Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Najam stanova – zaštićeni najmoprimci

Prava i obveze u svezi s najmom i korištenjem stana ili dijela stana uređene su Zakonom o najmu stanova (Narodne novine, br. 91/1996, 48/1998 - odluka Ustavnog suda, 66/1998 - ispravak odluke Ustavnog suda i 22/2006 -  Zakon o prodaji stanova namijenjenih za nadstojnika stambene zgrade) koji je stupio na snagu 5. studenog 1996. godine.

Procjenjuje se da u Hrvatskoj trenutno ima 3.734 privatna stana u kojima živi blizu 9 tisuća zaštićenih najmoprimaca. Prosječna površina tih stanova procjenjuje se na 62,25m2. Prema grubim procjenama oko 10% stanova koriste zaštićeni najmoprimci koji su hrvatski branitelji, a oko 10% ih koriste osobe koje primaju stalnu socijalnu pomoć.

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja izradilo je Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o najmu stanova za koji je provedeno javno savjetovanje u razdoblju od 02.05.-01.06.2016. godine. Izmjenama i dopunama Zakona želi se pitanje zaštićenih najmoprimaca u stanovima u vlasništvu fizičkih osoba uredi na sustavan i cjelovit način, da se njegove odredbe usklade sa odredbama Ustava Republike Hrvatske, te da se prilikom formuliranja teksta zakona poštuje pravni okvir koji je određen konačnom presudom Europskog suda za ljudska prava u predmetu Statileo protiv Hrvatske, te drugih odgovarajućih presuda Europskog suda za ljudska prava.

Nakon provedenog javnog savjetovanja, Ministarstvo će izraditi Konačni prijedlog Zakona te ga uputiti na Vladu a potom i u Hrvatski sabor na donošenje. 
 

Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o najmu stanova
(savjetovanje od 02.05.2016.-01.06.2016.)

Izvješće o javnom savjetovanju
02.05.2016. (HINA) - Ministar Kuščević o izmjenama i dopunama Zakona o najmu stanova
Savjetovanje o Iskazu o procjeni učinaka propisa za prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o najmu stanova (13.07.2015.-13.08.2015.)
Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o najmu stanova
(javna rasprava od 06.12.2013.-06.02.2014.)
Javni poziv svim zaštićenim najmoprimcima i svim vlasnicima (19.03.2014.-23.05.2014.)
Ispiši stranicu