Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Energetsko certificiranje zgrada

Danom ulaska u Europsku uniju počela je obveza izdavanja energetskih certifikata za postojeće zgrade ili njihove samostalne uporabne cjeline koje se prodaju a od 1. siječnja 2016. godine obvezu pribavljanja energetskog cerifikata imaju i zgrade koje se iznajmljuju, daju u zakup ili daju na leasing a imaju ukupnu korisnu površinu veću od 50m2 ili se radi o posebnom dijelu zgrade koji se nalazi u zgradi koja ima ukupnu korisnu površinu veću od 50m2 bez obzira na površinu tog posebnog dijela.

Za nekretnine za koje je ugovor o iznajmljivanju, davanju u zakup ili na leasing sklopljen prije 1. siječnja 2016. energetski certifikat nije obavezan do kraja trajanja te ugovorne obveze.

Energetski certifikat zgrade, odnosno njezina posebnog dijela izdaje se za zgradu, odnosno njezin poseban dio za koji je potrebno koristiti energiju za održavanje unutarnje projektne temperature u skladu s njezinom namjenom, osim za:

  1. zgradu koja se koristi za održavanje vjerskih obreda ili vjerskih aktivnosti
  2. privremenu zgradu čiji je rok uporabe dvije godine ili manje, industrijsko postrojenje, radionicu i nestambenu poljoprivrednu zgradu s malim energetskim potrebama
  3. stambenu zgradu koja se koristi manje od četiri mjeseca godišnje
  4. slobodnostojeću zgradu s ukupnom korisnom površinom manjom od 50 m2.

Energetski certifikat je dokument koji vrijedi 10. godina a njime se predočuju energetska svojstva zgrade. Energetski certifikat sadrži opće podatke o zgradi, energetski razred zgrade, rok važenja certifikata, podatke o osobi koja je izdala i izradila energetski certifikat, podatke o osobama koje su sudjelovale u izradi energetskog certifikata, oznaku energetskog certifikata, podatke o termotehničkim sustavima, energetske potrebe zgrade, podatke o korištenju obnovljivih izvora energije, prijedlog mjera, detaljnije informacije i objašnjenje sadržaja energetskog certifikata.

Energetsko certificiranje zgrada provodi osoba koja ima ovlaštenje Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja i upisana je u registar osoba ovlaštenih za energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada. 

Za sve dodatne informacije vezane uz energetsko certificiranje zgrada i programe energetske učinkovitosti u zgradarstvu slobodno nam se obratite na telefon 01 3782 444 svakim radnim danom od 13 do 15 sati.

Općenito o energetskom certificiranju
Što je energetski razred zgrade?
Na koje se zgrade odnosi obaveza energetskog certificiranja?
Koji su rokovi do kojih zgrade moraju imati energetski certifikat?
Na koji se način provodi energetsko certificiranje?
Najčešća pitanja i odgovori
Informacija o portalima koji su namijenjeni oglašavanju
Zahtjev za davanje ovlaštenja za energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redovite preglede sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi
Primjeri energetskih certifikata zgrada (izvor: Metodologija provođenja energetskog pregleda zgrada - primjenjuje se od 30. rujna 2017.):
- Energetski certifikat za zgradu osnovne škole
- Energetski certifikat za višestambenu zgradu
Ispiši stranicu