Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Ustrojstvo

Uredbom o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja  ("Narodne novine" broj 44/14., 137/14.) uređeno je unutarnje ustrojstvo Ministarstva, nazivi upravnih organizacija i drugih unutarnjih ustrojstvenih jedinica u njegovom sastavu.

U "Narodnim novinama" broj 70/17 objavljena je nova Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva koja stupa na snagu osmoga dana od dana objave odnosno 27. srpnja 2017. godine. Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja ("Narodne novine", br. 44/14 i 137/14).


 
Rad sa strankama
Ustrojstvene jedinice Ministarstva
Imenovani službenici
Ispiši stranicu