Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Okončana savjetovanja

 
Obrazac prethodne procjene za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju na javnom savjetovanju od 21.09. do 05.10.2018.
Obrazac prethodne procjene za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju na javnom savjetovanju od 17.9. do 1.10.2018.
Nacrt Pravilnika o sadržaju podataka o stanovima i osobama koje plaćaju zaštićenu najamninu na javnom savjetovanju od 11.09. do 10.10.2018.
Obrazac prethodne procjene za Zakon o izmjenama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama na javnom savjetovanju od 12.09. do 28.09.2018.
Nacrt Pravilnika o najmu nekretnina iz programa društveno poticane stanogradnje na javnom savjetovanju od 30.08. do 29.09.2018.
Nacrt Pravilnika o uvjetima, mjerilima i postupku davanja u najam stanova za službene potrebe na javnom savjetovanju od 25.07. do 23.08.2018.
Nacrt izmjena i dopuna Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama na javnom savjetovanju od 15.06. do 14.07.2018.
Nacrt Odluke o određivanju relativnih pondera za arhitektonske i inženjerske i s njima povezane savjetodavne usluge u graditeljstvu i prostornom uređenju na javnom savjetovanju od 06.06. do 06.07.2018.
Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje na javnom savjetovanju od 22.05. do 21.06.2018.
Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o subvencioniranju stambenih kredita na javnom savjetovanju od 20.04. do 19.05.2018.
Obrazac prethodne procjene za Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o subvencioniranju stambenih kredita na javnom savjetovanju od 15.02.2018. do 02.03.2018. godine
Nacrt Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima na javnom savjetovanju od 06.02.2018. do 07.03.2018.
Propisi Europske unije koji se odnose na proizvode koji se upotrebljavanju za gradnju zgrada i infrastrukturne radove na javnom savjetovanju od 22.01.2018. do 16.04.2018. godine
Prijedlog Uredbe o izmjeni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama na javnom savjetovanju od 27.12.2017. do 26.01.2018.
Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o društveno poticanoj stanogradnji na javnom savjetovanju od 01. do 31.12.2017.
Tehnički propis o građevnim proizvodima na javnom savjetovanju od 30.11.2017. do 14.12.2017.
Prijedlog Pravilnika o tehničkom pregledu građevine na javnom savjetovanju od 23.10.2017. do 7.11.2017.
Obrazac prethodne procjene za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju na javnom savjetovanju od 18.10.2017. do 2.11.2017.
Obrazac prethodne procjene za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o društveno poticanoj stanogradnji na javnom savjetovanju od 20.10.2017. do 4.11.2017.
Prijedlog plana zakonodavnih aktivnosti za 2018. godinu na javnom savjetovanju od 18.10.2017. do 2.11.2017.
Obrazac prethodne procjene za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o građevinskoj inspekciji na javnom savjetovanju od 18.10.2017. do 2.11.2017.
Obrazac prethodne procjene za Zakon o izmjena i dopunama Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje na javnom savjetovanju od 18.10.2017. do 2.11.2017.
Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga 'Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora' na javnom savjetovanju od 15.09.2017. do 16.10.2017.
Prijedlog Uredbe o izmjeni Zakona o društveno poticanoj stanogradnji na javnom savjetovanju od 08.08.2017. do 22.08.2017.
Prijedlog Uredbe o izmjeni Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje na javnom savjetovanju od 26.07.2017. do 09.08.2017.
Nacrt Pravilnika o zahvatima u prostoru koji se ne smatraju građenjem, a za koje se izdaje lokacijska dozvola na javnom savjetovanju od 21.07.2017. do 20.08.2017.
Nacrt Pravilnika o načinu izračuna građevinske (bruto) površine na javnom savjetovanju od 21.07.2017. do 20.08.2017.
Nacrt Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima na javnom savjetovanju od 21.07.2017. do 20.08.2017.
Naputak o načinu rada Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama u provedbi Zakona o subvencioniranju stambenih kredita na javnom savjetovanju od 14.07.2017. do 29.07.2017.
Revizija Dugoročne strategije za poticanje ulaganja u obnovu nacionalnog fonda zgrada Republike Hrvatske (iz 2014. godine) na javnom savjetovanju od 28.06.2017. do 13.07.2017.
Nacrt Pravilnika o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju na javnom savjetovanju od 05.06.2017. do 05.07.2017.
Nacrt prijedloga Zakona o komunalnom gospodarstvu na javnom savjetovanju od 16.03.2017. do 15.04.2017.
Nacrt Pravilnika o sustavu izobrazbe i certificiranja građevinskih radnika koji ugrađuju dijelove zgrade koji utječu na energetsku učinkovitost u zgradarstvu na javnom savjetovanju od 20.02.2017. do 22.03.2017.
Nacrt prijedloga Zakona o subvencioniranju stambenih kredita na javnom savjetovanju od 13.12.2016. do 12.01.2017.
Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji na javnom savjetovanju od 22.12.2016. do 06.01.2017.
Javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u cilju pripreme Poziva na dostavu projektnih prijedloga 'Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja' (u razdoblju od 07.-21.10.2016.)
Javno savjetovanje u cilju pripreme Poziva na dostavu projektnih prijedloga 'Energetska obnova višestambenih zgrada' (savjetovanje od 20.09.2016.- 04.10.2016.)
Tehnički propis za staklene konstrukcije (savjetovanje od 31.05.2016.- 31.07.2016.)
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (savjetovanje od 23.06.2016.- 07.07.2016.)
Javno savjetovanje o novom prijedlogu New Urban Agenda, UN Habitat III dokumenta (savjetovanje od 20.06.2016.- 04.07.2016.)
Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (savjetovanje od 02.06.2016.- 16.06.2016)
Javno savjetovanje o prvom prijedlogu New Urban Agenda, UN Habitat III dokumenta (savjetovanje do 23.05.2016.)
Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o najmu stanova
(savjetovanje od 02.05.2016.-01.06.2016.)

Izvješće o javnom savjetovanju
Nacrt prijedloga Tehničkog propisa za građevinske konstrukcije (savjetovanje od 07.03.-21.03.2016.)
Nacrt prijedloga Zakona o Izmjenama i dopunama Zakona o građevnim proizvodima (savjetovanje od 07.03.-21.03.2016.)
Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju s konačnim prijedlogom Zakona (savjetovanje od 18.02.-19.03.2016.)
Nacrt Pravilnika o izmjeni Pravilnika o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (savjetovanje od 18.02.-04.03.2016.)
Ispiši stranicu