Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Rok za dovršenje zgrade

Zakonom o gradnji ("Narodne novine" broj 153/13, 20/17) jasno je utvrđeno kako ovisno o skupini u koju je razvrstana, zgrada mora, u pogledu vanjskog izgleda i uređenja građevne čestice, biti  dovršena u određenim rokovima.

  • zgrada 1. skupine u roku od deset godina (građevine koje se planiraju Državnim planom prostornog razvoja)
  • zgrada 2. skupine u roku od sedam godina (ostale građevine, osim građevina 1. i 3. skupine)
  • zgrada 3. skupine u roku od pet godina ( građevine koje se prema Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima mogu graditi bez građevinske dozvole)

Rokovi dovršetka gradnje počinju teći od dana prijave početka građenja, a ne odnose se na zgrade koje su pojedinačno zaštićeno kulturno dobro. Izmjena i/ili dopuna građevinske dozvole nije od utjecaja na propisane rokove.

 
Ispiši stranicu