Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
Najava

 

POZIV NA KONFERENCIJU ZA NOVINARE  
 

Ministar graditeljstva i prostornoga uređenja Predrag Štromar održati će u ponedjeljak 26. veljače 2018. godine s početkom u 11 sati konferenciju za novinare povodom odluka o raspisivanju javnih poziva za sufinanciranje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u 2018. godini i to za : izradu prostornih planova, za projekate sanacije klizišta te za projekte razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda.

Konferencija će se održati u Velikoj dvorani (III. kat) Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, Ulica Republike Austrije 20, 10 000 Zagreb. 

  

 
Informacija

 

REAGIRANJE MINISTARSTVA NA MEDIJSKE OBJAVE VEZANE UZ DRŽAVNOG TAJNIKA ŽELJKA UHLIRA 
 

23. veljače 2018. - Nastavno na medijske objave posljednjih nekoliko dana u kojima se na temelju netočnih informacija pokušava iskonstruirati teza da je državni tajnik Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja Željko Uhlir u potencijalnom sukobu interesa zbog sudjelovanja u izradi Izmjena i dopuna Zakona o najmu stanova, odnosno da ima osobni interes da se navedeni zakon donese u predloženom obliku, ovom prilikom iznosimo nepobitne i relevantne činjenice:  
 
U medijima se navodi da je g. Damir Martinko nasilno izbačen iz stana koji mu nije bilo dozvoljeno otkupiti. Međutim, činjenica je da je g. Martinko podnio zahtjev za otkup stana, ali mu je Komisija za stambene poslove Grada Zagreba 6. srpnja 1997. godine stavila zabranu prodaje navedenog stana, jer je utvrđeno da g. Martinko u predmetnom stanu ne stanuje 10 godina. Više...


Prostorno planiranje - informacija 

 

ZA IZRADU PROSTORNIH PLANOVA
U 2018. GODINI OSIGURANO 3,1 MILIJUNA KUNA     
 
 

Od 16. veljače 2018. moguće su prijave na Javni poziv za sufinanciranje izrade prostornih planova jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u 2018. godini. Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja je za izradu prostornih planova uređenja lokalne razine u proračunu Republike Hrvatske osiguralo 3,1 milijuna kuna a zahtjeve za sufinanciranje mogu podnijeti općine, gradovi i županije.  

Pojedinoj jedinici lokalne (regionalne) samouprave mogu se dodijeliti sredstva u iznosu najviše do 50% od ukupnog iznosa cijene izrade plana iz Ugovora o izradi plana sklopljenog između jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave i izrađivača plana. Više... 

 
Zapošljavanje u državnoj službi

 

OBJAVLJENI REZULTATI JAVNOG NATJEČAJA ZA PRIJAM U DRŽAVNU SLUŽBU NA NEODREĐENO VRIJEME 
 

23. veljače 2018. - Objavljena su rješenja o prijamu u državnu službu temeljem raspisanog Javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme Klasa: 112-07/17-02/15, Urbroj: 531-03-1-1-1-17-4 od 10. studenog 2017. godine (r.m. broj 126. i 180. Više informacija o natječaju i dosad objavljenim rješenjima o prijamu pročitajte OVDJE

Objavljena su i rješenja o prijamu u državnu službu temeljem Oglasa za prijam u državnu službu na određeno vrijeme Klasa: 112-07/17-02/18 od 28. studenoga 2017. godine (r.m.br. 116. i 117.)

 
Propisi - informacija 

 

LEGALIZIRAJTE BESPRAVNO SAGRAĐENI OBJEKT - ROK ZA PREDAJU ZAHTJEVA JE 30. LIPANJ 2018.   
 

21. veljače 2018. - Gradnja bez dozvole trajno devastira prostor i predstavlja gubitak za cijelu zajednicu! Legalna gradnja povećava sigurnost i vrijednost vaše nekretnine te omogućava kvalitetno prostorno planiranje naselja a samo legalnom gradnjom možete aplicirati za bespovratna sredstva iz EU fondova. 

Ukoliko imate objekt koji ste sagradili bez valjanih dozvola, do 30. lipnja 2018. godine možete predati zahtjev za njegovo ozakonjenje. Uvjeti ozakonjenja ostaju odnosno zgrade izgrađene nakon 21. lipnja 2011. ne mogu se ozakoniti temeljem Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama niti uz novi zahtjev.  Više...


ESI fondovi - informacija

 

ODŽANA ČETVRTA PO REDU INFORMATIVNA RADIONICA
O ENERGETSKOJ OBNOVI ZGRADA JAVNOG SEKTORA  

 

22. veljače 2018. - Premda je u tijeku privremena obustava Poziva na dostavu projektnih prijedloga 'Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora' (na snazi do 7. svibnja 2018. godine) zbog izuzetno velikog broja pristiglih prijava, a za koje je trenutačno u tijeku postupak odabira, nastavlja se održavanje informativnih radionica u prostorijama Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja. Više...

