Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Prostorni plan Parka prirode Papuk

Zakonom o proglašenju Parka prirode Papuk (Narodne novine broj 45/99), kojeg je donio Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora 23. travnja 1999. godine, područje Papuka (u ukupnoj površini od 336 km²) proglašava se Parkom prirode Papuk.

Temeljem Programa prostornog uređenja Republike Hrvatske (Narodne novine broj 50/99), utvrđen je prioritet izrade i provedbe dokumenata prostornog uređenja a osobito izrada prostornih planova nacionalnih parkova i parkova prirode. Sukladno odredbi članka 68. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine broj 153/13) određeno je da se prostorni plan područja posebnih obilježja donosi obvezno za područje nacionalnog parka i parka prirode.

Nositelj izrade Prostornog plana Parka prirode Papuk je Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja a koordinator izrade Hrvatski zavod za prostorni razvoj. Za više infomacija o postupku izrade plana i strateške procjene utjecana na okoliš slijedite niže navedene poveznice:

Postupak izrade plana:

9.11.2018. - Javna rasprava o Prijedlogu Prostornog plana Parka prirode Papuk
Prijedlog Prostornog plana Parka prirode Papuk
5.11.2018. - Odluka o utvrđivanju prijedloga Prostornog plana Parka prirode Papuk
Stručna podloga zaštite prirode za prostorni plan PP Papuk Državnog zavoda za zaštitu prirode (pdf)
Konzervatorska podloga za prostorni plan Park prirode Papuk izrađena po Ministarstvu kulture, Upravi za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Požegi (pdf)


Postupak strateške procjene utjecaja na okoliš:

9.11.2018. - Javna rasprava o Strateškoj stidiji utjecaja na okoliš Prostornog plana Parka prirode Papuk
5.11.2018. - Odluka o upućivanju u javnu raspravu Strateške studije utjecaja Prostornog plana Parka prirode Papuk na okoliš
10.11.2017. - Odluka o sadržaju Stateške studije utjecaja Prostornog plana Parka Prirode Papuk na okoliš (pdf) 
24.11.2016. - Informacija o provedbi postupka određivanja sadržaja strateške studije o utjecaju na okoliš Prostornog plana Parka prirode Papuk (pdf)
22.11.2016. - Odluka o započinjanju postupka Strateške procjene utjecaja Prostornog plana Parka prirode Papuk na okoliš (pdf)
Ispiši stranicu