Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Program dodjele potpora male vrijednosti (de minimis) za energetsku obnovu višestambenih zgrada

Program dodjele potpora male vrijednosti (de minimis) za energetsku obnovu višestambenih zgrada donesen je 10. listopada 2016. godine i njime se propisuju uvjeti i postupci za dodjelu potpora male vrijednosti za projekte koji će se provoditi u sklopu specifičnog cilja 4c2 'Smanjenje potrošnje energije u stambenim zgradama (u višestambenim zgradama i obiteljskim kućama)' u okviru 'Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.'.
 
Temeljem ovog Programa Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja dodjeljivati će potpore male vrijednosti.
 
Zahtjevom za potporu temeljem ovog Programa smatra se projektni prijedlog predan u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga 'Energetska obnova višestambenih zgrada' koji se odnosi na zgradu u kojoj jedan ili više suvlasnika zgrade obavljaju gospodarsku djelatnost.

Program dodjele potpora male vrijednosti (de minimis) za energetsku obnovu višestambenih zgrada
Ispiši stranicu