Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Priopćenje


UKLANJANJE BESPRAVNIH GRAĐEVINA NA
PODRUČJU REGIONALNOG PARKA MURA DRAVA


23.04.2014. - Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja započinje danas s uklanjanjem bespravno sagrađenih građevina na području Regionalnog parka Mura Drava i u njegovoj blizini. Građevine predviđene za uklanjanje sagrađene su bez zakonom propisanih dozvola a za njih nije proveden postupak ozakonjenja/legalizacije. U nekim slučajevima ozakonjenje nije bilo moguće jer se radi o zaštićenom području pa su stoga zahtjevi za ozakonjenjem morali biti odbijeni a u nekim slučajevima vlasnici nisu ni pokrenuli postupak. Bespravne se građevine nalaze na samoj obali ili u blizini obale rijeke Drave. S uklanjanjem se danas započinje kod naselja Sigetec, na desnoj obali rijeke Drave. Na toj je lokaciji u ovoj fazi predviđeno uklanjanje 8 građevina. Uklanjat će se građevine manjih dimenzija namijenjene povremenom boravku. Više...


Natječaj - AZONIZ


POZIV NA TESTIRANJE I INTERVJU

22.04.2014. - Agencija za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada objavila je pozive na testiranje i intervju kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja:


Poziv na testiranje i intervju - klasa 29
Poziv na testiranje i intervju - klasa 30


Propisi


Na temelju članka 47. Zakona o gradnji (»Narodne novine«, broj 153/2013), ministrica graditeljstva i prostornoga uređenja donosi
 

PRAVILNIK
O ENERGETSKOM PREGLEDU ZGRADE I ENERGETSKOM CERTIFICIRANJU


Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju objavljen je u "Narodnim novinama" broj 48. od 17. travnja 2014. godine i stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 9. lipnja 2014. godine.


Propisi


Na temelju članka 40. stavka 2. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine«, broj 153/2013) ministrica graditeljstva i prostornoga uređenja donosi
 

PRAVILNIK
O SADRŽAJU I OBVEZNIM PROSTORNIM POKAZATELJIMA IZVJEŠĆA O STANJU U PROSTORU


Pravilnik o sadržaju i obveznim prostornim pokazateljima izvješća o stanju u prostoru objavljen je u "Narodnim novinama" broj 48. od 17. travnja 2014. godine i stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".


Prostorno uređenje

 
URBACT III – PRIJEDLOG OPERATIVNOG PROGRAMA
 
U tijeku je javna rasprava o Prijedlog operativnog programa URBACT III, kojeg su pripremila radna tijela programa u suradnji sa državama članicama EU i državama partnerima. Svrha ove javne rasprave je prikupiti mišljenja svih gradova i zainteresiranih pravnih i fizičkih osoba o Prijedlogu operativnog programa, a relevantna mišljenja će biti ugrađena u Prijedlog operativnog programa prije podnošenja Europskoj komisiji na konačno usvajanje.

U raspravu na nacionalnoj razini moguće je uključiti se do 27. svibnja 2014. godine slanjem primjedbi, prijedloga i komentara putem elektroničke pošte na adresu urbact@mgipu.hr.

U raspravu na europskoj razini moguće je uključiti se popunjavanjem on-line obrasca

Više informacija dostupno je na mrežnim stranicama URBACT-a http://urbact.eu/


Program URBACT III – Prijedlog operativnog programa


Propisi


Na temelju članka 36. stavka 2. Zakona o gradnji (»Narodne novine«, broj 153/13), ministrica graditeljstva i prostornoga uređenja donosi 
 

PRAVILNIK
O UVJETIMA I NAČINU IZDAVANJA POTVRDE HRVATSKIM DRŽAVLJANIMA I PRAVNIM OSOBAMA ZA OSTVARIVANJE PRAVA PRUŽANJA USLUGA REGULIRANE PROFESIJE ENERGETSKOG CERTIFICIRANJA I ENERGETSKOG PREGLEDA ZGRADE U DRŽAVAMA UGOVORNICAMA UGOVORA O EUROPSKOM EKONOMSKOM PROSTORU


Pravilnik o uvjetima i načinu izdavanja potvrde hrvatskim državljanima i pravnim osobama za ostvarivanje prava pružanja usluga regulirane profesije energetskog certificiranja i energetskog pregleda zgrade u državama ugovornicama Ugovora o Europskom ekonomskom prostoru objavljen je u "Narodnim novinama" broj 47. od 16. travnja 2014. godine i stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".


Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

 
OTVORENA SAVJETOVANJA
 

U tijeku je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za slijedeće propise:


Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (do 02.05.2014.)
Program URBACT III – Prijedlog operativnog programa (do 27.05.2014.)
Dugoročna strategija za poticanje ulaganja u obnovu nacionalnog fonda zgrada Republike Hrvatske (do 26.04.2014)


Prenosimo

 

OTVOREN HRVATSKI KONZULAT U POLJSKOM GRADU OPOLE
 

07.04.2014. (MVEP) - U poljskom gradu Opole otvoren je Konzulat Republike Hrvatske, na čelu s počasnim konzulom Andrzejom Żylakom. Konzulat je simbolično otvorila ministrica graditeljstva i prostornog uređenja Anka Mrak-Taritaš.

Ministrica Mrak-Taritaš sastala se sa čelnicima Opolskog vojvodstva s kojima je razgovarala o značaju energetske infrastrukture za provedbu politike energetske sigurnosti u Srednjoj Europi i o politici zapošljavanja mladih. Poljska strana predstavila je najvažnije projekte koji su u Opolskom vojvodstvu izvedeni sredstvima iz fondova Europske unije. Obostrano je potvrđen interes za povezivanje na regionalnoj razini. Više...


Komunalno gospodarstvo

 
FINANCIRANJE PROJEKATA ZA POTICANJE RAZVOJA KOMUNALNOG GOSPODARSTVA I KOMUNALNOG STANDARDA
 

U cilju poticanja razvoja komunalnog gospodarstva i komunalnog standarda na području jedinica lokalne samouprave Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja je donijelo Odluku o raspoređivanju i korištenju sredstava kapitalnih pomoći gradovima i općinama za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i komunalnog standarda za 2014. godinu.

Zahtjeve je bilo moguće dostaviti Ministarstvu do 31. ožujka 2014. godine.


Popis zaprimljenih zahtjeva za financiranje projekata za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i komunalnog standarda 2014. godine.


Propisi


Na temelju članka 63. stavka 2. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, br. 150/2011 i 12/2013 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) i članka 64. stavka 1. Zakona o građevinskoj inspekciji (»Narodne novine«, broj 153/2013), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 3. travnja 2014. godine donijela
 

UREDBU
O UNUTARNJEM USTROJSTVU MINISTARSTVA GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA

 

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja objavljena je u »Narodnim novinama« broj 44. od 07. travnja 2014. godine i stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.


Propisi


Na temelju članka 54. stavka 4. Zakona o gradnji (»Narodne novine«, broj 153/2013) ministrica graditeljstva i prostornoga uređenja, donosi
 

PRAVILNIK
O SADRŽAJU PISANE IZJAVE IZVOĐAČA O IZVEDENIM RADOVIMA I UVJETIMA ODRŽAVANJA GRAĐEVINE


Pravilnik o sadržaju pisane Izjave izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine objavljen je u "Narodnim novinama" broj 43. od 04. travnja 2014. godine i stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".


