Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Teritorijalna kohezija i urbani razvoj

 
ESDP - European Spatial Development Perspective, May 1999.
Teritorijalna agenda Europske unije prihvaćena na neformalnom ministarskom sastanku o urbanom razvoju i teritorijalnoj koheziji u Leipzigu 24. i 25. svibnja 2007.
LEIPZIŠKA POVELJA o održivim europskim gradovima prihvaćena na neformalnom ministarskom sastanku o urbanom razvoju i teritorijalnoj koheziji u Leipzigu 24. i 25. svibnja 2007.
LEIPZIG CHARTER on Sustainable European Cities agreed at the Informal Ministerial Meeting on Urban Development and Teritorail Cohesion in Leipzig on 24-25 May 2007
Prvi program djelovanja za provedbu Teritorijalne agende EU dogovoren 23. studenog 2007. u Ponta Delgadi
First Action Programme for the Implementation of the Territorial Agenda of the European Union agreed on 23 November 2007 at Ponta Delgada
Doprinos ministara nadležnih za prostorno uređenje i razvoj javnoj raspravi o Zelenoj knjizi 'Prilagodba klimatskim promjenama u Europi – mogućnosti za djelovanje EU'
Zaključci neformalnog ministarskog sastanka o teritorijalnoj koheziji i regionalnoj politici, Ponta Delgada, 23. i 24. studenog 2007.
Conclusions of the Informal Ministerial Meeting on Territorial Cohesion and Regional Policy, Ponta Delgada, 23-24 November 2007
Europsko vijeće urbanista - Strateško uređenje u cilju teritorijalne kohezije, 15. siječnja 2008.
Rezolucija Europskog parlamenta donesena 21. veljače 2008. kao sljedbenik Teritorijalne agende i Leipziške povelje
European Parliament resolution of 21 February 2008 on the follow-up of the Territorial Agenda and the Leipzig Charter
Izvješće slovenskog predsjedništva Europske Unije o aktivnostima na području teritorijalne kohezije i urbanog razvoja (siječanj-lipanj 2008.)
Slovenian Presidency Report on activities in the field of territorial cohesion and urban development (January-June 2008)
Zelena knjiga o teritorijalnoj koheziji, Bruxelles, 06. listopada 2008.
Green Paper on Territorial Cohesion, Bruxelles, 6 October 2008
Sažetak rasprave neformalnog ministarskog sastanka održanog u Marseillesu 26.studenog 2008.
Marseille Informal Ministerial Meeting held on 26 November 2008
Regije 2020. godine - Procjena budućih izazova za regije EU, Radni dokument osoblja Komisije - Bruxelles, studeni 2008.
Regions 2020 - An Assessment of Future Challenges for EU Regions, Commission Staff Working Document - Bruxelles, November 2008.
Sastanak ministara za regionalnu politiku u Marianske Lazne, Češka, 23.-24.04.2009.
Održan Sastanak ravnatelja/direktora zaduženih za teritorijalnu koheziju u Seville-i 10. svibnja 2010.
Deklaracija sa neformalnog sastanka ministara o stanovanju i urbanom razvoju održana u Toledu, 22. lipnja 2010.
Contribution by the Director Generals of ministerial departments responsible for territorial development policy in the European Union, Seville, 10 May 2010
Teritorijalna Agenda Europske unije 2020 dogovorena na neformalnom sastanku ministara nadležnih za prostorno planiranje i teritorijalni razvoj 19. svibnja 2011. u Gödöllő, Mađarska
Zaključci predsjedništva mađarskog predsjedanja Vijećem Europske Unije u povodu neformalnog ministarskog sastanka o teritorijalnoj koheziji održanog 19. svibnja 2011. u Gödöllő, Mađarska (samo na engleskom)
Zaključci poljskog predsjedništva o teritorijalnoj dimenziji politika EU-a i budućoj Kohezijskoj politici 24. – 25. studenog 2011.u Poznanju
Plan ka promicanju i unapređenju integriranog teritorijalnog pristupa koji se temelji na Teritorijalnoj Agendi EU 2020 - 24. – 25. studenog 2011., Poznanj (samo na engleskom)
Budapest Communiqué on European urban areas facing demographic and climate challenges, Budapest, 2 May 2011
10.05.2012. - Održan sastanak EU direktora zaduženih za prostorno planiranje i teritorijalnu suradnju
09.10.2012. - Održan sastanak direktora uprava država EU zaduženih za urbani razvoj
Ispiši stranicu