  


Informacija

 

POMOĆNICA MINISTRA NAHOD NA
SVEČANOM OBILJEŽAVANJU DANA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA  

 

U srijedu, 21. veljače 2018. godine, svečanom sjednicom obilježena je 99. obljetnica dana Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na kojoj je sudjelovala i pomoćnica ministra za graditeljstvo i energetsku učinkovitost u zgradarstvu Maja-Marija Nahod.  
 
U svom izlaganju pomoćnica Nahod je istaknula: „Ministarstvo ima vrlo uspješnu i konstantnu poslovnu suradnju sa Građevinskim fakultetom, preko stručnih povjerenstava, radnih skupina, međunarodnih tema i inicijativa Vlade RH i to je tradicija koja će se nastaviti i u budućnosti. Razvoj informatizacije i naprednih tehnologija daleko je brži i intenzivniji od razvoja graditeljstva, no sve je jasnije i prihvatljivije da taj razvoj moramo slijediti kako bismo zajedničkim radom povećali konkurentnost i postali prepoznatljivi u profesionalnoj domeni.„ Više...

  

  
Stambeno zbrinjavanje

 

SUBVENCIONIRANJE STAMBENIH KREDITA  
 

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja do 2. ožujka 2018. godine provodi javno savjetovanje za Obrazac prethodne procjene o Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o subvencioniranju stambenih kredita.

Zbog velikog interesa građana za ovu mjeru stambenog zbrinjavanja a na temelju podataka dobivenih analizom primjene zakona, Ministarstvo radi na tome da se ova mjera stambenog zbrinjavanja nastavi ali i poboljša kroz izmjene zakona. Više...

  

 
Prenosimo - HINA, Marina Bujan

 

INTERVJU MINISTRA PREDRAGA ŠTROMARA    
 

18. veljače 2018. - Razgovor s ministrom Predragom Štromarom o legalizaciji bespravno sagrađenih objekata, stambenom zbrinjavanju i subvencioniranim stambenim kreditima, energetskoj obnovi zgrada i drugim projektima Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja. 

"...Idemo i u izmjenu Zakona o subvencioniranju stambenih kredita, za kupnju stana ili izgradnju kuće. Radimo analize jer bismo htjeli donijeti zakon koji neće biti jednokratan kao što je bio ovaj, već kontinuirani kako bi i kupci i oni koji grade stanove i bave se tržištem nekretnina, unaprijed mogli planirati kada bi bili natječaji i na koliko nekretnina bi se odnosili. - kazao je ministar." Više... 

 
Oglasna ploča - informacija 

 

JAVNI POZIV NA UVID U SPIS PREDMETA
OBJAVLJEN NA OGLASNOJ PLOČI MINISTARSTVA  

 

20. veljače 2018. - Pozivaju se stranke u postupku na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekunstrukciju Hotela Plat i rekonstrukciju dijela javne prometnice: ETAPA 4 – izgradnja hotela Sensatori s vanjskim bazenom,  FAZA 4.1. - izgradnja hotela Sensatori – osiguravanje građevinske jame, na budućoj novoformiranoj građevnoj čestici 395 k.o. Plat (nova izmjera).  Uvid u spis predmeta može se izvršiti 2. ožujka 2018. godine u vremenu od 12:00  do 14:00 sati na lokaciji Ministarstva u Zagrebu, Ulica Republike Austrije 14. Više...

Oglasna ploča - izdane dozvole državnog značaja i javni pozivi

  
Večernji list  - Darko Bičak, 14. veljače 2018.Međunarodna suradnja 


DELEGACIJA RH SUDJELOVALA NA
SVJETSKOM URBANOM FORUMU U KUALA LUMPURU 

 

Sudionici iz 185 zemalja okupili su se u Kuala Lumpuru na 9. Svjetskom urbanom forumu (9th World Urban Forum – WUF9) koji je održan od 7. do 13. veljače 2018. godine, a 9. veljače 2018. službeno ga je otvorio malezijski premijer Najib Raza. Na ovom forumu sudjelovala je i delegacija Republike Hrvatske predvođena državnim tajnikom Danijelom Meštrićem. Ova konferencija koju je sazvao UN-Habitat bavila se pitanjima održivog urbanog razvoja, a odaziv sudionika pokazao je jasan globalni odgovor i opredjeljenje. Više...

 
ESI fondovi  

 

ENERGETSKA OBNOVA VIŠESTAMBENIH ZGRADA  
 

15. veljače 2018. - U sklopu poziva  'Energetska obnova višestambenih zgrada' dosad su potpisana 574 ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Na poziv Ministarstva koji je bio otvoren u razdoblju od 17. listopada 2016. godine do 31. siječnja 2017. godine, zaprimljeno je 649 prijava od kojih kriterije zadovoljava njih 596. Iznos ukupne investicije je preko milijardu kuna, a više od 560 milijuna kuna čine bespovratna sredstva Europskog fonda za regionalni razvoj.  

