Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Najava

   

POSJET MINISTRICE ŽUPANJSKOJ POSAVINI

30.09.2014. - Ministrica graditeljstva i prostornoga uređenja gđa Anka Mrak Taritaš obići će sutra 1. listopada područja u županjskoj Posavini koja su stradala u poplavama. Ministrica će u 13:30 provjeriti kako teče obnova zdravstvene ustanove u Gunji. Nakon obilaska doma zdravlja predviđen je posjet obiteljskim kućama, čiji su ih vlasnici sami obnovili uz novčanu pomoć Države. Radni posjet završit će u Rajevu Selu i Račinovcima gdje će obići aktivna gradilišta.


Najava

   

NACIONALNA KONFERENCIJA O PROGRAMU URBACT III
 

23.09.2014. - Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja u suradnji s programom URBACT III  organizira nacionalnu konferenciju u ponedjeljak 24.11.2014. u Zagrebu (Muzej Mimara),  na kojoj će osim stručnih osoba Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja sudjelovati i URBACTovi stručnjaci. Na konferenciji će se predstaviti program i nove prilike koje se nude gradovima u nadolazećem financijskom razdoblju Europske unije 2014-2020.

Glavne ciljne skupine i korisnici Programa su jedinice lokalne samouprave, udruge građana te sektorski stručnjaci koji sudjeluju u izradi lokalnih politika.  Više...

 
Propisi


Na temelju članka 60. Zakona o gradnji ('Narodne novine', broj 153/2013) ministrica graditeljstva i prostornoga uređenja donosi
 

PRAVILNIK
O NAČINU PROVEDBE STRUČNOG NADZORA GRAĐENJA, OBRASCU, UVJETIMA I NAČINU VOĐENJA GRAĐEVINSKOG DNEVNIKA TE O SADRŽAJU ZAVRŠNOG IZVJEŠĆA NADZORNOG INŽENJERA


Pravilnik o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera objavljen je u 'Narodnim novinama', broj 111. od 19. rujna 2014. godine i stupa na snagu osmoga dana od dana objave u 'Narodnim novinama'.  


Informacija

   

RADIONICE O PRIMJENI UREDBE I PRAVILNIKA O PROCJENI VRIJEDNOSTI NEKRATNINA


19.09.2014. - Tijekom rujna i listopada ove godine zamjenik ministrice graditeljstva i prostornog uređenja mr.sc. Željko Uhlir održavat će otvorene i besplatne radionice o primjeni Uredbe o procjeni vrijednosti nekretnina (NN 74/14) i Pravilnika o metodama procjene vrijednosti nekretnina (79/14) za sudske vještake i procjenitelje. 

Prva radionica održat će se u petak 26.9.2014. s početkom u 17 sati a nakon toga u petak 10.10.2014. s početkom u 14 sati. Po potrebi, radionice će biti organizirane i u dodatnim terminima, o čemu ćemo obavijest dati preko naše mrežne stranice. Više... 


Procjena vrijednosti nekretnina


Natječaji


Na temelju članka 5. stavak 4. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike (“Narodne novine”, broj: 104/13) i odobrenja Ministarstva uprave KLASA: 112-01/14-01/595, URBROJ: 515-04-01-02/4-14-2 od 09. rujna 2014. godine, ministrica graditeljstva i prostornoga uređenja, objavljuje
 

J A V N I   N A T J E Č A J
 za prijam namještenika u državnu službu na neodređeno vrijeme

 

GLAVNO TAJNIŠTVO MINISTARSTVA
Sektor za ljudske potencijale, opće i tehničke poslove
Služba za opće i tehničke poslove
 Odjel za opće poslove i pisarnicu
 - namještenik III vrste - fotokopirant - redni broj radnog mjesta: 28

Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave u „Narodnim novinama“ na adresu: Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Glavno tajništvo Ministarstva, Sektor za ljudske potencijale, opće i tehničke poslove, Služba za upravljanje i usavršavanje ljudskih potencijala, sa naznakom "Za javni natječaj - Klasa: 25", 10 000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 20. Više... 


Priopćenje


PODACI O OBNOVI POPLAVLJENIH KUĆA U ŽUPANJSKOJ POSAVINI S DANOM 23. RUJNA 2014.
 

