Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Obrazloženje vezano uz uplatu naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru

Na temelju članka 16. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN, br. 90/11), podnositelj zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju dužan je prije izdavanja tog rješenja platiti naknadu za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru (u daljnjem tekstu: naknada), odnosno prvi obrok naknade u slučaju obročne otplate. Naknada se utvrđuje rješenjem o obračunu naknade koje donosi nadležno upravno tijelo po službenoj dužnosti, nakon što je u postupku donošenja rješenja o izvedenom stanju utvrdilo da su ispunjeni drugi propisani uvjeti za donošenje tog rješenja.

Prema podacima Ministarstva financija otvoren je zajednički račun za uplatu naknade na području svih gradova, općina i Grada Zagreba. Broj računa koji se upisuje u rješenje o obračunu naknade je sljedeći:
 
1001005-1700029633 - Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru
 
U rješenju o obračunu naknade potrebno je navesti broj računa na koji će podnositelj zahtjeva uplatiti odgovarajući iznos. Također, u rješenju o obračunu naknade, vezano uz način ispunjavanja naloga za plaćanje naknade, potrebno je upisati i broj modela plaćanja "05", te poziv na broj koji se sastoji od statističke oznake grada/općine s kontrolnim brojem i OIB-a uplatitelja razdvojenih crticom.
 
Statističke oznake možete naći ovdje.

Na navedeni račun potrebno je uplatiti ukupni iznos naknade, odnosno pojedinog obroka pri obročnoj otplati, a raspodjelu sredstava prema članku 21. stavku 1. Zakona provodit će FINA.

Za eventualna pitanja potrebno je obratiti se na Sektor za financijsko-planske i računovodstvene poslove Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva - tel. 01/37 82 490 ili 01/37 17 185.
 
Ispiši stranicu