Propisi

 

Na temelju Zakona o građevinskoj inspekciji ("Narodne novine" broj 153/13.) ministrica graditeljstva i prostornoga uređenja donosi
 

PRAVILNIK
O NAČINU ZATVARANJA I OZNAČAVANJA ZATVORENOG GRADILIŠTA


PRAVILNIK
O SLUŽBENOJ ISKAZNICI I ZNAČKI GRAĐEVINSKOG INSPEKTORA


PRAVILNIK
O MATERIJALNO-TEHNIČKIM UVJETIMA ZA RAD GRAĐEVINSKIH INSPEKTORA


 
Na temelju Zakona o gradnji ("Narodne novine" broj 153/13.) ministrica graditeljstva i prostornoga uređenja donosi
 

PRAVILNIK
O SADRŽAJU I IZGLEDU PLOČE KOJOM SE OZNAČAVA GRADILIŠTE

 


Pravilnici su obavljeni u "Narodnim novinama" broj 42. od 02. travnja 2014. godine i stupaju na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama". 

 
Prenosimo

 

A SADA VLADA - MINISTRICA ANKA MRAK TARITAŠ
 

02.04.2014. (HRT) - Ministrica Anka Mrak Taritaš gostovala je danas u emisiji 'A sada Vlada' Prvog programa Hrvatskog radija. Ministrica je govorila o Programu energetske obnove obiteljskih kuća, Uredbi o procjeni vrijednosti nekretnina, legalizaciji, iznajmljivanju stanova i odgovarala na pitanja građana. 

Emisiju možete poslušati ovdje.


Propisi

 

Na temelju članka 19. Zakona o upravnim pristojbama (»Narodne novine«, br. 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/2000, 116/2000, 163/2003, 17/2004, 110/2004, 141/2004, 150/2005, 153/2005, 129/2006, 117/2007, 25/2008, 60/2008, 20/2010, 69/2010, 126/2011, 112/2012, 19/2013 i 80/2013), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 27. ožujka 2014. godine donijela
 

UREDBU
O IZMJENAMA TARIFE UPRAVNIH PRISTOJBI ZAKONA O UPRAVNIM PRISTOJBAMA

 

Uredba o izmjenama Tarife upravnih pristojbi Zakona o upravnim pristojbama objavljena je u "Narodnim novinama" broj 40. od 28. ožujka 2014. godine i stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama". 


Informacija

 

MINISTRI MRAK-TARITAŠ I ZMAJLOVIĆ PREDSTAVILI PROGRAM ENERGETSKE OBNOVE OBITELJSKIH KUĆA 
 

27.03.2014. - Vlada Republike Hrvatske donijela je na današnjoj sjednici Program energetske obnove obiteljskih kuća za razdoblje od 2014. do 2020. godine s detaljnim planom za razdoblje od 2014. do 2016. godine kojeg je izradilo Ministarstvo graditeljstva i prostoroga uredenja.

„U Hrvatskoj imamo otprilike 150 milijuna kvadratnih metara stambenog prostora. Nešto više od 60 posto tog stambenog prostora je napravljen do 1987. godine“, kazala je danas ministrica graditeljstva i prostornoga uređenja Anka Mrak-Taritaš na predstavljanju Programa energetske obnove obiteljskih kuća za razdoblje od 2014. do 2020. godine.

Objasnila je da su propisi koji su tretirali određene uvjete vezane uz energetsku učinkovitost, zaštitu, energetski, toplinski omotač zgrade, obiteljskih i svih drugih, nastali 1987. godine, a do tada to nije bila obaveza. „Tako da je glavnina naših obiteljskih kuća, a i drugih zgrada koje su građene do te godine, građene s vrlo skromnim materijalima odnosno skromni način“, rekla je ministrica. Više...
 

Program energetske obnove obiteljskih kuća (pdf)
Prezentacija Programa (pdf)
Audio snimka konferencije za medije


Propisi

 

Na temelju članka 56. stavka 2. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine«, broj 153/2013), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 19. ožujka 2014. godine donijela
 

UREDBU
O ODREĐIVANJU GRAĐEVINA, DRUGIH ZAHVATA U PROSTORU I POVRŠINA DRŽAVNOG I PODRUČNOG (REGIONALNOG) ZNAČAJA


Ovom se Uredbom određuju građevine i površine državnog i područnog (regionalnog) značaja te zahvati u prostoru i površine državnog i područnog (regionalnog) značaja koji se prema posebnim propisima koji uređuju gradnju ne smatraju građenjem, a koji se prostornim planovima planiraju na teritoriju Republike Hrvatske i u njenom epikontinentalnom pojasu.

