Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Ispitni rokovi

STRUKOVNO PODRUČJE ARHITEKTURE

Tajnica ispitnog povjerenstva: Dragana Olujić, 01/ 3782-471 

21.02.2018. popis kandidata - zadnji rok za odgodu ispita 14.02.2018.

 


STRUKOVNO PODRUČJE GRAĐEVINARSTVA

Tajnica ispitnog povjerenstva: Gordana Metessi, 01/ 3782-124

30.01.2018. popis kandidata - zadnji rok za odgodu ispita 23.01.2018.
20.02.2018. popis kandidata - zadnji rok za odgodu ispita 13.02.2018.


Odluka o mogućnosti polaganja stručnog ispita osobama koje su završile Geotehnički fakultet u Varaždinu – VSS
(pdf)

Odluka o mogućnosti polaganja stručnog ispita osobama koje su završile Geotehnički fakultet u Varaždinu – VŠS (pdf)
 


STRUKOVNO PODRUČJE ELEKTROTEHNIKE

Tajnik ispitnog povjerenstva: Dean Baričić, 01/ 3782-188 

-    

Obavijest kandidatima:

Za pristupnike VSS spreme

Mole se kandidati  visoke stručne spreme (VSS) da u obrascu SIG-1, Zahtjeva za polaganje navedu jedno od užih područja struke:
 1. Postrojenja u elektroprivredi
 2. Postrojenja i instalacije u industriji, zgradarstvu, prometu i dr.
 3. Oprema i instalacije u prostorima ugroženim od eksplozivne atmosfere
 4. Telekomunikacije
 5. Radijske komunikacije
 6. Mjerenje, upravljanje i nadzor industrijskih procesa
 7. Ispitivanje i potvrđivanje sukladnosti u graditeljstvu

Za sve stručne spreme

Mole se svi kandidati da kod vrste poslova na obrascu SIG-1, Zahtjeva za polaganje navedu samo jednu vrstu poslova za koje polažu stručni ispit:

 1. Sudionik u gradnji
 2. Stručni poslovi prostornog uređenja
 3. Poslovi sudionika u gradnji krajobrazne arhitekture
 4. Upravni poslovi prostornog uređenja
 5. Ispitivanje i potvrđivanje sukladnosti u graditeljstvu
   

STRUKOVNO PODRUČJE STROJARSTVA

Tajnik ispitnog povjerenstva: Damir Štimac, 01/ 3782-183

22.02.2018. popis kandidata - zadnji rok za odgodu ispita 15.02.2018.
 

Obavijest kandidatima:

Za pristupnike svih stručnih sprema

Mole se svi kandidati da kod vrste poslova na obrascu SIG-1, u zahtjevu za polaganje stručnog ispita, navedu samo jednu vrstu poslova za koje polažu stručni ispit:

 1. Sudionik u gradnji ili
 2. Ispitivanje i potvrđivanje sukladnosti u graditeljstvu

Samo za pristupnike VSS spreme ili najmanje 300 ECTS bodova

Mole se kandidati, visoke stručne spreme (VSS) ili sa najmanje 300 ECTS bodova, da u obrascu SIG-1, kod popunjavanja zahtjeva za polaganje stručnog ispita, navedu jedno od užih područja struke:

 1. Energetika
 2. Tlačna oprema
 3. Instalacije
 4. Konstrukcije i procesna tehnologija
 5. Ispitivanje i potvrđivanje sukladnosti u graditeljstvu

Napomena: mole se svi pristupnici da u zahtjevu navedu svoju elektroničku poštu (e-mail) uz telefon ili mobitel.

 

Ispiši stranicu