Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

O nama

Agencija za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada (AZONIZ) osnovana je kao javna ustanova za obavljanje praćenja i ubrzanje procesa ozakonjenja zgrada te postizanja ravnomjerne opterećenosti nadležnih upravnih tijela s tim u vezi.

Agencija obavlja poslove s javnim ovlastima kako slijedi:
  • provodi postupak i donosi rješenja o izvedenom stanju u slučajevima propisanim ovim Zakonom,
  • priprema rješenja o visini naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za predmete u slučajevima iz podstavka 1. ovoga članka te ih dostavlja jedinici lokalne samouprave na čijem se području nalazi zgrada,
  • prati stanje rješavanja zahtjeva za ozakonjenje zgrada u županijama i gradovima,
  • predlaže Ministarstvu, županijama i gradovima mjere u svrhu poboljšanja učinkovitosti rješavanja zahtjeva za ozakonjenje zgrada,
  • evidentira ozakonjene zgrade u informacijskom sustavu prostornog uređenja,
  • prati naplatu naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru po izdanim rješenjima,
  • obavlja i druge poslove određene zakonom.

Agencija prestaje s radom završetkom ozakonjenja zgrada.
 

Agencija za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada započela s radom 10.02.2014.
Statut Agencije za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada
Godišnji program rada za 2018. godinu
Financijski plan za 2018. godinu
Godišnji program rada - financijski plan za 2017. godinu
Godišnji program rada – financijski plan za 2016. godinu
Upravno vijeće
Organizacijska shema
Kontakti
Imenovane osobe
Ispiši stranicu