Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Energetska obnova višestambenih zgrada

Program energetske obnove višestambenih zgrada za razdoblje od 2014. do 2020. godine s detaljnim planom za razdoblje od 2014. do 2016. godine (pdf, Narodne novine 78/14) donijela je Vlada Republike Hrvatske 24. lipnja 2014. godine.  Ciljevi ovog Programa su utvrđivanje i analiza potrošnje energije i energetske učinkovitosti u postojećem stambenom fondu RH, utvrđivanje potencijala i mogućnosti smanjenja potrošnje energije u postojećim stambenim zgradama, razrada provedbe mjera za poticanje poboljšanja energetske učinkovitosti u postojećim stambenim zgradama te ocjena njihovog učinka.   

Kao što Program Vlade iz 2014. i predviđa,  sredstva se od 2016. počinju povlačiti iz Europskih fondova, u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, zbog čega je bila nužna prilagodba uvjeta sufinanciranja.

Poziv na dostavu projektnih prijedloga 'Energetska obnova višestambenih zgrada' Ministarstva bio je otvoren od 17.10.2016. do 31.01.2017. godine. Interes je bio izrazito velik te je prema podacima Fonda formalno predano čak 620 projektnih prijedloga energetske obnove višestambenih zgrada. Riječ je o investicijama većim od milijardu kuna, a traženi iznos bespovratnih sredstava je čak 615 milijuna kuna. U okviru ovog Poziva dodijeljivati će se sredstva iz Europskog fonda za regionalni razvoj a projekti obnove će biti sufinancirani sa 60%, neovisno o lokaciji, uz ograničenje maksimalnog iznosa bespovratnih sredstava na 13 milijuna kuna po projektu. Energetski pregledi i izrada energetskih certifikata te izrada projektne dokumentacije će biti sufinancirani s 85%.  

 
Poziv 4c2.2 'Energetska obnova višestambenih zgrada'
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
Ispiši stranicu