Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Pitanja i odgovori

Osnovna informacija vezana za građevne proizvode jest da je za stavljanje na tržište građevnih proizvoda i stavljanje na raspolaganje na tržište građevnih proizvoda uređeno u dva temeljna područja:

  • usklađeno područje, tj. u dio u kojem se na građevne proizvode primjenjuju pravila uređena Uredbom (EU) br. 305/2011 i u kojem se građevni proizvodi (u pravilu) označavaju „CE“ oznakom, i
  • neusklađeno područje, tj. u dio u kojem se na građevne proizvode primjenjuju nacionalna pravila i u kojem se građevni proizvodi ne označavaju „CE“ oznakom.  
 
 
Kontaktna točka za građevne proizvode dostavlja informaciju u roku od 15 radnih dana od primitka upita.
Ispiši stranicu