Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Prostorni plan Parka prirode Žumberak - Samoborsko gorje


 

Zagreb, listopad 2014.
 

Park prirode Žumberak - Samoborsko gorje ukupne površine 33.300 ha, proglašen je parkom prirode 1999. godine („Narodne novine“, br. 58/99.).

Odluku o donošenju Prostornog plana područja posebnih obilježja Parka prirode „Žumberak-Samoborsko gorje“ donio je Hrvatski sabor dana 17. listopada 2014. godine. Odluka je objavljena u „Narodnim novinama“ broj 125/14 od 27. listopada 2014. godine. Odluku o donošenju i odredbe za provođenje plana možete vidjeti ovdje.   

Ispravak Odluke o donošenju prostornog plana Parka prirode Žumberak - Samoborsko gorje objavljen u Narodnim novinama 5/15
 

Knjiga I: Odredbe za provođenje (pdf, 0.5 MB)
1.0. Korištenje i namjena prostora (pdf, 36.1 MB)
1.2. Zone za razvoj naselja, sporta i rekreacije te zone tradicionalnog gospodarenja (pdf, 36 MB)
2.1. Promet (pdf, 26 MB)
2.2. Vodnogospodarski sustav, energetski sustav, sustav pošte i elektroničkih komunikacija (pdf, 25 MB)
3.1. Zaštita nepokretnih kulturnih dobara i područja zaštite prirode
(pdf, 25.4 MB)
3.2. Područja posebnih ograničenja u korištenju i primjene posebnih mjera uređenja i zaštite (pdf, 23.7 MB)
4. Sustav posjećivanja (pdf, 26 MB)
5. Glavni ulazi u Park (pdf, 16.8 MB)
6. Zonacija zaštićenih područja iz stručne podloge zaštite prirode
(pdf, 18.8 MB)
Knjiga II: Obrazloženje plana (pdf, 13.6 MB)
Knjiga III: Obvezni prilozi (pdf, 48.2 MB)
Ispiši stranicu