Pregled dosad potpisanih ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava sa kratkim opisom projekata može se preuzeti OVDJE

  


Informacija


PRIBLIŽAVAMO NAŠE JAVNE USLUGE I GRAĐANIMA EUROPSKE UNIJE 
 

14. veljače 2018. - Dana 8. veljače 2018. godine sklopljen je Ugovor o provedbi projekta 'ePIC - Electronic Public Identification Croatia' između nadležne agencije Europske komisije (INEA) i hrvatskog konzorcija kojeg čine Financijska agencija, Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Ministarstvo unutarnjih poslova, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Ministarstvo pravosuđa i Narodne novine d.d.

Projekt, ukupne vrijednosti  505.407 €,  sufinancira se iz programa  CEF - Connecting Europe Facility – Telecom (Instrument za povezivanje Europe – Telekom) u iznosu od 75%, od čega je Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja za elektroničko podnošenje zahtjeva i izdavanje dozvola za gradnju i uporabu građevina bespovratno dodijeljeno preko 38 tisuća eura. Više...


Informacija

 

ODGOVOR MINISTARSTVA NA NAVODE GRADONAČELNIKA SLAVONSKOG BRODA MIRKA DUSPARE 
 

14. veljače 2018. - Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja je svojim zadnjim očitovanjem od 9. veljače 2018. godine sažeto odgovorilo na optužbe i iznesene neistine gradonačelnika Grada Slavonskog Broda Mirka Duspare vezane uz postupanje Ministarstva u odnosu na izdavanje uporabne dozvole investitoru RIMC. Daljnje polemiziranje ne vodi u dobrom smjeru odnosno bespredmetno je i neučinkovito. Kako su za određene radnje pokrenuti i postupci na Upravnom sudu rješavanje istog će ovisiti o presudi suda.  

09.02.2018. - Reagiranje Ministarstva na navode iznijete na konferenciji za medije gradonačelnika Slavonskog Broda Mirka Duspare


Propisi u procesu donošenja


SABOR: ZASTUPNICI RASPRAVLJALI O PRIJEDLOGU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O NIPP-u
 

14. veljače 2018. - Zastupnici Hrvatskoga sabora raspravljali su jučer u prvom čitanju o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopuni Zakona o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (EU) kojeg je Vlada Republike Hrvatske prihvatila na 77. sjednici održanoj 24. siječnja 2018. godine. 

Državni tajnik Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja Željko Uhlir istaknuo je da se predloženim izmjenama hrvatsko zakonodavstvo usklađuje s Direktivom Europskog parlamenta i Vijeća od 14. ožujka 2007. o uspostavljanju infrastrukture za prostorne informacije u Europskoj zajednici (INSPIRE), a cilj je učiniti podatke javne vlasti dostupnima na jednostavan i razumljiv način. Više...


Prenosimo (Hrvatski radio)


DRŽAVNI TAJNIK ŽELJKO UHLIR U EMISIJI 'U MREŽI PRVOG'  
 

12. veljače 2018. - Državni tajnik Željko Uhlir gostovao je 9. veljače 2018. u emisiji Hrvatskog radia 'U mreži prvog' urednice Eliane Čandrlić. Tema je bila novi Zakon o najmu i hoće li konačno riješiti problem zaštićenih najmoprimaca i najmodavaca. Uz državnog tajnika Uhlira u emisiji su gostovali pravni zastupnik Saveza stanara Karlo Novosel te predsjednik Udruge vlasništvo i posjed Igor Leskovar.

Emisiju u cijelosti možete poslušati ovdje

 8. veljače 2018. - Vlada prihvatila izmjene i dopune Zakona o najmu stanova

  
Propisi u procesu donošenja


VLADA PRIHVATILA PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA
ZAKONA O NAJMU STANOVA 

 

8. veljače 2018. - Na današnjoj sjednici Vlade Republike Hrvatske prihvaćen je Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o najmu stanova, kojeg je izradilo Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja te je upućen u daljnju saborsku proceduru. Izmjenama Zakona rješava se problem star 20 godina, postižući ravnotežu između suprotstavljenih interesa najmodavaca i najmoprimaca, te se ispunjavaju obveze iz spora pred Europskim sudom za ljudska prava. Više...


Propisi u procesu donošenja


ZASTUPNICI HRVATSKOGA SABORA RASPRAVLJALI O PRIJEDLOGU ZAKONA O KOMUNALNOM GOSPODARSTVU 
 

8. veljače 2018. - Zastupnici Hrvatskoga sabora na današnjoj su sjednici raspravljali o Prijedlogu Zakona o komunalnom gospodarstvu u prvom čitanju. Prijedlog Zakona zastupnicima je predstavio državni tajnik Željko Uhlir.

Predloženim zakonom uređuju se načela komunalnog gospodarstva, obavljanje komunalnih djelatnosti, građenje i održavanje komunalne infrastrukture, održavanje komunalnog reda i druga pitanja značajna za komunalno gospodarstvo. Više...