23.09.2014. - Na dan 23. rujna 2014. donesene su ukupno 1323 odluke o obnovi poplavljenih kuća u županjskoj Posavini.

Vlasnici sami obnavljaju 814 kuća. Od tog broja, u prvom stupnju oštećenja je 359 kuće za obnovu kojih se vlasnicima ukupno isplaćuje 40 tisuća kuna u dva obroka, a 457 kuća je drugog stupnja oštećenja za koji se isplaćuje 70 tisuća kuna, isto tako u dva obroka. Država je u te svrhe do sada isplatila 28 milijuna kuna. Vlasnici/korisnici 412 kuća prepustili su obnovu Državi. Od tog se broja više od polovice odnosi ne područje općine Gunja, njih ukupno 255. Ostali postupci obnove u različitim su fazama pripreme. Obnova se može vršiti na poplavljenim kućama I, II i III stupnja oštećenja. Više...


Informacija

   

ODRŽANA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA
„GRADOVI I REGIJE – GENERATORI RAZVOJA“

 

Od 17. do 20. rujna 2014. na Zagrebačkom velesajmu održan je međunarodni sajam investicija, industrije i usluga „Gradovi i regije  - generatori razvoja“.

Zamjenik ministrice graditeljstva i prostornoga uređenja gosp Željko Uhlir na panelu o energetskoj učinkovitosti održao je pozdravnu riječ i prezentirao programe energetske obnove zgrada koje je izradilo Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja.
 
U sklopu drugog dana konferencije, čija je tema bila razvoj gradova i regija, gostovala je pomoćnica ministrice graditeljstva i prostornoga uređenja gđa Ines Androić Brajčić. Pomoćnica ministrice je istaknula važnost promicanje integriranog održivog razvoja gradova i poboljšanje učinkovite provedbe EU kohezijske politike na lokalnoj i regionalnoj razini kroz EU program URBACT III, za čiju provedbu je nadležno Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja te najavila izlaganje URBACT stručnjaka g. Bele Kezya. Više... 


Informacija

   

STUDIJA PRIMJENJIVOSTI ALTERNATIVNIH SUSTAVA


19.09.2014. - Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja objavilo je Studiju primjenjivosti alternativnih sustava. Prema važećem Zakonu o gradnji (NN 153/13) projektant je dužan prije izrade glavnog projekta zgrade kojim se ispunjavaju zahtjevi energetske učinkovitosti izraditi Elaborat alternativnih sustava opskrbe energijom i predati ga investitoru. Elaborat se izrađuje na temelju podataka iz Studije primjenjivosti alternativnih sustava, a podaci iz elaborata služe za izradu glavnog projekta.

Člankom 108. stavkom 4. Zakona o gradnji (NN 153/13) propisano je da se zahtjevu za izdavanje građevinske dozvole za zgradu koja mora ispuniti zahtjeve energetske učinkovitosti prilaže Elaborat alternativnih sustava opskrbe energijom, a člankom 203. Zakona o gradnji da članak 108. stavak 4. tog zakona stupa na snagu 1. siječnja 2015. godine. Više... 
 

Studija primjenjivosti alternativnih sustava


Informacija

   

MINISTRICA ANKA MRAK-TARITAŠ NA POPLAVOM UGROŽENOM PODRUČJU


15.09.2014. - Ministrica graditeljstva i prostornog uređenja Anka Mrak-Taritaš je u ponedjeljak, 15. rujna 2014. godine, nazočila sjednici županijskog Stožera za zaštitu i spašavanje, a nakon toga, u pratnji sisačko-moslavačkih dožupana Zdenka Vahovca i Ivana Nekvapila, obišla Letovanić i osobno se uvjerila u stanje na terenu, te upoznala s radovima koje stanovnici i sve službe, kojima vrlo učinkovito pomažu hrvatski vojnici, obavljaju kako bi se što učinkovitije nosili s prijetećom vodenom opasnošću.  Više... 


