Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Urbanistički plan uređenja državnog značaja 'Vršna zona', Medvednica

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja provodi postupak određivanja sadržaja strateške studije o utjecaju na okoliš Urbanističkog plana uređenja državnog značaja 'Vršna zona', Medvednica.

Odluku o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja državnog značaja 'Vršna zona' Medvednica donio je 08. veljače 2016. godine ministar graditeljstava i prostornog uređenja Lovro Kuščević.

Strateška studija izrađuje se za Urbanistički plan uređenja državnog značaja 'Vršna zona', Medvednica čiji je nositelj izrade Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja a koordinator izrade Hrvatski zavod za prostorni razvoj. Plan se donosi na temelju Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja državnog značaja 'Vršna zona', Medvednica koju je donijela Vlada Republike Hrvatske 28. svibnja 2015. godine. 

Područje 'Vršne zone' prepoznatljivo je područje unutar Parka prirode Medvednica. Gradnju unutar tog područja karakteriziraju građevine nastale u širokom vremenskom rasponu različitih funkcija, građevnog stanja i oblikovnog izričaja. S obzirom na rastući značaj Parka u turističkoj ponudi Grada Zagreba i Republike Hrvatske ocjenjuje se da je nakon donošenja Prostornog plana Parka prirode Medvednica potrebno izraditi analizu i stvoriti preduvjete za restrukturiranje područja, rekonstrukciju i gradnju građevina.

Zainteresirana i stručna javnost svoja mišljenja i prijedloge na sadržaj strateške studije, koji je propisan Prilogom I. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš (Narodne novine broj 64/08)  mogla je dostaviti u razdoblju od 16.02.2016. do 16.03.2016. godine. 


Za više informacija slijedite niže navedene linkove:

Postupak izrade plana

24.02.2017. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja državnog značaja 'Vršna zona', Medvednica
Urbanistički plan uređenja državnog značaja 'Vršna zona', Medvednica
Prijedlog plana, prosinac 2016.
Odluka o utvrđivanju Prijedloga Urbanističkog plana uređenja državnog značaja 'Vršna zona', Medvednica, za javnu raspravu
Narodne novine broj 6/2017

28.05.2015. - Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja državnog značaja 'Vršna zona', Medvednica, s kartografskim prikazom


Postupak strateške procjene utjecaja na okoliš:

24.02.2017. - Odluka o upućivanju na javnu raspravu Strateške studije o utjecaju na okoliš UPU državne razine 'Vršna zona' s Prijedlogom UPU državne razine 'Vršna zona'
24.02.2017. - Informacija o javnoj raspravi o Strateškoj studiji o utjecaju na okoliš Urbanističkog plana uređenja državne razine 'Vršna zona', Medvednica s Prijedlogom Urbanističkog plana uređenja državne razine 'Vršna zona', Medvednica
STRATEŠKA STUDIJA O UTJECAJU NA OKOLIŠ za Urbanistički plan uređenja državnog značaja 'Vršna zona', Medvednica
23.03.2016. - Odluka o sadržaju strateške studije o utjecaju na okoliš za Urbanistički plan uređenja državnog značaja 'Vršna zona', Medvednica
15.02.2016. - Informacija o provedbi postupka određivanja sadržaja strateške studije o utjecaju na okoliš Urbanističkog plana uređenja državnog značaja 'Vršna zona', Medvednica
12.02.2016. - Odluka o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš za Urbanistički plan uređenja državnog značaja 'Vršna zona', Medvednica
   
 


Ispiši stranicu