Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Propisi

Dana 4. travnja 2011. godine u Službenom glasniku Europske unije objavljena je Uredba (EU) br. 305/2011.

Tom je Uredbom uređeno ukidanje Direktive Vijeća 89/106/EEZ, s time da se prijelaznim i završnim odredbama Uredbe (EU) br. 305/2011 primjena Direktive Vijeća 89/106/EEZ produljuje do 30. lipnja 2013. godine. Uredbom (EU) br. 305/2011 određen je datum 1. srpnja 2013. nakon kojega stavljanje na tržište i kretanje građevnih proizvoda na europskom ekonomskom prostoru i poslovanje gospodarskih subjekata s time u vezi moraju biti usklađeni s Uredbom (EU) br. 305/2011. Uredbom (EU) br. 305/2011 je određeno i prijelazno razdoblje od 24. travnja 2011. godine do 30. lipnja 2013. godine u kojem se, između ostaloga, poslovanje gospodarskih subjekata mora uskladiti s Uredbom.

Kako je područje građevnih proizvoda na razini Europske unije uređeno navedenom Uredbom kao sekundarnim izvorom prava Europske unije, a koja će danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji biti neposredno i u cijelosti primjenjiva u Republici Hrvatskoj, bilo je potrebno donijeti novi zakonski prijedlog koji predstavlja mehanizam za njezinu provedbu.

Donošenjem novoga Zakona o građevnim proizvodima stavit će se van snage Zakon o građevnim proizvodima (Narodne novine, br. 86/08 i 25/13) kojim je u hrvatski pravni sustav prenesena Direktiva Vijeća 89/106/EEZ te će se urediti način primjene Uredbe (EU) br. 305/2011 za potrebe stavljanja na tržište i kretanja građevnih proizvoda unutar europskog ekonomskog prostora, kao i druga pitanja vezana za građevne proizvode u neusklađenom području na teritoriju Republike Hrvatske.

Propisi kojima je u Republici Hrvatskoj uređeno područje građevnih proizvoda:

 • Uredba (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2011. koja propisuje usklađene uvjete trgovanja građevnim proizvodima i ukida Direktivu Vijeća 89/106/EEZ
  (Službeni list Europske unije L 88, 4.4.2011., str. 5)
  Napomena: Puna primjena Uredbe (EU) br. 305/2011 stupila je na snagu 01. srpnja 2013. godine.
   
 • Delegirana Uredba Komisije (EU) br. 568/2014 оd 18. veljače 2014. o izmjeni Priloga V. Uredbi (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnih proizvoda
  (Službeni list Europske unije L 157, 27.5.2014., str. 76)
  (stupa na snagu 16. lipnja 2014. godine)
   
 • Delegirana Uredba Komisije (EU) br. 574/2014 оd 21. veljače 2014. o izmjeni Priloga III. Uredbi (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o predlošku za sastavljanje izjave o svojstvima građevnih proizvoda
  (Službeni list Europske unije L 159, 28.5.2014., str. 41)
   
 • Zakon o građevnim proizvodima (2008.)
  Narodne novine, br. 86/08 i 25/13
   
 • Zakon o građevnim proizvodima (2013.)
  Narodne novine, br 76/13, 30/14
  Napomena: Zakon stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji. 
   
 • Uredba o usklađivanju područja građevnih proizvoda s Uredbom (EU) br. 305/2011 u prijelaznom razdoblju
  Narodne novine, br. 46/13
   
 • Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda
  Narodne novine, br. 103/08, 147/09, 87/10 i 129/11
   
 • Provedbena Uredba Komisije (EU) br. 1062/2013 оd 30. listopada 2013. o formatu europske tehničke ocjene za građevne proizvode
  (Službeni list Europske unije L 289, 31.10.2013., str. 42)
   
 • Delegirana Uredba Komisije (EU) br. 157/2014 оd 30. listopada 2013. o uvjetima za objavu izjave o svojstvima građevnih proizvoda na web-stranicama
  (Službeni list Europske unije L 52, 21.2.2014., str. 1)
   
 • Delegirana uredba Komisije (EU) br. 1291/2014 od 16. srpnja 2014. o uvjetima razredbe bez ispitivanja ploča na osnovi drva obuhvaćenih normom EN 13986 te zidnih obloga i lamperije od punog drva obuhvaćenih normom EN 14915 s obzirom na njihovu sposobnost protupožarne zaštite kada se upotrebljavaju za oblaganje zidova i stropova
  (Službeni list Europske unije L 349, 5.12.2014., str. 25)
   
 • Delegirana uredba Komisije (EU) br. 1292/2014 od 17. srpnja 2014. o uvjetima razredbe bez ispitivanja određenih drvenih podnih obloga bez premaza iz norme EN 14342 s obzirom na reakciju na požar
  (Službeni list Europske unije L 349, 5.12.2014., str. 27
   
 • Delegirana uredba Komisije (EU) br. 1293/2014 od 17. srpnja 2014. o uvjetima razredbe, bez ispitivanja, metalnih nosača žbuke i profila za unutarnje žbukanje obuhvaćenih usklađenom normom EN 13658-1, metalnih nosača žbuke i profila za vanjsko žbukanje obuhvaćenih usklađenom normom EN 13658-2 te pomoćnih i dodatnih metalnih profila obuhvaćenih usklađenom normom EN 14353 s obzirom na njihove reakcije na požar
  (Službeni list Europske unije L 349, 5.12.2014., str. 29)
   
 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/364 оd 1. srpnja 2015. o klasifikaciji reakcije na požar građevnih proizvoda u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća
  (Službeni list Europske unije L 68, 15.3.2016, str. 4–11)
 • Delegirana odluka Komisije (EU) br. 1936/2015 оd 8. srpnja 2015. o primjenjivim sustavima ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava ventilacijskih kanala i cijevi za prozračivanje u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća
  (Službeni list Europske unije L 282, 28.10.2015., str.34)  
 • Delegirana odluka Komisije (EU) br. 1958/2015 od 1. srpnja 2015. o primjenjivim sustavima ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava geosintetike i povezanih proizvoda u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća
  (Službeni list Europske unije L 284, 30.10.2015., str.181)  
 • Delegirana odluka Komisije (EU) br. 1959/2015 od 1. srpnja 2015. o primjenjivim sustavima ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava proizvoda za odvodnju otpadnih voda u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća  
  (Službeni list Europske unije L 284, 30.10.2015., str. 184
   
 • Odluka Komisije (EU) 2017/133 оd 25. siječnja 2017. o zadržavanju s ograničenjem u Službenom listu Europske unije upućivanja na usklađenu normu EN 14342:2013 „Drvene podne obloge: značajke, ocjena sukladnosti i označivanje” u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća
  (Službeni list Europske unije L 21, 26.1.2017., str. 113 – 115)
   
 • Odluka Komisije (EU) 2017/145 оd 25. siječnja 2017. o zadržavanju s ograničenjem u Službenom listu Europske unije upućivanja na usklađenu normu EN 14904:2006 „Površine sportskih terena – Površine u zatvorenom prostoru za višenamjensku sportsku uporabu – Specifikacija” u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća
  (Službeni list Europske unije L 22, 27.1.2017., str. 62–64
posebni tehnički propisi:
 
Ispiši stranicu