Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

02.11.2015. - Završena energetska obnova bolnice u Križinama KBC u Splitu

 

U Splitu na Križinama svečano je otvoren energetski obnovljen dio Kliničkoga bolničkog centra u koji je uloženo 78 milijuna kuna. 
  
Radovi na energetskoj obnovi bolnice započeli su u svibnju i trajala do rujna 2015. Završili su znatno ranije od krajnjeg ugovorenog roka. Obnovljena bolnica, osim što je energetski učinkovitija, ujedno je i puno komfornija i ugodnija za rad ljudi i boravak pacijenata. Dobrom organizacijom postignuto je da bolnica radi cijelo vrijeme obnove iako je na gradilištu svakodnevno bilo od 120 do 160 radnika. Povrat investicije se vrši kroz uštede korisnika u sljedećih 14 godina a nema nikakvog dodatnog zaduživanja korisnika odnosno Ministarstva zdravlja. U obnovi je sudjelovalo preko 30 hrvatskih tvrtki. Projekt energetske obnove bolnice Križine započeo je objavom javnog natječaja u kolovozu 2014. na kojem je odabrana tvrtka Rudan d.o.o. iz Žminja kao Pružatelja usluge energetske obnove, nakon čega je uslijedilo potpisivanja ugovora, izrada projekta i verifikacija.

Energetska obnova obuhvatila je sanaciju ovojnice zgrade; fasade, ravnog krova i vanjske stolarije. Rekonstruirana je kotlovnica i toplinske podstanice, zamijenjen energent i umjesto mazuta koristit će se lož ulje i plin, ugrađen je novi kotao, dizalice topline sa ekološkim plinom CO2, solarni kolektori za pripremu sanitarne tople vode, centralni nadzor itd. Zamijenjeno je 10.700 rasvjetnih tijela – uvedena je LED tehnologija rasvjete. Izvršena je rekonstrukcija vanjske i unutarnje vodoopskrbne mreže, uveden je nadzor potrošnje vode i detekcija propuštanja te optimalizacija rada vodoopskrbnog sustava. 

U obnovu je uloženo 78.000.000,00 kuna od čega je 65 % privatnog kapitala ESCO partnera tvrtke Rudan d.o.o. u iznosu od 50.500.000,00 kn te 35 % subvencioniranih sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u iznosu od 27.500.00,00 kn. Investicijom se osigurava 56% manja potrošnja energije, manja emisija CO2 za 58 %, smanjenje potrošnje  vode za 72%, a 14 % proizvedene energije je iz obnovljivih izvora.

Energetska je obnova provedena prema Programu energetske obnove zgrada javnog sektora za razdoblje 2014. – 2015. kojeg je izradilo Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja a Vlada RH donijela 31. listopada 2013. Zakonom o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji i Uredbom o ugovaranju i provedbi energetske usluge u javnom sektoru uređen je postupak provođenja energetskih usluga u javnom sektoru i time je osigurano da se bez dodatnog trošenja proračunskih sredstava vlasnika/korisnika provedu mjere poboljšanja energetske učinkovitosti u zgradama javnog sektora. Za provedbu Programa zadužena je Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama a Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost osigurava sredstava za financiranje i sufinanciranje provedbe.

 

Ispiši stranicu