Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
 
Energetska obnova obiteljskih kuća


VLADA RH PRIHVATILA ODLUKU O IZMJENI PROGRAMA ENERGETSKE OBNOVE OBITELJSKIH KUĆA ZA RAZDOBLJE OD 2014. DO 2020. GODINE


26.03.2015.  - Vlada Republike Hrvatske je danas izmijenila odluku o Programu energetske obnove obiteljskih kuća za razdoblje od 2014. do 2020. godine.

 

Izvorni program obnove donesen je prije godinu dana, a danas usvojenim izmjenama znatno se pojednostavljuje dokumentacija potrebna kod prijave za obnovu. Pored toga, zainteresirani će izravno kod Fonda za energetsku učinkovitost i zaštitu okoliša moći aplicirati za sredstva namijenjena sufinanciranju obnove. Pokazalo se da su jedinice lokalne samouprave zakazale u tom poslu, rekla je Mrak Taritaš.
 

Prema njezinim riječima, u Fondu je za ovu godinu osiguran 71 milijun kuna, što je, kako se procjenjuje, dovoljno za energetsku obnovu 10 tisuća obiteljskih kuća. 
 

Prijedlog odluke o donošenju izmjena Programa energetske obnove obiteljskih kuća za razdoblje od 2014. do 2020. godine s detaljnim planom za razdoblje od 2014. do 2016. godine
O energetskoj obnovi obiteljskih kuća


Prenosimo


FOND OBJAVIO JAVNI POZIV ZA OVLAŠTENE CERTIFIKATORE
ZA POSLOVE ENERGETSKOG CERTIFICIRANJA ZGRADA

 

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je na svojim internetskim stranicama www.fzoeu.hr javni poziv ovlaštenim osobama koje žele provoditi energetske preglede i energetsko certificiranje obiteljskih kuća i koje će biti uključene u dodatne aktivnosti provedbe Programa energetske obnove obiteljskih kuća za razdoblje 2014.-2020. godine. Poziv je upućen ovlaštenim pravnim i fizičkim osobama (certifikatorima) za energetsko certificiranje zgrada s jednostavnim i složenim tehničkim sustavom.
 
Cilj je prikupiti zadovoljavajući broj energetskih certifikatora raspoloživih za provođenje energetskih pregleda i energetskog certificiranja obiteljskih kuća u skladu s predviđenom dinamikom provedbe Programa, čime će se omogućiti svim građanima Republike Hrvatske da pod istim uvjetima ostvare uslugu energetskog pregleda i certificiranja.
 

Sve dodatne informacije vezane uz javni poziv mogu se dobiti na telefon 0800 200 170, putem e-pošte: certifikatori@fzoeu.hr ili u sjedištu Fonda, Radnička cesta 80, Zagreb.
 

Tekst javnog poziva
Prijavni obrazac


Prostorno uređenje


JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU PROSTORNOG PLANA
PARKA PRIRODE BIOKOVO

 

Javna rasprava o Prijedlogu Prostornog plana Parka prirode Biokovo provest će se u razdoblju od 02. do 31. ožujka 2015. godine. Prostorni plan Parka prirode Biokovo određuje organizaciju i razgraničenje po namjeni, razmještaj funkcija od važnosti za upravljanje područjem, sustav javne i druge infrastrukture, mjere korištenja, uređenja i zaštite, mjere za unapređenje i zaštitu prirode, krajobraznih vrijednosti i okoliša, kulturnih dobara.

Pozivaju se svi zainteresirani da sudjeluju u javnoj raspravi te da svoja mišljenja, primjedbe i prijedloge daju najkasnije do zaključenja javne rasprave odnosno do 31. ožujka 2015. godine. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Prostornog plana Parka prirode Biokovo mogu se upisivati u Knjigu primjedbi na mjestu održavanja javnog uvida za vrijeme njegova trajanja, dati u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja ili pisanim putem uputiti nositelju izrade – Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja putem JU Zavoda za prostorno uređenje Splitsko-dalmatinske županije, Domovinskog rata 2., 21 000 Split. Više...


Prijedlog Prostornog plana Parka prirode Biokovo

  
Informacija 


POTPISAN UGOVOR O ENERGETSKOJ OBNOVI
DJEČJEG VRTIĆA U KRIŽEVCIMA

 

12.03.2015. - Ministrica graditeljstva i prostornog uređenja Anka Mrak-Taritaš prisustvovala je danas potpisivanju Ugovora o energetskoj obnovi dječjeg vrtića u Križevcima na adresi Matije Gupca 52. 
 

