Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Državni tajnici i pomoćnici ministra

mr.sc. ŽELJKO UHLIR 
Državni tajnik
Tel: 01/3782-445
Faks: 01/3772-555
Životopis

DANIJEL MEŠTRIĆ, mag.ing.aedif.
Državni tajnik
Tel: 01/3782-148
Faks: 01/3772-555
Životopis

DUNJA MAGAŠ, dipl.ing.građ.
Državna tajnica
Tel: 01/3782-495
Faks: 01/3772-555
Životopis

mr.sc. DANIJEL ŽAMBOKI, dipl.oec
Pomoćnik ministra za prostorno uređenje, pravne poslove i programe Europske unije
Tel: 01/3782-471
Faks: 01/3782-127 
Životopis

Doc.dr.sc. MILAN REZO, dipl.ing.geodezije 
Pomoćnik ministra za dozvole državnog značaja
Tel: 01/3782-473
Faks: 01/3782-152
Životopis

ZDRAVKO VUKIĆ, struč.spec.admin.publ.
Pomoćnik ministra za inspekcijske poslove
Tel: 01/ 3712-714
Faks: 01/ 3712-713
Životopis

Doc.dr. sc. MAJA-MARIJA NAHOD, dipl.ing.građ.
Pomoćnica ministra za graditeljstvo i energetsku učinkovitost u zgradarstvu
Tel: 01/3782-123
Faks: 01/3782-106
Životopis

 
Ispiši stranicu