Uredba o određivanju građevina, drugih zahvata u prostoru i površina državnog i područnog (regionalnog) značaja objavljena je u "Narodnim novinama" broj 37. od 24. ožujka 2014. godine i stupa na snagu prvog dana od dana objave u "Narodnim novinama". 


Javni poziv

  

U svrhu prikupljanja podataka o zaštićenim najmoprimcima i vlasnicima stanova-fizičkim osobama čijim se stanovima koriste zaštićeni najmoprimci, temeljem Zakona o najmu stanova («Narodne Novine» 91/96), a radi nalaženja primjerenog rješenja problema zaštićenog najma, Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja objavljuje slijedeći 
 

J A V N I   P O Z I V

svim zaštićenim najmoprimcima koji koriste stanove u vlasništvu fizičkih osoba sukladno Zakonu o najmu stanova
i
svim vlasnicima - fizičkim osobama čije stanove koriste zaštićeni najmoprimci sukladno Zakonu o najmu stanova


Pozivamo sve zaštićene najmoprimce koji koriste stanove u vlasništvu fizičkih osoba i sve vlasnike stanova-fizičke osobe čije stanove koriste zaštićeni najmoprimci, da dostave podatke o stanu kojeg koriste zaštićeni najmoprimci.

Podatke je potrebno dostaviti u roku od 60 dana od objave ovoga Javnog poziva (do 18.05.2014.) preporučenom pošiljkom ili osobno (radnim danom od 10 do 14 sati) na adresu: Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Zagreb, Ulica Republike Austrije 20, s naznakom „Ne otvaraj -  za javni poziv“ prema obrascu za dostavu podataka. Više...
 

OBRAZAC za dostavu podataka (xps) (pdf)


Prenosimo

 

MAROKU DOBRODOŠLA HRVATSKA ISKUSTVA U STANOGRADNJI
 

18.03.2014. (HINA) - Ministrica graditeljstva i prostornog uređenja Anka Mrak Taritaš i marokanski ministar stanovanja i politike grada Mohamed Nabil Benabdallah razgovarali su danas u Zagrebu o mogućnostima suradnje u stanogradnji i energetskoj učinkovitosti stanova, u čemu je Hrvatska puno više napravila od Maroka te su mu njena iskustva u tome dobrodošla.

Izjavili su to nakon radnog sastanka ministrica Mrak Taritaš i ministar Benabdallah koji je istaknuo da je Maroko zadnjih godina dosta učinio za poboljšanje stanovanja svog stanovništva koje je s tim imalo dosta problema, pa i s potpuno neprimjerenim uvjetima u favelama. Stoga vjeruje da hrvatska iskustva mogu dodatno pomoći Maroku u tom segmentu, kao i da dvije države imaju i drugih tema za suradnju o čemu će uskoro, kako je najavio, potpisati i sporazum o strateškom partnerstvu.

Ministrica Mrak Taritaš potvrdila je da su najviše razgovarali o temi stanovanja, stanogradnje i energetske učinkovitosti, ali i o, kako je kazala, vječnoj hrvatskoj temi legalizacije bespravno izgrađenih građevina koja je krenula s ovom Vladom. Više...


Priopćenje

 

NASTUPNI POSJET VELEPOSLANICE NARODNE REPUBLIKE KINE NJ. E. DENG YING
 

17.03.2014. - Ministrica Anka Mrak Taritaš primila je u nastupni posjet  Nj. E. Deng Ying, veleposlanicu Narodne Republike Kine.