Energetska obnova provodi se prema Programu energetske obnove zgrada javnog sektora za razdoblje od 2014. do 2015. što ga je izradilo Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja a Vlada usvojila 31. listopada 2013. Projekt energetske obnove provodi se prema ESCO modelu a pružatelj energetske usluge je JEDINSTVO d.d. koje je za pružatelja usluge odabrano na javnom natječaju.  Više...

 
Informacija


OBNOVA U ŽUPANJSKOJ POSAVINI GOTOVA DO RUJNA
 

11.03.2015. - Kuće koje se obnavljaju na poplavom stradalom području županjske Posavine bit će obnovljene do početka rujna, najavila je u srijedu ministrica graditeljstva i prostornog uređenja Anka Mrak Taritaš, nakon što je obišla Strošince, Račinovce i Rajevo Selo kako bi se uvjerila u tijek obnoviteljskih radova u tim selima, stradalim u katastrofalnoj poplavi u svibnju prošle godine. 
 

Rekla je da obnova u županjskoj Posavini u konačnici ne bi trebala koštati više od 300 milijuna kuna. Po podacima Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, do sada je na stradalom području županjske Posavine obnovljeno 1323, a u obnovi se nalazi 724 kuće od kojih 138 obnavljaju sami vlasnici, a 586 kuća obnavlja država. Više...
 

Stanje obnove poplavljenih kuća na dan 11. ožujka 2015.


 
Informacija 


DONESENE IZMJENE ZAKONA O DRUŠTVENO
POTICANOJ STANOGRADNJI (POS)

 

Hrvatski sabor donio je na 16. sjednici održanoj 27. veljače 2015. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o društveno poticajnoj stanogradnji. Izmjene zakona odnose se na smanjenje kamata na kredite i uvođenje državnog najma stanova. Smanjivanje kamata  odnosi se na sve stanove u izgradnji i prodaji, a za koje nisu sklopljeni ugovori o kupoprodaji stana prije stupaja na snagu ovog Zakona. 

Druga izmjena zakona je vezana uz najam odnosno uvođenje mogućnosti državnog najma stanova. Vlada time želi pokrenuti građevinski sektor i omogućiti onima koji žele kupiti nekretninu, da je kupe pod kontroliranim i povoljnim uvjetima, a onima koji to ne žele ostaviti mogućnost najma. 

Zakon je objavljen u »Narodnim novinama« br. 26/15 od 09.03.2015. godine i stupa na snagu prvoga dana od dana objave. 


Informacija


MINISTRICA ODRŽALA PREZENTACIJU
O NOVOSTIMA U GRADITELJSTVU

 

10.03.2015. - Ministrica graditeljstva i prostornoga uređenja Anka Mrak Taritaš danas je posjetila Bjelovar, gdje je u prostorijama Hrvatske gospodarske komore održala prezentaciju o novostima u graditeljstvu.

Nakon izlaganja u Hrvatskoj gospodarskoj komori ministrica je obišla Info ured, Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora Grada Bjelovara te županijski Upravni odjel za graditeljstvo, promet, prostorno uređenje i komunalnu Infrastrukturu.


 
Prenosimo


MINISTRICA MRAK-TARITAŠ:
DUBROVNIK REKORDER PO BROJU RIJEŠENIH PREDMETA LEGALIZACIJE

 

04.03.2015. (Hina) - Danas je Grad Dubrovnik od svih naših ureda najbolji, rekla je ministrica i istaknula da će, ovim tempom, sve svoje predmete riješiti do kraja godine iako je plan Ministarstva bio da se do kraja godine riješi 60 do 70 posto predmeta.

"Mi u realnom vremenu možemo vidjeti stanje, koliko je pravomoćnih rješenja. Bila je dugo borba za prvo mjesto između Vukovara i Dubrovnika, to je bilo svojevrsno natjecanje'', rekla je Mrak Taritaš te dodala kako je takva kompetitivnost dobra za građane.

Pročelnica dubrovačkog Upravnog odjela za izdavanje i provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje Silva Vlašić istaknula je kako je Grad Dubrovnik primio oko pet i pol tisuća zahtjeva za legalizaciju, te kako je riješeno već njih 68 posto. Više... 


