Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Na koje se zgrade odnosi obaveza energetskog certificiranja?

Energetski certifikat mora imati zgrada javne namjene ili dio zgrade mješovite namjene koji se kao samostalna uporabna cjelina koristi za javnu namjenu ako ima ukupnu korisnu površinu veću od 500 m², a od 9. srpnja 2015. veću od 250 m² te svaka druga zgrada koja se gradi, prodaje, iznajmljuje, daje u leasing ili u zakup, odnosno njezina samostalna uporabna cjelina koja se gradi ili prodaje.

Vrste zgrada u cjelini odnosno samostalne uporabne cjeline zgrade za koje se izdaje energetski certifikat određene su prema pretežitoj namjeni korištenja i dijele se na:

 1. višestambene zgrade – za koje se u pravilu izrađuje jedan zajednički certifikat, a može se izraditi i zasebni energetski certifikat
 2. obiteljske kuće
 3. uredske zgrade
 4. zgrade za obrazovanje
 5. bolnice
 6. hoteli i restorani
 7. sportske dvorane
 8. zgrade trgovine – veleprodaja i maloprodaja
 9. ostale nestambene zgrade koje se griju na temperaturu +18 °C ili višu (npr.: zgrade za promet i komunikacije, terminali, postaje, pošte, telekomunikacijske zgrade, zgrade za kulturno-umjetničku djelatnost i zabavu, muzeji, knjižnice i slično),

Stambene i nestambene zgrade svrstavaju se u osam energetskih razreda prema energetskoj ljestvici od A+ do G, s tim da A+ označava energetski najpovoljniji, a G energetski najnepovoljniji razred.
 
Energetski certifikat zgrade, odnosno njezina posebnog dijela (u daljnjem tekstu: energetski certifikat) izdaje se za zgradu, odnosno njezin poseban dio za koji je potrebno koristiti energiju za održavanje unutarnje projektne temperature u skladu s njezinom namjenom, osim za:

 1. zgradu koja se koristi za održavanje vjerskih obreda ili vjerskih aktivnosti
 2. privremenu zgradu čiji je rok uporabe dvije godine ili manje, industrijsko postrojenje, radionicu i nestambenu poljoprivrednu zgradu s malim energetskim potrebama
 3. stambenu zgradu koja se koristi manje od četiri mjeseca godišnje
 4. slobodnostojeću zgradu s ukupnom korisnom površinom manjom od 50 m2.
 5. Izdavanje uporabne dozvole, ako je zahtjev podnesen radi  izdavanja:
  • Uporabne dozvole za građevinu izgrađenu na temelju akta za građenje izdanog do 1. listopada 2007.,
  • Uporabne dozvole za  građevinu izgrađenu do 15. veljače 1968.,
  • Uporabne dozvole za građevinu izgrađenu, rekonstruiranu, obnovljenu ili saniranu u provedbi propisa o obnovi , odnosno propisa o područjima posebne državne skrbi,
  • Uporabne dozvole za građevinu koju je Republika Hrvatska kupila u svrhu stambenog zbrinjavanja,
  • Uporabne dozvole za građevinu čiji je akt za građenje uništen.
   

 

Ispiši stranicu