Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Tehnička pomoć Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. za Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja u svojstvu Posredničkog tijela razine 1 u Sustavu upravljanja i kontrole korisnik je bespovratnih sredstava Prioritetne osi 10 – Tehnička pomoć Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.

Svrha projekta „Tehnička pomoć za Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja“ je doprinijeti odgovarajućim ljudskim i materijalnim resursima za provedbu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. Sektoru za programe i projekte Europske unije, potpora učinkovitoj provedbi, praćenju i evaluaciji programa te podrška informiranju javnosti i podizanju kapaciteta potencijalnih korisnika za pripremu projekata i njihovu provedbu.

Plan Ministarstva je osigurati potrebna sredstva za plaće zaposlenika, analize povezane s upravljanjem ljudskim resursima, kroz edukacije osposobljavati zaposlenike za učinkovito upravljanje i provedbu Operativnog programa, osigurati logističku potporu za rad i osposobljavanje, angažiranje vanjskih stručnjaka za potporu provedbi programa i poslovnim procesima, unaprjeđenje postojećih i razvoj novih IT sustava, potpora radu odbora, radnih skupina i mreža te podršku informiranju javnosti i podizanju kapaciteta potencijalnih korisnika za pripremu projekata i njihovu provedbu kroz pripremu  i izradu promidžbenih materijala te organizaciju naših informativnih i provedbenih radionica.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 14.756.000,00 kn od čega bespovratna sredstva Europskog fonda za regionalni razvoj iznose 12.542.600,00 kn.
 
 
Ispiši stranicu