Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Karte poplavljenih područja u Vukovarsko-srijemskoj županiji

Dana 4. srpnja 2014. godine Državna geodetska uprava (DGU) je objavila na svojem Geoportalu DGU digitalnu ortofoto i kartu načinjenu iz  digitalnih snimaka u infracrvenom spektru  mjerila 1 : 5 000 (DOF 5), za poplavljena područja istočne Slavonije. Karta je nastala aerofotogrametrijskim snimanjem obavljenim 21. svibnja 2014. godine.

Ravnatelj DGU dr. sc. Danko Markovinović je naglasio da će ove karte, koje su izrađene u rekordnom roku, biti distribuirane na zahtjev, prema svim državnim institucijama koje jesu ili će biti uključene u sanaciju poplavljenog područja. Na ovaj način se DGU, poslije davanja podataka o broju katastarskih čestica, poplavljenih zgrada, izgrađenog i poljoprivrednog područja i dalje aktivno uključuje u provođenje Zakona o saniranju katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije (NN 77/14). Ovi prostorni podaci će biti jedna od podloga u planiranju i izvedbi svih daljnjih aktivnosti, te procjene i provedbe programa i mjera radi saniranja posljedica katastrofe proglašene na području Vukovarsko-srijemske županije.


http://geoportal.dgu.hr/

 


Ispiši stranicu