Informacija


ENERGETSKA OBNOVA VIŠESTAMBENIH ZGRADA 
Želite živjeti bolje i plaćati manje?
 

19.02.2015. -  Obnovom po načelima energetske učinkovitosti mogu se ostvariti uštede na režijama od 30% do 60% te osigurati kvalitetniji uvjeti stanovanja. Energetski učinkovite zgrade pružaju veći standard stanovanja, a njihova je cijena na tržištu nekretnina veća od onih koje nemaju ta svojstva. Provedba energetskog pregleda prvi je korak u energetskoj obnovi zgrade i povećanju energetske učinkovitosti.

U tijeku su prijave na javni natječaj i javne pozive za dodjelu bespovratnih sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost pa tako uz manja ulaganja vlastitih sredstava možete obnoviti svoj dom i poboljšati kvalitetu življenja. Uvjeti sufinanciranja i cjeloviti popis dokumentacije potrebne za prijavu nalaze se u tekstovima javnih poziva i natječaja objavljenima na internetskim stranicama Fonda
 
Više informacija o Programu energetske obnove višestambenih zgrada pročitajte ovdje

 
Intervju


Ministrica graditeljstva Anka Mrak-Taritaš:
Država gradi POS jer nije mogla natjerati banke da pojeftine prazne stanove

(Jasmina Trstenjak, 12. veljače 2015.)

Razgovor s ministricom o novom zakonu o POS-u i najmu stanova, sustavu e-dozvola, projektu legalizacije, građevinskom sektoru, energetskoj obnovi i Strategiji prostornog razvoja Hrvatske do 2030. godine. Više...


Prostorno uređenje


MINISTARSTVO OSIGURALO SREDSTVA ZA
SUFINANCIRANJE IZRADE PROSTORNIH PLANOVA

 

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja osiguralo je sredstva u proračunu za 2015. godinu koja će se koristiti kao pomoć općinama, gradovima i županijama za izradu prostornih planova uređenja.  Predstavničko tijelo jedinice lokalne odnosno regionalne samouprave može zahtjev za dodjelu sredstava uputiti na adresu Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, Ulica Republike Austrije 20, Zagreb. Zahtjev se podnosi zajedno sa svom potrebnom dokumentacijom na propisanom Obrascu za prijavu kako je opisano u Odluci o postupku sufinanciranja izrade prostornih planova za 2015. godinu. 

Odluku o dodjeli sredstava donosi stručno Povjerenstvo koje imenuje ministrica a prilikom raspodjele sredstava uzimat će se u obzir nekoliko kriterija a to su između ostaloga: indeks razvijenosti, strateška važnost u odnosu na velike razvojne , infrastrukturne i prirodne sustave, očekivana dinamika izgradnje i regionalne funkcije, broj stanovnika, razvojne mogućnosti, mogućnost financiranja iz vlastitih sredstava ili projekata iz EU fondova te stupanj izrađenosti plana. Više...
 

Odluka o postupku sufinanciranja izrade prostornih planova za 2015. godinu
Obrazac za prijavu zahtjeva (xls)
Popis županija, gradova i općina koji su dobili financijska sredstva za izradu prostornih planova u 2014. godini


 
Prenosimo


MINISTARSTVO GOSPODARSTVA USPOSTAVILO
CENTAR UNUTARNJEG TRŽIŠTA EU

 

03.02.2015. - Unutarnje tržište EU (uključujući Norvešku, Island i Lihtenštajn) svojim građanima i poduzetnicima nudi različite mogućnosti, kao primjerice studiranje, zapošljavanje ili širenje poduzetničke djelatnosti u drugu državu članicu i sl. Prije svega potrebno je pravovremeno se informirati i kontaktirati određena nadležna tijela.  
 

Ministarstvo gospodarstva je, kako bi olakšalo snalaženje građanima i poduzetnicima, u studenom 2014. godine uspostavilo Centar unutarnjeg tržišta EU. Centar, putem internetskog portala, objedinjava postojeće kontaktne točke, alate i nadležna tijela te na taj način omogućava jedinstven pristup informacijama na unutarnjem tržištu EU. Na jednom mjestu možete dobiti sve relevantne informacije za ostvarenje svojih prava i mogućnosti! Više...
 

www.cut.hr