Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

10.12.2014. - Informacija o vojnim zračnim snimkama - 1968.

Vojne snimke iz zraka hrvatskih područja nastale prije 15. veljače 1968 (aerofotogrametrijski materijal - 1968.) nalaze se u Državnoj geodetskoj upravi (DGU) koja je nadležna institucija za brigu o nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka.

Državna geodetska uprava dobivene snimke tehnički obrađuje i njima popunjava svoju evidenciju. U priloženoj tablici se nalazi ažurirani popis katastarskih općina za koje DGU raspolaže materijalima (kartografski i snimci iz zraka). Samo u pojedinim slučajevima, mali rubni dijelovi katastarskih općina nisu u cijelosti prekriveni materijalima.

Od 1. prosinca 2014. godine katastarskim uredima omogućen je uvid u raspoložive zračne snimke prije 15. veljače 1968. godine, te temeljem toga katastarski uredi izdaju Uvjerenja o vremenu evidentiranja/prikazivanja građevine uvidom svu raspoloživu dokumentaciju Državne geodetske uprave.

Stranke koje su do 1. prosinca 2014. godine dobile negativno uvjerenje katastarskog ureda mogu u prelaznom periodu od 1. do 31. prosinca 2014. godine podnijeti zahtjeve za uvjerenje uvidom u zračne snimke u Središnjem uredu Državne geodetske uprave u Zagrebu.

Za područje Grada Zagreba Uvjerenja o vremenu evidentiranja građevine izgrađene do 15. veljače 1968. godine uvidom u zračne snimke izdaje Središnji ured Državne geodetske uprave u Zagrebu.

Više informacija potražite na mrežnim stranicama Državne geodetske uprave, broju telefona (01) 6165-421 ili na izdavanje.podataka@dgu.hrPopis katastarskih općina za koje Državna geodetska uprava trenutno raspolaže aerofotogrametrijskim materijalom izrađenim temeljem snimanja obavljenim prije 15.02.1968. godine
Ispiši stranicu