Informacija

   

ODRŽAN STRUČNI SKUP PROVEDBA NOVE ZAKONSKE REGULATIVE IZ PODRUČJA GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA


15.09.2014. - Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja organiziralo je u Tuheljskim toplicama trodnevni stručni skup o novoj zakonskoj regulativi kojom se uređuje područje prostornog uređenja i građenja. Skup je bio namijenjen djelatnicima upravnih odjela za prostorno uređenje i gradnju u županijama i gradovima koji svakodnevno rade na poslovima izdavanja upravnih i neupravnih akata iz ovog područja. Na skupu se okupilo 280 sudionika.

Ministarstvo se zahvaljuje svim upravnim tijelima županija i gradova koji su omogućili svojim djelatnicima prisustvovanje ovom stručnom skupu jer se kvalitetnom edukacijom i razmjenom iskustava najbolje može postići jednaka primjena zakona i efikasnost u postupanju. Više... 


Program savjetovanja (pdf) 

0800 232 333  Info telefon za upite za poplavom obuhvaćena područja
u Vukovarsko–srijemskoj županiji

 


MRAK-TARITAŠ U POSJETU ŽUPANJSKOJ POSAVINI: ZNAMO I MOŽEMO OBAVITI OBNOVU 

 


09.09.2014 (Hina) - Ministrica graditeljstva i prostornog uređenja Anka Mrak-Taritaš obišla je danas gradilišta u selima županjske Posavine, gdje je poplava uništila gospodarske zgrade i obiteljske kuće koje obnavljaju građevinske tvrtke na temelju ugovora s državom, te je poručila kako Vlada i njezino ministarstvo znaju i mogu obaviti obnovu. "U velikom smo poslu, riječ je o velikom gradilištu na kojem je ovaj čas u različitim fazama radova više od tisuću objekata", rekla je tijekom posjeta Rajevu Selu ministrica Mrak-Taritaš, dodajući kako u tako velikom poslu "ima stvari koje nisu kako treba". Više...


DJECA U POSAVINI KREĆU U SVE ŠKOLE,
A OBNOVA SVIH KUĆA DO LJETA

 

07.08.09.2014. (HRT) - Osobno sam vrlo često išla u Gunju. Na školi smo ogolili zidove sve do opeke i obnavljali. Šef svih radova je išao u tu osnovnu školu, emotivno je vezan i nadljudskim naporima se to uspjelo obnoviti. Zahvaljujem svim radnicima. Djeca u Posavini sutra idu u sve škole, rekla je u Dnevniku HTV-a ministrica graditeljstva i prostornog uređenja Anka Mrak Taritaš.

Videoprilog pogledajte ovdje.
 

Program obnove i sanacije
Informacije o pregledu zgrada na poplavljenom području
Karte poplavljenih područja u Vukovarsko-srijemskoj županiji
Odluke Vlade RH o saniranju posljedica poplave
Pomoć područjima zahvaćenim poplavom
Ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada na poplavljenom području


Informacija

   

STRUČNI SKUP PROVEDBA NOVE ZAKONSKE REGULATIVE IZ PODRUČJA GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA


08.09.2014. - Od 11. do 13. rujna 2014. godine Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja organizira u Termama Tuhelj stručni skup pod nazivom Provedba nove zakonske regulative iz područja graditeljstva i prostornoga uređenja.

Ovaj skup namijenjen je djelatnicima Upravnih odjela za prostorno uređenje i gradnju u županijama i gradovima koji svakodnevno rade na poslovima izdavanja upravnih i neupravnih akata iz ovog područja. Na pitanja će odgovarati ministrica Anka Mrak Taritaš, te između ostalih zamjenik Željko Uhlir, Josip Bienenfeld, Danijel Meštrić,  Davorin Oršanić, Borka Bobovec, Ines Androić Brajčić i Danko Markovinović. Materijali sa prezentacija bit će objavljeni na web stranicama Ministarstva naknadno. Više...


Program savjetovanja (pdf) 
Prezentacije


Informacija

   
POTPISAN UGOVOR O ENERGETSKOJ OBNOVI
DJEČJEG VRTIĆA GIRICE U CRESU


29.08.2014. - U četvrtak, 28. kolovoza 2014.  u Cresu je potpisan  Ugovor o energetskoj obnovi zgrade Dječjeg vrtića Girice. Ugovor su  potpisali gradonačelnik Cresa Kristijan Jurjako, direktor tvrtke  Elektrovoda d.o.o. Dejan Ćormaković i zamjenik direktora APN-a Dragan Hristov, u nazočnosti ministrice graditeljstva i prostornoga uređenja Anke Mrak Taritaš.

