Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Uputa

Poštovani,

Objašnjenja odnosno tumačenja zakona i drugih propisa ne šaljemo elektroničkom poštom.

Konkretne informacije o potrebnim dozvolama: mogućnosti gradnje na parceli, upisu u katastar, zemljišne knjige, tumačenju prostornog plana itd. potrebno je potražiti u gradskom odnosno županijskom upravnom tijelu nadležnom za izdavanje dozvola za gradnju te u lokalnom katastarskom uredu i zemljišno knjižnom odjelu općinskog suda.  

Opće informacije o gradnji, uporabi građevine, upisu u katastar, upisu u zemljišne knjige, energetskom certifikatu, održavanju i uklanjanju građevine, prijavi bespravne gradnje mogu se naći u VODIČU KROZ GRADNJU na stranici: http://www.mgipu.hr/default.aspx?id=17692

Odgovori na učestala pitanja objavljeni su u rubrici NAJČEŠĆA PITANJA I ODGOVORI na stranici: http://www.mgipu.hr/default.aspx?id=17694

Tekstovi propisa iz nadležnosti Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja s uputama i objašnjenjima objavljeni su u rubrici PROPISI na stranici: http://www.mgipu.hr/default.aspx?id=3654 dok se informacije o propisima za koje se provodi javno savjetovanje mogu naći na stranici: http://www.mgipu.hr/default.aspx?id=6882

Pravilnikom o jednostavnim i drugim građevinama i radovima („Narodne novine“ broj  112/17., 34/18.) određeno je što se može graditi tj. koji radovi izvoditi bez građevinske dozvole u skladu s glavnim projektom ili bez glavnog projekta. Za konkretna se pitanja potrebno obratiti lokalnoj samoupravi jer se prilikom izvođenja tih radova potrebno pridržavati odredbi prostornog plana kojeg donosi lokalna samouprava. Pravilnik se može pročitati na Narodnim novinama https://narodne-novine.nn.hr/

Informacije o građevnim proizvodima, profesionalnim osobama, upravljanju projektom gradnje, stručnim ispitima i usavršavanju, minimalnim tehničkim uvjetima,  upravnim pristojbama, pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom  itd. mogu se naći na stranici o području GRADITELJSTVA: http://www.mgipu.hr/default.aspx?id=28128

Načelne informacije o postupku ozakonjenja tj. legalizacije temeljem Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama nalaze se na stranici: http://www.mgipu.hr/default.aspx?id=26402 Pitanja koja se tiču konkretnog postupka rješavaju se s tijelom kojem je zahtjev podnesen. Na rješenje tog tijela, u zakonskom roku, moguće je podnijeti žalbu koju rješava Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja. Informacije o Agenciji za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada mogu se naći na: http://www.mgipu.hr/default.aspx?id=17734

Opće informacije o radu Građevinske inspekcije kao i kontakt podatke za prijavu bespravne gradnje moguće je naći na stranici: http://www.mgipu.hr/default.aspx?id=7639

Opće informacije o postupku procjene vrijednosti nekretnine kao i kontakt podaci za to područje rada nalaze se na stranici: http://www.mgipu.hr/default.aspx?id=22160

Opće informacije o komunalnom gospodarstvu (komunalne naknade i doprinosi) mogu se pročitati na stranici: http://www.mgipu.hr/default.aspx?id=27807 Odluke o visini i načinu plaćanja komunalne naknade i komunalnog doprinosa u nadležnosti su grada odnosno općine.

Opće informacije o području stanovanja, subvencioniranju stambenih kredita, najmu stanova, programima POS-a te procjeni vrijednosti nekretnina, mogu se pročitati na našoj mrežnoj stranici:  http://www.mgipu.hr/default.aspx?id=9167 Konkretne informacije o projektima POS-a mogu se dobiti od Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama, APN-a http://apn.hr/ koja provodi te programe.

Opće informacije o energetskoj učinkovitosti, izradi energetskih certifikata, programima subvencioniranja povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća, višestambenih zgrada, komercijalnih zgrada i zgrada javne namjene, instalaterima sustava obnovljivih izvora energije te podaci o načinu stjecanja ovlaštenja itd. nalaze se na našoj mrežnoj stranici:  http://www.mgipu.hr/default.aspx?id=14520

Informacije o Europskim strukturnim i investicijskim fondovima koji su vezani uz nadležnost ovog Ministarstva dostupne su na našoj mrežnoj stranici: http://www.mgipu.hr/default.aspx?id=14509. Za sve ostale informacije obratite se Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije https://razvoj.gov.hr/

Informacije o prostornom planiranju, Informacijskom sustavu prostornog uređenja, o planovima u izradi te ostale informacije vezane uz prostor i nadležnost ovog Ministarstva možete pročitati na: http://www.mgipu.hr/default.aspx?id=7578

Podaci o javnoj nabavi dostupni su na stranici: http://www.mgipu.hr/default.aspx?id=47384

Informacije o mogućnosti zapošljavanja u Ministarstvu objavljene su na stranici: http://www.mgipu.hr/default.aspx?id=28077

Opće informacije i kontakt za ostvarivanje prava na pristup informacijama temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama objavljene su na stranici http://www.mgipu.hr/default.aspx?id=5945

Na pitanja o predmetima koji se nalaze u Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja odgovorit ćemo u razumnom roku.

S poštovanjem,

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
Ministry of Construction and Physical Planning
Ulica Republike Austrije 20, 10 000 Zagreb
Kabinet ministra/Office of the Minister
web: http://www.mgipu.hr

 

 
Ispiši stranicu