Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Informacije o javnim raspravama

Temeljem odredbi Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13.,  65/17.), nositelj izrade prostornih planova dužan je objaviti informaciju o javnoj raspravi o prijedlogu prostornog plana i na mrežnim stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja.

Obavijest o javnoj raspravi mora sadržavati: mjesto, datum početka i trajanje javnog uvida u prijedlog prostornog plana, mjesto i datum jednog ili više javnih izlaganja, poziv zainteresiranim osobama za sudjelovanje u javnoj raspravi te rok u kojem se nositelju izrade dostavljaju pisana mišljenja, prijedlozi i primjedbe na prijedlog prostornog plana. Dostavlja se najmanje osam dana prije početka javne rasprave na adresu elektroničke pošte: web@mgipu.hr


Informacije o javnim raspravama:

22.01.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja novog gradskog groblja u Glini
Prostorno-planska dokumentacija
19.01.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Đakova
19.01.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja stambene zone Bioci - Sv. Mara, Grad Šibenik
Prostorno-planska dokumentacija
19.01.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Svetvinčenat
19.01.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Sinja
17.01.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Nova Kapela
17.01.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu izrade Urbanističkog plana uređenja 'GZ Lokva', Grad Korčula
16.01.2018. - Informacija o ponovnoj javnoj raspravi o prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sveti Martin na Muri
16.01.2018. - Informacija o ponovnoj javnoj raspravi o prijedlogu III. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Toplica Sveti Martin
16.01.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Popovac
16.01.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja naselja Kovri, Općina Brtonigla
15.01.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja zone 'Komercijalni turizam - HC Lav', Podstrana
09.01.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Vodica
08.01.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja 'Marketi-Umag', Grad Umag
04.01.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Starigrad
04.01.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja za područje Komunalne zone u Sisku
03.01.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu III. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja 'Centar II', Grad Pazin
29.12.2017. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja radne zone Sveta Nedelja
22.12.2017. -Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Peškera - Pical - Špadići, Grad Poreč
22.12.2017. - Informacija o ponovnoj javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja stambenog naselja Poreč-jug, Grad Poreč
19.12.2017. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja poteza sjeveroistočno od raskrižja ulica Brune Bušića i Poljičke ceste, Grad Split
19.12.2017. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Trga Hrvatske bratske zajednice u Splitu
19.12.2017. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja obalnog pojasa 'Ždrijac 1' Nin
14.12.2017. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Punat
14.12.2017. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja sjeverozapadnog područja Visoke uz Vukovarsku ulicu, Grad Split
07.12.2017. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja sportsko-rekreacijske zone Šamoreta dolac, Grad Hvar
04.12.2017. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja zone 'Sridnji put' Zaton, Grad Nin
Ispiši stranicu