Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Područna jedinica u Rijeci - Služba Primorsko-goranske županije

Pročelnik PJ - načelnik Odjela:
Snježana Jureša - Šubat, dipl.ing.građ.

ADRESA: 51 000 RIJEKA, Blaža Polića 2/I
Tel: 051/ 325-760
Fax: 051/ 325-784
E-pošta: gradjevinska.inspekcija@mgipu.hr

Za obavljanje poslova u Područnoj jedinici u Rijeci – Službi Primorsko-goranske županije, ustrojavaju se sljedeće ustrojstvene jedinice:
  • Odjel za Grad Rijeku
  • Odjel Primorsko-goranske županije

PRIJEM STRANAKA: prvi i treći ponedjeljak u mjesecu od 9 do 12 sati
 

Ispiši stranicu