Prijedlog Zakona o komunalnom gospodarstvu

 
Stambeno zbrinavanje - Hina

 

IZMJENAMA ZAKONA O POS-u ŽELI SE POKRENUTI NOVI PROGRAM STAMBENOG ZBRINJAVANJA
 

Vlada je u četvrtak 1. veljače 2018. u saborsku proceduru poslala prijedlog izmjena i dopuna Zakona o društveno poticanoj stanogradnji (POS), kojim želi omogućiti pokretanje novog programa stambenog zbrinjavanja radi zadržavanja i privlačenja deficitarnih kadrova, ponajprije na nedovoljno razvijenim područjima te urediti najveću prodajnu cijenu POS-ovog stana i građevinskog zemljišta.

Kao jednu od najvažnijih stavki novog zakona ministar graditeljstva i prostornog uređenja Predrag Štromar naveo je da se, osim državnim službenicima, njime predviđa osiguranje stanova i javnim službenicima i namještenicima javnih službi u okviru posebnog programa POS-a prema kojem će se graditi stanovi u svrhu davanja u najam. Više...

Izlaganje potpredsjednika Vlade, ministra Predraga Štromara

  

 
Stambeno zbrinjavanje - POS


DRŽAVNA TAJNICA MAGAŠ NA SVEČANOM POTPISIVANJU UGOVORA ZA GRADNJU ZGRADE POS-a U ĐURĐEVCU 
 

8. veljače 2018. - Državna tajnica Dunja Magaš sudjelovala je, u srijedu 7. veljače 2018. godine, na svečanom potpisivanju ugovora za izgradnju višestambene zgrade u Radničkoj ulici u Đurđevcu.

Riječ je o zgradi sa 12 stanova, 12 garaža i 12 parkirnih mjesta, ukupne netto korisne površine (NKP) oko 1.000,00 m2.  Planirana investicijska vrijednost građevine iznosi oko 4,5 milijuna kuna, od čega poticajna sredstva Republike Hrvatske iznose oko milijun kuna. Više...


Energetska obnova zgrada javnog sektora


MINISTAR ŠTROMAR: UŠTEDA NA ENERGENTIMA A VIŠE SREDSTAVA ZA DRUGE RAZVOJNE PROJEKTE 
 

7. veljače 2018. - U Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja održana je konferencija za novinare ministra Predraga Štromara u povodu privremenog obustavljanja prijava na Poziv na dostavu projektnih prijedloga 'Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora'.

"Mi smo 5. veljače 2018. zatvorili natječaj jer smo došli na više od 200 posto prijava od sredstava koje smo imali osigurano. Napravit ćemo evaluaciju svih sredstava i početi vrlo brzo donositi odluke o financiranju. Natječaj je zatvoren privremeno na 3 mjeseca. Mislimo povećati alokaciju, osigurati sredstva za skoro sve koji su se dosad prijavili". Više...

 
ESI fondovi - informacija

 

MINISTAR ŠTROMAR NA TREĆOJ PO REDU
INFORMATIVNOJ RADIONICI O ENERGETSKOJ OBNOVI ZGRADA JAVNOG SEKTORA  

 

U srijedu 7. veljače 2018. godine u Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja održana je treća po redu informativna radionica za predstavnike tijela državne vlasti i državne uprave, jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave, javnih ustanova, ustanova, vjerskih zajednica i udruga s javnim ovlastima koje obavljaju društvene djelatnosti, kao potencijalne prijavitelje u sklopu poziva na dostavu projektnih prijedloga 'Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora'.

Sudionicima radionice obratio se ministar Predrag Štromar te ih ukratko informirao o novostima vezanim uz predmetni poziv. Više...

  

 
Prenosimo - 24 sata


MINISTAR ŠTROMAR GOSTOVAO U STUDIJU 24 SATA


6. veljače 2018. - Potpredsjednik Vlade i ministar graditeljstva i prostornoga uređenja gostovao je u studiju 24 sata te s voditeljem Ivanom Pandžićem razgovarao o programu subvencioniranja stambenih kredita, energetskoj obnovi zgrada i obiteljskih kuća, porezu na nekretnine, komunalnoj naknadi i drugim temama. 

Emisiju u cijelosti možete pogledati OVDJE

 
Zapošljavanje u državnoj službi

 

POZIVAJU SE KANDIDATI KOJI SU UDOVOLJILI FORMALNIM UVJETIMA NATJEČAJA DA SE ODAZOVU NA TESTIRANJE 
 

Pozivaju se kandidati koji su udovoljili formalnim uvjetima Javnog natječaja za prijam višeg stručnog savjetnika/ce u Samostalnu službu za odnose s javnošću i informiranje da se odazovu na testiranje i intervju.

Prva faza testiranja kanidata održat će se 7. ožujka 2018. godine u 08:30 sati u Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, Zagreb, Ulica Republike Austrije 14. prema rasporedu iz poziva.  


