Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Urbanistički plan uređenja državnog značaja 'Skijaški kompleks', Medvednica

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja provodi postupak određivanja sadržaja strateške studije o utjecaju na okoliš Urbanističkog plana uređenja državnog značaja 'Skijaški kompleks', Medvednica.

Odluku o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja državnog značaja 'Skijaški kompleks' Medvednica donio je 08. veljače 2016. godine ministar graditeljstava i prostornog uređenja Lovro Kuščević.

Strateška studija izrađuje se za Urbanistički plan uređenja državnog značaja 'Skijaški kompleks', Medvednica čiji je nositelj izrade Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja a koordinator izrade Hrvatski zavod za prostorni razvoj. Plan se donosi na temelju Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja državnog značaja 'Skijaški kompleks', Medvednica koju je donijela Vlada Republike Hrvatske 28. svibnja 2015. godine. 

Područje 'Skijaškog kompleksa' unutar Parka prirode Medvednica je područje koje je u relativno kratkom vremenskom razdoblju, zbog održavanja skijaškog natjecanja 'Snježna kraljica' postalo prepoznatljivo za Grad Zagreb i Republiku Hrvatsku. 

Zainteresirana i stručna javnost svoja mišljenja i prijedloge na sadržaj strateške studije, koji je propisan Prilogom I. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš (Narodne novine broj 64/08) mogla je dostaviti u razdoblju od 16. veljače 2016. do 16. ožujka 2016. godine.  

Za više informacija slijedite niže navedene linkove:

Postupak izrade plana

24.02.2017. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja državnog značaja 'Skijaški kompleks', Medvednica
Urbanistički plan uređenja državnog značaja 'Skijaški kompleks', Medvednica
Prijedlog plana, prosinac 2016.
Odluka o utvrđivanju Prijedloga Urbanističkog plana uređenja državnog značaja 'Skijaški kompleks', Medvednica, za javnu raspravu
Narodne novine broj 6/2017

28.05.2015. - Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja državnog značaja 'Skijaški kompleks', Medvednica, s kartografskim prikazom


Postupak strateške procjene utjecaja na okoliš:
 

24.02.2017. - Odluka o upućivanju na javnu raspravu Strateške studije o utjecaju na okoliš UPU državne razine 'Skijaški kompleks' s Prijedlogom UPU državne razine 'Skijaški kompleks'
24.02.2017. - Informacija o javnoj raspravi o Strateškoj studiji o utjecaju na okoliš Urbanističkog plana uređenja državne razine 'Skijaški kompleks', Medvednica s Prijedlogom Urbanističkog plana uređenja državne razine Skijaški kompleks, Medvednica
STRATEŠKA STUDIJA O UTJECAJU NA OKOLIŠ Urbanističkog plana uređenja državne razine 'Skijaški kompleks', Medvednica

23.03.2016. - Odluka o sadržaju strateške studije o utjecaju na okoliš za Urbanistički plan uređenja državnog značaja 'Skijaški kompleks', Medvednica

15.02.2016. - Informacija o provedbi postupka određivanja sadržaja strateške studije o utjecaju na okoliš Urbanističkog plana uređenja državnog značaja 'Skijaški kompleks', Medvednica

12.02.2016. - Odluka o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš za Urbanistički plan uređenja državnog značaja 'Skijaški kompleks', Medvednica

   
 
Ispiši stranicu