učinkovitosti prilaže Elaborat alternativnih sustava opskrbe energijom, a člankom 203. Zakona o gradnji da članak 108. stavak 4. tog zakona stupa na snagu 1. siječnja 2015. godine. Više... 
 

Studija primjenjivosti alternativnih sustava


Informacija

   

MINISTRICA ANKA MRAK-TARITAŠ NA POPLAVOM UGROŽENOM PODRUČJU


15.09.2014. - Ministrica graditeljstva i prostornog uređenja Anka Mrak-Taritaš je u ponedjeljak, 15. rujna 2014. godine, nazočila sjednici županijskog Stožera za zaštitu i spašavanje, a nakon toga, u pratnji sisačko-moslavačkih dožupana Zdenka Vahovca i Ivana Nekvapila, obišla Letovanić i osobno se uvjerila u stanje na terenu, te upoznala s radovima koje stanovnici i sve službe, kojima vrlo učinkovito pomažu hrvatski vojnici, obavljaju kako bi se što učinkovitije nosili s prijetećom vodenom opasnošću.  Više... 


Informacija

   

ODRŽAN STRUČNI SKUP PROVEDBA NOVE ZAKONSKE REGULATIVE IZ PODRUČJA GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA


15.09.2014. - Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja organiziralo je u Tuheljskim toplicama trodnevni stručni skup o novoj zakonskoj regulativi kojom se uređuje područje prostornog uređenja i građenja. Skup je bio namijenjen djelatnicima upravnih odjela za prostorno uređenje i gradnju u županijama i gradovima koji svakodnevno rade na poslovima izdavanja upravnih i neupravnih akata iz ovog područja. Na skupu se okupilo 280 sudionika.

Ministarstvo se zahvaljuje svim upravnim tijelima županija i gradova koji su omogućili svojim djelatnicima prisustvovanje ovom stručnom skupu jer se kvalitetnom edukacijom i razmjenom iskustava najbolje može postići jednaka primjena zakona i efikasnost u postupanju. Više... 


Program savjetovanja (pdf) 

0800 232 333  Info telefon za upite za poplavom obuhvaćena područja
u Vukovarsko–srijemskoj županiji

 


MRAK-TARITAŠ U POSJETU ŽUPANJSKOJ POSAVINI: ZNAMO I MOŽEMO OBAVITI OBNOVU 

 


09.09.2014 (Hina) - Ministrica graditeljstva i prostornog uređenja Anka Mrak-Taritaš obišla je danas gradilišta u selima županjske Posavine, gdje je poplava uništila gospodarske zgrade i obiteljske kuće koje obnavljaju građevinske tvrtke na temelju ugovora s državom, te je poručila kako Vlada i njezino ministarstvo znaju i mogu obaviti obnovu. "U velikom smo poslu, riječ je o velikom gradilištu na kojem je ovaj čas u različitim fazama radova više od tisuću objekata", rekla je tijekom posjeta Rajevu Selu ministrica Mrak-Taritaš, dodajući kako u tako velikom poslu "ima stvari koje nisu kako treba". Više...

 

Program obnove i sanacije
Informacije o pregledu zgrada na poplavljenom području
Karte poplavljenih područja u Vukovarsko-srijemskoj županiji
Odluke Vlade RH o saniranju posljedica poplave
Pomoć područjima zahvaćenim poplavom
Ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada na poplavljenom području


Prenosimo

   
POTPISAN UGOVOR ZA ENERGETSKU OBNOVU
PRVE JAVNE ZGRADE - KOCKICE

 

26.08.2014. (Hina) - Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) i zagrebačka tvrtka Reflex potpisali su danas "Ugovor o energetskom učinku" za energetsku obnovu prve javne zgrade - Kockice na zagrebačkom Prisavlju. Ugovor su potpisali ministar pomorstva, prometa i infrastrukture Siniša Hajdaš Dončić, ravnatelj APN-a Slavko Čukelj i direktor Reflexa Marin Valičić.

U idućih 12 mjeseci bit će izrađen projekt te temeljem njega provedena realizacija energetske obnove Kockice, a s ciljem učinkovite potrošnje energije, odnosno, postizanja ušteda na utrošku energenata. Nakon obnove, koja neće promijeniti vizualni identitet zgrade, očekuje se i do 50 posto smanjenje troškova za energente. Više...


