Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Obnovljivi izvori energije (OIE)

Cilj Europske unije je da do 2020. godine koristi 20% energije iz obnovljivih izvora. Obnovljivi izvori energije su vjetar, sunčeva energija, vodna i plimna snaga, te geotermalna energija i biomasa. Viši udio obnovljivih izvora energije u konačnoj potrošnji omogućava smanjenje proizvodnje stakleničkih plinova, ali i manju ovisnost o uvezenoj električnoj energiji. Razvoj industrije s obnovljivim izvorima energije potiče tehnološke inovacije i otvaranje novih radnih mjesta u Europi. U sektoru zgradarstva  na razini EU potiče se uporaba energije iz obnovljivih izvora u novim i obnovljenim zgradama.

U pogledu hrvatskih planova za 2020. godinu, u  skladu s Direktivom 2009/28/EZ o obnovljivoj energiji, Hrvatska se obvezala dostići udio od 20% energije iz obnovljivih izvora u konačnoj bruto potrošnji energije, što je ugrađeno u Strategiju energetskog razvoja Republike Hrvatske. 

Hrvatska  je ispunila obaveze proizašle iz spomenute Direktive, među kojima je i osiguranje programa certificiranja ili istovrijedni program kvalifikacije za instalatere sustava obnovljivih izvora energije:
  • fotonaponskih sustava
  • solarnih toplinskih sustava
  • plitkih geotermalnih sustava i dizalica topline
  • manjih kotlova i peći na biomasu 
Certificiranje ovlaštenih instalatera obnovljivih izvora energije
Baza certificiranih instalatera obnovljivih izvora energije
Ispiši stranicu