Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
 
Prenosimo


FOND OBJAVIO JAVNI POZIV ZA OVLAŠTENE CERTIFIKATORE
ZA POSLOVE ENERGETSKOG CERTIFICIRANJA ZGRADA

 

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je na svojim internetskim stranicama www.fzoeu.hr javni poziv ovlaštenim osobama koje žele provoditi energetske preglede i energetsko certificiranje obiteljskih kuća i koje će biti uključene u dodatne aktivnosti provedbe Programa energetske obnove obiteljskih kuća za razdoblje 2014.-2020. godine. Poziv je upućen ovlaštenim pravnim i fizičkim osobama (certifikatorima) za energetsko certificiranje zgrada s jednostavnim i složenim tehničkim sustavom.
 
Cilj je prikupiti zadovoljavajući broj energetskih certifikatora raspoloživih za provođenje energetskih pregleda i energetskog certificiranja obiteljskih kuća u skladu s predviđenom dinamikom provedbe Programa, čime će se omogućiti svim građanima Republike Hrvatske da pod istim uvjetima ostvare uslugu energetskog pregleda i certificiranja.
 

Sve dodatne informacije vezane uz javni poziv mogu se dobiti na telefon 0800 200 170, putem e-pošte: certifikatori@fzoeu.hr ili u sjedištu Fonda, Radnička cesta 80, Zagreb.
 

Tekst javnog poziva
Prijavni obrazac


Prostorno uređenje


JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU PROSTORNOG PLANA
PARKA PRIRODE BIOKOVO

 

Javna rasprava o Prijedlogu Prostornog plana Parka prirode Biokovo provest će se u razdoblju od 02. do 31. ožujka 2015. godine. Prostorni plan Parka prirode Biokovo određuje organizaciju i razgraničenje po namjeni, razmještaj funkcija od važnosti za upravljanje područjem, sustav javne i druge infrastrukture, mjere korištenja, uređenja i zaštite, mjere za unapređenje i zaštitu prirode, krajobraznih vrijednosti i okoliša, kulturnih dobara.

Pozivaju se svi zainteresirani da sudjeluju u javnoj raspravi te da svoja mišljenja, primjedbe i prijedloge daju najkasnije do zaključenja javne rasprave odnosno do 31. ožujka 2015. godine. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Prostornog plana Parka prirode Biokovo mogu se upisivati u Knjigu primjedbi na mjestu održavanja javnog uvida za vrijeme njegova trajanja, dati u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja ili pisanim putem uputiti nositelju izrade – Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja putem JU Zavoda za prostorno uređenje Splitsko-dalmatinske županije, Domovinskog rata 2., 21 000 Split. Više...


Prijedlog Prostornog plana Parka prirode Biokovo


Informacija 


JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA
 

18.03.2015. - Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja objavilo je danas Javni poziv za podnošenje prijava za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se do 26. ožujka 2015. godine.

Kandidati koji se natječu za više radnih mjesta dužni su za svako pojedino radno mjesto podnijeti zasebnu prijavu sa svim traženim prilozima.

Prijave se podnose na adresu: Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Glavno tajništvo Ministarstva, 10 000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 20, sa naznakom "Javni poziv za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa“.  Više...


Tekst Javnog poziva
Plan prijema
Obrazac za prijavu

  
Informacija 


POTPISAN UGOVOR O ENERGETSKOJ OBNOVI
DJEČJEG VRTIĆA U KRIŽEVCIMA

 

12.03.2015. - Ministrica graditeljstva i prostornog uređenja Anka Mrak-Taritaš prisustvovala je danas potpisivanju Ugovora o energetskoj obnovi dječjeg vrtića u Križevcima na adresi Matije Gupca 52. 
 

Energetska obnova provodi se prema Programu energetske obnove zgrada javnog sektora za razdoblje od 2014. do 2015. što ga je izradilo Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja a Vlada usvojila 31. listopada 2013. Projekt energetske obnove provodi se prema ESCO modelu a pružatelj energetske usluge je JEDINSTVO d.d. koje je za pružatelja usluge odabrano na javnom natječaju.  Više...

 
Informacija


OBNOVA U ŽUPANJSKOJ POSAVINI GOTOVA DO RUJNA
 

11.03.2015. - Kuće koje se obnavljaju na poplavom stradalom području županjske Posavine bit će obnovljene do početka rujna, najavila je u srijedu ministrica graditeljstva i prostornog uređenja Anka Mrak Taritaš, nakon što je obišla Strošince, Račinovce i Rajevo Selo kako bi se uvjerila u tijek obnoviteljskih radova u tim selima, stradalim u katastrofalnoj poplavi u svibnju prošle godine. 
 

