Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Informacije o javnim raspravama

Temeljem odredbi Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13.,  65/17.), nositelj izrade prostornih planova dužan je objaviti informaciju o javnoj raspravi o prijedlogu prostornog plana i na mrežnim stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja.

Obavijest o javnoj raspravi mora sadržavati: mjesto, datum početka i trajanje javnog uvida u prijedlog prostornog plana, mjesto i datum jednog ili više javnih izlaganja, poziv zainteresiranim osobama za sudjelovanje u javnoj raspravi te rok u kojem se nositelju izrade dostavljaju pisana mišljenja, prijedlozi i primjedbe na prijedlog prostornog plana. Dostavlja se najmanje osam dana prije početka javne rasprave na adresu elektroničke pošte: web@mgipu.hr


Informacije o javnim raspravama:

18.06.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Čazme
18.06.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Oprtalj
18.06.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Trnava IV, Grad Zagreb
15.06.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Podsolarsko, stambeno naselje s turističkim kapacitetima, oznake NA5, Grad Šibenik
14.06.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja 'Škola-Ninčevići', Grad Solin
13.06.2018. - Informacija o ponovnoj javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Peškera - Pical - Špadići, Grad Poreč
13.06.2018. - Informacija o ponovnoj javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja 'Stari Pazin', Grad Pazin
13.06.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bosiljevo
13.06.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Poslovno-industrijska zona Bosiljevo (UPU9), Općina Bosiljevo
13.06.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Odluke o stavljanju van snage Detaljnog plana uređenja Poslovno-industrijske zone Bosiljevo (DPU 4), Općina Bosiljevo
13.06.2018. - Informacija o javnoj raspravi o utvrđivanju prijedloga III. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Grada Pleternice
13.06.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Peruški-Jug, Općina Marčana
12.06.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja Luke Kukljica, Općina Kukljica
12.06.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Murter-Kornati
11.06.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja 'Servisna zona Poreč - područje II', Grad Poreč
11.06.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja 'Servisna zona Poreč - područje II', Grad Poreč
08.06.2018. - Informacija o ponovnoj javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna br. V Prostornog plana uređenja Općine Svetvinčenat
08.06.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja 'Poduzetničke zone Trnovec-istok', Općina Trnovec Bartolovečki
07.06.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređeđnja Gospodarske zone Ravča, Grad Vrgorac
Prostorno-planska dokumentacija
07.06.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Brckovljani
06.06.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu III. Izmjena i dopuna PPU Grada Kaštela, prijedlogu III. Izmjena i dopuna GUP-a Kaštela, prijedlogu UPU-a turističke zone Kaštel Sućurac - Sustipan (UPU 18) i pripadajuće strateške studije utjecaja na okoliš
06.06.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kali
06.06.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja 'Veliki Modruš Potok', Općina Netretić
Prostorno-planska dokumentacija
05.06.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu I. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Hrvatska Kostajnica
04.06.2018. - Informacija o ponovnoj javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja 'Školski centar', Općina Župa dubrovačka
04.06.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja naselja Jakišnica (Jakišnica, Gager, Stanišće), Grad Novalja
04.06.2018. - Informacija o ponovnoj javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Barban
04.06.2018. - Informacija o ponovnoj javnoj raspravi o prijedlogu Prostornog plana područja posebnih obilježja Žutsko-sitske otočne skupine
30.05.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja 'Tehničko-tehnološki blok Osojnik', Grad Dubrovnik
30.05.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Južni blok, Grad Virovitica
28.05.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Mlija-Borak, Grad Omiš
Prostorno-planska dokumentacija
25.05.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja UPU 9 građevinskog područja K-4 Brestovica (Gostinjac), Općina Dobrinj
25.05.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Klanjca
25.05.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Tribunj
25.05.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja (UPU 5) za dio građevinskog područja naselja Kastav, oznake N1-2a, N1-2b i N1-2d, Pavletići – Žegoti – Bani
Prostorno-planska dokumentacija
25.05.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja (UPU 6) za dio građevinskog područja naselja Kastav, oznake N1-2c-Klesarija
Prostorno-planska dokumentacija
24.05.2018. - Informacija o ponovnoj javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije i Strateške studije utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije
22.05.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Novog Marofa
21.05.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu VI. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Poličnik
21.05.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja 'Sveti Danijel - dio Seget Donji', Općina Seget
18.05.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu V. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU-4 za područje Ivanić - grad, Donji Šarampov i Jalševec Breški
17.05.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja dijela područja Borak-Potočine (zona Bluesun), Općina Bol
16.05.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja šireg područja naselja Primošten
16.05.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja stambenog naselja Šaini jug I, Grad Novigrad - Cittanova
14.05.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Turističkog naselja Ošljak, Općina Marina
14.05.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Ugostiteljsko turističke zone T3, Šipnata, Općina Pašman
11.05.2018. - Informacija o ponovljenoj javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja 1 – Rab, Palit, Banjol, Grad Rab
10.05.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja ruralnih naselja Podstražje i Brgujac, Grad Vis
09.05.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Podhumlje - sjever i o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Podhumlje - jug, Grad Komiža
04.05.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja naselja Skradin, Grad Skradin
Prostorno-planska dokumentacija
04.05.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja naselja Brtonigla - UPU 1, Općina Brtonigla-Verteneglio
26.04.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja turističkog punkta Stancija Baretini, Grad Vodnjan-Dignano
Ispiši stranicu