Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
 
Informacija

 

SUBVENCIONIRANJE STAMBENIH KREDITA   
 

16. listopada 2017. - Zahtjevi za subvencioniranje stambenih kredita zaprimali su se u APN-u do 13. listopada 2017. godine a razmatraju se prema vremenu zaprimanja potpunih zahtjeva. Odobravat će se do utroška planiranih sredstava a točan iznos subvencija prema zaprimljenim zahtjevima znat će se tek nakon završetka obrade svih pristiglih zahtjeva. Ukoliko taj iznos bude veći od trenutno predviđenog, Vlada Republike Hrvatske nastojat će osigurati dodatna sredstava kako bi svi zahtjevi koji su potpuni a zaprimljeni su u APN-u do 13. listopada 2017. godine i bili odobreni. Procjenjuje se da će ova mjera pomoći rješavanju stambenog pitanja za oko 2000 obitelji. Više...

Općenito o subvencioniranju stambenih kredita     APN  

Najčešća pitanja i odgovori

  

 
Procjena vrijednosti nekretnina - poziv

 

POZIVAJU SE PROCJENITELJI, DJELATNICI STRUČNIH SLUŽBI I ČLANOVI PROCJENITELJSKIH POVJERENSTAVA DA SE PRIJAVE NA STRUČNI SEMINAR O PROCJENI VRIJEDNOSTI NEKRETNINA


16. listopada 2017. - Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja i Agencija za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama -  APIS IT d.o.o. organiziraju stručni seminar o procjeni vrijednosti nekretnina koji će se održati 26. i 27. listopada 2017. godine u prostorijama APIS IT-a u Zagrebu, Paljekova 18.

Prvog dana seminara, 26. listopada 2017.  predavanja su namijenjena procjeniteljima, a 27. listopada 2017. godine djelatnicima stručnih službi i članovima procjeniteljskih povjerenstava. Detaljan raspored predavanja možete pogledati odabirom dana predavanja: 26. listopada 2017. ili 27. listopada 2017.

Prisustvovanje seminaru se ne naplaćuje a prijaviti se može još danas.  Više informacija o seminaru i načinu prijave dostupno je OVDJE.


Energetsko certificiranje zgrada

 

REGISTAR OSOBA OVLAŠTENIH ZA
ENERGETSKE PREGLEDE I ENERGETSKO CERTIFICIRANJE  

 

16. listopada 2017. - Objavljen je ažuriran registar osoba ovlaštenih od strane Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja za obavljanje energetskih pregleda i energetsko certificiranje zgrada.

Energetski certifikat je dokument kojim se utvrđuje energetski razred zgrade, predočuju energetske karakteristike zgrade i daju informacije o potrošnji energije te stanju zgrade u odnosu na energetsku učinkovitost a ujedno daje i prijedlog mjera za isplativo poboljšanje energetskih karakteristika zgrade kako bi se smanjila potrošnja energije. Registar osoba koje imaju ovlaštenje možete pogledati  OVDJE a o temi energetskog certificiranja informirajte se OVDJE

 
Informacija

 

MINISTAR ŠTROMAR NA KONFERENCIJI 'PAMETNE JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE I ENERGETSKI UČINKOVITE INDUSTRIJE'  
 

13. listopada 2017. - Potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar graditeljstva i prostornoga uređenja Predrag Štromar sudjelovao je danas na konferenciji 'Pametne jedinice lokalne samouprave i energetski učinkovite industrije' koja se u organizaciji Veleposlanstva Kraljevine Danske održava u Hotelu Dubrovnik u Zagrebu. 
 

"Kao ministar graditeljstva i prostornoga uređenja sa zadovoljstvom mogu istaknuti da je za investicije u energetsku obnovu osigurano 2,3 milijarde kuna bespovratnih sredstava iz fondova EU, što je u konačnici zapravo oko 5 milijardi kuna ukupnih investicija." - kazao je ministar. Više...

  

 
Prostorno planiranje - informacija 

 

ZASTUPNICI HRVATSKOGA SABORA JEDNOGLASNO IZGLASALI STRATEGIJU PROSTORNOG RAZVOJA REPUBIKE HRTVATSKE  
 

13. listopada 2017. - Zastupnici Hrvatskoga sabora na 5. sjednici održanoj 13. listopada 2017. godine jednoglasno su izglasali Strategiju prostornog razvoja Republike Hrvatske, temeljni državni dokument za usmjeravanje razvoja u prostoru. Nositelj njene izrade je Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, a stručni izrađivač je Hrvatski zavod za prostorni razvoj. Više...