Zgrada creskog vrtića izgrađena je 1988. godine, a 1992. su dograđene i jaslice. Do danas na vrtiću nije bilo sanacija niti adaptacija osim minimalnog održavanja zgrade stoga je bilo nužno pristupiti sanaciji vanjskog plašta zgrade. Postupak javne nabave proveden je u srpnju 2014. Vrijednost ove investicije iznosi 1.077.236,00 kn, a procjenjuje se da će, nakon provedbe radova, ušteda na energentima na godišnjoj razini iznositi 47.974,00 kn. Više...


Prenosimo

   
POTPISAN UGOVOR ZA ENERGETSKU OBNOVU
PRVE JAVNE ZGRADE - KOCKICE

 

26.08.2014. (Hina) - Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) i zagrebačka tvrtka Reflex potpisali su danas "Ugovor o energetskom učinku" za energetsku obnovu prve javne zgrade - Kockice na zagrebačkom Prisavlju. Ugovor su potpisali ministar pomorstva, prometa i infrastrukture Siniša Hajdaš Dončić, ravnatelj APN-a Slavko Čukelj i direktor Reflexa Marin Valičić.

U idućih 12 mjeseci bit će izrađen projekt te temeljem njega provedena realizacija energetske obnove Kockice, a s ciljem učinkovite potrošnje energije, odnosno, postizanja ušteda na utrošku energenata. Nakon obnove, koja neće promijeniti vizualni identitet zgrade, očekuje se i do 50 posto smanjenje troškova za energente.

Ministrica graditeljstva i prostornog uređenja Anka Mrak Taritaš kazala je kako se na projektu Kockica, zgrade koja je sagrađena između 1963. i 1968. i zaštićeni je spomenik kulture, vidi što znači energetska obnova i kako je vezana uz javne zgrade. Država, odnosno resorno ministrstvo ne mora osigurati niti jednu kunu iz proračuna, jer je energetska obnova osmišljena na način da se ono što obnovitelj napravi plaća iz uštede energenata, znači ona je samoodrživa, istaknula je ministrica.  Više...


Pružanje energetske usluge u svrhu poboljšanja energetskih svojstava zgrade MPPI (pdf)


Energetska učinkovitost

   
POZIV NA NADMETANJE


22.08.2014. - Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama je dana 19. kolovoza 2014. objavila Poziv na nadmetanje za pružanje energetske usluge u svrhu poboljšanja energetskih svojstava skupa zgrada Kliničkog bolničkog centra Split - lokalitet Križine. 

Rok za podnošenje ponuda je 20. listopada 2014. Više...


Prenosimo

   

FUNTANA: MINISTRICA MRAK TARITAŠ URUČILA KLJUČEVE NOVIH POS-ovih STANOVA


07.08.2014. (Hina) - Ministrica graditeljstva i prostornog uređenja Anka Mrak Taritaš danas je u Funtani na Poreštini uručila ključeve stanova izgrađenih u okviru programa poticane stanogradnje (POS) njihovim vlasnicima. 

U tri zgrade u Funtani izgrađeno je 14 stanova, neto korisne površine 717,92 četvornih metara. Ugovorna cijena stana iznosi 983,28 eura po četvornom metru, dok investicijska vrijednost cjelokupnog projekta iznosi 5,3 milijuna kuna, od čega je 920 tisuća kuna državnih poticajnih sredstava.

Ministrica Mrak Taritaš kazala je kako je od početka provedbe POS-a u Istarskoj županiji izgrađen 331 stan, a program se provodio u općinama Bale i Funtana te gradovima Buje, Buzet, Labin, Novigrad, Pula, Rovinj i Umag. Više...


Priopćenje

   
MINISTRICA ANKA MRAK TARITAŠ PREDSTAVILA NOVA ZAKONSKA RJEŠENJA O DJELATNOSTI PROJEKTIRANJA, GRADNJE I STRUČNOG NADZORA

 

16.07.2014. - Ministrica graditeljstva i prostornoga uređenja Anka Mrak Taritaš predstavila je nova zakonska rješenja kojima će se urediti poslovi i djelatnosti prostornog uređenja i gradnje. Pomoćnica ministrice Borka Bobovec održala je javno izlaganje materijala vezano za izradu nacrta Zakona.

