Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Pomoćna zgrada

POMOĆNA ZGRADA - nezakonito izgrađena pomoćna zgrada u funkciji osnovne zgrade, koja ima jednu etažu i čija tlocrtna površina nije veća od 50 m².  


Zahtjevu za donošenje rješenja o izvedenom stanju, podnositelj zahtjeva prilaže:

  • tri primjerka kopije katastarskog plana i
     
  • akt na temelju kojega je osnovna zgrada izgrađena ili drugi dokaz da je osnovna zgrada zakonito izgrađena.
Ispiši stranicu