Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Informacije o javnim raspravama

Temeljem odredbi Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13.,  65/17.), nositelj izrade prostornih planova dužan je objaviti informaciju o javnoj raspravi o prijedlogu prostornog plana i na mrežnim stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja.

Obavijest o javnoj raspravi mora sadržavati: mjesto, datum početka i trajanje javnog uvida u prijedlog prostornog plana, mjesto i datum jednog ili više javnih izlaganja, poziv zainteresiranim osobama za sudjelovanje u javnoj raspravi te rok u kojem se nositelju izrade dostavljaju pisana mišljenja, prijedlozi i primjedbe na prijedlog prostornog plana. Dostavlja se najmanje osam dana prije početka javne rasprave na adresu elektroničke pošte: web@mgipu.hr


Informacije o javnim raspravama:

16.03.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Staro Petrovo Selo
16.03.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Maslinica - dijela naselja Stari Grad, Grad Stari Grad
16.03.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu III. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja poslovne zone 'Ciburi' Pazin
15.03.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja naselja Arbanija (UPU 5), Grad Trogir
15.03.2018. - Informacija o ponovnoj javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornoga plana uređenja Općine Hrvace
14.03.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Goričan - ciljane izmjene i dopune
13.03.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Rekreacijskog centra Sveti Rok, Općina Lovinac
13.03.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana Virovitičko-podravske županije
13.03.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Jezerčica-Zaluke, Grad Donja Stubica
12.03.2018. - Informacija o drugoj javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja 'Bilankuša', Grad Solin
Prostorno-planska dokumentacija
12.03.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana, Grad Solin
Prostorno-planska dokumentacija
12.03.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja naselja Trget, Općina Raša
12.03.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Išići-Sjever, Općina Marčana
12.03.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Srida sela, Općina Tučepi
Prostorno-planska dokumentacija
12.03.2018. - Informacija o ponovljenoj javnoj raspravi o prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Punat
Prostorno-planska dokumentacija
09.03.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 'Sportski centar Umag', Grad Umag
09.03.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Marušići 2, Grad Omiš
08.03.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pitomača
07.03.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Nova Kapela
05.03.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenje Općine Martijanec
05.03.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu VI. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Grada Županje
Prostorno-planska dokumentacija
05.03.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja područja ex kamenoloma Puta, Zadar
02.03.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu izrade Urbanističkog plana uređenja neizgrađenog dijela građevinskog područja naselja Podgori NA1-5, Vinodolska općina
01.03.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja dijela obalnog pojasa u Sukošanu 'Makarska'
01.03.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 'Cavrtat sa Zvekovicom', Općina Konavle
27.02.2018. - Informacija o ponovnoj javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja groblja između naselja Neviđane i Mrljane, Općina Pašman
27.02.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja naselja Karlobag
27.02.2018. - Informacija o drugoj ponovnoj javnoj raspravi o prijedlogu I. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Obrovca
23.02.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Međimurske županije
23.02.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Kutine
22.02.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Novalje i Strateškoj studiji utjecaja na okoliš II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Novalje
22.02.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Drenovci
22.02.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Fužine NA1_1 i NA1_2 s površinama izvan naselja za izdvojene namjene (UPU1), Općina Fužine
21.02.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Ugostiteljsko-turističkog područja Blaz-Salamušćica i s time povezanih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Marčana
21.02.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pule
21.02.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu VII. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Pule
16.02.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Uvale Črišnjevo, Grad Kraljevica
16.02.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja područja omeđenog ulicama Banjavčićeva-Heinzelova-Branimirova-Zavrtnica, Grad Zagreb
15.02.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja TP/3, Matošić kod Šajini, Općina Barban
15.02.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko-turističke i rekreacijske namjene Rasoja i s tim povezane Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Lovinac
14.02.2018. - Informacija o ponovnoj javnoj raspravi o prijedlogu V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Gornji Kneginec
09.02.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja 'Školski centar', Općina Župa Dubrovačka
09.02.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja poizvodno poslovne zone Konak istok, Grad Vrbovec
09.02.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja proizvodno poslovne zone Luka jug II, Grad Vrbovec
05.02.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Golf igrališta Negrin, Grad Vodnjan – Dignano
05.02.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Turističko razvojnog područja Negrin, Grad Vodnjan – Dignano
05.02.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja novog groblja Novi Vinodolski (UPUG5)
Ispiši stranicu