Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Pripreme za sufinanciranje energetske obnove zgrada iz EU fondova

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, kao posredničko tijelo razine 1 (PT1), provodi pripremne aktivnosti radi korištenja sredstava europskih strukturnih i investicijskih fondova za područje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije. Cilj je iskoristiti sredstva za provođenje energetske obnove i mjera poboljšanja energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije u zgradama javnih ustanova u vlasništvu države ili lokalne i područne samouprave ili u vlasništvu javnih ustanova koje obavljaju djelatnost školskog odgoja odnosno osnovne i srednje škole, učenički domovi, dječji vrtići i visokoškolske ustanove.

Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem trajno otvorenih Poziva na dostavu projektnih prijava, odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava u ukupnoj vrijednosti 600 tisuća eura za projektnu dokumentaciju te 7 milijuna eura za energetsku obnovu.

Javni pozivi će se provoditi u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Prioritet 4 „Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije“; Specifični cilj 4c1 „Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora“; Aktivnost 4c1.1 „Priprema projektne dokumentacije za energetsku obnovu i poticanje OIE u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja“ te Aktivnost 4c1.2. „Energetska obnova i poticanje OIE u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja.“

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane potencijalne prijavitelje da se uključe u savjetovanje sa zainteresiranom javnošću koje će biti otvoreno na ovim mrežnim stranicama tijekom travnja 2015.

Otvaranje javnih poziva planirano je po završetku javne rasprave odnosno u drugom kvartalu 2015. godine.
 
 
Strukturni i investicijski fondovi - najava
Ispiši stranicu