Ministarstvo poziva svu zainteresiranu i stručnu javnost da se aktivno uključi u izradu zakonskog rješenja već u ovoj ranoj fazi njegovog nastanka jer nam je svima cilj da zakonsko rješenje na kvalitetan način riješi pitanja koja utječu na uspješno poslovanje velikog broja fizičkih i pravnih osoba koje se bave poslovima prostornog uređenja i gradnje. Više...

Prezentacija (pdf)

Savjetovanje o Tezama o sadržaju Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje i Nacrtu prijedloga iskaza o procjeni učinaka propisa (od 16.06. do 21.07.2014.)


Komunalno gospodarstvo

   
ODOBRENA SREDSTAVA ZA FINANCIRANJE PROJEKATA KOMUNALNOG GOSPODARSTVA I KOMUNALNOG STANDARDA

 

U cilju poticanja razvoja komunalnog gospodarstva i komunalnog standarda na području jedinica lokalne samouprave Ministarstvo je donijelo Odluku o raspoređivanju i korištenju sredstava kapitalnih pomoći gradovima i općinama za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i komunalnog standarda za 2014. godinu. Više...

 
Odobrena sredstava za financiranje projekata (pdf) 


Prenosimo

 

 UREDBA UNOSI RED U PROCJENU NEKRETNINA
 

08.07.2014. (Hina) - Primjena uredbe o procjeni vrijednosti nekretnina bitno će smanjiti oscilacije u procjenama, a vlasnicima, bili oni građani, poduzetnici, tvrtke ili država, povećati pravnu sigurnost, izjavio je za Hinu zamjenik ministrice graditeljstva i prostornog uređenja Željko Uhlir. 

Novom uredbom uređuju se tri područja procjene vrijednosti nekretnina. Prvo je pitanje tko može biti procjenitelj, drugo kojim metodama se služi i treće, koje podatke uzima da bi procijenio nekretninu. Više...


Informacija

 

MINISTRICA ANKA MRAK TARITAŠ
SUDJELUJE U RADU 16. SJEDNICE CEMAT-a

 

17.06.2014. - Ministrica Anka Mrak Taritaš sudjeluje u radu 16. sjednice CEMAT-a, konferencije Vijeća Europe koja se pod Grčkim predsjedanjem održava 17. lipnja 2014. u Napflionu u Grčkoj. Konferencija okuplja ministre nadležne za prostorno/ regionalno planiranje i predstavnike 47 zemalja članica Vijeća Europe.
 
Na Ministarskoj konferenciji usvojiti će se deklaracija Teritorijalna demokracija: Uloga sudjelovanja javnosti u procesu održivog teritorijalnog razvoja europskog kontinenta. Više...


Propisi

 

DUGOROČNA STRATEGIJA ZA POTICANJE ULAGANJA U OBNOVU NACIONALNOG FONDA ZGRADA REPUBLIKE HRVATSKE
 

12.06.2014.  - Vlada Republike Hrvatske, na svojoj 167. sjednici od 11. lipnja 2014. godine, donijela je Odluku o donošenju Dugoročne strategije za poticanje ulaganja u obnovu nacionalnog fonda zgrada Republike Hrvatske, koju je izradilo Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja.

Dugoročna strategija za poticanje ulaganja u obnovu nacionalnog fonda zgrada Republike Hrvatske donosi se  sukladno članku 4. Direktive 2012/27/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o energetskoj učinkovitosti, izmjeni direktiva 2009/125/EZ i 2010/30/EU i stavljanju izvan snage direktiva 2004/8/EZ i 2006/32/EZ.

 

  
Priopćenje

 

MINISTRICA ANKA MRAK TARITAŠ NA ZASJEDANJU
EKONOMSKOG I DRUŠTVENOG VIJEĆA UN-A (ECOSOC)

 

02.06.2014. - Ministrica graditeljstva i prostornoga uređenja Anka Mrak Taritaš i gradonačelnik Grada Dubrovnika Andro Vlahušić sudjelovali su u srijedu 28. svibnja na zasjedanju Ekonomskog i društvenog vijeća UN-a (ECOSOC). Konferenciju su u utorak, 27. svibnja otvorili Ban Ki Moon, glavni tajnik OUN i bivši gradonačelnik New Yorka Michael Bloomberg, a na njoj su sudjelovali i gradonačelnici Istanbula, Pariza i brojnih drugih gradova. Ministrica je održala govor na temu integracijskog segmenta o održivoj urbanizaciji.

