Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Nacrt Pravilnika o metodama procjene vrijednosti nekretnina (javna rasprava od 08.09.2015. do 23.09.2015.)

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja provelo je javnu raspravu o Nacrtu Pravilnika o metodama procjene vrijednosti nekretnina u razdoblju od 08. do 23. rujna 2015. godine. Pravilnikom se  propisuje razrada metoda procjene vrijednosti nekretnina, razrada kakvoće nekretnine i interkvalitativno izjednačenje, izvođenje nužnih podataka, odabir metode za procjenu vrijednosti nekretnina, elementi te oblik i sadržaj procjembenog elaborata.

Zainteresirana javnost svoje primjedbe, prijedloge i mišljenja na predloženi tekst Nacrta Pravilnika mogla je dostaviti na adresu elektroničke pošte: pravilnik.procjena.nekretnina@mgipu.hr najkasnije do 23. rujna 2015. godine.

Pravilnik je donesen i objavljen u Narodnim novinama broj 105/2015 od 02. listopada 2015. godine. Stupio je na snagu prvoga dana od dana objave u Narodnim novinama.


Analiza dostavljenih primjedbi s javne rasprave
Ispiši stranicu