Pozivaju se kandidati koji su udovoljili formalnim uvjetima Javnog natječaja Klasa: 112-07/17-02/15 objavljenog 17. studenog 2017. da se odazovu na testiranje sukladno pozivima za pojedina radna mjesta

 
Građevinska inspekcija 

 

UKLANJA SE BESPRAVNA GRADNJA U SISAČKO-MOSLAVAČKOJ ŽUPANIJI 
 

6. veljače 2018. - Ugovorna tvrtka građevinske inspekcije započinje danas s uklanjanjem bespravne gradnje na području Općine Majur.

Riječ je o dva objekta i to nadstrešnici uz rijeku Sunju i pješačkom mostu preko rijeke koji zbog nestabilnosti predstavlja opasnost za ljude. Građevine čiji je investitor nepoznat nalaze se na k.č. 943 k.o. Majur, a sam tijek uklanjanja ovisit će o vremenskim uvjetima.  Više...


Propisi u procesu donošenja

 

JAVNO SAVJETOVANJE O NACRTU PRAVILNIKA
O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O JEDNOSTAVNIM I DRUGIM GRAĐEVINAMA I RADOVIMA

 

6. veljače 2018. - Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja izradilo je Nacrt Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima za koji  se provodi javno savjetovanje do 7. ožujka 2018. godine.


Predstavnici zainteresirane javnosti svoje prijedloge i komentare uz prethodnu registraciju mogu poslati putem portala eSavjetovanja

  


Energetska obnova zgrada javnog sektora 


PRIVREMENO SE OBUSTAVLJAJU PRIJAVE NA POZIV


5. veljače 2018. - Obavještavamo potencijalne prijavitelje na Poziv na dostavu projektnih prijedloga KK.04.2.1.04 da je zbog iskazanog značajnog interesa potencijalnih prijavitelja na ovaj Poziv s danom 5. veljače 2018. godine ukupan iznos zatraženih bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva dosegnuo 200% ukupnog raspoloživog iznosa bespovratnih sredstava Poziva. Iz navedenog razloga, a sukladno Uputama za prijavitelje, točka 3.3, s danom 5. veljače 2018. u 23.59 sati Poziv se obustavlja na određeno vrijeme do 07. svibnja 2018. godine. Više...

     
ESI fondovi - energetska obnova vrtića, škola...

 

POTPISANO 215 UGOVORA ZA ENERGETSKU OBNOVU ZGRADA ODGOJNO-OBRAZOVNIH USTANOVA
 

5. veljače 2018. - U sklopu poziva  'Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja' potpisana su 215 ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava iz EFRR-a. Podsjetimo, poziv Ministarstva bio je otvoren za prijave u razdoblju od 22. studenog 2016. godine do 20. veljače 2017. godine. Navedenim projektima će se iz Europskog fonda za regionalni razvoj dodijeliti više od 342 milijuna kuna bespovratnih sredstava.

Pregled potpisanih ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava sa kratkim opisom projekata može se preuzeti OVDJE

 
Informacija - Vlada RH

 

ENERGETSKA UNIJA NOVI JE OKVIR ZA OSTVARENJE NAŠE NACIONALNE ENERGETSKE POLITIKE
 

30. siječanj 2018. - Potpredsjednik Vlade i ministar graditeljstva i prostornoga uređenja Predrag Štromar sudjelovao je na konferenciji 'Hrvatska na vratima Energetske unije' koja se u organizaciji Jutarnjeg lista i PriceWaterhouseCoopersa održava u Zagrebu. Konferenciju je otvorio premijer Andrej Plenković, a o jačanju integracije energetskih sustava država članica Europske unije i ulozi Hrvatske u Energetskoj uniji govorio je potpredsjednik Europske komisije zadužen za Energetsku uniju Maroš Šefčovič. Više...

  

 
Stambeno zbrinavanje 

 

IZGRADITE KUĆU PO PROGRAMU POS-a
 

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) provodi programe kojima se potiče gradnja i rekonstrukcija obiteljskih kuća u vlasništvu fizičkih osoba ili kupovina materijala za izgradnju. Riječ je o Programu poticanja gradnje i rekonstrukcije (dogradnje i nadogradnje) kuća - Program “B” i Programu kreditiranja materijala za izgradnju stambenog prostora fizičkih osoba - Program „C“.

Pravo na kreditiranje imaju svi građani, državljani Republike Hrvatske koji nemaju vlastiti stambeni prostor, vlasnici neodgovarajućeg stambenog prostora koji žele riješiti svoj stambeni status novom izgradnjom ili proširenjem postojećeg stambenog prostora u obiteljskoj kući u vlasništvu.

  

 
Propisi u procesu donošenja

 

NA 77. SJEDNICI VLADE PRIHVAĆENI NOVI PROPISI 
 

Na 77. sjednici Vlade Republike Hrvatske održanoj 24. siječnja 2018. godine prihvaćeni su Nacrt konačnog prijedloga zakona o obavljanju geodetske djelatnosti (EU) i Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (EU). 