Hrvatski zavod za prostorni razvoj 

 

PRIJAVITE SE NA JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJAM ZAPOSLENIKA U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME 
 

12. listopada 2017. - Hrvatski zavod za prostorni razvoj objavio je Javni natječaj za prijam zaposlenika u radni odnos na određeno vrijeme. Traže se viši stručni savjetnik u Službi za dokumente prostornog uređenja državne razine i rukovoditelj odjela u Službi za Informacijski sustav prostornog uređenja (ISPU) i praćenje stanja u prostoru. 

Prijave s naznakom: »Za natječaj – KLASA: 112-03/17-01/1« podnose se na propisanom OBRASCU na adresu: Hrvatski zavod za prostorni razvoj, Zagreb, Ulica Republike Austrije 20. Rok za podnošenje prijave je 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama odnosno do 20. listopada 2017. godine. 

 
Zapošljavanje u državnoj službi 

 

POZIVAJU SE KANDIDATI KOJI SU UDOVOLJILI FORMALNIM UVJETIMA NATJEČAJA DA SE ODAZOVU NA PRVU FAZU TESTIRANJA 
 

11. listopada 2017. - Ministarstvo je na web stranici objavilo pozive na prvu fazu testiranja vezano uz Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Upravi za prostorno uređenje, pravne poslove i programe Europske unije. 

Više informacija o terminima održavanja testiranja pročitajte OVDJE


Energetska učinkovitost - propisi

 

NAPOMENA MINISTARSTVA O PRIMJENI ODREDBI ZA PROJEKTIRANJE ZGRADA GOTOVO NULTE ENERGIJE   
 

10. listopada 2017. -  Odredbe za projektiranje zgrada gotovo nulte energije primjenjuju se ovisno o datumu podnošenja zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole, odnosno sukladno članku 9., stavcima (4) i (5) Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama („Narodne novine“ broj 128/15).  Više... 

  

 
Prostorno planiranje - informacija 

 

VLADA DONJELA ODLUKU O IZRADI PROSTORNOG PLANA NACIONALNOG PARKA KRKA
 

6. listopada 2017. -  Na sjednici Vlade Republike Hrvatske održanoj 5. listopada 2017. godine donesena je Odluka o izradi Prostornog plana Nacionalnog parka Krka.
 

Nositelj izrade plana je Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, a koordinator je Hrvatski zavod za prostorni razvoj. Zakonom o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13 i 65/17) određeno je da se za područje nacionalnog parka obvezno donosi prostorni plan područja posebnih obilježja te da je prostorni plan nacionalnog parka prostorni plan državne razine. Više...


Informacija

 

ODRŽANA PRVA U NIZU RADIONICA O KORIŠTENJU NOVOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA eDOZVOLA
 

6. listopada 2017. -  U prostorijama Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja održana je prva u nizu radionica o korištenju nadograđenog informacijskog sustava za izdavanje dozvola - eDozvola. Radionice su namijenjene zaposlenicima županijskih i gradskih ureda koji obavljaju poslove izdavanja akata za gradnju a na radionici ih se upoznaje sa novim funkcionalnostima sustava koje će značajno olakšati i ubrzati rad. Više...

 
ESI fondovi - energetska obnova vrtića, škola...

 

POTPISANO 59 UGOVORA ZA ENERGETSKU OBNOVU ZGRADA ODGOJNO-OBRAZOVNIH USTANOVA
 

5. listopada 2017. -  U sklopu poziva  'Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja' do 4. listopada 2017. godine potpisano je ukupno 59 ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava iz EFRR-a. Podsjetimo, poziv Ministarstva bio je otvoren za prijave u razdoblju od 22. studenog 2016. godine do 20. veljače 2017. godine. U tijeku je ugovaranje 214 projekata energetske obnove zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije javnih ustanova odgoja i obrazovanja koji će se provoditi sljedećih 18 mjeseci. Više...

 
Oglasna ploča - informacija 

 

JAVNI POZIV NA UVID U SPIS PREDMETA
OBJAVLJEN NA OGLASNOJ PLOČI MINISTARSTVA  

 

5. listopada 2017. - Ministarstvo je na oglasnoj ploči objavilo javni poziv na uvid u spis predmeta za izdavanje lokacijske dozvole radi izjašnjenja za zahvat u prostoru: Izgradnja brze ceste Šibenik-Drniš-Knin-Gr. BiH, dionica: Tromilja-granica BiH, I. faza od čvorišta Pakovo Selo do čvorišta Knin sjever, infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa, na katastarskim česticama na području Grada Šibenika, Grada Knina, Grada Drniša, Općine Promina i Općine Biskupija u Šibensko-kninskoj županiji.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti 17. listopada 2017. godine u vremenu od 13:00 do 15:00 sati, na lokaciji Ministarstva u Zagrebu, Republike Austrije 14., II. kat, soba 210. Više...