Veleposlanica Ying prva je žena-veleposlanica NR Kine u Hrvatskoj i želja joj je pronaći potencijal za buduću suradnju. Kina provodi reforme i izrazito brzo razvija urbanizaciju, konkretno stopa urbanizacije je u zadnjih 30 godina narasla je sa 17,92% na 53,7%. Danas Kina ima milijardu i 300 milijuna stanovnika i suočena je s problemima zagađenja, prometa i razvojem urbanizacije. Iako postoji bitna razlika u veličini Hrvatske i Kine, ono u čemu bi se Kina željela ugledati na Hrvatsku jest prostorno planiranje. Hrvatska na tom planu izrazito vodi računa o dvije stvari a to su; prostorni razvoj i energetska učinkovitost. Više...


Informacija


POZIV GOSPODARSTVENICIMA NA DOSTAVU PODATAKA

13.03.2014. - Objavljen je poziv za dostavu podataka u vezi Izmjene i dopune Dodatka A Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima, heksabromociklododekan (HBCD).

U svibnju 2013. godine na 6. konferenciji stranaka u Ženevi usvojene su Izmjene i dopune teksta Dodatka A Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima koje će za Republiku Hrvatsku stupiti na snagu 26. studenoga 2014. godine.

Navedeni dodatak A u Izmjenama i dopunama Stockholmske konvencije odnosi se na uvrštavanje nove kemikalije heksabromociklododekan (HBCD) koja je polibromirani usporivač plamena te se koristi pri proizvodnji i uporabi u ekspandiranim polistirenima i ekstrudiranim polistirenima u građevinarstvu /zgradarstvu. Više...


Informacije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima


Stanovanje

 

POČETAK IZGRADNJE STANOVA IZ PROGRAMA POS-a U OSIJEKU 
 

11.03.2014. - Sutra, u srijedu 12. ožujka 2014. u 11:50 obilježit će se svečanost polaganja kamena temeljca za izgradnju višestambene zgrade iz Programa POS-a u Osijeku, Vukovarska 192. Kamen temeljac položit će zamjenik ministrice graditeljstva i prostornoga uređenja Željko Uhlir, direktor Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) Slavko Čukelj i direktor trgovačkog društva IZGRADNJA  Vladimir Iličić kao predstavnik izvođača radova. Svečanosti će nazočiti i predstavnici projektanta i  nadzora.

Izjave za novinare predviđene su nakon svečanosti, oko 12 sati. Više...

 

Informacija o Programu POS-a (pdf)


Energetska učinkovitost

 

INFO RADIONICE O
PROGRAMU OBNOVE ZGRADA JAVNOG SEKTORA 

 

05.03.2014. - Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 31. listopada 2013. godine usvojila Program energetske obnove zgrada javnog sektora za razdoblje 2014.-2015. godine kojim je predviđeno da se u 2014. i 2015. obnovi oko 200 zgrada javne namjene, čime bi se potaknule investicije procijenjene vrijednosti od oko 400 milijuna kuna. Za provedbu Programa za razdoblje 2014.-2015. godine zadužena je Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama.

Pozivamo sve zainteresirane za sudjelovanje u projektu da se prijave na radionice koje se organiziraju svakog petka u prostorijama APN. Više...


Stanovanje

 

POLOŽEN KAMEN TEMELJAC ZA DVIJE ZGRADE
IZ PROGRAMA POS-A U LOVRANU 

 

04.03.2014. - Ministrica Anka Mrak Taritaš položila je danas kamen temeljac za dvije dvojne višestambene zgrade iz Programa društveno poticane stanogradnje (POS). Zgrade će se graditi na adresi: Odvojak omladinske ulice u općini Lovran. 

Dvije višestambene dvojne zgrade imaju ukupno 16 stanova, neto korisne površine 1.175,40 m2. Predugovorna cijena stana je oko 1.050 €/m2. Ukupna vrijednost investicijske procjenjuje se na oko 9.379.692,00 kuna, od čega je poticajnih sredstava Republike Hrvatske oko 1.763.100,00 kuna.  Više...


