Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Informacije o javnim raspravama

Temeljem odredbi Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13.,  65/17.), nositelj izrade prostornih planova dužan je objaviti informaciju o javnoj raspravi o prijedlogu prostornog plana i na mrežnim stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja.

Obavijest o javnoj raspravi mora sadržavati: mjesto, datum početka i trajanje javnog uvida u prijedlog prostornog plana, mjesto i datum jednog ili više javnih izlaganja, poziv zainteresiranim osobama za sudjelovanje u javnoj raspravi te rok u kojem se nositelju izrade dostavljaju pisana mišljenja, prijedlozi i primjedbe na prijedlog prostornog plana. Dostavlja se najmanje osam dana prije početka javne rasprave na adresu elektroničke pošte: web@mgipu.hr


Informacije o javnim raspravama:

20.07.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Ribnjak (VII), Grad Omiš
17.07.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Malinska-Dubašnica
17.07.2018. - Informacija o ponovnoj javnoj raspravi o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Topusko
17.07.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu I. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Galovac
16.07.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu plana u postupku stavljanja izvan snage Provedbenog urbanističkog plana RADIĆEV BLOK 2, Vinkovci
16.07.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja stambenog naselja Lovrečica, Grad Umag
16.07.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja zone rekreacijske namjene 'Sabunike-šumica', Općina Privlaka
16.07.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja zapadnog dijela obalnog pojasa naselja Duće, Općina Dugi Rat
Prostorno-planska dokumentacija
13.07.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Industrijsko-poslovne zone 'Vranjak 3', Grad Ploče
12.07.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Špišić Bukovica
12.07.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Provedbenog urbanističkog plana 'Dršćevka 2', Grad Pazin
11.07.2018. - Informacija o ponovnoj javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja 'Sveti Danijel - dio Seget Donji', Općina Seget
11.07.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Radne zone Kršan - Istok 2, Općina Kršan
Prostorno-planska dokumentacija
10.07.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlozima Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika i Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika te Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja stambenog naselja 'Solitudo'
10.07.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Primošten
10.07.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja 'AURORA' i stavljanju van snage Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko turističke zone Aurora-ZonaT2-Turističko naselje, Općina Primošten
10.07.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Dolac, Općina Primošten
07.07.2018. - Informacija o javnoj raspravi o Studiji strateške procjene utjecaja na okoliš i Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Trilja
06.07.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu III. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Zaprešića
06.07.2018. - Informacija o ponovnoj javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja naselja Rabac, Grad Labin
06.07.2018. - Informacija o ponovnoj javnoj raspravi o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Orahovice
06.07.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana Koprivničko-križevačke županije i Strateškoj studiji o utjecaju na okoliš IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana Koprivničko-križevačke županije
06.07.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlozima Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o donošenju PUP-a 'Stari grad Pula', V. Izmjena i dopuna GUP-a Grada Pule i VI. Izmjena i dopuna GUP-a Grada Pule
Prostorno-planska dokumentacija
06.07.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Donja Motičina
Prostorno planska dokumentacija
05.07.2018. - Informacija o ponovnoj javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Starigrad
05.07.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja groblja Osoje, Općina Dicmo
05.07.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Izmjene i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 12. Radne zone Dicmo, Općina Dicmo
04.07.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu I. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja područja 'Mali vrti' u Novakovcu, Općina Podturen
04.07.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vođinci
04.07.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Špišić Bukovica
03.07.2018. - Informacija o ponovnoj javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Umag
02.07.2018. - Informacija o ponovnoj javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Muć
29.06.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Belišća
28.06.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja dijela ugostiteljsko-turističke zone Dabi-Vidasi (2.dio), Grad Novalja
28.06.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Privlaka
28.06.2018. - Informacija o ponovnoj javnoj raspravi o novom prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Makarske
26.06.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu I. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Velika Trnovitica
26.06.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja UPU 1 - naselja Vrbovsko, Grad Vrbovsko
26.06.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja UPU 6 - gospodarske zone poslovne namjene K1 Vrbovsko, Grad Vrbovsko
21.06.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu I. Izmjena i dopuna Prostornog plana Primorsko-goranske županije i Strateškoj studiji o utjecaju na okoliš I. Izmjena i dopuna Prostornog plana Primorsko-goranske županije
19.06.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja dijela ugostiteljsko-turističke zone Boškinac, Grad Novalja
19.06.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Petrijevci, Općina Petrijevci
19.06.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja 'Pri Sv. Magdaleni I' u Koprivnici
18.06.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Čazme
18.06.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Oprtalj
18.06.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Trnava IV, Grad Zagreb
15.06.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Podsolarsko, stambeno naselje s turističkim kapacitetima, oznake NA5, Grad Šibenik
Prostorno-planska dokumentacija
13.06.2018. - Informacija o javnoj raspravi o utvrđivanju prijedloga III. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Grada Pleternice
13.06.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Peruški-Jug, Općina Marčana
13.06.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bosiljevo
13.06.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Poslovno-industrijska zona Bosiljevo (UPU9), Općina Bosiljevo
13.06.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Odluke o stavljanju van snage Detaljnog plana uređenja Poslovno-industrijske zone Bosiljevo (DPU 4), Općina Bosiljevo
11.06.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja 'Servisna zona Poreč - područje II', Grad Poreč
08.06.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja 'Poduzetničke zone Trnovec-istok', Općina Trnovec Bartolovečki
06.06.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja 'Veliki Modruš Potok', Općina Netretić
Prostorno-planska dokumentacija
06.06.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu III. Izmjena i dopuna PPU Grada Kaštela, prijedlogu III. Izmjena i dopuna GUP-a Kaštela, prijedlogu UPU-a turističke zone Kaštel Sućurac - Sustipan (UPU 18) i pripadajuće strateške studije utjecaja na okoliš
Ispiši stranicu