Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Informacije o javnim raspravama

Temeljem odredbi Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13.,  65/17.), nositelj izrade prostornih planova dužan je objaviti informaciju o javnoj raspravi o prijedlogu prostornog plana i na mrežnim stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja.

Obavijest o javnoj raspravi mora sadržavati: mjesto, datum početka i trajanje javnog uvida u prijedlog prostornog plana, mjesto i datum jednog ili više javnih izlaganja, poziv zainteresiranim osobama za sudjelovanje u javnoj raspravi te rok u kojem se nositelju izrade dostavljaju pisana mišljenja, prijedlozi i primjedbe na prijedlog prostornog plana. Dostavlja se najmanje osam dana prije početka javne rasprave na adresu elektroničke pošte: web@mgipu.hr


Informacije o javnim raspravama:

24.09.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja mjesta Donja Stubica
24.09.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Donja Stubica
24.09.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Dubravica - Karažnik, Grad Zagreb
21.09.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu V Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Benkovca
21.09.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna (II) Detaljnog plana uređenja zone središnjih sadržaja Bilica
20.09.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko-turističke zone Sveti Nikola i s tim povezane IV. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Tisno
20.09.2018. - Informacija o drugoj ponovnoj javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije i Stretaške studije utjecaja na okoliš izmjena i dopuna Prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije
20.09.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja groblja kod crkve Sv. Jurja u Brelima
20.09.2018. - Informacija o ponovnoj javnoj raspravi o prijedlogu V. Izmjene i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Čazme
19.09.2018. - Informacija o javnoj raspravi u postupku izrade urbanističkog plana uređenja 'Polačišta', Grad Korčula
18.09.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Mala Subotica
17.09.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu I. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Centar u Suhopolju
14.09.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone 'Vukove stine' u Hrvacama
14.09.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Mol za dio Podbarja i s tim u vezi 5. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bol
14.09.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Radoboj
Ispravak objave javne rasprave (17.09.2018.)
14.09.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Novo groblje, Grad Virovitica
14.09.2018. - Informacija o ponovnoj javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Trnava IV, Grad Zagreb
14.09.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja gospodarsko – poslovne zone sjeverno od obilaznice u Strahonincu
13.09.2018. - Zaključak o utvrđivanju prijedloga II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Krapinske Toplice za javnu raspravu i objavu javne rasprave
13.09.2018. - Zaključak o utvrđivanju prijedloga II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Krapinske Toplice i Klokovec za javnu raspravu i objavu javne rasprave
12.09.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Popovača i stavljanje izvan snage Detaljnog plana uređenja poslovno-stambene zone u Popovači
12.09.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Poslovne zone Vinež - II faza, Grad Labin
11.09.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Novske
11.09.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Novske
11.09.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja obale Maslinica-luke otvorene za javni promet, Općina Šolta
10.09.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu I. Izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Jasenovac
10.09.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sunja
10.09.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu izrade III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Privlaka
10.09.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja Starjak, Grad Dugo Selo
10.09.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Drenje
07.09.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 'Gradišćanska-Cankarova-Ulica Baruna Filipovića', Zagreb
04.09.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja naselja Fiorini - UPU 4, Općina Brtonigla-Verteneglio
04.09.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja gospodarsko-proizvodne zone Karlovac 2 u Kruševu - UPU 44, Grad Obrovac
Prostorno-planska dokumentacija
04.09.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja gospodarsko-proizvodne zone Karlovac 1 u Kruševu - UPU 43, Grad Obrovac
Prostorno-planska dokumentacija
31.08.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Matulji
31.08.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja centra Matulja (DPU 1), Općina Matulji
31.08.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Odluke o stavljanju izvan snage dijela Detaljnog plana uređenja radne zone R-2 (DPU 3), Općina Matulji
30.08.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Stanišće Martinovik, Grad Hvar
30.08.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja stanovanje u zelenilu, Grad Hvar
20.08.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja kampa 'Rasti' - Zaton, Grad Nin
16.08.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Stancije Blek, Općina Tar-Vabriga
08.08.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Labina
08.08.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Šikuli, Grad Labin
30.07.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu II. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Matulja
06.07.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana Koprivničko-križevačke županije i Strateškoj studiji o utjecaju na okoliš IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana Koprivničko-križevačke županije
Ispiši stranicu