Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Prijava bespravne gradnje

Ukoliko sumnjate da je neka građevina izgrađena protivno zakonskih odredbi odnosno bez valjane dozvole za gradnju ili bez potvrđenog glavnog projekta, da je izgrađen veći broj etaža od dozvoljenog ili smještaj građevine na manjoj udaljenosti od druge građevine ili granice građevne čestice od najmanje udaljenosti dozvoljene dokumentom prostornog uređenja, neograđeno gradilište i druge nepravilnosti to možete prijaviti građevinskoj inspekciji Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja.

Inspekcijske poslove gradnje obavlja građevinska inspekcija no iznimno u slučaju za najjednostavnije građevine i zahvate: uklanjanje ruševine zgrade, otklanjanje oštećenja pročelja i pokrova postojeće zgrade koji nisu nosiva konstrukcija, uklanjanje građevine, usklađivanje provedbe i uklanjanje zahvata u prostoru koji nije građenje, dovršenje vanjskog izgleda zgrade i izlaganje energetskog certifikata, novim Zakonom o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13.)  - ovlasti su prenesene na komunalno redarstvo. 

Ako se inspekcijskim postupkom utvrdi povreda zakona i/ili propisa pokreće se upravni postupak i naređuje se poduzimanje potrebnih mjera.


Prijavu bespravne gradnje građevinskoj inspekciji možete uputiti anonimno ili s osobnim podacima:

Više informacija o građevinskoj inspekciji dostupno je ovdje.

Dežurni broj Građevinske inspekcije: 01 3712 716 - građani se mogu obratiti svakim radnim danom od 9 do 12 sati osim osim prvog i trećeg ponedjeljka u mjesecu kada se primaju stranke u Upravi za inspekcijske poslove

Ispiši stranicu