Informacija o programu POS-a (pdf)

 
Informacija

 

INFORMACIJA O VOJNIM ZRAČNIM SNIMKAMA 
 

28.02.2014. - Na inicijativu ministrice graditeljstva i prostornog uređenja Anke Mrak Taritaš zatražene su i dobivene iz Beograda vojne snimke iz zraka hrvatskih područja nastale prije 15. veljače 1968. Sve pristigle snimke date su Državnoj geodetskoj upravi (DGU) koja je nadležna institucija za brigu o nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka. Državna geodetska uprava dobivene snimke tehnički obrađuje i njima popunjava svoju evidenciju. 

Na osnovu ovih materijala se izdaju Uvjerenja o vremenu evidentiranja građevine prikazane na snimku iz zraka izrađenom temeljem snimanja obavljenog prije 15. veljače 1968. godine, sukladno članku 144. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 16/07, 124/10). Više...

 
Informacija

 

ODRŽANA RADIONICA
'PROGRAM OBNOVE ZGRADA JAVNOG SEKTORA U PERIODU 2014.-2015.'

 

14.02.2014. - Danas je u prostorijama Hrvatske gospodarske komore u Zagrebu održana tematska radionica „Program obnove zgrada javnog sektora u periodu 2014.-2015.“ Zamjenik ministrice graditeljstva i prostornoga uređenja Željko Uhlir istaknuo je da je intencija Programa prvenstveno ostvarivanje ušteda energije te osiguranje dodatnog posla građevinskim firmama. Naglasio je da je obveza Republike Hrvatske obnoviti svake godine 3 posto ukupne površine zgrada u vlasništvu i uporabi središnjih vlasti, što bi trebalo pokrenuti investicije u vrijednosti 400 milijuna kuna. Zamjenik ministrice najavio je da je u pripremi i Program energetske obnove obiteljskih kuća na što će se nadovezati i Program energetske obnove višestambenih zgrada, a cjelinu će zaokružiti Program energetske obnove gospodarskih zgrada. Više...
 

Poziv i program radionice

 
Priopćenje

 

U MINISTARSTVU ODRŽAN RADNI SASTANAK O NACRTU PRIJEDLOGA IZMJENA I DOPUNA ZAKONA O NAJMU STANOVA
 

05.02.2014. - Na kraju javne rasprave o Nacrtu prijedloga izmjena i dopuna Zakona o najmu stanova kojeg je izradilo Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, danas, 5. veljače 2014. u Ministarstvu su se sastali predstavnici udruga vlasnika stanova u kojima žive zaštićeni najmoprimci i predstavnici udruga zaštićenih najmoprimaca sa predstavnicima Ministarstva. 

Ministarstvo će do kraja ožujka obraditi sve primjedbe, prijedloge i mišljenja zaprimljena u javnoj raspravi. Nakon toga, početkom travnja, organizirat će novu javnu raspravu u trajanju od 15 dana. Ministarstvo planira tijekom svibnja predložene izmjene Zakona uputiti u vladinu a potom i u saborsku proceduru na dva čitanja. Ministrica je naglasila da se Zakon koji Ministarstvo predlaže ne odnosi na nacionalizirane i konfiscirane stanove nego isključivo na stanove u privatnom vlasništvu u kojima žive zaštićeni najmoprimci. Prijedlog je Ministarstva da se stanovi vrate vlasnicima a da se zaštićenim najmoprimcima omogući rješavanje stambenog pitanja bilo otkupom nekog drugog stana uz subvenciju Države i lokalne samouprave bilo najmom. Pitanje statusa vlasnika i zaštićenih najmoprimaca prvi je puta bilo otvoreno 2003. nakon toga nije se ništa događalo deset godina. Ministarstvo je odlučilo suočiti se problemom i ponuditi rješenje. Materija je vrlo osjetljiva a u interesu je sviju strana da se iznađu najkvalitetnija rješenja. Više...


