Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada


Rok za podnošenje zahtjeva istekao je 30.06.2013.

S obzirom da je s 30. lipnjem 2013. istekao rok za podnošenje zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju UGAŠENI SU besplatni info telefon za pitanja o legalizaciji 0800 22 88 88 i adresa e-pošte: legalizacija@mgipu.hr

Navedeni komunikacijski kanali uvedeni su s ciljem da se građanima pruže osnovne infomacije o postupku ozakonjenja kako bi se mogli odlučiti hoće li u taj postupak krenuti i na koji način to treba učiniti.

Podnositelji zahtjeva eventualne nedoumice vezane za postupak ozakonjenja rješavat će s nadležnim županijskim i gradskim tijelima kojima su zahtjev podnijeli. Ukoliko rješenje kojim se okončava postupak ne bude u skladu s očekivanjima podnositelja/ice zahtjeva on/ona ima pravo u zakonskom roku podnijeti žalbu na to rješenje Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja. 
 
Odgovori na Vaša pitanja, sugestije, komentare i primjedbe objavljeni su na web stranici Ministarstva u rubrici Najčešća pitanja i odgovori.

Za više informacija o samom postupku ozakonjenja slijedite niže navedene linkove:

Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama 
Narodne novine 86/12,
 143/13
Uredba o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru
Narodne novine 98/12

 
Osnovne informacije o Zakonu:
 
Nezakonito izgrađena zgrada, što je to?
Osnovni uvjeti ozakonjenja, tj. što se ozakonjuje ovim Zakonom?
Koje se zgrade/građevine ne mogu ozakoniti ovim Zakonom?
Što je potrebno kako bih podnio zahtjev za legalizaciju moje zgrade?
Što moram naručiti od projektanta?
Zanima me kako će upravni odjel voditi postupak i koliko to dugo može trajati?
Interesira me kao susjeda koja su mi prava u postupku donošenja rješenja?
Izračun naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru (xls)
Kakav je status zgrade nakon legalizacije, mogu li je upisati u katastar?
 
Upute, objašnjenja i mišljenja
Ozakonjenje zgrade na vodnom dobru
Adrese županija, velikih gradova i gradova sjedišta županija koji obavljaju poslove izdavanja lokacijskih dozvola, rješenja o uvjetima građenja, potvrda glavnog projekta i rješenja za građenje
 

 
Obrazloženje vezano uz uplatu naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru
Obrazac rješenja o izvedenom stanju (doc) (pdf)
Informativne okvirne cijene za izradu snimke izvedenog stanja u postupku ozakonjenja zgrada
Informativne okvirne cijene za izradu geodetske snimke izvedenog stanja nezakonito izgrađene zgrade
Pregled komunalnog doprinosa gradova u Republici Hrvatskoj (pdf)
Vodič za legalizaciju bespravne građevine
Najčešća pitanja i odgovori
Informacija o vojnim zračnim snimkama
   
AZONIZ - Agencija za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada
   
Ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada po propisu koji je prestao važiti ali se može primjenjivati na započete postupke za vrijeme njihova trajanja
Ispiši stranicu