Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Metodologija za provođenje energetskih pregleda građevina - u primjeni do 17. lipnja 2014.

Europska direktiva 2010/31/EU Europskog Parlamenta i Vijeća od 19. svibnja 2010. (HR, EN) nalaže od država članica donošenje metodologije za izračunavanje energetskih svojstava zgrade. Metodologija se može donijeti na nacionalnoj ili regionalnoj razini, a mora biti u skladu s zajedničkim općim okvirom. Prema tom okviru energetska svojstva zgrade se utvrđuju na temelju izračunate ili stvarne godišnje potrošnje energije koja se utroši da bi se udovoljilo različitim potrebama povezanim s njezinom karakterističnom uporabom, a odražavaju potrebnu energiju za grijanje i potrebnu energiju za hlađenje da bi se mogli održavati predviđeni temperaturni uvjeti zgrade, te potrebnu energiju za pripremu potrošne tople vode. Kod nestambenih zgrada potrebno je uključiti i ugrađenu rasvjetnu instalaciju. Metodologija mora voditi računa o europskim normama i biti usklađena s relevantnim zakonodavstvom europske unije.

Pravilnikom o energetskim pregledima građevina i energetskom certificiranju zgrada (Narodne novine, broj 81/12, 29/13, 78/13) propisano je da se potrebni proračuni energetskih potreba zgrade provode u skladu s Metodologijom za provođenje energetskih pregleda građevina.

Metodologija je definirana je kao skup radnji i postupaka za provođenje energetskog pregleda građevina koja sadržava i algoritam za izračun energetskog svojstva zgrada, te uključuje sljedeće dijelove:


Algoritam za izračun energetskih svojstava zgrada

 

Ispiši stranicu