Međunarodna suradnja

 

VELEPOSLANIK DANSKE CHRISTIAN THORNING U NASTUPNOM POSJETU MINISTRU PREDRAGU ŠTROMARU
 

U srijedu, 4. listopada 2017. godine, ministar Predrag Štomar primio je u nastupni posjet veleposlanika Danske Christiana Thorninga.

Teme sastanka bile su buduća suradnja između dviju država, također i u sklopu Europske unije, te predstojeći skup o pametnim urbanim općinama/gradovima i energetski učinkovitim industrijama koji će se 13. listopada održati u Zagrebu. Skup organizira Veleposlanstvo Danske i na njemu će biti predstavljena odgovarajuća postignuća Danske i Hrvatske, a uvodnu riječ održat će i ministar Štromar.  Više...


Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću 

 

MINISTARSTVO PROVODI JAVNO SAVJETOVANJE U CILJU PRIPREME POZIVA NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA 'Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora'
 

Poziv na dostavu projektnih prijedloga provodit će se u formi otvorenog postupka dodjele bespovratnih sredstava u modalitetu trajnog poziva s rokom za podnošenje projektnih prijedloga  do iskorištenja financijskih sredstava, a najkasnije do 31.12.2020. godine, u okviru Operativnog programa 'Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.', Prioritetne osi 4 'Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije', Specifičnog cilja 4c1 'Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora'.

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 16. listopada 2017. godine dostave svoje prijedloge i komentare na predloženi Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga putem portala eSavjetovanja.  Više...


ESI fondovi - energetska obnova vrtića, škola...

 

MINISTAR ŠTROMAR U RADNOM POSJETU
OSJEČKO-BARANJSKOJ ŽUPANIJI  

 

3. listopada 2017. - Ministar graditeljstva i prostornoga uređenja Predrag Štromar boravio je danas u Osječko-baranjskoj županiji gdje je u zgradi Osnovne škole Grigor Vitez s korisnicima potpisao ugovore o energetskoj obnovi škola i vrtića na području županije a potpisan je i ugovor o energetskoj obnovi jedne višestambene zgrade.
 
Riječ je o zgradama 18 osnovnih, 3 srednje škole i 2 vrtića kojima će se dodijeliti preko 42 milijuna kuna bespovratnih sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Više...  

 
Građevinska inspekcija - informacija

 

UKLANJA SE BESPRAVNA GRADNJA NA OTOKU BRAČU 
 

3. listopada 2017. - Građevinska inspekcija počinje danas s uklanjanjem bespravno sagrađenih objekata u naselju Škrip (na lokaciji k.č.br. 1192/1 i 1192/2 k. o. Škrip) na otoku Braču.

Riječ je o prizemnici dimenzija 6,5 x 4 metra, visine 3 metra s dvostrešnim krovom, nadstrešnici dimenzija 13,5 x 5 metara te ostalim objektima na čestici (otvoreno ognjište, betonski plato, zid…). Pošto vlasnik odnosno investitor nije sam uklonio bespravnu gradnju sada će to učiniti ugovorna tvrtka građevinske inspekcije o njegovom trošku. Predviđa se da će uklanjanje navedenog objekta trajati dva dana.

  
Energetska učinkovitost - propisi

 

OD 30. RUJNA 2017. U PRIMJENI NOVI PROPISI ZA ENERGETSKI PREGLED ZGRADE
 

Novi Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (Narodne novine broj 88/17) te nova Metodologija provođenja energetskog pregleda zgrada 2017. u primjeni su od 30. rujna 2017. godine.

Energetsko certificiranje će obvezno uključivati proračun potrebne specifične godišnje toplinske energije za grijanje i hlađenje ili klimatizaciju zgrade za referentne klimatske podatke, proračun specifične godišnje primarne energije, specifične godišnje isporučene energije i specifične godišnje emisije ugljičnog dioksida. Više...

 
Program ESPON - prenosimo

 

KONFERENCIJA U RIMU 
 

U Rimu će se 3. listopada 2017. godine održati Konferencija pod nazivom "South Europe at the crossroads - Are we making the right decisions about accessibility investments for the future?". Konferenciju organizira agencija Inova+ koordinatora transnacionalnih aktivnosti za program ESPON i European Regions Research and Innovation Network/ERRIN, a namijenjena je širokom krugu dionika. Fokus će biti na prometnoj povezanosti regije jugoistočne Europe. Više informacija dostupno je OVDJE.