Pružanje energetske usluge u svrhu poboljšanja energetskih svojstava zgrade MPPI (pdf)


Energetska učinkovitost

   
POZIV NA NADMETANJE


22.08.2014. - Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama je dana 19. kolovoza 2014. objavila Poziv na nadmetanje za pružanje energetske usluge u svrhu poboljšanja energetskih svojstava skupa zgrada Kliničkog bolničkog centra Split - lokalitet Križine. 

Rok za podnošenje ponuda je 20. listopada 2014. Više...


Komunalno gospodarstvo

   
ODOBRENA SREDSTAVA ZA FINANCIRANJE PROJEKATA KOMUNALNOG GOSPODARSTVA I KOMUNALNOG STANDARDA

 

U cilju poticanja razvoja komunalnog gospodarstva i komunalnog standarda na području jedinica lokalne samouprave Ministarstvo je donijelo Odluku o raspoređivanju i korištenju sredstava kapitalnih pomoći gradovima i općinama za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i komunalnog standarda za 2014. godinu. Više...

 
Odobrena sredstava za financiranje projekata (pdf) 


Prenosimo

 

 UREDBA UNOSI RED U PROCJENU NEKRETNINA
 

08.07.2014. (Hina) - Primjena uredbe o procjeni vrijednosti nekretnina bitno će smanjiti oscilacije u procjenama, a vlasnicima, bili oni građani, poduzetnici, tvrtke ili država, povećati pravnu sigurnost, izjavio je za Hinu zamjenik ministrice graditeljstva i prostornog uređenja Željko Uhlir. 

Novom uredbom uređuju se tri područja procjene vrijednosti nekretnina. Prvo je pitanje tko može biti procjenitelj, drugo kojim metodama se služi i treće, koje podatke uzima da bi procijenio nekretninu. Više...


Informacija

 

MINISTRICA ANKA MRAK TARITAŠ
SUDJELUJE U RADU 16. SJEDNICE CEMAT-a

 

17.06.2014. - Ministrica Anka Mrak Taritaš sudjeluje u radu 16. sjednice CEMAT-a, konferencije Vijeća Europe koja se pod Grčkim predsjedanjem održava 17. lipnja 2014. u Napflionu u Grčkoj. Konferencija okuplja ministre nadležne za prostorno/ regionalno planiranje i predstavnike 47 zemalja članica Vijeća Europe.
 
Na Ministarskoj konferenciji usvojiti će se deklaracija Teritorijalna demokracija: Uloga sudjelovanja javnosti u procesu održivog teritorijalnog razvoja europskog kontinenta. Više...


Propisi

 

DUGOROČNA STRATEGIJA ZA POTICANJE ULAGANJA U OBNOVU NACIONALNOG FONDA ZGRADA REPUBLIKE HRVATSKE
 

12.06.2014.  - Vlada Republike Hrvatske, na svojoj 167. sjednici od 11. lipnja 2014. godine, donijela je Odluku o donošenju Dugoročne strategije za poticanje ulaganja u obnovu nacionalnog fonda zgrada Republike Hrvatske, koju je izradilo Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja.

Dugoročna strategija za poticanje ulaganja u obnovu nacionalnog fonda zgrada Republike Hrvatske donosi se  sukladno članku 4. Direktive 2012/27/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o energetskoj učinkovitosti, izmjeni direktiva 2009/125/EZ i 2010/30/EU i stavljanju izvan snage direktiva 2004/8/EZ i 2006/32/EZ.

 

  
Priopćenje

 

MINISTRICA ANKA MRAK TARITAŠ NA ZASJEDANJU
EKONOMSKOG I DRUŠTVENOG VIJEĆA UN-A (ECOSOC)

 

02.06.2014. - Ministrica graditeljstva i prostornoga uređenja Anka Mrak Taritaš i gradonačelnik Grada Dubrovnika Andro Vlahušić sudjelovali su u srijedu 28. svibnja na zasjedanju Ekonomskog i društvenog vijeća UN-a (ECOSOC). Konferenciju su u utorak, 27. svibnja otvorili Ban Ki Moon, glavni tajnik OUN i bivši gradonačelnik New Yorka Michael Bloomberg, a na njoj su sudjelovali i gradonačelnici Istanbula, Pariza i brojnih drugih gradova. Ministrica je održala govor na temu integracijskog segmenta o održivoj urbanizaciji. Više...


