Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

GRADITELJSTVO

Graditeljstvo podrazumijeva projektiranje, građenje, uporabu i održavanje te uklanjanje građevine pri čemu se ne smije ugroziti život i zdravlje ljudi, okoliš, priroda, druge građevine i stvari, niti stabilnost tla na okolnom zemljištu.

Informacije o postupku ishođenja dozvola i mogućnosti gradnje pročitajte u Vodiču kroz gradnju

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja izdaje akte gradnje za građevine od državnog značenja, a za sve ostale građevine nadležni su županijski ili gradski upravni odjeli.

Za više informacija o temi graditeljstva slijedite niže navedene linkove:

29.08.2018. - Poziv za dostavu izvješća o stanju mostova
Sufinanciranje projekata sanacije klizišta u 2018. godini
Edukativna kampanja: Gradite legalno, spavajte mirno!
Propisi iz područja gradnje
Vodič kroz gradnju
eDozvola
Stručni ispiti za obavljanje poslova prostornog uređenja i graditeljstva
Obavljanje djelatnosti građenja u Republici Hrvatskoj
Strane osobe koje obavljaju djelatnost prostornog uređenja i gradnje u Republici Hrvatskoj
Voditelji manje složenih radova
Tipski projekt
Utvrđivanje usklađenosti (nostrifikacija) projekata
Kontaktna točka za građevne proizvode
Ovlaštene osobe
Potvrda o akreditaciji za obavljanje poslova i djelatnosti ispitivanja i prethodnih istraživanja
Pristupačnost građevina osobama s invaliditetom
Događanja
Najčešća pitanja i odgovori
Ispiši stranicu