Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Nacrt Pravilnika o informacijskom sustavu tržišta nekretnina (javna rasprava od 16.09.2015. do 27.09.2015.)

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja provelo je javnu raspravu o Nacrtu Pravilnika o informacijskom sustavu tržišta nekretnina u razdoblju od 16. do 27. rujna 2015. godine. Pravilnikom se propisuje sadržaj i način vođenja eNekretnina, zbirke kupoprodajnih cijena i plana približnih vrijednosti te način korištenja podataka iz istih. Pravilnik se donosi na temelju članka 6., stavka 3. Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina (»Narodne novine«, broj 78/2015).

Zainteresirana javnost svoje primjedbe, prijedloge i mišljenja na predloženi tekst Nacrta Pravilnika mogla je dostaviti na adresu elektroničke pošte: pravilnik.procjena.nekretnina@mgipu.hr najkasnije do 27. rujna 2015. godine.

Pravilnik je donesen i objavljen u Narodnim novinama broj 114/2015 od 21. listopada 2015. Stupa na snagu prvoga dana od dana objave.Nacrt Pravilnika o informacijskom sustavu tržišta nekretnina 

Nacrt Priloga 1. Obrasci zahtjeva za izdavanje izvatka iz zbirke kupoprodajnih cijena
 
a) obrazac 01  - Zahtjev za izdavanje izvatka iz zbirke kupoprodajnih cijena – kupoprodaja zemljišta
b) obrazac 02  - Zahtjev za izdavanje izvatka iz zbirke kupoprodajnih cijena – kupoprodaja stanova
c) obrazac 03  - Zahtjev za izdavanje izvatka iz zbirke kupoprodajnih cijena – kupoprodaja poslovnih prostora
d) obrazac 04  - Zahtjev za izdavanje izvatka iz zbirke kupoprodajnih cijena – kupoprodaja obiteljskih kuća
e) obrazac 05  - Zahtjev za izdavanje izvatka iz zbirke kupoprodajnih cijena – zakupnina za zemljišta
f) obrazac 06  - Zahtjev za izdavanje izvatka iz zbirke kupoprodajnih cijena – zakupnina za poslovne prostore
g) obrazac 07  - Zahtjev za izdavanje izvatka iz zbirke kupoprodajnih cijena – najamnina za stanove
h) obrazac 08  - Zahtjev za izdavanje izvatka iz zbirke kupoprodajnih cijena – kupoprodaja/najam/zakup nekretnina
Nacrt Priloga 2. Evidencijske oznake realiziranog naplatnog prometa nekretnina        
Nacrt Priloga 3. Evidencija podataka za zbirku kupoprodajnih cijena
Nacrt Priloga 4. Sadržaj izvadaka iz zbirke kupoprodajnih cijena
Nacrt Priloga 5. Obrazac zahtjeva za dodjelu ovlasti u sustavu eNekretnine

Ispiši stranicu