Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Ustrojstvene jedinice Ministarstva

KABINET MINISTRA
Ulica Republike Austrije 20, 10 000 Zagreb
Ministar: Predrag Štromar, dipl.oec.
Tel: 01 3782 143
Faks: 01 3772 555

Tajnica Kabineta ministra: Sonja Ivoš
Tel: 01 3782 458
Faks: 01 3772 555
E-pošta: kabinet@mgipu.hr

SAMOSTALNA SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU
Ulica Republike Austrije 20, 10 000 Zagreb
Voditeljica Službe: Vojna Ozretić
Tel: 01 3782 115
Faks: 01 3771 113
e-pošta: tajnistvo@mgipu.hr

GLAVNO TAJNIŠTVO MINISTARSTVA
Ulica Republike Austrije 20, 10 000 Zagreb
Glavna tajnica: mr.sc. Jelena Zrinski Berger
Tel: 01 3782 148
Faks: 01 3771 113
e-pošta: tajnistvo@mgipu.hr

Sektor za ljudske potencijale, opće i tehničke poslove
Načelnica Sektora: Ruža Basar Dianić
Tel: 01 3782 148
Faks: 01 3771 113

Sektor za financije
Načelnica Sektora: Vlatka Čok Stošić
Tel: 01 3782 490
Faks: 01 3782 121


UPRAVA ZA GRADITELJSTVO I ENERGETSKU UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU
Ulica Republike Austrije 14. i 20., 10 000 Zagreb
Pomoćnica ministra: Doc.dr.sc. Maja-Marija Nahod, dipl.ing.građ.
Tel: 01 3782 123
Faks: 01 3782 106 
e-pošta: info.gradnja@mgipu.hr

Sektor za graditeljstvo, stanovanje i komunalno gospodarstvo
Načelnik: Tijana Novaković
Tel: 01 3782 124
Faks: 01 3782 101
e-pošta: info.gradnja@mgipu.hr

Sektor za energetsku učinkovitost u zgradarstvu
Načelnica Sektora: Irena Križ Šelendić
Tel: 01 3782 185
Faks: 01 3782 106
e-pošta: energetska.ucinkovitost@mgipu.hr

UPRAVA ZA PROSTORNO UREĐENJE, PRAVNE POSLOVE I PROGRAME EUROPSKE UNIJE
Ulica Republike Austrije 14. i 20., 10 000 Zagreb
Pomoćnik ministra: mr.sc. Danijel Žamboki, dipl.eoc.
Tel: 01 3782 471
Faks: 01 3782 127 
e-pošta: info.prostor@mgipu.hr

Sektor za prostorno uređenje
Načelnica Sektora: Ines Merćep
Tel: 01 3782 471
Faks: 01 3782 127
e-pošta: info.prostor@mgipu.hr

Sektor za pravne poslove
Načelnik Sektora: Josip Bienenfeld
Tel: 01 3782 146
Faks: 01 3782 112

Sektor za programe i projekte Europske unije
Načelnica Sektora: Ines Androić Brajčić
Tel: 01 3712 786
Faks: 01 3782 127
e-pošta: ee@mgipu.hr


UPRAVA ZA DOZVOLE DRŽAVNOG ZNAČAJA 
Ulica Republike Austrije 14, 10 000 Zagreb
Pomoćnik ministra: Doc.dr.sc. Milan Rezo, dipl.ing.geodezije
Tel: 01 3782 473
Faks: 01 3782 152 
e-pošta: info@mgipu.hr

Sektor lokacijskih dozvola i investicija
Načelnica Sektora: Snježana Đurišić
Tel: 01 3782 473
Faks: 01 3782 152

Sektor građevinskih i uporabnih dozvola
Načelnica Sektora: Vesna Veselin
Tel: 01 3782 140
Faks: 01 3782 101


UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE
Vinogradska cesta 25, 10 000 Zagreb
Pomoćnik ministra: Zdravko Vukić, struč.spec.admin.publ.
Tel: 01 3712 777; 3712 714
Dežurni broj Građevinske inspekcije: 01 3712 716 - građani se mogu obratiti svakim radnim danom od 9 do 12 sati osim prvog i trećeg ponedjeljka u mjesecu kada se primaju stranke u Upravi za inspekcijske poslove
Faks: 01 3712 713 
e-pošta: gradjevinska.inspekcija@mgipu.hr

Sektor područnih ureda i jedinica građevinske inspekcije
Načelnik Sektora: Domomir Pavelić
Tel: 01 3712 777
Faks: 01 3712 713

Sektor središta građevinske inspekcije
Načelnica Sektora: Katarina Božiković
Tel: 01 3712 725
Faks: 01 3712 713
   

SAMOSTALNA SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU I INFORMIRANJE
Ulica Republike Austrije 20, 10 000 Zagreb
Voditeljica Službe: Valentina Vincek
Tel: 01 3782 487
e-pošta: glasnogovornica@mgipu.hr

 

Ispiši stranicu