Rekla je da obnova u županjskoj Posavini u konačnici ne bi trebala koštati više od 300 milijuna kuna. Po podacima Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, do sada je na stradalom području županjske Posavine obnovljeno 1323, a u obnovi se nalazi 724 kuće od kojih 138 obnavljaju sami vlasnici, a 586 kuća obnavlja država. Više...
 

Stanje obnove poplavljenih kuća na dan 11. ožujka 2015.


 
Informacija 


DONESENE IZMJENE ZAKONA O DRUŠTVENO
POTICANOJ STANOGRADNJI (POS)

 

Hrvatski sabor donio je na 16. sjednici održanoj 27. veljače 2015. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o društveno poticajnoj stanogradnji. Izmjene zakona odnose se na smanjenje kamata na kredite i uvođenje državnog najma stanova. Smanjivanje kamata  odnosi se na sve stanove u izgradnji i prodaji, a za koje nisu sklopljeni ugovori o kupoprodaji stana prije stupaja na snagu ovog Zakona. 

Druga izmjena zakona je vezana uz najam odnosno uvođenje mogućnosti državnog najma stanova. Vlada time želi pokrenuti građevinski sektor i omogućiti onima koji žele kupiti nekretninu, da je kupe pod kontroliranim i povoljnim uvjetima, a onima koji to ne žele ostaviti mogućnost najma. 

Zakon je objavljen u »Narodnim novinama« br. 26/15 od 09.03.2015. godine i stupa na snagu prvoga dana od dana objave. 


Informacija


MINISTRICA ODRŽALA PREZENTACIJU
O NOVOSTIMA U GRADITELJSTVU

 

10.03.2015. - Ministrica graditeljstva i prostornoga uređenja Anka Mrak Taritaš danas je posjetila Bjelovar, gdje je u prostorijama Hrvatske gospodarske komore održala prezentaciju o novostima u graditeljstvu.

Nakon izlaganja u Hrvatskoj gospodarskoj komori ministrica je obišla Info ured, Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora Grada Bjelovara te županijski Upravni odjel za graditeljstvo, promet, prostorno uređenje i komunalnu Infrastrukturu.


 
Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

 
NACRT TEHNIČKOG PROPISA O RACIONALNOJ UPORABI ENERGIJE I TOPLINSKOJ ZAŠTITI U ZGRADAMA NA JAVNOJ RASPRAVI

 

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja izradilo je Nacrt Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama koji se nalazi na javnoj raspravi do 25. ožujka 2015. godine.

Ovim se Tehničkim propisom između ostaloga propisuju: tehnički zahtjevi u pogledu racionalne uporabe energije i toplinske zaštite građevinskog dijela zgrade, tehničkih sustava grijanja, ventilacije, hlađenja, klimatizacije, pripreme potrošne tople vode i rasvjete koje treba ispuniti prilikom projektiranja i građenja novih zgrada, te tijekom uporabe postojećih zgrada koje se griju na unutarnju temperaturu višu od 12°C, ostali tehnički zahtjevi za racionalnu uporabu energije i atoplinsku zaštitu u zgradama, sadržaj projekta zgrade u odnosu na racionalnu uporabu energije za grijanje i hlađenje te toplinsku zaštitu, sadržaj Iskaznice energetskih svojstava zgrade i drugo.
 

Ovim putem poziva se stručna i zainteresirana javnost da se aktivno uključi u javnu raspravu. Svoje primjedbe, prijedloge i mišljenja možete dostaviti najkasnije do 25.03.2015. godine na adresu: Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Ulica Republike Austrije 20, 10 000 Zagreb.

Zahvaljujemo unaprijed na svim primjedbama i prijedlozima!

Nacrt Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama
Prilozi


Prenosimo


MINISTRICA MRAK-TARITAŠ:
DUBROVNIK REKORDER PO BROJU RIJEŠENIH PREDMETA LEGALIZACIJE

 

04.03.2015. (Hina) - Danas je Grad Dubrovnik od svih naših ureda najbolji, rekla je ministrica i istaknula da će, ovim tempom, sve svoje predmete riješiti do kraja godine iako je plan Ministarstva bio da se do kraja godine riješi 60 do 70 posto predmeta.

"Mi u realnom vremenu možemo vidjeti stanje, koliko je pravomoćnih rješenja. Bila je dugo borba za prvo mjesto između Vukovara i Dubrovnika, to je bilo svojevrsno natjecanje'', rekla je Mrak Taritaš te dodala kako je takva kompetitivnost dobra za građane.