Obrazlažući Konačni prijedlog zakona o obavljanju geodetske djelatnosti, potpredsjednik Vlade i ministar graditeljstva i prostornoga uređenja Predrag Štromar rekao je da se njime otklanjaju određene administrativne prepreke sadržane u važećem Zakonu te se iste usklađuju sa zakonodavstvom država članica Europske unije. Više...

  


Energetska obnova - informacija

 

MINISTAR ŠTROMAR U POSJETU
BJELOVARSKO-BILOGORSKOJ ŽUPANIJI  

 

26. siječanj 2018. - Ministar graditeljstva i prostornoga uređenja Predrag Štromar posjetio je danas Bjelovarsko-bilogorsku županiju gdje je nakon susreta sa županom, gospodinom Damirom Bajsom, prisustvovao potpisivanju Ugovora o izvođenju radova na energetskoj obnovi Osnovne škole Štefanje.
 

Osnovna škola nalazi se u mjestu Štefanje koje je 18 km udaljeno od grada Bjelovara. Zgrada škole izgrađena je 1967. godine, a trenutni energetski razred je D. Projektom energetske obnove predviđena je ušteda od 50% toplinske energije za grijanje, a potrebno je provesti toplinsku izolaciju vanjskih zidova te stropa prema negrijanom potkrovnom prostoru. Nakon završene obnove provest će se novi energetski pregled te bi zgrada trebala ući u razred C. Više...

  

 
Prostorno planiranje - informacija

 

POTPISAN SPORAZUM O FINANCIRANJU IZRADE IZMJENA PROSTORNOG PLANA NP PLITVIČKA JEZERA 
 

Sporazum o financiranju izrade izmjena Prostornog plana područja posebnih obilježja Nacionalnog parka (NP) Plitvička jezera potpisali su u četvrtak, 25. siječnja 2018. godine, potpredsjednik Vlade i ministar graditeljstva i prostornog uređenja Predrag Štromar, ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić, ravnateljica Hrvatskog zavoda za prostorni razvoj Irena Matković i ravnatelj Javne ustanove NP Plitvička jezera Tomislav Kovačević. 

Ciljanim izmjenama želimo poboljšati postojeći plan i sačuvati naš nacionalni biser, kazao je Štromar, što se prvenstveno odnosi na stvaranje podloge za kvalitetniju vodovodnu i kanalizacijsku mreže, kao i na sprječavanje bujanja gradnje u najosjetljivijim područjima NP-a. Više...

  

 
Međunarodna suradnja 

 

VELEPOSLANIK SAD-a U RH NJ.E. WILLIAM ROBERT KOHORST U NASTUPNOM POSJETU POTPREDSJEDNIKU VLADE I MINISTRU PREDRAGU ŠTROMARU 
 

25. siječanj 2018. - Potpredsjednik Vlade i ministar graditeljstva i prostornoga uređenja Predrag Štromar primio je u četvrtak, 25. siječnja 2018. godine, u nastupni posjet veleposlanika Sjedinjenih Američki Država u Republici Hrvatskoj Nj.E. Williama Roberta Kohorsta.

Predstavljajući djelokrug i djelatnosti Ministarstva, ministar Štromar je posebno istaknuo prostorno planiranje koje je izravno povezano s planiranjem velikih investicija, kako infrastrukturnih i proizvodnih tako i u turizmu. Više...

  

   
Informacija  

 

MINISTAR ŠTROMAR U RADNOM POSJETU
ENERGETSKOM INSTITUTU HRVOJE POŽAR   

 

U ponedjeljak 22. siječnja 2018. godine ministar Predrag Štromar posjetio je Energetski institut Hrvoje Požar.

Tom prilikom su ravnatelj dr.sc. Goran Granić i njegovi suradnici upoznali ministra Štromara i njegovu bližu suradnicu gđu Jelenu Berger Zrinski sa stručnim i znanstvenim potencijalima i poslovnim aktivnostima instituta u Hrvatskoj i inozemstvu. Poseban naglasak bio je na aktivnostima u proteklom razdoblju za potrebe Ministarstva, od uspostave nacionalnog programa KUENZGRADA, strateških dokumenata, zakonodavstva, edukacije i pripreme projekata za financiranje.

  

 
Informacija  

 

JAVNO SAVJETOVANJE O PROPISIMA EUROPSKE UNIJE KOJI SE ODNOSE NA PROIZVODE KOJI SE UPOTREBLJAVANJU ZA GRADNJU ZGRADA I INFRASTRUKTURNE RADOVE 
 

24. siječanj 2018. - Europska komisija je pokrenula javno savjetovanje u sklopu izmjena Uredbe (EU) br. 305/2011. Savjetovanje se provodi do 16. travnja 2018. godine na 23 jezika putem službenih stranica Europske komisije.

Uredbom (EU) br. 305/2011 se nastoji postići funkcioniranje jedinstvenog tržišta za proizvode koji se upotrebljavaju za gradnju zgrada i infrastrukturnih građevina. Kako bi se to postiglo, Uredbom se propisuju pravila o ocjenjivanju svojstava građevnih proizvoda te o obavješćivanju o rezultatima ocjenjivanja zajedničkim tehničkim jezikom...Više...