Informacija

 

INFORMACIJA O VOJNIM ZRAČNIM SNIMKAMA - 1968.
 

Na inicijativu ministrice graditeljstva i prostornog uređenja Anke Mrak Taritaš zatražene su i dobivene iz Beograda vojne snimke iz zraka hrvatskih područja nastale prije 15. veljače 1968. 
 
Državna geodetska uprava dobivene snimke tehnički obrađuje i njima popunjava svoju evidenciju. U priloženoj tablici se nalazi ažurirani popis katastarskih općina za koje DGU raspolaže materijalima (kartografski i snimci iz zraka). Samo u pojedinim slučajevima, mali rubni dijelovi katastarskih općina nisu u cijelosti prekriveni materijalima. Na osnovu ovih materijala se izdaju Uvjerenja o vremenu evidentiranja građevine prikazane na snimku iz zraka izrađenom temeljem snimanja obavljenog prije 15. veljače 1968. godine, sukladno članku 144. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 16/07, 124/10). Više...


Popis katastarskih općina za koje Državna geodetska uprava trenutno raspolaže aerofotogrametrijskim materijalom izrađenim temeljem snimanja obavljenim prije 15.02.1968. godine


Prostorno uređenje

 

SUFINANCIRANJE IZRADE PROSTORNIH PLANOVA
 

20.05.2014. - Ministrica graditeljsva i prostornoga uređenja donijela je Odluku o postupku sufinanciranja izrade prostornih planova jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave dodjelom sredstava iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu.  Više...

 
Informacija


POZIV GOSPODARSTVENICIMA NA DOSTAVU PODATAKA

13.03.2014. - Objavljen je poziv za dostavu podataka u vezi Izmjene i dopune Dodatka A Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima, heksabromociklododekan (HBCD).

U svibnju 2013. godine na 6. konferenciji stranaka u Ženevi usvojene su Izmjene i dopune teksta Dodatka A Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima koje će za Republiku Hrvatsku stupiti na snagu 26. studenoga 2014. godine.

Navedeni dodatak A u Izmjenama i dopunama Stockholmske konvencije odnosi se na uvrštavanje nove kemikalije heksabromociklododekan (HBCD) koja je polibromirani usporivač plamena te se koristi pri proizvodnji i uporabi u ekspandiranim polistirenima i ekstrudiranim polistirenima u građevinarstvu /zgradarstvu. Više...


Informacije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima


Energetska učinkovitost

 

INFO RADIONICE O
PROGRAMU OBNOVE ZGRADA JAVNOG SEKTORA 

 

05.03.2014. - Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 31. listopada 2013. godine usvojila Program energetske obnove zgrada javnog sektora za razdoblje 2014.-2015. godine kojim je predviđeno da se u 2014. i 2015. obnovi oko 200 zgrada javne namjene, čime bi se potaknule investicije procijenjene vrijednosti od oko 400 milijuna kuna. Za provedbu Programa za razdoblje 2014.-2015. godine zadužena je Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama.

Pozivamo sve zainteresirane za sudjelovanje u projektu da se prijave na radionice koje se organiziraju svakog petka u prostorijama APN. Više...


Informacija

 

ODRŽANA RADIONICA
'PROGRAM OBNOVE ZGRADA JAVNOG SEKTORA U PERIODU 2014.-2015.'

 

14.02.2014. - Danas je u prostorijama Hrvatske gospodarske komore u Zagrebu održana tematska radionica „Program obnove zgrada javnog sektora u periodu 2014.-2015.“ Zamjenik ministrice graditeljstva i prostornoga uređenja Željko Uhlir istaknuo je da je intencija Programa prvenstveno ostvarivanje ušteda energije te osiguranje dodatnog posla građevinskim firmama. Naglasio je da je obveza Republike Hrvatske obnoviti svake godine 3 posto ukupne površine zgrada u vlasništvu i uporabi središnjih vlasti, što bi trebalo pokrenuti investicije u vrijednosti 400 milijuna kuna. Zamjenik ministrice najavio je da je u pripremi i Program energetske obnove obiteljskih kuća na što će se nadovezati i Program energetske obnove višestambenih zgrada, a cjelinu će zaokružiti Program energetske obnove gospodarskih zgrada. Više...
 

Poziv i program radionice