Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Meteorološki podaci – primjenjuju se od 1. siječnja 2016.

Člankom 5. stavkom 2. Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (Narodne novine 128/2015) propisano je da Meteorološke podatke objavljuje ministar na službenim internetskim stranicama Ministarstva.

Meteorološki podaci sadrže meteorološke veličine za klimatski mjerodavne meteorološke postaje potrebne za proračun fizikalnih svojstava zgrade u pogledu racionalne uporabe energije i toplinske zaštite (Meteorološki parametri u tablicama po postajama, Reprezentativna godina Zagreb Maksimir, Reprezentativna godina Split Marjan, Brzine vjetra - referentne postaje, Brzine vjetra - ostale postaje, Satni podaci o smjeru i brzini vjetra za Zagreb i Satni podaci o smjeru i brzini vjetra za Split).


Meteorološki podaci
Ispiši stranicu