Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Poziv 4c1.3 'Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja'

 POZIV ZATVOREN 31.01.2017.!POZIV ZATVOREN 31.01.2017.!POZIV ZATVOREN 31.01.2017.!POZIV ZATVOREN 31.01.2017.!POZIV ZATVOREN 31.01.2017.!VOREVOREVOREPOTIPOZIV ZATVOREN 20. veljače 2017.!

22. studenog 2016. - Otvoren Poziv na dostavu projektnih prijedloga 'Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja'

Svrha Poziva na dostavu projektnih prijedloga 'Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja' je provedba mjera energetske obnove i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora u kojima javne ustanove obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja koje će rezultirati smanjenjem potrošnje energije za grijanje/hlađenje kroz integrirani pristup.

U okviru ovog Poziva osigurano je 152.000.000,00 kuna iz EFRR-a, a u slučaju iskorištenja sredstava postoji mogućnost povećanja alokacije. Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti za financiranje prihvatljivih troškova pojedinačnog projektnog prijedloga je 80.000,00 kuna a najviši 10.000.000,00 kuna.

Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem otvorenog postupka dodjele bespovratnih sredstava u modalitetu višekratnih privremenih Poziva s krajnjim rokom podnošenja projektnih prijedloga za prvi privremeni poziv od 90 (devedeset) kalendarskih dana od dana objave, po isteku kojeg započinje postupak dodjele.

Prihvatljivi Prijavitelji u sklopu ovog Poziva mogu biti:

 • jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave koje su:

  a) vlasnici zgrada koje su predmet projekta u kojima javne ustanove, osnovane od strane jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave ili Republike Hrvatske, obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja, ili

  b) osnivači javnih ustanova koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja u zgradama koje su predmet projekta, pri čemu su zgrade koje su predmet projekta u vlasništvu te javne ustanove ili jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave ili Republike Hrvatske;
   
 • javne ustanove koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja ako ispunjavaju kumulativno sljedeća dva uvjeta:

  a) da su osnovane od strane jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave ili Republike Hrvatske, i

  b) da su zgrade u kojima obavljaju navedenu djelatnost u njihovom vlasništvu ili u vlasništvu jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave ili Republike Hrvatske. 

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja još jednom poziva sve zainteresirane prijavitelje da što prije, najkasnije do 6. veljače 2017. (ponedjeljak),  FZOEU-u (Sektoru za energetsku učinkovitost) kao obaveznom Partneru dostave svoje projektne prijedloge za predmetni Poziv kako bi se isti mogli pravovremeno i dubinski analizirati te kako bi prijavitelji imali dovoljno vremena za eventualne dopune/izmjene dokumentacije za prijavu. Za iste bi Fond mogao garantirati kako će od strane Sektora za energetsku učinkovitost dobiti Izjavu Partnera te Sporazum s Partnerom. Za projektne prijedloge dostavljene nakon navedenog datuma, dinamika izdavanja Izjave Partnera te Sporazuma s Partnerom ovisit će o ukupnom broju i kvaliteti zaprimljenih projektnih prijedloga.

21. srpnja 2017. – Potpisani prvi ugovori u sklopu Poziva
Pregled potpisanih ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava može se preuzeti OVDJE

Informativni letak

PITANJA S JASNO NAZNAČENOM REFERENCOM na Poziv moguće je poslati putem e-pošte na sljedeću adresu: ee@mgipu.hr a na adresu obrazovanje.eu@fzoeu.hr mogu se postavljati pitanja vezana uz ostvarivanje partnerstva te pripremu dokumentacije.
VAŽNO! 20. veljače 2017. godine u 23:59h obustavljeno je zaprimanje pitanja vezanih uz Poziv na dostavu projektnih prijedloga 'Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja'

ODGOVORE na najčešće postavljena pitanja možete pogledati OVDJE

DOKUMENTACIJA je dostupna OVDJE

INFORMATIVNE RADIONICE

ODLUKA o pokretanju Poziva

AKTIVNOSTI


  


Bespovratna sredstva za energetsku obnovu zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja dodjeljuje iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Operativnog programa 'Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.'

Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Status: otvoren od 22. studenog 2016. do 20. veljače 2017.

Nadležno tijelo: Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Područje: energetska učinkovitost, obnovljivi izvori energije
 
 

 

 
Ispiši stranicu