  


Informacija  

 

SUSTAV eDOZVOLA UBRZAO IZDAVANJE AKATA ZA GRADNJU   
 

22. siječanj 2018. - Sustav eDozvola implementiran je na razini Države 2014. godine te se primjenjuje u upravnim odjelima županija, velikih gradova i gradova sjedišta županija koji obavljaju poslove izdavanja dozvola, izuzev  upravnih odjela Primorsko-goranske županije, Grada Zagreba i Grada Rijeke. Krajem 2017. godine sustav je nadograđen novim funkcionalnostima.

Prije uvođenja sustava eDozvola u Hrvatskoj se na građevinsku dozvolu čekalo u prosjeku gotovo godinu dana no sustav eDozvola bitno je ubrzao postupak izdavanja akata za gradnju. Više...

  

      
Informativne radionice

 

PRIJAVITE SE NA JEDNODNEVNE RADIONICE O KORIŠTENJU INFORMACIJSKOG SUSTAVA eDOZVOLA  
 

Ministarstvo provodi jednodnevne radionice o korištenju nadograđenog informacijskog sustava za izdavanje dozvola - eDozvola. Radionice su namijenjene zaposlenicima županijskih i gradskih ureda koji obavljaju poslove izdavanja akata za gradnju a održavaju se četvrtkom od 11 do 14 sati u prostoru Ministarstva u Zagrebu, Ulica Republike Austrije 14.

Više informacija o dosad održanim radionicama, načinu prijave i dostupnim terminima pročitajte OVDJE.

  

        
Propisi u procesu donošenja

 

PRIJEDLOG ZAKONA O KOMUNALNOM GOSPODARSTVU UVRŠTEN NA DNEVNI RED HRVATSKOGA SABORA 
 

18. siječanj 2018. - Prijedlog Zakona o komunalnom gospodarstvu uvršen je na dnevni red sjednice Hrvatskoga sabora u prvo čitanje. Predloženim zakonom uređuju se načela komunalnog gospodarstva, obavljanje komunalnih djelatnosti, građenje i održavanje komunalne infrastrukture, održavanje komunalnog reda i druga pitanja značajna za komunalno gospodarstvo.

Donošenjem Zakona proisteći će slijedeće posljedice... Više...

 
Informacija

 

PROCJENA VRIJEDNOSTI NEKRETNINA 
 

18. siječanj 2018. - Procjena vrijednosti nekretnina u Republici Hrvatskoj regulirana je Zakonom o procjeni vrijednosti nekretnina (Narodne novine broj 78/2015) a procjenu vrše ovlaštene osobe: stalni sudski vještaci i stalni sudski procjenitelji. Ovlaštenim procjeniteljima i posrednicima u prometu nekretninama omogućen je pristup korisnim informacijama preko Informacijskog sustava tržišta nekretnina eNekretnine kojeg je izradilo i razvija Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja. Kako podnijeti zahtjev za pristup aplikaciji pročitajte u uputi Ministarstva. Više...

    
Energetska obnova obiteljskih kuća

 

INFORMACIJA O STATUSU PRIPREME POZIVA
 

16. siječanj 2018. - Zbog velikog interesa stručne ali i šire javnosti, Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja ovim putem informira sve zainteresirane o statusu pripreme i objave Poziva za dostavu projektnih prijedloga za energetsku obnovu obiteljskih kuća.

Ministarstvo planira navedeni Poziv objaviti promptno po ispunjavanju osnovnog preduvjeta za pripremu Poziva, a koji je vezan za izmjene Uredbe (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. godine. Uredba ne predviđa mogućnost da korisnik sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), iz kojeg su osigurana sredstva za energetsku obnovu obiteljskih kuća, bude fizička osoba. Više...

                
Otvoreni javni poziv

 

USAVRŠAVANJE CERTIFICIRANIH GRAĐEVINSKIH RADNIKA 
 

Pozivaju se Veleučilišta, strukovne škole, strukovne organizacije i druge pravne osobe na podnošenje zahtjeva za davanje suglasnosti za provođenje Programa izobrazbe koji uključuje teorijski i praktični dio izobrazbe, provjeru znanja, izdavanje certifikata i provođenje redovitog stručnog usavršavanja certificiranih građevinskih radnika koji ugrađuju dijelove zgrade koji utječu na energetsku učinkovitost u zgradarstvu. Više...

Za sva dodatna pitanja možete se obratiti na tel. broj: 01/3782-185; svakim radnim danom od 9 -16h. 

    
Propisi - informacija

 

DONESEN ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA
ZAKONA O GRAĐEVNIM PROIZVODIMA   

 

2. siječanj 2018. godine - Hrvatski je sabor na 6. sjednici održanoj 15. prosinca 2017. godine jednoglasno donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o građevnim proizvodima. Donošenjem ovoga Zakona između ostaloga osigurava se provedba izmijenjene Uredbe (EU) br. 305/2011 za usklađeno područje građevnih proizvoda.

