Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

ZAPOŠLJAVANJE U DRŽAVNOJ SLUŽBI

Slobodna radna mjesta u Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja popunjavaju se putem javnog natječaja ili internog oglasa. Postupak prijama u državnu službu provodi se sukladno odredbama Zakona o državnim službenicima i odredbama Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi. Pravo na prijavu imaju svi državljani Republike Hrvatske koji udovoljavaju uvjetima raspisanog natječaja.

Javni natječaj obvezno se objavljuje u „Narodnim novinama“, web stranici Ministarstva uprave i na ovoj web stranici.  

U ostalim slučajevima, prije raspisivanja javnog natječaja, slobodna radna mjesta mogu se popunjavati putem internog oglasa na koji se mogu javiti samo državni službenici. Stoga se interni oglas objavljuje samo na web stranici ovoga Ministarstva,  na web stranici Ministarstva uprave i na oglasnoj ploči svih državnih tijela.  Interni oglasi raspisuju se, u pravilu, za radna mjesta na kojima je potrebno višegodišnje radno iskustvo na odgovarajućim poslovima u državnoj službi.

Državni službenici koji su zaposleni u Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja dužni su položiti državni stručni ispit sukladno odredbama Zakona o državnim službenicima (“Narodne novine” broj 49/12.-proč. tekst, 37/13. i 38/13.)  Više informacija o polaganju državnog stručnog ispita pročitajte ovdje

Postupci prijma u državnu službu:
 
28.09.2018. - Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme
28.09.2018. - Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme
28.09.2018. - Javni natječaj za prijam vježbenika u državnu službu
14.09.2018. - Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme (r.m. br. 113)
10.09.2018. - Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme (r.m. br. 101.)
10.09.2018. - Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme (r.m. br. 274.)
Ispiši stranicu