   
EU programi

 

PROGRAM URBACT OTVORIO POZIV
ZA FORMIRANJE DO 25 MREŽA ZA PRIJENOS 

 

29. rujna 2017.  - Program europske međuregionalne suradnje URBACT III, koji je namijenjen svim europskim gradovima koji žele izraditi i uspješno provoditi svoje strategije održivog urbanog razvoja i odgovarajuće akcijske planove, otvorio je je u razdoblju od 15. rujna 2017. do 10. siječnja 2018. godine novi poziv za formiranje do 25 mreža za prijenos.

U ovim projektima vodeći partner je jedan od 97 gradova kojima je dodijeljena titula Good Practice City. Više informacija o pozivu dostupno je OVDJE

 
Informacija 

 

OBAVIJEST SVIM KORISNICIMA SUSTAVA eDOZVOLA    


Obavještavamo sve korisnike da sustav eDozvola u periodu od 29. rujna 2017. od 12 sati do 2. listopada 2017. neće biti dostupan zbog radova na nadogradnji novog sustava. Unaprijed zahvaljujemo na razumijevanju i molimo da rad u sustavu planirate izvan navedenog termina nedostupnosti.

Poziv korisnicima sustava na radionicu

   
ESI fondovi - energetska obnova višestambenih zgrada

 

POTPISANO 164 UGOVORA O DODJELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA 
 

27. rujna 2017. - U sklopu poziva  'Energetska obnova višestambenih zgrada' do 25. rujna 2017. godine potpisano je ukupno 164 ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava iz EFRR-a. Podsjetimo, poziv Ministarstva bio je otvoren za prijave u razdoblju od 17. listopada 2016. godine do 31. siječnja 2017. godine, a u sklopu poziva je zaprimljeno 649 prijava od kojih kriterije zadovoljava njih 596. Iznos ukupne investicije je preko milijardu kuna, a više od 560 milijuna kuna čine bespovratna sredstva Europskog fonda za regionalni razvoj. 

Pregled dosad potpisanih ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava sa kratkim opisom projekata može se preuzeti OVDJE

Prijava nepravilnosti u provedbi ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava

 
Međunarodna suradnja  

 

KINESKA DELEGACIJA U RADNOM POSJETU MINISTARSTVU GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA   
 

Državna tajnica Dunja Magaš i pomoćnica ministra Maja-Marija Nahod, u ponedjeljak 25. rujna 2017. godine, primile su u radni posjet kinesku delegaciju od šest članova na čelu koje je bio Junkuo ZHANG, potpredsjednik Razvojno istraživačkog centra (RIC), koji ima titulu zamjenika ministra.
 

Državna tajnica Magaš upoznala je delegaciju sa projektima Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja a tema daljnjeg razgovora bila je moguća suradnja u okviru strateškog projekta 'Jedan pojas, jedan put' kojem je jedna od ciljeva povezivanje infrastrukture Azije, Europe i Afrike. Više...


EU projekti 

 

ZATVOREN TWINNING LIGHT PROJEKT
'JAČANJE KAPACITETA ZA ENERGETSKU UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU U HRVATSKOJ'   

 

25. rujna 2017. - Ministar graditeljstva i prostornoga uređenja sudjelovao je, u petak 22. rujna 2017., na svečanosti zatvaranja Twinning light projekta 'Jačanje kapaciteta za energetsku učinkovitost u zgradarstvu u Hrvatskoj' financiranog u sklopu IPA 2012. programa Europske unije za Hrvatsku koja se održala u prostorijama Predstavništva Europske komisije u Republici Hrvatskoj, Augusta Cesarca 4, Zagreb. 
 

Cilj ovog projekta vrijednog 220.000 € bio je jačanje kapaciteta za energetsku učinkovitost u zgradarstvu u Republici Hrvatskoj te pomoć pri razvijanju temelja za povećanje broja zgrada gotovo nulte energije (G0EZ). Više...

Više informacija o projektu


Propisi - informacija

 

VLADA PRIHVATILA PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O GRAĐEVNIM PROIZVODIMA    
 

25. rujna 2017. - Vlada Republike Hrvatske je na 57. sjedinici prihvatila Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o građevnim proizvodima te ga uputila u saborsku proceduru.

Donošenjem ovoga Zakona osigurava se provedba izmijenjene Uredbe (EU) br. 305/2011 za usklađeno područje građevnih proizvoda. Više...

 
Propisi - informacija

 

DONESEN PRAVILNIK O NAČINU
IZRAČUNA GRAĐEVINSKE (BRUTO) POVRŠINE ZGRADE   

 

Na temelju članka 3. stavka 4. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", broj 153/13 i 65/17), ministar graditeljstva i prostornoga uređenja Predrag Štromar, donio je Pravilnik o načinu izračuna građevinske (bruto) površine zgrade. Pravilnikom se pobliže uređuje način izračuna građevinske (bruto) površine zgrade i određuju dijelovi podova etaža koji se ne uračunavaju u ovu površinu. 