 
Energetska učinkovitost

 

ENERGETSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA


Pod pojmom energetske učinkovitosti smatramo odnos između ostvarenog korisnog učinka i energije potrošene za ostvarenje tog učinka. Ona ne bi trebala narušavati uvjete rada i življenja već bi prvenstveno trebala proizlaziti iz svijesti ljudi i njihove volje za promjenom nekih ustaljenih navika življenja prema energetski učinkovitijim rješenjima.

U zgradarstvu energetska učinkovitost znači upotrebu manje količine energije za grijanje i hlađenje prostora, ventilaciju, rasvjetu te pripremu tople vode, uz nesmanjenu razinu udobnosti odnosno osjećaja ugode u prostoru. Dokument koji uz opće podatke o zgradi predočuje i njena energetska svojstva nazivamo energetski certifikat. Od 01. srpnja 2013. energetski certifikat moraju imati sve zgrade odnosno njihove samostalne uporabne cjeline (stanovi, uredi) koji se prodaju. Više...


 
Informacija

 

MINISTRICA ANKA MRAK TARITAŠ ODRŽALA KONFERENCIJU ZA NOVINARE O ENERGETSKOM CERTIFICIRANJU ZGRADA


28.01.2014. - Danas je u Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja održana konferencija za novinare o novinama koje je Zakon o gradnji unio u područje energetskog certificiranja zgrada. Preporuka je da se izradi energetski certifikat za cijelu zgradu jer je to financijski isplativije, a njegova se izrada može financirati iz pričuve. Certifikat vrijedi 10 godina i velika je vjerojatnost da će zatrebati mnogim vlasnicima stanova. On je, osim prilikom prodaje i oglašavanja potreban i kao podloga kod prijave na natječaje za subvenciju izrade fasada, uvođenja novog sustava grijanja i hlađenja itd. Više...
 

Informativni letak o energetskom certificiranju (pdf)

 
Informacija

 

PREZENTACIJA SUSTAVA e-DOZVOLA

 

21.01.2014. - Ministrica graditeljstva i prostornoga uređenja Anka Mrak Taritaš i pomoćnik ministrice za prostorno uređenje Danijel Meštrić prezentirali su danas sustav elektroničkog izdavanja dozvola za gradnju i uporabu.  

Novim Zakonom o gradnji (NN 153/13) koji je stupio na snagu 1. siječnja 2014. propisano je da se za gradnju izdaje samo jedna dozvola, građevinska dozvola, a za uporabu građevine također se pribavlja samo jedna dozvola, uporabna dozvola. Složenost dokumentacije i postupak izdavanje i jedne i druge dozvole ovise o složenosti građevine. Dozvole će se izdavati za područje cijele Hrvatske unutar jedinstvenog elektroničkog sustava što će pojednostaviti i ubrzati postupak, učiniti ga transparentnim i lako preglednim.

Ministarstvo smatra da će sustav e-dozvole pojednostaviti i ubrzati izdavanje građevinskih i uporabnih dozvola čime se smanjuju i ukupni troškovi gradnje, a povećava se pravna sigurnost, povjerenje investitora, građana i drugih pravnih subjekata u sustav gradnje.

 

Prezentacija


Informacija

 

OBVEZA PRIBAVLJANJA ENERGETSKOG CERTIFIKATA PRIJE
OGLAŠAVANJA PRODAJE ZGRADE - OČITOVANJE MINISTARSTVA
GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA

 

23.12.2013. - Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja na traženje Hrvatske gospodarske komore dalo je očitovanje vezano za članke 24. i 171. Zakona o gradnji koji stupa na snagu 1.1.2014. godine. Citiranim člancima Zakona uređuju se pitanja energetskog certificiranja zgrada i navođenje energetskog svojstva zgrade u slučaju oglašavanja u komercijalnim medijima. Tekst očitovanje može se pročitati ovdje


DIREKTIVA 2010/31/EU EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 19. svibnja 2010. o energetskoj učinkovitosti zgrada