Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Usklađeno područje

Usklađeno područje građevnih proizvoda na razini Europske unije uređeno je UREDBOM (EU) br. 305/2011 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 9. ožujka 2011. godine koja propisuje usklađene uvjete trgovanja građevnim proizvodima i ukida Direktivu Vijeća 89/106/EEZ (dalje u tekstu: Uredba (EU) br. 305/2011).

Uredbom (EU) br. 305/2011 propisuju se uvjeti stavljanja na tržište ili stavljanja na raspolaganje na tržištu građevnih proizvoda propisivanjem usklađenih pravila o načinu izražavanja svojstava građevnih proizvoda u odnosu na njihove bitne značajke te o uporabi CE oznake na navedenim proizvodima.

To se postiže osiguravanjem „zajedničkog tehničkog jezika“, pružajući jedinstvene metode ocjenjivanja svojstava građevnih proizvoda. Te metode poštovane su u usklađenim europskim normama (hEN) i europskom dokumentu za ocjenjivanje (European Assessment Document (EAD)).

 


 

Europska komisija je izdala kratki video isječak koji prikazuje označavanje građevnih proizvoda CE oznakom. 
Ispiši stranicu