Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Obrasci upravnih akata iz područja prostornog uređenja i gradnje

Obrasci za primjenu odredbi u području izdavanja upravnih akata temeljem Zakona o prostornom uređenju  („Narodne novine“, broj: 153/13) i Zakona o gradnji („Narodne novine“, broj: 153/13 ), u dijelu u kojem ih primjenjuju referenti u Upravnim odjelima nadležnim za prostorno uređenje i gradnju, izrađeni su kako bi se u što kraćem vremenu usvojile odredbe i omogućila provedba ovih Zakona.


Obrasce je moguće otvoriti u PDF obliku:

1.1. GRAĐEVINSKA DOZVOLA KOJOJ PRETHODI LOKACIJSKA DOZVOLA - članak 108. stavak 3. Zakona o gradnji
1.2. GRAĐEVINSKA DOZVOLA KOJOJ NE PRETHODI LOKACIJSKA DOZVOLA - članak 108. stavak 2. Zakona o gradnji
1.3. GRAĐEVINSKA DOZVOLA ZA PRIPREMNE RADOVE - članak 121. stavak 2. Zakona o gradnji
1.4. IZMJENA GRAĐEVINSKE DOZVOLE – PROMJENA INVESTITORA - članak 127. Zakona o gradnji
1.5. IZMJENA I/ILI DOPUNA GRAĐEVINSKE DOZVOLE - članak 126. Zakona o gradnji
 
2.1. UPORABNA DOZVOLA - članak 136. stavak. 1. Zakona o gradnji
2.2. UPORABNA DOZVOLA ZA DIO GRAĐEVINE - članak 146. Zakona o gradnji
2.3. UPORABNA DOZVOLA ZA GRAĐEVINE ČIJI JE AKT ZA GRAĐENJE UNIŠTEN ILI NEDOSTUPAN - članak 190. stavak 1. Zakona o gradnji
2.4. UPORABNA DOZVOLA ZA GRAĐEVINU KOJU JE REPUBLIKA HRVATSKA STEKLA U SVRHU STAMBENOG ZBRINJAVANJA - članak 188. stavak 1. Zakona o gradnji
2.5. UPORABNA DOZVOLA ZA GRAĐEVINE IZGRAĐENE, REKONSTRUIRANE, OBNOVLJENE ILI SANIRANE U PROVEDBI PROPISA O OBNOVI, ODNOSNO PROPISA O PODRUČJIMA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI - članak 186. stavak 1. Zakona o gradnji
2.6. UPORABNA DOZVOLA ZA GRAĐEVINU IZGRAĐENU DO 15. VELJAČE 1968. - članak 184. Zakona o  gradnji
2.7. UPORABNA DOZVOLA ZA GRAĐEVINU IZGRAĐENU NA TEMELJU AKTA ZA GRAĐENJE IZDANOG DO 01. LISTOPADA 2007. GODINE - članak 182. Zakona o gradnji
2.8. PRIVREMENA UPORABNA DOZVOLA - članak 145. Zakona o gradnji
 
3.1. LOKACIJSKA DOZVOLA - članak 125. Zakona o prostornom uređenju
3.2. RJEŠENJE O UTVRĐIVANJU GRAĐEVNE ČESTICE - članak 157. Zakona o prostornom uređenju
3.3. DOZVOLA ZA PROMJENU NAMJENE I UPORABU GRAĐEVINE - članak 151. Zakona o prostornom uređenju
 

 

Ispiši stranicu