Pravilnik je objavljen u "Narodnim novinama" broj 93/2017. i stupio je na snagu osmoga dana od nada objave odnosno 23. rujna 2017. godine

  
Informacija

 

MINISTAR ŠTROMAR OTVORIO
21. MEĐUNARODNI FESTIVAL ČIPKE U LEPOGLAVI    

 

22. rujna 2017. - Kao izaslanik predsjednice Republike Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović, potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar graditeljstva i prostornoga uređenja Predrag Štromar otvorio je 21. Međunarodni festival čipke koji se od 21. do 24. rujna 2017. godine održava u Lepoglavi.

"Ova kulturno turistička manifestacija odavno je prepoznata i u međunarodnim okvirima te okuplja eminentne izlagače čipki, a i same čipkarice plijene svojim rukotvorstvom i umijećem" kazao je ministar u svom uvodnom izlaganju. Više...

 
ESI fondovi - energetska obnova zgrada (Hina)

 

MINISTAR ŠTROMAR POTPISAO PET UGOVORA
O ENERGETSKOJ OBNOVI ZGRADA OSNOVNIH ŠKOLA NA PODRUČJU SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE    


20. rujna 2017. - Ministar graditeljstva i prostornoga uređenja Predrag Štromar je u prostorijama Splitsko-dalmatinske županije potpisao pet ugovora o energetskoj obnovi zgrada osnovnih škola na području te županije.

Riječ je o zgradi OŠ Josip Pupačić u Omišu, OŠ  Vladimira Nazora u Postirama, OŠ  Marka Marulića u Sinju, OŠ Tin Ujević u Vrgorcu i OŠ Ante Starčević u Dicmu. Više...

20.09.2017. - Ministar Štromar u Splitu dogovorio formiranje stručne radne skupine za plažu Žnjan

  
HZPR - informacija

 

U SVETOM MARTINU NA MURI ODRŽAN
STRUČNI SKUP 'URBANO-RURALNE VEZE'   

 

21. rujna 2017. -  Hrvatski zavod za prostorni razvoj organizirao je, 19. i 20. rujna 2017. u Svetom Martinu na Muri, stručni skup pod nazivom 'Urbano-ruralne veze' koji se bavio temom urbano-ruralnih veza iz perspektive prostornog planiranja, s osvrtom na promet, javnu i društvenu infrastrukturu, krajobraze, oblikovanje i uređivanje naselja te gospodarski razvoj s naglaskom na održivi turizam i poljoprivredu.

Ministar Štromar sudionicima se obratio na početku skupa te istaknuo kako se svaki grad, bez obzira na svoju veličinu,  površinu ili broj stanovnika može i mora promatrati zajedno sa svojom okolicom, koju u pravilu čini mreža manjih gradskih, prigradskih i ruralnih naselja. Više...

    
Prenosimo - FZOEU 

 

REAGIRANJE FONDA NA ČLANKE O FINANCIRANJU
OBNOVE KUĆA NA OTOCIMA

 

16. rujna 2017. - U današnjem izdanju 24 sata, kako i na internetskom portalu www.24sata.hr objavljen je tekst u kojem se navodi kako Fond financira obnovu kuća na hridima. S obzirom da je u navedenim tekstovima iznesen niz nepotpunih informacija koje čitatelje mogu navesti na krive zaključke, u nastavku donosimo reagiranje Fonda. Više...

30.06.2017. - Informacija o statusu pripreme Poziva za energetsku obnovu obiteljskih kuća

  
Informacija

 

PRVIH 100 DANA RADA MINISTRA PREDRAGA ŠTROMARA    
 

13. rujna 2017. - Uskoro se navršava prvih 100 dana od kada je ministar graditeljstva i prostornoga uređenja Predrag Štromar preuzeo dužnost, stoga je u prostorijama Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja održan radni doručak s predstavnicima medija.

Ministar Predrag Štromar, uz prisustvo državnih tajnika Željka Uhlira, Dunje Magaš i Danijela Meštrića, na radnom je doručku prezetirao projekte Ministarstva. Riječ je o energetskoj obnovi zgrada bespovratnim sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj, subvencioniranju stambenih kredita, kapitalnim pomoćima gradovima i općinama za projekte razvoja komunalnog gospodarstva i dr. Više...

