Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Strategija prostornog razvoja Republike Hrvatske

Strategija prostornog razvoja Republike Hrvatske temeljni je državni dokument za usmjeravanje razvoja u prostoru. Njime je, na temelju utvrđenih uporišnih vrijednosti hrvatskog prostora i sustava upravljanja prostornim razvojem te utvrđenog stanja i procesa u prostoru, utvrđen opći cilj (vizija) prostornog razvoja do 2030. godine s razvojnim polazištima te s prioritetima, usmjerenjima i okvirom za provedbu.

Konačan prijedlog Strategije prostornog razvoja Republike Hrvatske izradilo je Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja zajedno sa Hrvatskim zavodom za prostorni razvoj a Vlada Republike Hrvatske usvojila ga je na 250. sjednici održanoj 10. rujna 2015. godine te ga uputila u saborsku proceduru na daljnje postupanje.

U tijeku izrade Strategije proveden je, u skladu s posebnim propisima, postupak strateške procjene utjecaja Strategije na okoliš, u okviru kojega je provedena i Glavna ocjena prihvatljivosti Strategije za ekološku mrežu.

Provedeno je i savjetovanje s javnošću o Nacrtu prijedloga Strategije te javna rasprava o Strateškoj studiji o utjecaju Strategije s Nacrtom prijedloga Strategije, o čemu su sačinjena izvješća.

Za više infomacija slijedite niže navedene linkove: 

Nacrt konačnog Prijedloga Strategije prostornog razvoja Republike Hrvatske (pdf, 5.5 MB)
Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Strategije prostornog razvoja Republike Hrvatske (15.06.-14.07.2015.)
Javna rasprava o Strateškoj studiji o utjecaju na okoliš Strategije prostornog razvoja RH s Nacrtom prijedloga Strategije prostornog razvoja RH (15.06.-14.07.2015.)
Postupak strateške procjene utjecaja na okoliš
Stručne podloge
Odluka o izradi Strategije prostornog razvoja Republike Hrvatske
'Narodne novine' broj 143/13
Ispiši stranicu