Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Ustrojstvo

Uredbom o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja  ("Narodne novine" broj 70/17.) uređeno je unutarnje ustrojstvo Ministarstva, nazivi upravnih organizacija i drugih unutarnjih ustrojstvenih jedinica u njegovom sastavu.


 
Rad sa strankama
Ustrojstvene jedinice Ministarstva
Imenovani službenici
Ispiši stranicu