 

   
ESI fondovi - energetska obnova zgrada

 

MINISTAR ŠTROMAR U RADNOM POSJETU BJELOVARSKO-BILOGORSKOJ ŽUPANIJI    
 

13. rujna 2017. - Ministar graditeljstva i prostornoga uređenja Predrag Štromar posjetio je danas Bjelovarsko-bilogorsku županiju gdje je u zgradi županije potpisao s korisnicima ugovore o energetskoj obnovi zgrada odgojno-obrazovnih javnih ustanova.

Potpisano je 12 Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava iz Bjelovarsko-bilogorske županije temeljem kojih će se dodijeliti preko 15,5 milijuna kuna bespovratnih sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Više...

 

 
Subvencioniranje stambenih kredita - informacija

 

ŠTROMAR: IMA JOŠ PROSTORA ZA SUBVENCIONIRANE STAMBENE KREDITE ZA MLADE. NATJEČAJ ĆE BITI OTVOREN I IDUĆI TJEDAN.  
 

7. rujna 2017. (Vlada RH) - Potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar graditeljstva i prostornoga uređenja Predrag Štromar govorio je, nakon današnje sjednice Vlade, o subvencioniranju stambenih kredita, odnosno predstavio trenutni tijek tog procesa.  Ističući da se radi o izuzetno bitnoj temi i za Vladu Republike Hrvatske i za mnoge mlade ljude koji žele kupiti nekretninu, podsjetio je da je početak zaprimanja prijava za subvencije bio 4. rujna.  Izvijestio je da je do sada zaprimljeno 1.220 zahtjeva za subvencioniranjem kredita.  Više...
 

 

  
ESI fondovi - energetska obnova višestambenih zgrada

 

U MINISTARSTVU ODRŽAN SASTANAK S PREDSTAVNICIMA UDRUGE UPRAVITELJ I FZOEU-a 
 

8. rujna 2017. - U četvrtak, 7. rujna 2017. predstavnici Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja održali su sastanak s predstavnicima Udruge Upravitelj i Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Na sastanku su sudjelovali državni tajnik Željko Uhlir, pomoćnici Danijel Žamboki i Maja-Marija Nahod, v.d. direktor Fonda Ljubomir Majdandžić te predsjednik Udruge Upravitelj Tomislav Štimac.

Glavna tema sastanka bila je  zajednička suradnja odnosno dinamika provedbe projekata energetske obnove višestambenih zgrada te su istaknute sve bitne aktivnosti za daljnju provedbu projekata. Više...

 
Otvoreni javni poziv

 

PROVOĐENJE REDOVITOG STRUČNOG USAVRŠAVANJA CERTIFICIRANIH GRAĐEVINSKIH RADNIKA 
 

8. rujna 2017. - Pozivaju se Veleučilišta, strukovne škole, strukovne organizacije i druge pravne osobe na podnošenje zahtjeva za davanje suglasnosti za provođenje Programa izobrazbe koji uključuje teorijski i praktični dio izobrazbe, provjeru znanja, izdavanje certifikata i provođenje redovitog stručnog usavršavanja certificiranih građevinskih radnika koji ugrađuju dijelove zgrade koji utječu na energetsku učinkovitost u zgradarstvu. Više...

Za sva dodatna pitanja možete se obratiti na tel. broj: 01/3782-185; svakim radnim danom od 9 -16h. 

  
Subvencioniranje stambenih kredita - HINA

 

MINISTAR ŠTROMAR: OČEKUJEMO DODJELU MINIMALNO 1600 SUBVENCIONIRANIH STAMBENIH KREDITA   
 

Potpredsjednik Vlade i ministar graditeljstva i prostornoga uređenja Predrag Štromar rekao je, u srijedu 6. rujna 2017., da je zadovoljan sa dosad pristiglih oko 1100 zahtjeva za subvencionirane stambene kredite te očekuje kako će do kraja idućeg tjedna u cijelosti biti iskorišteno svih 35 milijuna kuna i dodijeljeno minimalno 1600, a moguće i 1800 kredita. 
 

'Anuiteti su uglavnom do između 2900 i 3300 kuna. Oko 3100 kuna je prosjek. To je 1800 stanova, ali čekajmo još dok obradimo sve zahtjeve. Možda će neki anuiteti biti i dosta viši', rekao je Štromar u razgovoru za Dnevnik Nove TV. Pozvao je banke i građane da i dalje slobodno pripremaju i donose zahtjeve. Više...

 

  
Subvencioniranje stambenih kredita - HRT

 

POMOĆNICA MINISTRA MAJA-MARIJA NAHOD O SUBVENCIONIRANJU STAMBENIH KREDITA    
 

4. rujna 2017. - Pomoćnica ministra dr. sc. MAJA-MARIJA NAHOD, dipl.ing.građ. gostovala u emisiji HRT-a 'Otvoreno', voditelja Damira Smrtića na temu subvencioniranja stambenih kredita. 
 

