Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Vukovarsko-srijemska županija

 
03.08.2018. - Izvješće o javnoj raspravi, u postupku donošenja II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Privlaka
03.08.2018. - Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vođinci
01.08.2018. - Izvješće s javne rasprave u postupku stavljanja izvan snage Provedbenog urbanističkog plana Radićev blok 2 Vinkovci
20.06.2018. - Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu III. Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Grada Vukovara
20.06.2018. - Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Vukovara
28.05.2018. - Izvješće o ponovnoj javnoj raspravi o prijedlogu 5. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Drenovci
07.05.2018. - Izvješće o ponovnoj javnoj raspravi o prijedlogu V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Drenovci
27.03.2018. - Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Drenovci
27.03.2018. - Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu VI. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Grada Županje
22.03.2018. - Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja 'Vučedol', Grad Vukovar
10.01.2018. - Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone u Novim Jankovcima
19.05.2017. - Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone 'Velebit' u Gunji
04.04.2017. - Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Centra Borovo
02.03.2017. - Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Andrijaševci
15.02.2017. - Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Grada Županje
03.08.2016. - Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Tovarnik
26.07.2016. - Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 'Šire središte grada'(UPU-1), Vukovar
22.07.2016. - Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Županje
19.07.2016. - Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Babina Greda
18.07.2016. - Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Drenovci
18.07.2016. - Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja 'Centar' Drenovci
05.07.2016. - Izvješće o ponovnoj javnoj raspravi o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ivankovo
04.05.2016. - Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Trpinja
06.04.2016. - Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Borovo
29.03.2016. - Izvješće o ponovnoj javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja zone pretežito poslovne namjene (K1), Općina Privlaka
23.03.2016. - Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja radne zone "Ambarine", Općina Gradište
23.03.2016. - Izvješće o ponovnoj javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vrbanja
26.01.2016. - Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vrbanja
30.12.2015. - Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ivankovo
08.12.2015. - Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Otoka
02.07.2015. - Izvješće o javnoj raspravi u sklopu postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja 'Središte Komletinci'
02.07.2015. - Izvješće o javnoj raspravi u sklopu postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja 'Otok-Središte'
02.06.2015. - Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 'Jošina 1' u Novim Jankovcima
Ispiši stranicu