Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

20.01.2012. - Zamjenica ministra gđa Anka Mrak-Taritaš primila zamjenika veleposlanika SR Njemačke g. Valentina Geschera

 
 
Zamjenica ministra graditeljstva i prostornoga uređenja gđa. Anka Mrak-Taritaš primila je u prostorijama Ministarstva stalnog zamjenika veleposlanika i voditelja Odjela za gospodarstvo u Veleposlanstvu Savezne Republike Njemačke u Zagrebu g. Valentina Geschera.

Središnja tema sastanka izaslanstava bila je suradnja između dvije države, osobito u svjetlu skorog pridruživanja Republike Hrvatske Europskoj uniji. Istaknuto je kako s obje strane postoji neosporan interes za njezin nastavak i produbljivanje na svim razinama, od državne preko regionalne do lokalne, te kako se ulaskom naše zemlje u Uniju otvara mogućnost za uspostavu suradnje i u okviru europskih institucija.

Gđa. Mrak-Taritaš naglasila je kako će Ministarstvo osobitu pozornost u sljedećem razdoblju pridavati jednoobraznom uređenju katastra i gruntovnice u Republici Hrvatskoj, energetskoj učinkovitosti javnih i privatnih zgrada, stanovanju i stanogradnji, te nadasve uspostavi sustava E-dozvola, koji bi trebao omogućiti provedbu javnog i transparentnog postupka ishođenja svih akata vezanih uz provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje, te time značajno olakšati i ubrzati investicije. Izrazila je dobrodošlicu svim potencijalnim investitorima i kazala kako će im Ministarstvo pružiti punu logističku potporu na dobrobit obje strane.

G. Valentin Gescher spomenuo je kako njemačke tvrtke prostor za ulaganja u Hrvatsku prvenstveno vide u sektoru energetike s osobitim naglaskom na obnovljive izvora energije, zatim u željezničku infrastrukturu, morske i zračne luke, te malo i srednje poduzetništvo. 

Razgovori o konkretnim projektima nastaviti će se na sljedećim susretima, pri čemu će jedan od prvih biti na seminaru o obnovljivim izvorima energije koji se u svibnju održava u Splitu.

Zagreb, 20. siječnja 2012. godine

Odjel za odnose s javnošću
 
Ispiši stranicu