Ovom prilikom ministrica je istaknula da Republika Hrvatska ima dugu tradiciju prostornog uređenja, planiranja i zaštite prostora te s tim u vezi odgovarajući zakonski okvir i institucionalno ustrojstvo na nacionalnoj i lokalnoj razini. Sustav prostornoga uređenja uspješno uređuje uvjete korištenja, zaštite i upravljanja prostorom Republike Hrvatske, te time ostvaruje pretpostavke za društveni i gospodarski razvoj, zaštitu prostora i okoliša te racionalno korištenje prirodnih i kulturnih dobara. Više...


Informacija

 

INFORMACIJA O VOJNIM ZRAČNIM SNIMKAMA - 1968.
 

Na inicijativu ministrice graditeljstva i prostornog uređenja Anke Mrak Taritaš zatražene su i dobivene iz Beograda vojne snimke iz zraka hrvatskih područja nastale prije 15. veljače 1968. 
 
Državna geodetska uprava dobivene snimke tehnički obrađuje i njima popunjava svoju evidenciju. U priloženoj tablici se nalazi ažurirani popis katastarskih općina za koje DGU raspolaže materijalima (kartografski i snimci iz zraka). Samo u pojedinim slučajevima, mali rubni dijelovi katastarskih općina nisu u cijelosti prekriveni materijalima. Na osnovu ovih materijala se izdaju Uvjerenja o vremenu evidentiranja građevine prikazane na snimku iz zraka izrađenom temeljem snimanja obavljenog prije 15. veljače 1968. godine, sukladno članku 144. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 16/07, 124/10). Više...


Popis katastarskih općina za koje Državna geodetska uprava trenutno raspolaže aerofotogrametrijskim materijalom izrađenim temeljem snimanja obavljenim prije 15.02.1968. godine


Prostorno uređenje

 

SUFINANCIRANJE IZRADE PROSTORNIH PLANOVA
 

20.05.2014. - Ministrica graditeljsva i prostornoga uređenja donijela je Odluku o postupku sufinanciranja izrade prostornih planova jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave dodjelom sredstava iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu.  Više...

 
Informacija

 

MINISTRI MRAK-TARITAŠ I ZMAJLOVIĆ PREDSTAVILI PROGRAM ENERGETSKE OBNOVE OBITELJSKIH KUĆA 
 

27.03.2014. - Vlada Republike Hrvatske donijela je na današnjoj sjednici Program energetske obnove obiteljskih kuća za razdoblje od 2014. do 2020. godine s detaljnim planom za razdoblje od 2014. do 2016. godine kojeg je izradilo Ministarstvo graditeljstva i prostoroga uredenja.

„U Hrvatskoj imamo otprilike 150 milijuna kvadratnih metara stambenog prostora. Nešto više od 60 posto tog stambenog prostora je napravljen do 1987. godine“, kazala je danas ministrica graditeljstva i prostornoga uređenja Anka Mrak-Taritaš na predstavljanju Programa energetske obnove obiteljskih kuća za razdoblje od 2014. do 2020. godine.

Objasnila je da su propisi koji su tretirali određene uvjete vezane uz energetsku učinkovitost, zaštitu, energetski, toplinski omotač zgrade, obiteljskih i svih drugih, nastali 1987. godine, a do tada to nije bila obaveza. „Tako da je glavnina naših obiteljskih kuća, a i drugih zgrada koje su građene do te godine, građene s vrlo skromnim materijalima odnosno skromni način“, rekla je ministrica. Više...
 

Program energetske obnove obiteljskih kuća (pdf)
Prezentacija Programa (pdf)
Audio snimka konferencije za medije


Informacija


POZIV GOSPODARSTVENICIMA NA DOSTAVU PODATAKA

13.03.2014. - Objavljen je poziv za dostavu podataka u vezi Izmjene i dopune Dodatka A Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima, heksabromociklododekan (HBCD).

