Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Informacije o javnim raspravama

Temeljem odredbi Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13.,  65/17.), nositelj izrade prostornih planova dužan je objaviti informaciju o javnoj raspravi o prijedlogu prostornog plana i na mrežnim stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja.

Obavijest o javnoj raspravi mora sadržavati: mjesto, datum početka i trajanje javnog uvida u prijedlog prostornog plana, mjesto i datum jednog ili više javnih izlaganja, poziv zainteresiranim osobama za sudjelovanje u javnoj raspravi te rok u kojem se nositelju izrade dostavljaju pisana mišljenja, prijedlozi i primjedbe na prijedlog prostornog plana. Dostavlja se najmanje osam dana prije početka javne rasprave na adresu elektroničke pošte: web@mgipu.hr


Informacije o javnim raspravama:

15.10.2018. - Informacija o ponovnoj javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja stambene zone u Kruševu - UPU 22, Grad Obrovac
15.10.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja UPU 2-2 Kraljevica-Podbanj, Grad Kraljevica
15.10.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja UPU 2-1 Kraljevica-Podbanj, Grad Kraljevica
15.10.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja Gospodarske proizvodno poslovne namjene Vižinada
15.10.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Lipovljani
12.10.2018. - NOVI TERMIN javne rasprave o prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana Koprivničko-križevačke županije i Strateškoj studiji o utjecaju na okoliš IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana Koprivničko-križevačke županije - objavljeno 06.07.2018.
12.10.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Ugostiteljsko-turističkog područja Valkavran . Jug i s time povezanih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Marčana
12.10.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja zona luke posebne namjene – marina s brodogradilištem, Općina Tisno
11.10.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu UPU VOLME JUG - zona ugostiteljsko turističke namjene, Općina Medulin
11.10.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja 'CENTAR' Orahovica
11.10.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja stambene zone iza Poljske ulice u Strahonincu
11.10.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja priobalnog područja Trstenik-Radoševac, Grad Split
11.10.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja radne zone Dračevac
11.10.2018. - Informacija o drugoj ponovnoj javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna br. 5. Prostornog plana uređenja Općine Svetvinčenat
10.10.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja istočnog dijela obalnog pojasa naselja Duće, Općina Dugi Rat
10.10.2018. - Informacija o ponovnoj javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja dijela građevinskog područja Dubac-Varsan koji je planiran za urbanu sanaciju, Grad Novalja
10.10.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Sridnjak, UPU 7, Općina Bibinje
09.10.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Dragonera - Jug, Grad Vodnjan
05.10.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja zona Badel, Grad Zagreb
05.10.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja zona Badel, Grad Zagreb
05.10.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu II. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja 'Blok 1' Čakovec
04.10.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 'Mićine - dio Seget Vranjice', Općina Seget'
04.10.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 'Istok Barbušinac - Seget Donji', Općina Seget'
04.10.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 'Uređenje obale - privezište Kuštalovac - Pećine', Općina Seget'
03.10.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja stancija Blek 1 (T1, T2, T3-TRP2), Općina Tar-Vabriga-Torre-Abrega
03.10.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu III. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Ludbreg
03.10.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone Sjever u Ludbregu
02.10.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu III. Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Senja
Prostorno-planska dokumentacija
01.10.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja naselja Živogošće-Blato, Općina Podgora
Prostorno-planska dokumentacija
01.10.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Stancije Meneghetti, Općina Bale
01.10.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 43 – Poslovna zona Mišnjak, Grad Rab
01.10.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Polača
24.09.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja mjesta Donja Stubica
Obavijest o novom terminu javne rasprave (4.-19.10.2018.)
24.09.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Donja Stubica
Obavijest o novom terminu javne rasprave (4.-19.10.2018.)
24.09.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Dubravica - Karažnik, Grad Zagreb
21.09.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu V Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Benkovca
21.09.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna (II) Detaljnog plana uređenja zone središnjih sadržaja Bilica
20.09.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko-turističke zone Sveti Nikola i s tim povezane IV. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Tisno
20.09.2018. - Informacija o drugoj ponovnoj javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije i Stretaške studije utjecaja na okoliš izmjena i dopuna Prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije
19.09.2018. - Informacija o javnoj raspravi u postupku izrade urbanističkog plana uređenja 'Polačišta', Grad Korčula
14.09.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Novo groblje, Grad Virovitica
04.09.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja naselja Fiorini - UPU 4, Općina Brtonigla-Verteneglio
04.09.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja gospodarsko-proizvodne zone Karlovac 2 u Kruševu - UPU 44, Grad Obrovac
Prostorno-planska dokumentacija
04.09.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja gospodarsko-proizvodne zone Karlovac 1 u Kruševu - UPU 43, Grad Obrovac
Prostorno-planska dokumentacija
08.08.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Labina
08.08.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Šikuli, Grad Labin
06.07.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana Koprivničko-križevačke županije i Strateškoj studiji o utjecaju na okoliš IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana Koprivničko-križevačke županije
NOVI TERMIN javne rasprave (21.01.-19.02.2019.)
Ispiši stranicu