Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Obrazac za pitanja podnositelja zahtjeva

Na ovim stranicama možete postaviti pitanja vezana uz djelokrug rada Agencije za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada (AZONIZ-a).

Nakon što zaprimimo Vaše pitanje proslijedit ćemo ga u stručnu službu AZONIZ-a koja će na njega odgovoriti.  


Vaši kontakt podaci:


Vaše pitanje odnosi se na slijedeće područje:
*- obvezno ispuniti

NAPOMENA:
Ne zaprimamo privitke putem info@azoniz.hr. Sve dopune, zamolbe, zahtjeve i slično molimo slati na adresu AZONIZ-a s pozivom na klasu predmeta, savjetujemo preporučeno s povratnicom gdje ista služi kao potvrda o zaprimanju u AZONIZ-u.

Osobni podaci prikupljeni ovim obrascem koristi će se isključivo u interne svrhe AZONIZ-a i neće se proslijeđivati trećim osobama. Korištenjem ovog obrasca suglasni ste s načinom korištenja podataka.
Ispiši stranicu