Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Metodologija provođenja energetskog pregleda građevina - primjenjuje se od 18. lipnja 2014

Europska direktiva 2010/31/EU Europskog Parlamenta i Vijeća od 19. svibnja 2010. (HREN) nalaže od država članica donošenje metodologije za izračunavanje energetskih svojstava zgrade. Metodologija se može donijeti na nacionalnoj ili regionalnoj razini, a mora biti u skladu s zajedničkim općim okvirom. Prema tom okviru energetska svojstva zgrade se utvrđuju na temelju izračunate ili stvarne godišnje potrošnje energije koja se utroši da bi se udovoljilo različitim potrebama povezanim s njezinom karakterističnom uporabom, a odražavaju potrebnu energiju za grijanje i potrebnu energiju za hlađenje da bi se mogli održavati predviđeni temperaturni uvjeti zgrade, te potrebnu energiju za pripremu potrošne tople vode. Kod nestambenih zgrada potrebno je uključiti i ugrađenu rasvjetnu instalaciju. Metodologija mora voditi računa o europskim normama i biti usklađena s relevantnim zakonodavstvom europske unije.

Pravilnikom o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju („Narodne novine“ broj 48/14.) propisano je da se potrebni proračuni energetskih potreba zgrade provode u skladu s Metodologijom za provođenje energetskih pregleda građevina.

Metodologija je definirana kao skup radnji i postupaka za provođenje energetskog pregleda građevina koja sadržava i algoritam za izračun energetskog svojstva zgrada, te uključuje sljedeće dijelove:
  
Algoritam za izračun energetskih svojstava zgrada

NAPOMENA:

U tijeku je izrada novog Pravilnika o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju te nove Metodologije provođenja energetskog pregleda zgrada. Objava navedenog Pravilnika planira se do početka srpnja 2017. Novi Pravilnik i Metodologija primjenjivati će se od 1. rujna 2017. godine. Novim Pravilnikom o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju, a prema novoj Metodologiji provođenja energetskog pregleda zgrada 2017, energetsko certificiranje će obvezno uključivati proračun potrebne specifične godišnje toplinske energije za grijanje i hlađenje ili klimatizaciju zgrade za referentne klimatske podatke, proračun specifične godišnje primarne energije, specifične godišnje isporučene energije i specifične godišnje emisije ugljičnog dioksida.

Također je u završnoj fazi izrada INFORMACIJSKOG SUSTAVA ENERGETSKIH CERTIFIKATA, aplikacije koja će omogućiti ovlaštenim osobama za energetsko certificiranje, energetske preglede zgrada i redovite preglede sustava grijanja, sustava hlađenja i sustava ventilacije i klimatizacije u zgradi, izdavanje i pohranu energetskih certifikata i unos podataka o energetskom stanju zgrade. Objava aplikacije se planira do početka srpnja 2017. Obveznom primjenom Pravilnika o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (rujan 2017.) izdavanje energetskih certifikata u Republici Hrvatskoj biti će moguće jedino pomoću INFORMACIJSKOG SUSTAVA ENERGETSKIH CERTIFIKATA.

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, ovlaštenim osobama za energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi, daje na besplatno korištenje računalni program za određivanje energetskog svojstva zgrade, koji omogućava proračun energetskog svojstva zgrade do primarne energije uključujući module definiranja karakteristika zgrade, toplinskih dobitaka i gubitaka, termotehničkih sustava grijanja, hlađenja i potrošne tople vode, rasvjete i pregled energetskog certifikata. Program omogućava dinamički satni proračun potrebne toplinske energije zgrade.

Također, računalni program omogućava provedbu proračuna primarne energije u sklopu izrade Elaborata tehničke, ekološke i ekonomske izvedivosti alternativnih sustava.

U vremenu od objave do početka primjene Pravilnika i Metodologije, ovlaštene osobe za energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi moći će testirati Računalni program za određivanje energetskog svojstva zgrade koji se već sada može preuzeti OVDJE

Ovlaštene osobe za energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi osim navedenog računalnog programa mogu koristiti i druge na tržištu dostupne programe.


Algoritam za izračun energetskih svojstava zgrada (objavljen 15. svibnja 2017. u obveznoj primjeni od 1. rujna 2017.)

 
Ispiši stranicu