Emisiju u cjelosti možete pogledati OVDJE

 


Međunarodna suradnja

 

MAĐARSKI VELEPOSLANIK NJ. E. JÓZSEF ZOLTÁN MAGYAR U POSJETU KOD MINISTRA ŠTROMARA 
 

U ponedjeljak, 4. rujna 2017. ministar graditeljstva i prostornoga uređenja Predrag Štromar održao je sastanak s mađarskim veleposlanikom u Republici Hrvatskoj Nj. E.  Józsefom Zoltánom Magyarom.

Ministar Štromar upoznao je veleposlanika Magyara s aktualnim projektima Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja. Također, obje strane istaknule su zadovoljstvo dosadašnjom suradnjom dviju prijateljskih zemalja te izrazile želju za daljnjim produbljivanjem odnosa. 

  
Međunarodna suradnja

 

VELEPOSLANIK KANADE DANIEL MAKSYMIUK U NASTUPNOM POSJETU MINISTRU PREDRAGU ŠTROMARU 
 

U petak, 1. rujna 2017. godine, ministar Predrag Štomar primio je u nastupni posjet Veleposlanika Kanade Daniela Maksymiuka.

Sastanak je protekao u vrlo srdačnoj i prijateljskoj atmosferi, uz suglasnost obiju strana da se postojeća dobra suradnja nastavi i dodatno intenzivira, a obje strane su u svakom trenutku na raspolaganju za pružanje potrebne podrške.

 
ESI fondovi - energetska obnova

 

POTPISANI UGOVORI ZA ENERGETSKU OBNOVU ŠKOLA, UČENIČKOG DOMA I ŠKOLSKE RADIONICE U MEĐIMURSKOJ ŽUPANIJI   
 

Čakovec, 29. kolovoza 2017. - Ministar graditeljstva i prostornoga uređenja Predrag Štromar u sklopu današnjeg posjeta Međimurskoj županiji potpisao je s korisnicima Ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava u okviru Poziva 'Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja'.

Riječ je o pet ugovora temeljem kojih će se dodijeliti gotovo 12 milijuna kuna bespovratnih sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj i to za energetsku obnovu zgrade Učeničkog doma Graditeljske škole 'Čakovec', energetsku obnovu zgrade osnovne škole 'Petar Zrinski' Šenkovec, energetsku obnovu zgrade Osnovne škole Donji Kraljevec, energetsku obnovu zgrade Osnovne škole Selnica i energetsku obnovu zgrade školske radionice Graditeljske i Tehničke škole. Više...

 
Energetsko certificiranje zgrada

 

ODRŽANA PRVA U NIZU EDUKACIJA O INFORMACIJSKOM SUSTAVU ENERGETSKIH CERTIFIKATA (IEC)
 

29. kolovoza 2017. - U prostorijama Veleučilišta Slavonski Brod, u organizaciji Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja i tvrtke Infodom jučer je predstavljen Informacijski sustav energetskih certifikata (IEC) te je održana prva u nizu edukacija za osobe ovlaštene za energetsko certificiranje i/ili energetske preglede zgrada i/ili redovite preglede sustava grijanja, sustava hlađenja i sustava ventilacije i klimatizacije u zgradi.  

  
Stanovanje

 

PUT DO STANA KROZ PROGRAM POS-a  
 

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja je osmislilo nekoliko modela programa poticane stanogradnje koje, radi rješavanja stambenog pitanja, a ovisno o samim potrebama te sukladno materijalnom statusu, dobi i brojnosti članova obitelji, mogu iskoristiti svi građani Republike Hrvatske.

Realizaciju Programa poticane stanogradnje (POS) provodi Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (www.apn.hr). Više informacija o temi stanovanja i programima iz djelokruga rada Ministarstva pročitajte ovdje  

 
Energetska učinkovitost

 

BESPLATNO PREUZMITE RAČUNALNI PROGRAM
ZA ODREĐIVANJE ENERGETSKOG SVOJSTVA ZGRADE  

 

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, osobama ovlaštenim za energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi, daje na besplatno korištenje računalni program za određivanje energetskog svojstva zgrade, izrađen od strane Sveučilišta u Zagrebu, Fakulteta organizacije i informatike.
 

Računalni program omogućava proračun energetskog svojstva zgrade do primarne energije uključujući module definiranja karakteristika zgrade, toplinskih dobitaka i gubitaka, termotehničkih sustava grijanja, hlađenja i potrošne tople vode, rasvjete i pregled energetskog certifikata. Više...