Pročelnica dubrovačkog Upravnog odjela za izdavanje i provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje Silva Vlašić istaknula je kako je Grad Dubrovnik primio oko pet i pol tisuća zahtjeva za legalizaciju, te kako je riješeno već njih 68 posto. Više... 


Informacija


ENERGETSKA OBNOVA VIŠESTAMBENIH ZGRADA 
Želite živjeti bolje i plaćati manje?
 

19.02.2015. -  Obnovom po načelima energetske učinkovitosti mogu se ostvariti uštede na režijama od 30% do 60% te osigurati kvalitetniji uvjeti stanovanja. Energetski učinkovite zgrade pružaju veći standard stanovanja, a njihova je cijena na tržištu nekretnina veća od onih koje nemaju ta svojstva. Provedba energetskog pregleda prvi je korak u energetskoj obnovi zgrade i povećanju energetske učinkovitosti.

U tijeku su prijave na javni natječaj i javne pozive za dodjelu bespovratnih sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost pa tako uz manja ulaganja vlastitih sredstava možete obnoviti svoj dom i poboljšati kvalitetu življenja. Uvjeti sufinanciranja i cjeloviti popis dokumentacije potrebne za prijavu nalaze se u tekstovima javnih poziva i natječaja objavljenima na internetskim stranicama Fonda
 
Više informacija o Programu energetske obnove višestambenih zgrada pročitajte ovdje

 
Intervju


Ministrica graditeljstva Anka Mrak-Taritaš:
Država gradi POS jer nije mogla natjerati banke da pojeftine prazne stanove

(Jasmina Trstenjak, 12. veljače 2015.)

Razgovor s ministricom o novom zakonu o POS-u i najmu stanova, sustavu e-dozvola, projektu legalizacije, građevinskom sektoru, energetskoj obnovi i Strategiji prostornog razvoja Hrvatske do 2030. godine. Više...


Prostorno uređenje


MINISTARSTVO OSIGURALO SREDSTVA ZA
SUFINANCIRANJE IZRADE PROSTORNIH PLANOVA

 

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja osiguralo je sredstva u proračunu za 2015. godinu koja će se koristiti kao pomoć općinama, gradovima i županijama za izradu prostornih planova uređenja.  Predstavničko tijelo jedinice lokalne odnosno regionalne samouprave može zahtjev za dodjelu sredstava uputiti na adresu Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, Ulica Republike Austrije 20, Zagreb. Zahtjev se podnosi zajedno sa svom potrebnom dokumentacijom na propisanom Obrascu za prijavu kako je opisano u Odluci o postupku sufinanciranja izrade prostornih planova za 2015. godinu. 

Odluku o dodjeli sredstava donosi stručno Povjerenstvo koje imenuje ministrica a prilikom raspodjele sredstava uzimat će se u obzir nekoliko kriterija a to su između ostaloga: indeks razvijenosti, strateška važnost u odnosu na velike razvojne , infrastrukturne i prirodne sustave, očekivana dinamika izgradnje i regionalne funkcije, broj stanovnika, razvojne mogućnosti, mogućnost financiranja iz vlastitih sredstava ili projekata iz EU fondova te stupanj izrađenosti plana. Više...
 

Odluka o postupku sufinanciranja izrade prostornih planova za 2015. godinu
Obrazac za prijavu zahtjeva (xls)
Popis županija, gradova i općina koji su dobili financijska sredstva za izradu prostornih planova u 2014. godini


 
Prenosimo


MINISTARSTVO GOSPODARSTVA USPOSTAVILO
CENTAR UNUTARNJEG TRŽIŠTA EU

 

03.02.2015. - Unutarnje tržište EU (uključujući Norvešku, Island i Lihtenštajn) svojim građanima i poduzetnicima nudi različite mogućnosti, kao primjerice studiranje, zapošljavanje ili širenje poduzetničke djelatnosti u drugu državu članicu i sl. Prije svega potrebno je pravovremeno se informirati i kontaktirati određena nadležna tijela.  
 

Ministarstvo gospodarstva je, kako bi olakšalo snalaženje građanima i poduzetnicima, u studenom 2014. godine uspostavilo Centar unutarnjeg tržišta EU. Centar, putem internetskog portala, objedinjava postojeće kontaktne točke, alate i nadležna tijela te na taj način omogućava jedinstven pristup informacijama na unutarnjem tržištu EU. Na jednom mjestu možete dobiti sve relevantne informacije za ostvarenje svojih prava i mogućnosti! Više...
 

www.cut.hr