Zakon je objavljen u Narodnim novinama broj 130/17. od 27. prosinca 2017. i stupa na snagu osmoga dana od dana objave odnosno 4. siječnja 2018. godine.

  

 
ESI fondovi - informacija

 

DRŽAVNI TAJNIK UHLIR NA SVEČANOM POTPISIVANJU SPORAZUMA ZA PROVEDBU FINANCIJSKOG ESIF KREDITA ZA ENERGETSKU UČINKOVITOST ZA JAVNE ZGRADE  
 

29. prosinac 2017. godine - Državni tajnik Željko Uhlir prisustvovao je svečanom potpisivanju Sporazuma za provedbu financijskog instrumenta ESIF kredita za energetsku učinkovitost za javne zgrade.

Riječ je o sporazumu kojim Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, kao Upravljačko tijelo Operativnog programa 'Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.' (OPKK), dodjeljuje doprinos te izravno ovlašćuje HABOR za provedbu spomenutog financijskog instrumenta koji se sufinancira sredstvima Europskih strukturnih i investicijskih fondova u okviru OPKK. Više...

  

 
Komunalno gospodarstvo  - informacija

 

MINISTAR ŠTROMAR I GRADONAČELNIK JENKAČ POTPISALI ODLUKE O DODJELI SREDSTAVA KAPITALNE POMOĆI  
 

U četvrtak, 28. prosinca 2017. godine, ministar graditeljstva i prostornoga uređenja Predrag Štromar i gradonačelnik Novog Marofa Siniša Jenkač potpisali su Odluke o dodjeli sredstava kapitalne pomoći za projekte poticanja razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda. Projekt modernizacije – asfaltiranja nerazvrstanih cesta  i nogostupa na području grada, Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja sufinancira sa 145.000 kuna a projekt gradnje ograde i proširenja igrališta u Novom Marofu sa 96.000 kuna. Više...

  

    
Europski strukturni i investicijski fondovi

 

KONFERENCIJA O ENERGETSKOJ OBNOVI ZGRADA JAVNOG SEKTORA  


18. prosinac 2017. - Povodom otvaranja Poziva 'Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora' Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja danas je u zagrebačkom hotelu International organiziralo Konferenciju za predstavnike državne, regionalne i lokalne samouprave kako bi ih informiralo o kriterijima i uvjetima koje je potrebno ispuniti kako bi kao potencijalni prijavitelji mogli energetski obnoviti svoje zgrade.  Više informacija...

Općenito o pozivu   Poziv 4c1.4      Informativne radionice 


Informacija 

 

POTPREDSJEDNIK VLADE, MINISTAR ŠTROMAR
NA KONFERENCIJI O RADU I IZVOZU HRVATSKIH TVRTKI I STATUSU RADNIKA U SRNJ I EU  

 

14. prosinac 2017. - Potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar graditeljstva i prostornoga uređenja Predrag Štromar sudjelovao je na tradicionalnoj Konferenciji o radu i izvozu hrvatskih tvrtki i statusu radnika u SRNJ i EU koja se danas održala u  Düsseldorfu.

Konferenciju je organizirala neprofitna poslovna udruga INGRA-DET, GIU, pod visokim pokroviteljstvom Vlade Republike Hrvatske, a okupila je velik broj hrvatskih poduzetnika u graditeljstvu, brodogradnji i ostalim tehničkim strukama u Saveznoj Republici Njemačkoj. Više...

                    
Energetska učinkovitost

 

BESPLATNO PREUZMITE NOVU VERZIJU RAČUNALNOG PROGRAMA
ZA ODREĐIVANJE ENERGETSKOG SVOJSTVA ZGRADE  

 

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, osobama ovlaštenim za energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi, daje na besplatno korištenje računalni program za određivanje energetskog svojstva zgrade, izrađen od strane Sveučilišta u Zagrebu, Fakulteta organizacije i informatike. Danas je objavljena nova verzija programa. Više...

                                                
Europski strukturni i investicijski fondovi 

 

PRIJAVA NEPRAVILNOSTI U PROVEDBI UGOVORA O DODJELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA

 

Svako kršenje prava Unije ili nacionalnog prava u vezi s njegovom primjenom koje proizlazi iz djelovanja ili propusta gospodarskog subjekta uključenog u provedbu ESI fondova koje šteti, ili bi moglo naštetiti proračunu Unije, tako da optereti proračun Unije neopravdanim izdatkom – smatra se nepravilnošću.

Imajući u vidu navedeno, Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, kao Posredničko tijelo razine 1 u sustavu upravljanja i korištenja ESI fondova, ovim putem objavljuje prezentaciju u kojoj donosi pregled najčešćih nepravilnosti te objašnjenje procedura kod utvrđivanja istih kao i moguće posljedice, a sve u svrhu sprječavanja  novih nepravilnosti i financijskih korekcija. Više informacija o prijavi nepravilnosti možete pročitati OVDJE