U svibnju 2013. godine na 6. konferenciji stranaka u Ženevi usvojene su Izmjene i dopune teksta Dodatka A Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima koje će za Republiku Hrvatsku stupiti na snagu 26. studenoga 2014. godine.

Navedeni dodatak A u Izmjenama i dopunama Stockholmske konvencije odnosi se na uvrštavanje nove kemikalije heksabromociklododekan (HBCD) koja je polibromirani usporivač plamena te se koristi pri proizvodnji i uporabi u ekspandiranim polistirenima i ekstrudiranim polistirenima u građevinarstvu /zgradarstvu. Više...


Informacije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima


Energetska učinkovitost

 

INFO RADIONICE O
PROGRAMU OBNOVE ZGRADA JAVNOG SEKTORA 

 

05.03.2014. - Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 31. listopada 2013. godine usvojila Program energetske obnove zgrada javnog sektora za razdoblje 2014.-2015. godine kojim je predviđeno da se u 2014. i 2015. obnovi oko 200 zgrada javne namjene, čime bi se potaknule investicije procijenjene vrijednosti od oko 400 milijuna kuna. Za provedbu Programa za razdoblje 2014.-2015. godine zadužena je Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama.

Pozivamo sve zainteresirane za sudjelovanje u projektu da se prijave na radionice koje se organiziraju svakog petka u prostorijama APN. Više...


Informacija

 

ODRŽANA RADIONICA
'PROGRAM OBNOVE ZGRADA JAVNOG SEKTORA U PERIODU 2014.-2015.'

 

14.02.2014. - Danas je u prostorijama Hrvatske gospodarske komore u Zagrebu održana tematska radionica „Program obnove zgrada javnog sektora u periodu 2014.-2015.“ Zamjenik ministrice graditeljstva i prostornoga uređenja Željko Uhlir istaknuo je da je intencija Programa prvenstveno ostvarivanje ušteda energije te osiguranje dodatnog posla građevinskim firmama. Naglasio je da je obveza Republike Hrvatske obnoviti svake godine 3 posto ukupne površine zgrada u vlasništvu i uporabi središnjih vlasti, što bi trebalo pokrenuti investicije u vrijednosti 400 milijuna kuna. Zamjenik ministrice najavio je da je u pripremi i Program energetske obnove obiteljskih kuća na što će se nadovezati i Program energetske obnove višestambenih zgrada, a cjelinu će zaokružiti Program energetske obnove gospodarskih zgrada. Više...
 

Poziv i program radionice

  
Informacija

 

MINISTRICA ANKA MRAK TARITAŠ ODRŽALA KONFERENCIJU ZA NOVINARE O ENERGETSKOM CERTIFICIRANJU ZGRADA


28.01.2014. - Danas je u Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja održana konferencija za novinare o novinama koje je Zakon o gradnji unio u područje energetskog certificiranja zgrada. Preporuka je da se izradi energetski certifikat za cijelu zgradu jer je to financijski isplativije, a njegova se izrada može financirati iz pričuve. Certifikat vrijedi 10 godina i velika je vjerojatnost da će zatrebati mnogim vlasnicima stanova. On je, osim prilikom prodaje i oglašavanja potreban i kao podloga kod prijave na natječaje za subvenciju izrade fasada, uvođenja novog sustava grijanja i hlađenja itd. Više...
 

Informativni letak o energetskom certificiranju (pdf)

 
Informacija

 

OBVEZA PRIBAVLJANJA ENERGETSKOG CERTIFIKATA PRIJE
OGLAŠAVANJA PRODAJE ZGRADE - OČITOVANJE MINISTARSTVA
GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA

 

23.12.2013. - Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja na traženje Hrvatske gospodarske komore dalo je očitovanje vezano za članke 24. i 171. Zakona o gradnji koji stupa na snagu 1.1.2014. godine. Citiranim člancima Zakona uređuju se pitanja energetskog certificiranja zgrada i navođenje energetskog svojstva zgrade u slučaju oglašavanja u komercijalnim medijima. Tekst očitovanje može se pročitati ovdje


DIREKTIVA 2010/31/EU EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 19. svibnja 2010. o energetskoj učinkovitosti zgrada