Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koji obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja otvorilo je 16. studenog 2017. godine novi, četvrti po redu Poziv za 'Energetsku obnovu zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora' kako bi potencijalni prijavitelji iz državne, regionalne i lokalne samouprave, javnih ustanova i udruga koje imaju javne ovlasti mogli energetski obnoviti svoje zgrade u kojima se obavljaju društvene djelatnosti. Društvenim djelatnostima u smislu ovog Poziva smatraju se: predškolski odgoj, osnovnoškolski i srednjoškolski odgoj i obrazovanje, visoko obrazovanje, formalno obrazovanje odraslih, znanstvena djelatnost, kazališna djelatnost, audiovizualne djelatnosti, knjižnična djelatnost, arhivska djelatnost, muzejska djelatnost, zdravstvena djelatnost, djelatnost socijalne skrbi, upravna i/ili uredska djelatnost, pravosudna djelatnost, sportska djelatnost, stanovanje zajednica, vatrogasna djelatnost, djelatnost zaštite i spašavanja te djelatnost humanitarne pomoći.

U okviru ovog Poziva osigurano je 380 milijuna kuna iz Europskog fonda za regionalni razvoj za energetsku obnovu zgrada javnog sektora, a u slučaju velikog interesa i kvalitetnih projekata te iskorištenja sredstava postoji mogućnost povećanja alokacije. Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti za financiranje prihvatljivih troškova pojedinog projekta je 80 tisuća kuna, a najviši 40 milijuna kuna. Podnošenje projektnih prijedloga započinje 15. siječnja 2018., a krajnji rok za podnošenje projektnih prijedloga je 31. prosinca 2020., odnosno do iskorištenja raspoloživih financijskih sredstava.

Osim ispunjenja osnovnog cilja Poziva kojim se planira smanjenje potrošnje energije za grijanje/hlađenje od najmanje 50% na godišnjoj razini, dodatni pozitivni učinci očitovat će se u smanjenju troškova za energente čime će se od financijskih ušteda moći financirati neophodne infrastrukturne investicije na razini jedinica regionalne i lokalne samouprave.

Prihvatljivi Prijavitelji u sklopu ovog Poziva mogu biti:
  • tijela državne vlasti, ministarstva, središnji državni uredi, državne upravne organizacije i uredi državne uprave u županijama
  • jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave
  • javne ustanove ili ustanove koje obavljaju društvene djelatnosti
  • vjerske zajednice
  • udruge koje imaju javne ovlasti uređene posebnim Zakonom
Podsjetimo, Ministarstvo je preko Pilot projekta 4c1.1 za izradu projektne dokumentacije i Pilot projekta 4c1.2 za radove energetske obnove ugovorilo gotovo 60 milijuna kuna iz Europskog fonda za regionalni razvoj i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Poziv 'Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja'  bio je otvoren za prijave u razdoblju od 22. studenog 2016. godine do 20. veljače 2017. godine. U tijeku je ugovaranje 214 projekata energetske obnove zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije javnih ustanova odgoja i obrazovanja kojima će se dodijeliti više od 342 milijuna kuna bespovratnih sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Zgrade koje su se prijavile na ovaj Poziv u prosjeku će ostvariti uštedu oko 66%.   

Više informacija o pozivima Ministarstva dostupno je putem niže navedenih poveznica:
 
Poziv 4c1.4 'Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora'
Poziv 4c1.3 'Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja'
Pilot projekt 4c1.2 'Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja'
Pilot projekt 4c1.1 'Izrada projektne dokumentacije za energetsku obnovu zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja'
Ispiši stranicu