 
Prostorno planiranje - informacija 

 

MINISTARSTVO SUFINANCIRA IZRADU PROSTORNIH PLANOVA JEDINICA LOKALNE ILI PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE     

 

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja osiguralo je 3 milijuna kuna u proračunu za 2017. godinu koja će se koristiti kao pomoć općinama, gradovima i županijama za izradu prostornih planova uređenja. 

Ispunjeni obrazac prijave s propisanim prilozima potrebno je poslati na adresu: Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Ulica Republike Austrije 20, 10 000 Zagreb. Pristigle zahtjeve razmotrit će Povjerenstvo za provedbu postupka sufinanciranja izrade prostornih planova te predložiti ministru donošenje odluka o dodjeli sredstava.  Prijave se zaprimaju do utroška predviđenih sredstava. Više... 

     
EU fondovi - NAJAVA

 

NAJAVA POZIVA 'ENERGETSKA OBNOVA I KORIŠTENJE OIE U ZGRADAMA JAVNOG SEKTORA'   
 

Ministarstvo najavljuje da će tijekom IV. kvartala 2017. godine biti objavljen Poziv na dostavu projektnih prijedloga 'Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora', kojim će se podupirati provedba mjera energetske obnove i korištenje obnovljivih izvora energije, posebno integriranim pristupom, u zgradama javnog sektora.

Za dodjelu u okviru ovog Poziva raspoloživo je 380 milijuna kuna u Državnom proračunu RH osigurano iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Više...

        
Propisi - informacija 

 

PREDAJTE ZAHTJEV ZA LEGALIZACIJU OBJEKATA  - NOVI ROK 30. LIPNJA 2018.   
 

Izmjenama i dopunama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Narodne novine broj 65/17)  ponovno se otvara rok za podnošenje zahtjeva za legalizaciju – do 30. lipnja 2018. godine.

Uvjeti ozakonjenja ostaju isti odnosno može se legalizirati samo ona zgrada koja je nastala tj. koja je vidljiva na digitalnoj ortofoto karti Državne geodetske uprave izrađenoj na temelju snimanja iz zraka započetog 21. lipnja 2011. ili na drugoj državnoj digitalnoj ortofoto karti,  ili katastarskom planu ili drugoj službenoj kartografskoj podlozi nastaloj do 21. lipnja 2011. Više...

    
Graditeljstvo - informacija 

 

ODLUČILI STE GRADITI ILI REKONSTRUIRATI? 
PROČITAJTE VODIČ ZA GRADNJU

 

Ukoliko posjedujete zemljište ili postojeću zgradu, najprije provjerite da li je i kakva je gradnja odnosno rekonstrukcija dopuštena. Prvi korak koji je potrebno napraviti jest provjeriti namjenu parcele u prostornom planu vaše općine odnosno grada. Prostorni plan nakon provedene javne rasprave usvaja predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave, odnosno općinsko vijeće ili gradska skupština. Obratite se nadležnom uredu za graditeljstvo i prostorno uređenje za vaše mjesto radi dobivanja više informacija o tome što se na određenom prostoru smije, a što ne smije graditi odnosno koje su vam dozvole za to potrebne. Više...

Gradite legalno - spavajte mirno !

                  
Europski strukturni i investicijski fondovi 

 

PRIJAVA NEPRAVILNOSTI U PROVEDBI UGOVORA O DODJELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA

 

Svako kršenje prava Unije ili nacionalnog prava u vezi s njegovom primjenom koje proizlazi iz djelovanja ili propusta gospodarskog subjekta uključenog u provedbu ESI fondova koje šteti, ili bi moglo naštetiti proračunu Unije, tako da optereti proračun Unije neopravdanim izdatkom – smatra se nepravilnošću.

Imajući u vidu navedeno, Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, kao Posredničko tijelo razine 1 u sustavu upravljanja i korištenja ESI fondova, ovim putem objavljuje prezentaciju u kojoj donosi pregled najčešćih nepravilnosti te objašnjenje procedura kod utvrđivanja istih kao i moguće posljedice, a sve u svrhu sprječavanja  novih nepravilnosti i financijskih korekcija. Više informacija o prijavi nepravilnosti možete pročitati OVDJE

           
Komunalno gospodarstvo - informacija

 

MINISTARSTVO FINANCIRA 336 PROJEKTA NAMIJENJENIH POTICANJU RAZVOJA KOMUNALNOG GOSPODARSTVA I KOMUNALNOG STANDARDA
 

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja financirat će ukupno 336 projekta namijenjenih poticanju razvoja komunalnog gospodarstva i komunalnog standarda za koje je u Državnom proračunu osigurano 40 milijuna kuna.

U Državnom je proračunu za ovu namjenu osigurano 40 milijuna kuna. Više informacija o ovoj temi kao i popis odobrenih projekata možete pročitati OVDJE.