Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Podnošenje zahtjeva za pristup aplikaciji eNekretnine


UPUTE ZA SLANJE ZAHTJEVA
ZA PRISTUP APLIKACIJI eNekretnine

Zahtjeve za pristup aplikaciji eNekretnine moguće je dostaviti putem mail adrese: procjene.nekretnina@mgipu.hr ili na adresu Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, Ulica Republike Austrije 20, Zagreb.


Nastavno na odredbe članaka 12. do 15. Pravilnika o informacijskom sustavu tržišta nekretnina (Narodne novine broj 114/15)

 1. službenici upravnih i/ili stručnih tijela županije, Grada Zagreba odnosno velikoga grada dostavljaju sljedeće:
 • pisani zahtjev kojim se imenuju službenici od strane župana odnosno gradonačelnika (osim za članove visokog procjeniteljskog povjerenstva)
 • popunjeni ZAHTJEV ZA PRISTUP APLIKACIJI eNekretnine za svakog službenika pojedinačno
   
 1. članovi procjeniteljskog povjerenstva županije, Grada Zagreba odnosno velikoga grada dostavljaju sljedeće:
 • pisani zahtjev kojim se imenuju članovi procjeniteljskog povjerenstva od strane župana odnosno gradonačelnika (osim za članove visokog procjeniteljskog povjerenstva)
 • popunjeni ZAHTJEV ZA PRISTUP APLIKACIJI eNekretnine za svakog člana pojedinačno
   
 1. procjenitelji - fizičke osobe dostavljaju sljedeće:
 • popratni dopis s navedenim datumom važenja procjeniteljskog imenovanja ovjeren potpisom i pečatom ovlaštene osobe za procjenu vrijednosti nekretnina
 • popunjeni ZAHTJEV ZA PRISTUP APLIKACIJI eNekretnine
 • presliku rješenja o imenovanju
   
 1. pravne osobe koje su ovlaštene za procjene vrijednosti nekretnina dostavljaju sljedeće:
 • popratni dopis s popisom zaposlenika za koje se traži pristup aplikaciji eNekretnine ovjeren  potpisom i pečatom odgovorne osobe u pravnoj osobi koja je ovlaštena za procjene  vrijednosti nekretnina (sukladno odredbi članka 15., stavka 3. Pravilnika o informacijskom  sustavu tržišta nekretnina dodjeljuje se najviše za 5 zaposlenika u pravnoj osobi)
 • presliku rješenja o imenovanju pravne osobe s navedenim datumom važenja procjeniteljskog  imenovanja
 • popunjeni ZAHTJEV ZA PRISTUP APLIKACIJI eNekretnine za svakog zaposlenika pojedinačno
   
 1. ovlašteni posrednici u prometu nekretnina dostavljaju sljedeće:
 • popratni dopis s popisom zaposlenika za koje se traži pristup aplikaciji eNekretnine ovjeren potpisom i pečatom odgovorne osobe u pravnoj osobi koja je ovlaštena za obavljanje posredovanja u prometu nekretninama (sukladno odredbi članka 15., stavka 3. Pravilnika o informacijskom sustavu tržišta nekretnina dodjeljuje se najviše za 5 zaposlenika u pravnoj osobi)
 • pisani ZAHTJEV ZA PRISTUP APLIKACIJI eNekretnine za svakog zaposlenika pojedinačno, uz navođenje matičnog broja pod kojim je upisan u Registru posrednika u prometu nekretninama do datuma važenja ovlaštenja za obavljanje posredovanja u prometu nekretninama
 
ZAHTJEV ZA PRISTUP APLIKACIJI eNekretnine (xlsx)
Ispiši stranicu